Oprogramowanie laboratoryjne | METTLER TOLEDO

Oprogramowanie laboratoryjne

Efektywne zarządzanie danymi dzięki podłączeniu urządzeń laboratoryjnych do sieci

laboratory software solutions
Oprogramowanie laboratoryjne LabX
Oprogramowanie do analizy termicznej STARe Excellence
Oprogramowanie iC do automatycznych reaktorów i analizy in situ

Oprogramowanie laboratoryjne LabX

Oprogramowanie do analizy termicznej STARe Excellence

Oprogramowanie iC do automatycznych reaktorów i analizy in situ

Oprogramowanie laboratoryjne LabX™ pozwala połączyć w sieć wszystkie urządzenia laboratoryjne METTLER TOLEDO, zapewniając ich bezproblemowe działanie i wydajność.
W nowoczesnym systemie analizy termicznej bardzo ważną rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność oprogramowania, bowiem stanowią warunek wysokiej wydajności.
Oprogramowanie iC zarządza przebiegiem eksperymentu, pozwalając łatwo wizualizować, interpretować i raportować wyniki na podstawie optymalnego modelu podejmowania decyzji.
Oprogramowanie laboratoryjne LabX

Oprogramowanie laboratoryjne LabX™ pozwala połączyć w sieć wszystkie urządzenia laboratoryjne METTLER TOLEDO, zapewniając ich bezproblemowe działanie i wydajność.

Oprogramowanie do analizy termicznej STARe Excellence

W nowoczesnym systemie analizy termicznej bardzo ważną rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność oprogramowania, bowiem stanowią warunek wysokiej wydajności.

Oprogramowanie iC do automatycznych reaktorów i analizy in situ

Oprogramowanie iC zarządza przebiegiem eksperymentu, pozwalając łatwo wizualizować, interpretować i raportować wyniki na podstawie optymalnego modelu podejmowania decyzji.

Często zadawane pytania


 

1. Jakie rozwiązania oprogramowania do laboratoriów oferuje METTLER TOLEDO?

W METTLER TOLEDO opracowano pakiety oprogramowania laboratoryjnego dla wag i urządzeń do analizy chemicznej oraz termicznej. Zapewniają one funkcje kompleksowego zarządzania danymi oraz ich oceny , a także ułatwiają bądź umożliwiają wdrażanie procesów, które bez oprogramowania byłyby bardzo trudne lub niemożliwe do wdrożenia. Rozwiązania te można łatwo zintegrować z LIMS lub innym posiadanym systemem zarządzania danymi.


 

2. Po co instalować oprogramowanie, gdy laboratorium posiada już system LIMS?

Systemy oprogramowania LabX, STARe i iC  METTLER TOLEDO  zapewniają rejestrowanie i przesyłanie kompletnych danych wraz z metadanymi. Ułatwiają projektowanie i programowanie metod, które można później w prosty sposób wdrożyć. Ponadto każda z tych odrębnych, zaawansowanych platform zapewnia pojedynczy interfejs do połączeń z systemem LIMS lub ERP.


 

3. W jaki sposób oprogramowanie laboratoryjne wspomaga zarządzanie danymi?

Funkcje elektronicznego zarządzania danymi stanowią najbardziej efektywny sposób oceny wyników i zarządzania nimi. Zalety takiego rozwiązania to nie tylko znaczna oszczędność czasu i uniknięcie błędów przepisywania, ale także możliwość zapisania w jednym repozytorium pełnych zbiorów przetworzonych i nieprzetworzonych danych, dzięki której problemy z kompletnością przejdą do przeszłości.


 

4. Co można zyskać, budując sieć w laboratorium?

Połączenie urządzeń w sieć nie tylko zapewnia kompleksowy obraz zasobów wraz informacjami o gotowości do użycia i potrzebie dokonania napraw lub wzorcowania, ale pozwala także łatwo zbierać wieloparametrowe dane z użyciem skonsolidowanych raportów.


 

5. Jak i kiedy można używać oprogramowania laboratoryjnego?

Oprogramowania laboratoryjnego może używać każdy, w dowolnym momencie i miejscu. Im większa jest sieć instrumentów i im więcej realizowanych zastosowań, tym większe są korzyści dla użytkownika i kierownika laboratorium.


 

6. Co można najczęściej zyskać dzięki oprogramowaniu LabX, STARe oraz iC?

LabX, STARe i iC to trzy wyjątkowe systemy oprogramowania METTLER TOLEDO oferujące bardzo wysoki poziom zabezpieczeń i standaryzacji analiz. Jednocześnie pomagają one uzyskać zgodność z przepisami i ułatwiają automatyzację pracy w laboratorium. Elektroniczne zarządzanie danymi oraz ich ocena to tylko jedna z wielu korzyści, jakie można zyskać dzięki tym pakietom oprogramowania.