Procesy analizy kwasów nukleinowych: maksymalizacja dokładności za pomocą pakietu GUVP
Seminaria internetowe na życzenie

Procesy analizy kwasów nukleinowych: maksymalizacja dokładności za pomocą pakietu GUVP

Seminaria internetowe na życzenie

Wskazówki i porady pozwalające zmaksymalizować dokładność procesu pracy dzięki dobrej praktyce UV/VIS w analizie kwasów nukleinowych

Seminarium internetowe dotyczące analizy kwasów nukleinowych
Seminarium internetowe dotyczące analizy kwasów nukleinowych

Analizy kwasów nukleinowych, w tym oznaczanie czystości i stężenia DNA, RNA i oligonukleotydów, są kluczowymi zastosowaniami spektroskopii UV/VIS w naukach biomedycznych. W tym seminarium internetowym omówiono znaczenie dobrej praktyki UV/VIS w osiąganiu dokładnych wyników w tym zastosowaniu. Zawiera ono wskazówki i porady pozwalające ograniczyć częste źródła błędów, które mogą wystąpić w laboratorium z powodu wielu różnych zmiennych. Należą do nich: urządzenia, próbki, technika kuwetowa lub mikroobjętościowa, pipeta, zastosowany proces pracy oraz operator.

Poznaj najważniejsze zasady działania spektrofotometrów, innowacyjną technologię stosowaną przez METTLER TOLEDO do zwiększania dokładności i wygody pracy oraz najlepsze praktyki dotyczące metod spektroskopowych wykorzystywanych do analizy kwasów nukleinowych.

 

Obejrzyj bezpłatne seminarium internetowe, aby poprawić dokładność pomiaru dzięki wdrożeniu dobrej praktyki UV/VIS w analizie kwasów nukleinowych.

English
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.