Wartość pH obliczona na podstawie przewodności
Opracowania techniczne

Wartość pH obliczona na podstawie przewodności

Opracowania techniczne

Wyniki CO₂ i pH na podstawie wartości przewodności w ramach chemicznej analizy wody w elektrowni

W tym opracowaniu technicznym przedstawiamy sposób obliczania wskaźnika pH i stężenia CO2 na podstawie wyników pomiaru przewodności właściwej, kationowej i kationowej po odgazowaniu. Te ważne wartości obliczeniowe mogą być przesyłane za pomocą wieloparametrowego przetwornika do zarządzania pomiarami chemicznych parametrów pracy elektrowni i walidacji wyników pomiaru.

Opracowanie techniczne zawiera zarówno naukowe podstawy umożliwiające obliczanie wskaźnika pH i stężenia CO2 na podstawie wyników trzech pomiarów przewodności, jak i wskazówki pozwalające na szybkie i bezpośrednie przeprowadzenie tych obliczeń w przetworniku wieloparametrowym.

Koncepcja i praktyczne zasady obliczania wartości wskaźnika pH oraz stężenia dwutlenku węgla i anionów na podstawie pomiarów przewodności są dostępne już od kilku lat, ale wcześniej wymagane były oddzielne systemy diagnostyki komputerowej. W miarę rozwoju technologii analitycznej przetworniki wieloparametrowe oferują elektrowniom możliwość dowolnego zestawiania i analizowania do 11 parametrów na potrzeby monitorowania w danym miejscu pomiaru.

W opracowaniu technicznym najpierw przedstawiamy koncepcję generowania obliczonej wartości pH i innych krytycznych parametrów chemicznych. Okazuje się, że w analizie próbek wody z obiegu obliczenie wskaźnika pH może być czasem bardziej precyzyjne i bardziej niezawodne od pomiarów wykonywanych standardową szklaną elektrodą pH. Posiadanie punktu pomiarowego i obliczonego wskaźnika pH może pomóc w walidacji wyników pomiarów wykonywanych w instalacji wodnej.

Przed przejściem do naukowych podstaw obliczania wskaźnika pH oraz stężenia CO2 i anionów w opracowaniu technicznym prezentujemy sposób gromadzenia danych analitycznych w elektrowniach i ich wykorzystania we współczesnym kontekście ograniczeń kosztowych i zmniejszającego się zatrudnienia.

Następnie zamieszczamy solidne naukowe podstawy obliczania wskaźnika pH i jego związku z przewodnością. Dokonujemy także oceny wymogu posiadania odpowiednio dobranego czujnika przewodności do wykonywania precyzyjnych i niezawodnych pomiarów umożliwiających obliczenie wskaźnika pH. 

Następnie przechodzimy do zagadnienia obliczania stężenia dwutlenku węgla na podstawie wyników pomiaru przewodności właściwej, kationowej i kationowej po odgazowaniu oraz stężenia anionów w odgazowanych próbkach do pomiaru przewodności kationowej. 

Ostatnią sprawą, którą poruszamy w opracowaniu technicznym, jest rola, jaką przetworniki wieloparametrowe odgrywają w ustalaniu i wyświetlaniu obliczonych wartości pH, CO2 i stężenia anionów.
 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.