Opracowanie techniczne: Dokładne i niezawodne monitorowanie wody online
Opracowania techniczne

Opracowanie techniczne: Dokładne i niezawodne monitorowanie wody online

Opracowania techniczne

Większe możliwości niż w laboratorium

Monitorowanie wody online
Monitorowanie wody online

Każdego dnia elektrownie stają przed licznymi wyzwaniami związanymi z monitorowaniem wody online. Jest wśród nich utrzymywanie parametrów wody/pary w dopuszczalnym zakresie i zarządzanie nimi.

Niniejszy dokument podsumowuje sposób, w jaki zaawansowana technologia firmy METTLER TOLEDO służąca do monitorowania wody online zmniejsza zapotrzebowanie na pomiary laboratoryjne. Narzędzia analityczne do monitorowania wody online zapewniają dokładne i niezawodne pomiary, na których operatorzy elektrowni mogą polegać. Najnowocześniejszy sprzęt analityczny pozwala zwiększyć dokładność pomiarów, skrócić czas reakcji na krytyczne problemy oraz ograniczyć korozję i zanieczyszczenia.

W tym opracowaniu technicznym przedstawiono następujące zagadnienia:

  • Rozbieżności między pomiarami online a pomiarami laboratoryjnymi
  • Niezawodność technologii cyfrowej zastosowanej w czujnikach online
  • Postępy w dziedzinie technologii pomiarowej umożliwiające wdrożenie nowych parametrów monitorowania online
  • Diagnostyka zapobiegawcza zapewnia dokładność pomiarów
  • Pomiary online zmniejszają koszty i skracają czas reakcji
     


Dzięki analizatorowi online 3000CS firmy METTLER TOLEDO można teraz mierzyć niskie wartości ppb dwóch spośród najbardziej korozyjnych zanieczyszczeń w elektrowniach, jakimi są chlorki i siarczany. Poprzez wykorzystanie technologii mikroprzepływowej elektroforezy kapilarnej analizator 3000CS oferuje skonkretyzowaną, ciągłą metodę monitorowania zanieczyszczeń chlorkami i siarczanami, a przy tym jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

Czujniki 4000TOCe i 6000TOCi firmy METTLER TOLEDO zapewniają elektrowniom korzyści wynikające z ciągłego monitorowania zanieczyszczeń organicznych, które mogłyby dostać się do kotłów i je uszkodzić. Wykorzystując sprawdzoną technologię utleniania UV, czujniki te umożliwiają ciągłe, niezawodne monitorowanie TOC i można je łatwo zintegrować z tym samym przetwornikiem i zestawem czujników, które są wykorzystywane w pomiarach przewodności, pH i tlenu rozpuszczonego.

W połączeniu z wieloparametrowym przetwornikiem M800 czujniki cyfrowe firmy METTLER TOLEDO z technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM®) zapewniają dokładne i niezawodne pomiary.

ISM to platforma firmy METTLER TOLEDO przeznaczona do kontroli procesów przemysłowych, która łączy w sobie zalety pomiarów analitycznych in-line z nowoczesną technologią cyfrową. Czujniki cyfrowe z technologią ISM stale monitorują swój stan i wykorzystują zaawansowane algorytmy, aby przewidywać, kiedy będzie wymagana kalibracja, konserwacja lub wymiana. Te narzędzia diagnostyczne znacząco ograniczają czas i nakłady związane z kalibracją i konserwacją.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.