Gęstościomierze cyfrowe ➜ gęstościomierz stołowy i przenośny

Gęstościomierz

Stołowy i przenośny gęstościomierz cyfrowy

Gęstościomierz, zwany także miernikiem ciężaru właściwego, to instrument analityczny, który pozwala szybko i automatycznie zmierzyć gęstość próbek cieczy, wykorzystując do tego drgania rurki szklanej w kształcie litery U. Zmierzoną gęstość można automatycznie przeliczyć na inne jednostki potrzebne w konkretnym zastosowaniu, takie jak zawartość API, procentowa zawartość alkoholu, stopień Brix i wiele innych. W gamie dostępnych modeli jest zarówno lekkie urządzenie przenośne, jak i gęstościomierz stołowy, który zapewnia najwyższą wydajność.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Advantages of METTLER TOLEDO’s Density Meters / Specific Gravity Meters

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Jak działa gęstościomierz cyfrowy?

W gęstościomierzach cyfrowych (przyrządach do pomiaru ciężaru właściwego) znajduje się pusta rurka w kształcie litery U, która jest wprawiana w drgania. Po wlaniu próbki do rurki następuje pomiar częstotliwości oscylacji. Częstotliwość ta zmienia się po napełnieniu rurki próbką: im większa masa próbki, tym niższa częstotliwość. Zmierzona wartość częstotliwości jest przeliczana na gęstość. Ponadto gęstościomierze laboratoryjne mają wbudowane termostaty Peltiera do kontroli temperatury próbki.

W tym miejscu znajdziesz dodatkowe informacje na temat pomiaru gęstości, definicję, równanie, istotne czynniki i nie tylko.

Miernik ciężaru właściwego, miernik gęstości, a może gęstościomierz? Na czym polega różnica?

Miernik ciężaru właściwego, miernik gęstości i gęstościomierz to różne określenia tego samego urządzenia. Różnice w używanym nazewnictwie mają charakter regionalny. W urządzeniu tym do pomiaru gęstości, ciężaru właściwego lub powiązanych parametrów ciekłej próbki używa się drgającej rurki w kształcie litery U. Sam pomiar jest wykonywany automatycznie, co zmniejsza wpływ operatora i zwiększa powtarzalność.

Jakie urządzenia stosuje się do pomiaru gęstości cieczy?

Gęstość roztworów można mierzyć ręcznie lub cyfrowo. Więcej informacji o technikach pomiaru gęstości za pomocą piknometrów, areometrów i gęstościomierzy cyfrowych znajdziesz w naszym poradniku 3 sposoby pomiaru gęstości.

Urządzenia ręczne, takie jak piknometry i areometry, są powszechnie używane do pomiaru gęstości i powiązanych parametrów, takich jak ciężar właściwy, procentowa zawartość alkoholu, stopnie Brix, stopnie API, wartości na skalach Baumé i Plato itd. Metody te są łatwe i tanie, ale wymagają dużej wiedzy i doświadczenia na każdym etapie wykonywanych ręcznie czynności, co często negatywnie wpływa na dokładność i wiarygodność wyników.

Piknometr to szklana zlewka o określonej pojemności. Waży się ją bez próbki (M1), a następnie napełnia próbką i waży ponownie (M2). Różnica pomiędzy M1 i M2 podzielona przez pojemność zlewki daje gęstość próbki.

Areometr to szklany korpus, który zanurzany jest w próbce. Po krótkim czasie osiąga stan równowagi i zaczyna pływać, zanurzając się na określoną głębokość. Im większa gęstość próbki, tym areometr mniej się zanurzy. Na poziomie równowagi odczytuje się wartość gęstości.

Przystawek do wyznaczania gęstości używa się w połączeniu z wagą. Szklany korpus o określonej objętości ważony jest w powietrzu (M1), zanurzany w próbce i ważony ponownie (M2). Różnica pomiędzy M1 i M2 (wyporność) podzielona przez objętość korpusu daje gęstość próbki. Do pomiaru gęstości ciał stałych można także użyć specjalnego uchwytu i cieczy referencyjnej (wody, etanolu lub substancji wybranej przez użytkownika).

Gęstościomierze cyfrowe, zwane także miernikami ciężaru właściwego, występują w wersji laboratoryjnej i przenośnej. Specjalna rurka oscylacyjna pozwala uzyskać bardzo dokładny pomiar gęstości próbki w krótkim czasie. Pusta w środku szklana rurka wibruje z określoną częstotliwością. Częstotliwość ta zmienia się po napełnieniu rurki próbką: im większa masa próbki, tym niższa częstotliwość. Zmierzona wartość częstotliwości jest przeliczana na gęstość. Ponadto gęstościomierze laboratoryjne mają wbudowane termostaty Peltiera do kontroli temperatury próbki.

Więcej informacji o gęstościomierzach cyfrowych oraz ich porównanie z metodami ręcznymi znajdziesz w artykule Porównanie technik pomiarowych.

Jakiej objętości próbki potrzebuje gęstościomierz cyfrowy?

Typowa pojemność U-kształtnej pustej rurki szklanej używanej jako cela pomiarowa w gęstościomierzu cyfrowym wynosi ok. 1 ml. Zaleca się użycie rurki o większej pojemności, aby uniknąć problemów z napełnianiem. Na przykład podczas używania strzykawki korzysta się z rurek 3–5 ml i wtedy również część rurki spustowej jest napełniana próbką.

Ile czasu trwa pomiar próbki gęstościomierzem cyfrowym?

Zależy to od różnicy temperatur między próbką a celą pomiarową oraz od rodzaju próbki. Znaczenie ma również wymagana dokładność pomiaru. Czas trwania pomiaru wynosi zazwyczaj od kilku sekund w gęstościomierzach przenośnych bez kontroli temperatury do 2–5 minut w gęstościomierzach stołowych z aktywną kontrolą temperatury.

Jak się adiustuje gęstościomierz cyfrowy/miernik ciężaru właściwego?

Zazwyczaj gęstościomierze (inaczej mierniki ciężaru właściwego) adiustuje się powietrzem i wodą w określonej temperaturze pomiaru. Temperaturę tę reguluje się za pomocą termostatu Peltiera, który może schłodzić lub ogrzać celę pomiarową do zadanej temperatury (np. 20°C). Najpierw mierzy się częstotliwość dla celi pomiarowej napełnionej powietrzem. Ta częstotliwość jest zapisywana jako wartość gęstości powietrza. Następnie celę pomiarową napełnia się wodą i mierzy częstotliwość. Ta druga częstotliwość jest zapisywana jako wartość gęstości wody. Taką dwupunktową adiustację można również wykonać za pomocą powietrza i wzorca albo dwóch wzorców o różnych zakresach gęstości.

Dowiedz się więcej o sposobach adiustacji cyfrowego gęstościomierza.

Jakie próbki można badać za pomocą cyfrowych gęstościomierzy / mierników ciężaru właściwego?

Z założenia gęstościomierze były przeznaczone do badania jednorodnych cieczy. Jednak w praktyce bardzo dobrze sprawdzają się również przy badaniu wielu innych rodzajów próbek. Jeżeli gęstość próbki da się obniżyć do poziomu poniżej 36 000 mPa*s poprzez ogrzewanie do temperatury pompowania (dotyczy to np. parafiny), istnieje nawet możliwość automatycznego pomiaru gęstości w urządzeniach z modułem grzewczym, takich jak SC1H i SC30H. Próbki o większej lepkości można mierzyć ręcznie, pod warunkiem, że uda się je wlać do strzykawki bez tworzenia kieszeni powietrznych, a operator będzie w stanie wypychać próbki ze stałą prędkością przez wąską rurkę o długości ok. 15 cm. Za pomocą tych gęstościomierzy nie należy mierzyć próbek wchodzących w reakcję ze szkłem U-rurki celi pomiarowej (np. kwasu solnego, cieczy i past używanych do wytrawiania szkła).