Spektrofotometr UV-VIS | Spektrofotometry UV/VIS do różnych aplikacji
 
Menu

Spektrofotometr UV-VIS

Spektrofotometry UV-VIS przyspieszają badania spektroskopowe

Spektrofotometry UV/VIS

Doskonała jakość optyczna spektrofotometrów UV/VIS Excellence METTLER TOLEDO zapewnia zgodność z rygorystycznymi wymogami farmakopei. Kompaktowy i ...

Doskonała jakość optyczna spektrofotometrów UV/VIS Excellence METTLER TOLEDO zapewnia zgodność z rygorystycznymi wymogami farmakopei. Kompaktowy i solidny aparat oferuje także intuicyjny interfejs, predefiniowane metody i funkcję pomiaru koloru. Połączenie technologii matrycowej z trwałym ksenonowym źródłem światła pozwala w ciągu sekund wykonać skanowanie w pełnym spektrum i znacznie obniża koszty utrzymania. Spektrofotometry mogą pracować niezależnie, co pozwala uzyskać elastyczność pracy. Można także używać ich w połączeniu z oprogramowaniem komputerowym LabX®, które zapewnia integralność danych i możliwość łączenia systemów wieloparametrowych z innymi urządzeniami METTLER TOLEDO.

Spektrofotometry do mikroobjętości

UV5Nano został zaprojektowany specjalnie do pomiarów mikroobjętości. Zapewnia dokładność i powtarzalność wyników badań, a do przeprowadzenia analizy wystarcza mu próbka o objętości 1 µl. Technologia LockPath™ pozwala zapobiec wysychaniu próbki i mierzyć szeroki zakres stężeń. Kompaktowy spektrofotometr zapewnia zaawansowane funkcje i jest przeznaczony głównie do spektrofotometrii w badaniach biomedycznych. Można użyć go do pomiarów mikroobjętości i pomiarów w kuwetach, a także połączyć z oprogramowaniem LabX®.

Oprogramowanie LabX® UV/VIS

Oprogramowanie LabX® UV VIS zapewnia elastyczność przebiegu pracy i pozwala uzyskać zgodność z przepisami FDA, w tym 21 CFR część 11. Połączenie oprogramowania komputerowego LabX® i spektrofotometru Excellence pozwala w pełni  przystosować stanowiska UV/VIS do przebiegu pracy w laboratorium. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas pracowników i kierowników laboratoriów, wyręczając ich w zadaniach obliczania, raportowania i zarządzania danymi, a także eliminując ryzyko pojawienia się błędów przepisywania.

Zastosowania spektrofotometrii UV VIS

Spektrofotometry UV/VIS Excellence mogą być używane w różnych gałęziach przemysłu. Spektrofotometr UV7 zapewnia zgodność z rygorystycznymi przepisami branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Oferuje także doskonałą jakość optyczną i wraz z oprogramowaniem LabX® gwarantuje integralność danych oraz zgodność przepisami. Dla branży biomedycznej i biotechnologicznej przydatne mogą okazać się predefiniowane metody dostępne w spektrofotometrach UV5Bio i UV5Nano. W branżach wymagających dużej wydajności produkcyjnej zastosowanie znajdzie podajnik InMotion, który umożliwia automatyzację pracy i analizowanie do 303 próbek.

Dokładnie opracowane noty aplikacyjne znajdziesz w  bibliotece zastosowań spektrofotometrii UV VIS.

W naszej bibliotece wiedzy specjalistycznej znajdują się przewodniki, seminaria internetowe, dokumentacja techniczna oraz filmy poświęcone spektrofotometrii UV VIS


kuwetowe spektrofotometry
spektrofotometr

Kuwetowe spektrofotometry UV/VIS

Spektrofotometria UV-Vis mikroobjętości

Spektrofotometr UV/VIS Excellence uwzględnia rozmaite zastosowania, od prostych kontroli jakości po badania regulowane surowymi przepisami dotyczącymi farmaceutyków.
Dwa aparaty w jednym: do pomiarów mikroobjętości i standardowych pomiarów w kuwecie 1 cm stosowanych w badaniach biomedycznych.
 • Skanowanie całego zakresu widma 190–1100 nm w ciągu 1 sekundy
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymiary to oszczędność cennego miejsca w laboratorium
 • Solidna konstrukcja bez części ruchomych przyczynia się do niskiego kosztu posiadania
 • Otwarty obszar na próbki ułatwia wprowadzanie akcesoriów i próbek
 • Gotowa do użycia duża biblioteka predefiniowanych aplikacji

 • Wystarczy próbka o objętości 1–2 µl
 • Automatyczny wybór długości drogi optycznej, 0,1 lub 1 mm, umożliwia pomiary w szerokim zakresie stężeń
 • Nie ma potrzeby rozcieńczania
 • Predefiniowane metody do aplikacji biomedycznych, takich jak analiza kwasów nukleinowych i oznaczanie białek
spektrofotometr
Wzorcowanie spektrofotometru

Kuwety do spektrofotometru i akcesoria UV/VIS

Wzorcowanie spektrofotometrów UV VIS

Nasza bogata gama akcesoriów może zmienić spektrofotometr UV/VIS w dedykowany system spełniający potrzeby konkretnych zastosowań.
Moduły CertiRef i LinSet pozwalają automatycznie wykonać testy urządzeń zgodne z zaleceniami farmakopei amerykańskiej i europejskiej z użyciem identyfikowalnych certyfikowanych materiałów referencyjny...
 • Zmieniacz CuvetteChanger pozwala wykonać nawet 8 automatycznych pomiarów w kuwecie
 • Podajnik InMotion™ umożliwia w pełni automatyczny pomiar nawet 303 próbek
 • Termostat CuveT pozwala szybko i dokładnie sterować temperaturą
 • Pompa FillPalMini ułatwia obsługę próbek
 • Możliwość stosowania różnych typów i rozmiarów kuwet zależnie od potrzeb
 • Pełna automatyzacja procesów to oszczędność cennego czasu operatora
 • Uniknięcie błędów przepisywania zwiększa dokładność wyników
 • Bezpieczne i identyfikowalne certyfikowane materiały referencyjne zapewniają wiarygodne wyniki
 • Łatwa instalacja umożliwia błyskawiczną integrację z procesami
 • Wszystkie 9 testów w jednym miejscu, w tym test dokładności oraz powtarzalności długości fali i pomiaru fotometrycznego, światła rozproszonego, rozdzielczości i nie tylko
 • Wszystkie testy w jednym cyklu, w tym test dokładności długości fali, dokładności pomiaru fotometrycznego, powtarzalności i liniowości, światła rozproszonego, rozdzielczości i nie tylko
kuwetowe spektrofotometry

Spektrofotometr UV/VIS Excellence uwzględnia rozmaite zastosowania, od prostych kontroli jakości po badania regulowane surowymi przepisami dotyczącymi farmaceutyków.

spektrofotometr

Dwa aparaty w jednym: do pomiarów mikroobjętości i standardowych pomiarów w kuwecie 1 cm stosowanych w badaniach biomedycznych.

spektrofotometr

Nasza bogata gama akcesoriów może zmienić spektrofotometr UV/VIS w dedykowany system spełniający potrzeby konkretnych zastosowań.

Wzorcowanie spektrofotometru

Moduły CertiRef i LinSet pozwalają automatycznie wykonać testy urządzeń zgodne z zaleceniami farmakopei amerykańskiej i europejskiej z użyciem identyfikowalnych certyfikowanych materiałów referencyjny...

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Dobra Praktyka UV/VIS™

Często zadawane pytania

Co to jest spektrofotometria UV VIS?

Spektrofotometria UV/VIS to prosta i powszechnie stosowana technika analizy próbek w oparciu o absorpcję światła. W zależności od tego, ile światła oraz jakie długości pochłania próbka, można uzyskać wiele cennych informacji, na przykład poznać stężenie i czystość próbki. Przykładem może być pokazane poniżej spektrum kofeiny. Ponadto każda substancja absorbuje światło w inny sposób, co sprawia, ze między nią a jej spektrum UV/VIS powstaje niepowtarzalny związek. Dzięki temu spektrofotometrii można używać do identyfikacji substancji.

Jak działa spektrofotometr UV VIS?

Spektrofotometr UV VIS mierzy natężenie światła przechodzącego przez roztwór próbki w kuwecie i porównuje z natężeniem, jakie światło miało, zanim przepuszczono je przez próbkę. Podstawowe elementy składowe spektrofotometru UV VIS to źródło światła, uchwyt na próbki, urządzenie rozpraszające, które rozszczepia światło na poszczególne długości fal, a także odpowiedni detektor, na przykład fotodiodowy.

W jakim celu mierzy się widmo UV VIS?

Jest pięć podstawowych powodów pomiaru widma UV VIS:

 • Na ich podstawie można rozpoznać składniki zawarte w roztworze próbki. Mówiąc ściślej, poszczególne składniki identyfikuje się na podstawie położenia pików, a w pewnym stopniu także profilu widma.
 • Piki absorpcyjne umożliwiają ilościową analizę badanej próbki. Przykładowo stężenie próbki można obliczyć na podstawie wartości absorbancji dla piku.
 • Związki między absorbancją i stężeniem próbki umożliwiają wykorzystanie spektrofotometru UV VIS do analiz ilościowych w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i chemicznej oraz w badaniach wody.
 • Widmo może ujawniać charakterystyczne cechy fizyczne cząsteczek zawartych w próbce i umożliwiać wyliczenie jej współczynnika ekstynkcji. Ponadto pomiar widma UV VIS przy różnych temperaturach pozwala wyznaczyć punkt topnienia białek i kwasów nukleinowych, a obserwacja zmian widm absorpcji w czasie umożliwia określenie tempa przebiegu reakcji.
 • Położenie i profil pików widma dostarcza informacji o środowisku mikroskopowym cząsteczek w próbce.

Jakie są zastosowania spektrofotometrów UV VIS?

 • Najprostszym zastosowaniem spektrofotometru jest pomiar ze stałą długością fali. Wykonuje się go z jedną lub wieloma długościami fali, a wynik można podać jako absorbancję lub transmitancję.
 • Ocena ilości lub stężenia substancji z użyciem spektrofotometru UV VIS opiera się na prawie Lamberta-Beera, zgodne z którym absorbancja roztworu jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji pochłaniającej w roztworze i długości ścieżki w kuwecie. Spektrofotometr UV VIS można więc użyć do wyznaczania stężenia próbek.
 • W trakcie pomiarów ze skanowaniem spektrum wyznacza się absorbancję lub transmitancję próbki w określonym zakresie długości fal, zazwyczaj od 190 do 1100 nm. Następnie analizuje się wynik, najczęściej poprzez wykrywanie pików i dolin.
 • Spektrofotometry UV VIS bywają często używane do monitorowania zmian stężenia odczynnika lub produktu. Mierzy się w tym celu zmiany absorbancji fal określonej długości w czasie. Tego rodzaju metody kinetyczne znajdują często zastosowanie w analizach szybkości reakcji enzymatycznych i przy wyznaczaniu stężenia określonych węglowodanów, w tym glukozy, fruktozy lub laktozy.

Jaka jest różnica między spektrofotometrem skanującym i matrycowym?

 • Spektrofotometr skanujący wykonuje pomiar dla każdej długości fali z osobna, więc badanie trwa o wiele dłużej. Spektrofotometr matrycowy w krótkim czasie wykonuje pomiar dla pełnego widma, stosując detektor matrycowy obsługujący wszystkie długości fal.
 • W spektrofotometrze skaningowym używa się mechanicznych elementów obrotowych. Bywa to przyczyną błędów powtarzalności długości fali. Aby mieć pewność, że nie wystąpią odchylenia długości fal, urządzenia do spektroskopii skaningowej należy regularnie kalibrować. W spektrofotometrach matrycowych nie ma ruchomych elementów optycznych, co oznacza, że nie ma ryzyka pojawienia się wahań parametrów spowodowanych brakiem precyzji mechanicznej.
 • Konstrukcja spektrofotometru matrycowego zapewnia mu odporność na światło otoczenia, więc nie ma potrzeby stosowania zamkniętej komory na próbki.

W jakich gałęziach przemysłu stosuje się spektrofotometry UV VIS?

Nasza oferta spektrofotometrów została opracowana z myślą o potrzebach różnych branż:

 • Modele UV5Bio i UV5Nano znajdują zazwyczaj zastosowanie w branży farmaceutycznej, biomedycznej i biotechnologicznej oraz w instytucjach akademickich.
 • Modele UV7 i UV5 znajdują zazwyczaj zastosowanie w branży farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, petrochemicznej oraz w instytucjach akademickich.

Co to jest spektrofotometr do mikroobjętości?

Spektrofotometr do mikroobjętości wykonuje pomiary na próbkach o małej objętości (nawet 1 µl). Technologia LockPath zastosowana w modelu METTLER TOLEDO UV5Nano pozwala także bez rozcieńczania analizować próbki o dużych stężeniach. Długość ścieżki można w tym przypadku ustawić na 0,1 lub 1 mm.

Do jakich zastosowań w branży biomedycznej można wykorzystać spektrofotometry METTLER TOLEDO?

 • Modele UV5Nano i UV5Bio METTLER TOLEDO oferują duży zbiór zastosowań z zakresu nauk biomedycznych, w tym:
  • Analizę jakościową DNA, RNA i protein
  • Analizę ilościową DNA, RNA i protein
  • Oznaczanie kolorymetryczne metodą BCA, Bradforda, Lowry'ego i nie tylko
  • Wstępnie skonfigurowane barwniki i możliwość dodawania własnych
  • Kalkulator do wyznaczania stężenia oligonukleotydów DNA i RNA
  • OD600 do badania żywych komórek
 • Modele UV5Bio i UV7 zapewniają ponadto metody do badania kinetyki enzymów
 • Aby dowiedzieć się więcej o zastosowaniach spektrofotometrów METTLER TOLEDO w branży biomedycznej, ściągnij Zestaw materiałów dla nauk biomedycznych.

Jak sprawdzić, czy spektrofotometr jest dokładny i działa zgodnie ze standardami farmakopei?

METTLER TOLEDO oferuje moduł CertiRef™, który umożliwia weryfikację działania spektrofotometru i pozwala w najbardziej efektywny sposób ocenić, czy zachowuje on zgodność z wymogami farmakopei. Automatycznie testuje on dokładność i powtarzalność długości fal, dokładność i powtarzalność fotometryczną, rozdzielczość, parametry światła rozproszonego, zakłócenia i dryft fotometryczny, a także płaskość linii odniesienia.

Jaką korzyść może przynieść połączenie spektrofotometru z oprogramowaniem LabX® UV VIS?

Oprogramowanie laboratoryjne LabX METTLER TOLEDO umożliwia przygotowanie niestandardowego przebiegu pracy, dokładnie odpowiadającego potrzebom użytkowników, zapewniając w ten sposób większą elastyczność. Pozwala też całkowicie wyeliminować błędy w obliczeniach i przy przepisywaniu. Zapisuje w bezpiecznej bazie danych wszystkie informacje, w tym wyniki weryfikacji i informacje dotyczące serwisowania, gwarantując zgodność z wymogami w zakresie integralności danych. Jest także wyposażone w funkcje zabezpieczeń, takie jak obsługa podpisów elektronicznych i zarządzanie prawami użytkowników, które ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami 21 CFR (część 11) FDA.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Salt Content Determination Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.