Opracowanie techniczne - Pomiar fosforanów

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Opracowania techniczne

Chroń zasoby sprzętowe elektrowni

Opracowania techniczne

Opracowanie techniczne na temat pomiaru krzemionki i fosforanów on-line

Opracowanie techniczne - Pomiar fosforanów
Opracowanie techniczne - Pomiar fosforanów

W elektrowniach woda jest siłą napędową procesu wytwarzania energii elektrycznej. Charakterystyka wody/pary wodnej wpływa na ogólną wydajność. Kluczowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu osadów krzemionki oraz zapewnienie odpowiedniej dawki fosforanów w celu zapobiegania korozji.

W opracowaniu technicznym omówiono następujące tematy: 

  • Znaczenie analizy online
  • Krzemionka w obiegu wody w elektrowni
  • Oczyszczanie wody kotłowej fosforanowej

Ponieważ firmy energetyczne stoją przed wieloma wyzwaniami, począwszy od napiętych budżetów, aż po zwiększenie elastyczności, odpowiedniego monitorowania i kontroli w całym cyklu woda/para wodna umożliwia zakładom maksymalizację niezawodności, bezpieczeństwa i rentowności. Rozpoczyna się od ustalenia podstaw - monitorowania właściwych substancji chemicznych we właściwym czasie i w ramach budżetu. Doprowadziło to do wzrostu znaczenia analizatorów dla konkretnych substancji chemicznych, w tym analizatorów krzemionki i fosforanów, ponieważ zapewniają one wiarygodne, zautomatyzowane pomiary on-line.
 

Analizator krzemionki 2850Si METTLER TOLEDO Thornton zapewnia wiarygodne pomiary niskich stężeń krzemionki na poziomie pojedynczych ppb. Analizator jest automatycznie zerowany przy każdym cyklu pomiaru próbki w celu uwzględnienia wszelkich zmian w czystości próbki lub optyki. Ponadto konfigurowany czas automatycznej kalibracji ze stanem roztworu wzorcowego zwiększa pewność operatora. Model 2850Si ma następujące zalety:

  • Niewielkie rozmiary, większa funkcjonalność: Kompaktowy analizator 3 w 1 oferuje pomiar zawartości krzemionki i fosforanów oraz zintegrowany sekwenser wielostrumieniowy.
  • Niski całkowity koszt posiadania: Zużywa mniej odczynników niż porównywalne analizatory, zmniejszając ogólne koszty operacyjne.
  • Intuicyjny interfejs użytkownika: Łatwa konfiguracja przetwornika M800 upraszcza szkolenie i obsługę.
  • Prosta strategia konserwacji: Technologia ISM monitoruje stan materiałów eksploatacyjnych, umożliwiając proaktywne planowanie zapasów i czynności serwisowych w celu ograniczenia przestojów.