Nowa metoda zapobiegania korozji - METTLER TOLEDO
Opracowania techniczne

Nowa metoda zapobiegania korozji

Opracowania techniczne

Pomiar chlorków i siarczanów online

Opracowanie techniczne: Pomiar chlorków i siarczanów na linii produkcyjnej przy użyciu mikroprzepływowej elektroforezy kapilarnej
Opracowanie techniczne: Pomiar chlorków i siarczanów na linii produkcyjnej przy użyciu mikroprzepływowej elektroforezy kapilarnej

Zagrożenia związane z chlorkami i siarczanami
Korozja powodowana przez znajdujące się w wodzie i parze chlorki lub siarczany stanowi poważny problem w niejednej elektrowni. Kotły, turbiny, rury kotłów odzyskowych i inne ważne elementy obiegów parowo-wodnych atakowane są przez wżery, korozyjne pękanie naprężeniowe i inne formy korozji. Nalot rdzy jest również przyczyną takich problemów jak korozja pod powstałym osadem, spadek wydajności i częstsze przestoje na potrzeby czyszczenia.

Z tego względu monitorowanie chlorków i siarczanów na bardzo niskim poziomie ppb jest częścią wytycznych dotyczących cyklów chemicznych oraz wymagań gwarancyjnych producentów turbin.

Dostępne na rynku urządzenia pomiarowe mają swoje ograniczenia
Wykazanie zgodności z surowymi wymogami norm stanowi dla elektrowni duże wyzwanie. Przy braku praktycznej technologii pomiarów online wytyczne dotyczące cyklów chemicznych opierały się do tej pory na wskazaniach przewodności kationowej i przewodności kationowej po odgazowaniu. Metody te są istotne dla skutecznego monitorowania czystości wody podczas rozruchu, jednak nie umożliwiają one pomiaru stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych.

Separację i czułość niezbędną do pomiaru chlorków i siarczanów na wymaganym niskim poziomie ppb zapewnia technologia chromatografii jonowej i plazmy sprzężonej indukcyjnie. Koszty związane z zakupem tego typu przyrządów i zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu do ich obsługi przekraczają jednak możliwości budżetowe większości elektrowni.

Niezawodne pomiary online
Mikroprzepływowa elektroforeza kapilarna to wygodna i niezawodna metoda monitorowania śladowych ilości chlorków i siarczanów. Więcej szczegółów w naszym opracowaniu technicznym.

Opracowanie przybliża następujące zagadnienia:

  • konieczność pomiaru siarczanów i chlorków
  • wady dostępnych na rynku urządzeń pomiarowych
  • czym jest mikroprzepływowa elektroforeza kapilarna
  • i wiele innych