Roztwory buforowe, wzorce i roztwory elektrolitów pH dla większej dokładności pomiaru

Bufory pH, wzorce i elektrolity

Łatwa kalibracja, przechowywanie i konserwacja

Wybierz bufor, wzorzec lub elektrolit:

Bufor pH
Elektrolity do elektrod pH
Wzorzec przewodności

Bufor pH

Elektrolity pH i roztwory do konserwacji

Wzorce przewodności

Identyfikowalne bufory techniczne, bufory certyfikowane lub bufory NIST/DIN o wysokiej precyzji do regularnej kalibracji pH oferowane w poręcznych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.
Wszystkie roztwory potrzebne do przechowywania i konserwacji elektrod pH, zapewniające dokładność pomiarów i długi czas eksploatacji czujników.
Wzorce identyfikowalne względem wzorca NIST, obejmujące szeroki zakres kalibracji i weryfikacji przewodności, są dostępne w wygodnych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.
Bufory pH, wzorce i elektrolity
Bufory pH, wzorce i elektrolity
Bufory pH, wzorce i elektrolity

Roztwory do elektrod jonoselektywnych

Bufory redoks

Wzorzec tlenu rozpuszczonego

Wszystkie roztwory potrzebne do skutecznego oznaczania stężenia jonów – elektrolity, roztwory regulatorów siły jonowej i wzorce kalibracyjne.
Wysokiej jakości bufory redoks do łatwej weryfikacji elektrody.
Tabletki do przygotowywania roztworów beztlenowych ułatwiają sporządzanie wzorców i doskonale sprawdzają się w przypadku kalibracji, weryfikacji i kondycjonowania czujników przy niskich poziomach zawa...
Bufor pH

Identyfikowalne bufory techniczne, bufory certyfikowane lub bufory NIST/DIN o wysokiej precyzji do regularnej kalibracji pH oferowane w poręcznych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.

Elektrolity do elektrod pH

Wszystkie roztwory potrzebne do przechowywania i konserwacji elektrod pH, zapewniające dokładność pomiarów i długi czas eksploatacji czujników.

Wzorzec przewodności

Wzorce identyfikowalne względem wzorca NIST, obejmujące szeroki zakres kalibracji i weryfikacji przewodności, są dostępne w wygodnych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.

Bufory pH, wzorce i elektrolity

Wszystkie roztwory potrzebne do skutecznego oznaczania stężenia jonów – elektrolity, roztwory regulatorów siły jonowej i wzorce kalibracyjne.

Bufory pH, wzorce i elektrolity

Wysokiej jakości bufory redoks do łatwej weryfikacji elektrody.

Bufory pH, wzorce i elektrolity

Tabletki do przygotowywania roztworów beztlenowych ułatwiają sporządzanie wzorców i doskonale sprawdzają się w przypadku kalibracji, weryfikacji i kondycjonowania czujników przy niskich poziomach zawa...

Wybierz bufor, wzorzec lub elektrolit:

Bufor pH
Elektrolity do elektrod pH
Wzorzec przewodności

Bufor pH

Elektrolity pH i roztwory do konserwacji

Wzorce przewodności

Identyfikowalne bufory techniczne, bufory certyfikowane lub bufory NIST/DIN o wysokiej precyzji do regularnej kalibracji pH oferowane w poręcznych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.
Wszystkie roztwory potrzebne do przechowywania i konserwacji elektrod pH, zapewniające dokładność pomiarów i długi czas eksploatacji czujników.
Wzorce identyfikowalne względem wzorca NIST, obejmujące szeroki zakres kalibracji i weryfikacji przewodności, są dostępne w wygodnych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.
Bufory pH, wzorce i elektrolity
Bufory pH, wzorce i elektrolity
Bufory pH, wzorce i elektrolity

Roztwory do elektrod jonoselektywnych

Bufory redoks

Wzorzec tlenu rozpuszczonego

Wszystkie roztwory potrzebne do skutecznego oznaczania stężenia jonów – elektrolity, roztwory regulatorów siły jonowej i wzorce kalibracyjne.
Wysokiej jakości bufory redoks do łatwej weryfikacji elektrody.
Tabletki do przygotowywania roztworów beztlenowych ułatwiają sporządzanie wzorców i doskonale sprawdzają się w przypadku kalibracji, weryfikacji i kondycjonowania czujników przy niskich poziomach zawa...
Bufor pH

Identyfikowalne bufory techniczne, bufory certyfikowane lub bufory NIST/DIN o wysokiej precyzji do regularnej kalibracji pH oferowane w poręcznych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.

Elektrolity do elektrod pH

Wszystkie roztwory potrzebne do przechowywania i konserwacji elektrod pH, zapewniające dokładność pomiarów i długi czas eksploatacji czujników.

Wzorzec przewodności

Wzorce identyfikowalne względem wzorca NIST, obejmujące szeroki zakres kalibracji i weryfikacji przewodności, są dostępne w wygodnych butelkach lub łatwych w użyciu saszetkach.

Bufory pH, wzorce i elektrolity

Wszystkie roztwory potrzebne do skutecznego oznaczania stężenia jonów – elektrolity, roztwory regulatorów siły jonowej i wzorce kalibracyjne.

Bufory pH, wzorce i elektrolity

Wysokiej jakości bufory redoks do łatwej weryfikacji elektrody.

Bufory pH, wzorce i elektrolity

Tabletki do przygotowywania roztworów beztlenowych ułatwiają sporządzanie wzorców i doskonale sprawdzają się w przypadku kalibracji, weryfikacji i kondycjonowania czujników przy niskich poziomach zawa...

Biblioteka

Często zadawane pytania

Dlaczego należy używać buforów pH, wzorców i elektrolitów?

Dokładne roztwory to podstawa dobrych wyników pomiarów. Do kalibracji i konserwacji czujników należy zawsze używać wysokiej jakości roztworów. Aby zapewnić pełną identyfikację, do każdego roztworu dostarczamy oddzielny certyfikat testu. Produkty z naszej bogatej oferty to gwarancja precyzji pomiarów i zgodności z wymaganiami w branżach podlegających regulacji, a także wydłużenia czasu sprawnego działania. Znajdź odpowiednie roztwory do oznaczania pH, przewodności, stężenia jonów, potencjału redoks (ORP) i zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).

Jak w optymalny sposób korzystać z buforów pH, wzorców i elektrolitów?

Jakość roztworów jest gwarantowana jedynie w przypadku nieotwartych butelek przed upływem terminu ważności.

Postępując zgodnie z następującymi wskazówkami, można zoptymalizować wykorzystanie buforów pH, wzorców i elektrolitów po otwarciu i podczas użycia w laboratorium. Użycie świeżych roztworów kalibracyjnych minimalizuje niepewność pomiaru, a tym samym zapewnia optymalną odtwarzalność wyników:

  • Zanotuj datę na etykiecie przy pierwszym otwarciu butelki z buforem pH, wzorcem lub elektrolitem.
  • Zawsze przechowuj butelki szczelnie zamknięte.
  • Nigdy nie wlewaj odlanego buforu, wzorca lub elektrolitu z powrotem do oryginalnej butelki.
  • Zadbaj o to, aby do butelek   nie przedostały się zanieczyszczenia.
  • Wymień bufory pH, wzorce lub elektrolity, których termin ważności upłynął lub które mogą być zanieczyszczone.

Gdzie można uzyskać certyfikat lub kartę charakterystyki roztworu?

Certyfikaty wszystkich roztworów i wielu elektrolitów można pobrać ze strony www.mt.com/buffer. Odpowiednie karty charakterystyki są dostępne pod adresem www.mt.com/msds.

Co to jest elektrolit referencyjny?

Elektrolit referencyjny zapewnia stabilną transmisję sygnału. Jego rola polega na zamykaniu pętli elektrycznej. Dzięki wysokiemu stężeniu jonów elektrolit referencyjny przewodzi sygnał elektryczny od elementu referencyjnego (zazwyczaj Ag/AgCl) do badanego medium, zamykając w ten sposób obwód elektryczny systemu pomiaru pH.

Jak należy czyścić elektrodę pH?

Elektroda pH wymaga regularnego czyszczenia. Mniejsze wartości nachylenia i/lub przesunięcia (offsetu) oraz długi czas reakcji wskazują na konieczność wyczyszczenia elektrody. Tłuszcze, oleje i smary należy usunąć niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym lub metanolem. Osady białkowe należy usuwać roztworem czyszczącym na bazie pepsyny i HCl. Po czyszczeniu należy opłukać elektrodę wodą dejonizowaną, zregenerować w roztworze KCl o stężeniu 3 mol/l, a następnie składować w roztworze do przechowywania InLab® Storage.

Jakich punktów kalibracji należy użyć?

Kalibracja powinna obejmować wymagany zakres wartości pomiarowych. Najpopularniejsza metoda kalibracji elektrody pH jest oparta na dwóch punktach.

W czym należy przechowywać elektrody i czujniki?

Szklane elektrody pH wymagają stałego nawilżenia. Jeśli elektroda wyschnie podczas przechowywania, należy ją zregenerować, aby odtworzyć warstwę uwodnionego szkła i złącze referencyjne, a tym samym przywrócić sprawność czujnika. Elektroda pH, z reguły, powinna być przechowywana w takim samym roztworze jak elektrolit referencyjny czujnika. Najczęściej jest to roztwór KCl o stężeniu 3 mol/l. Elektrody i czujniki z mostkiem elektrolitycznym należy przechowywać w takim samym elektrolicie jak ten znajdujący się w zewnętrznej komorze.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.