Analiza termiczna produktów petrochemicznych - METTLER TOLEDO
Przewodniki

Analiza termiczna produktów petrochemicznych

Przewodniki

W podręczniku przedstawiono wybrane przykłady zastosowań.

Podręcznik ten pokazuje, jak za pomocą technik analizy termicznej można analizować polimery, a w szczególności badać zachowanie termoplastów, materiałów termoutwardzalnych i elastomerów.
Podręcznik ten pokazuje, jak za pomocą technik analizy termicznej można analizować polimery, a w szczególności badać zachowanie termoplastów, materiałów termoutwardzalnych i elastomerów.

Analiza termiczna to idealna technika do określania właściwości i przemian materiałowych oraz opracowywania charakterystyki materiałów.
Broszura zawiera szereg różnych przykładów zastosowań analizy termicznej pochodzących z przemysłu petrochemicznego.

 

Przedstawione zastosowania zostały wcześniej opublikowane w różnych wydaniach UserCom, naszego wydawanego co pół roku czasopisma, lub w jednym z naszych podręczników zastosowań).

 

Od ropy naftowej po benzynę, olej napędowy, ciekły gaz, środki smarne, polimery i wiele innych produktów końcowych — wyroby petrochemiczne towarzyszą nam przez całe życie. Liczba norm i przepisów dotyczących analiz jeszcze bardziej uwypukla znaczenie i zróżnicowanie surowców oraz produktów petrochemicznych. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie oczekiwania w zakresie wymogów jakościowych i regulacyjnych, poprawy wydajności oraz ograniczenia przestojów, korozji i odpadów są bardzo wysokie.
Dlatego analiza termiczna jest niezwykle przydatnym narzędziem kontroli i analizy jakości związków petrochemicznych.

 

Mamy nadzieję, że opisane tu zastosowania wzbudzą zainteresowanie i pomogą uświadomić sobie, jak wielki potencjał kryją w sobie metody analizy termicznej dla petrochemii.

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1 O podręczniku
1.2 — 1.11 Ważne techniki analizy termicznej
1.12 Opis zastosowań
2. Charakterystyka produktów ropopochodnych za pomocą DSC
2.1 Wprowadzenie
2.2 Charakterystyka produktów ropopochodnych za pomocą DSC
2.3 Ocena krzywych DSC produktów ropopochodnych
2.4 Wnioski
2.5 Bibliografia
3. Stabilność oksydacyjna frakcji oleju naftowego
3.1 Wprowadzenie
3.2 Próbki
3.4 Wnioski
3.5 Bibliografia
4. Określenie utraty smarów wskutek odparowalności metodą Noacka za pomocą TGA
4.1 Streszczenie
4.2 Wprowadzenie
4.3 Badanie odparowalności metodą Noacka zgodnie z ASTM D6375
4.4 Wykonanie testu Noacka
4.5 Wnioski
4.6 Bibliografia
5. Szybka analiza termograwimetryczna węgla
5.1 Wprowadzenie
5.2 Przyspieszenie procedury TGA
5.3 Szczegóły eksperymentu
5.4 Wyniki
5.5 Wnioski
5.6 Bibliografia
6. Oznaczenie stabilności oksydacyjnej poprzez uzależnione od ciśnienia pomiary OIT
6.1 Wprowadzenie
6.2 Szczegóły eksperymentu
6.3 Zależność OIT od ciśnienia
6.4 Interpretacja wyników
6.5 Ocena wyników eksperymentu
6.6 Wnioski
7. Badanie próbek oleju silnikowego na podstawie analizy sadzy
7.1 Cel analizy
7.2 Interpretacja
7.3 Oceny
7.4 Wnioski
8. Topliwość mieszanek oleju z woskiem
8.1 Cel analizy
8.2 Ocena
8.3 Wniosek
9. Normy dla produktów petrochemicznych w odniesieniu do analizy termicznej
10. Więcej informacji

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.