Spektrofotometr UV-VIS ✅ Niezawodne spektrofotometry UV-Vis
spektrofotometr

Spektrofotometr UV-VIS

Spektrofotometry UV-VIS do badań spektroskopowych UV-VIS

Spektrofotometr UV VIS firmy METTLER TOLEDO ma niewielkie wymiary i nie wymaga rozgrzewania, dzięki czemu skanowanie pełnego widma zajmuje tylko jedną sekundę. Nasze spektrofotometry UV Vis wykorzystują połączenie technologii matrycowej z trwałą lampą ksenonową, co pozwala znacznie obniżyć koszty konserwacji. Wykorzystaj działanie samodzielnego urządzenia lub wyposaż swoje laboratorium w oprogramowanie komputerowe LabX® w celu zapewnienia integralności danych (FDA 21 CFR część 11).

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Advantages

Małe, szybkie, proste i niezawodne

Linia spektrofotometrów UV VIS Excellence firmy METTLER TOLEDO zapewnia szereg korzyści, które pozwalają zoptymalizować i uprościć przebieg analizy spektrofotometrycznej. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o naszych wyjątkowych urządzeniach UV VIS.

DNA, RNA and Protein Analysis

Analiza DNA, RNA i białek

Pomiar na podstawie i w kuwecie w jednym urządzeniu; objętość próbki do 1–2 µl; oznaczanie stężenia lub sprawdzanie czystości DNA, RNA i białka w kilka sekund; zaprogramowane fabrycznie metody dla współczynnika A280, A260, 260/280 itd. Więcej

Simple One Click™ Operation

Prosta obsługa metodą One Click™

Łatwy i intuicyjny sposób wykonywania zadań bezpośrednio z terminala · Bezpieczne prowadzenie za pomocą wskazówek krok po kroku · Konfigurowalne skróty na ekranie głównym

Open Sampling Area

Otwarta strefa próbki

Szybka i łatwa obsługa próbek · Mniejsza podatność na błędy użytkownika wynikające z nieprawidłowego zamknięcia osłony obszaru próbki · Prosta instalacja i demontaż akcesoriów Więcej

Compact Modularity

Zwarta modułowa konstrukcja

Wyjątkowo niewielkie wymiary, mniej więcej wielkości kartki papieru · Zwarty układ elementów optycznych bez uszczerbku dla wydajności · Możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb za pomocą inteligentnych akcesoriów i urządzeń automatyki Więcej

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Często zadawane pytania

Jak działają spektrofotometry METTLER TOLEDO Excellence?

Nasze spektrofotometry mierzą intensywność światła przed przejściem i po przejściu przez roztwór próbki w kuwecie w oparciu o technologię matrycową. Podstawowe elementy składowe to źródło światła (np. lampa ksenonowa), uchwyt na próbki, urządzenie rozpraszające, które rozszczepia światło na poszczególne długości fal, a także odpowiedni detektor, na przykład fotodiodowy. Obejrzyj nasz film poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Zasada działania naszych spektrofotometrów opiera się na następujących etapach:

Pomiar próby ślepej, który mierzy natężenie światła przechodzącego przez rozpuszczalnik:

 1. Rozpuszczalnik (np. wodę lub alkohol) dodaje się do odpowiedniego przezroczystego i niepochłaniającego światła pojemnika – kuwety.
 2. Wiązka światła emitowana przez źródło światła przechodzi przez kuwetę z rozpuszczalnikiem.
 3. Następnie, za pomocą detektora umieszczonego za kuwetą, mierzone i rejestrowane jest natężenie przepuszczanego światła przy różnych długościach fal.

 

Po ślepym pomiarze mierzona jest próbka:

 1. Próbkę rozpuszcza się w rozpuszczalniku i dodaje do kuwety.
 2. Wiązka światła emitowana przez źródło światła przechodzi przez kuwetę z próbką.
 3. Podczas przechodzenia przez kuwetę światło jest częściowo pochłaniane przez cząsteczki próbki w roztworze.
 4. Następnie przepuszczone światło mierzone jest przez detektor.
 5. Natężenie światła zmienia się przy różnych długościach fal i obliczane jest poprzez podzielenie transmitowanego natężenia roztworu próbki przez odpowiednie wartości ślepej próby. Ten współczynnik jest następnie zapisywany przez rejestrator.

Jakie są zastosowania spektrofotometrów UV VIS?

Branża farmaceutyczna

Instrumenty UV VIS mają duży udział zarówno w jakościowych, jak i ilościowych procesach analitycznych oraz są niezbędne do kontroli czystości i dozowania składnika czynnego leku (API) w produktach leczniczych. Na przykład analizę API ibuprofenu można szybko przeprowadzić za pomocą spektrofotometru UV VIS w celu określenia współczynnika ekstynkcji przy 264 i 273 nm zarówno dla wzorca, jak i próbki. Różnice pomiędzy wzorcem a próbką w odniesieniu do wartości procentowej współczynnika ekstynkcji pełnią rolę kryteriów kontroli jakości, które zgodnie z monografią farmakopei amerykańskiej (USP) muszą być mniejsze niż 3,0%.

Branża biotechnologiczna

Spektrofotometria UV VIS jest standardową metodą, powszechnie stosowaną w laboratoriach biotechnologicznych. Może być wykorzystywana do oznaczania stężenia kwasów nukleinowych i białka (np. przy zastosowaniu absorbancji A260 i A280) lub do sprawdzania czystości DNA (np. przy zastosowaniu współczynnika absorbancji 260/280). Używając innych długości fal w widmie widzialnym, takich jak 595 nm w próbie Bradforda i 750 nm w próbie Lowry'ego, można określić ilościowo zawartość białka w próbkach biologicznych.

Ponadto gęstość optyczna próbki hodowli komórkowej przy długości fali 600 nm, czyli OD600, jest mierzona metodą spektroskopii UV w celu oszacowania liczby bakterii lub innych komórek (np. Escherichia coli).

Dowiedz się więcej z naszej broszury dotyczącej zastosowań biomedycznych.

Branża spożywcza

Spektroskopia UV VIS jest wykorzystywana do monitorowania i poprawy jakości produktów. Na przykład oliwa z oliwek jest oznaczana poprzez obserwację zachowania się absorbancji 1-procentowego roztworu w izopropanolu pomiędzy 200 a 400 nm, ponieważ podwyższone poziomy absorbancji w tym zakresie wskazują na utlenioną oliwę, a tym samym niską jakość.

Takie zanieczyszczenia jak bakterie rozwijające się w winie mogą spowodować zmianę jego barwy, co można ocenić za pomocą spektroskopii UV VIS.

Pomiary spektrofotometryczne są również powszechnie stosowane w browarach do monitorowania kontroli jakości. Często mierzy się barwę, gorycz oraz zawartość kwasów izo-alfa i alfa, węglowodanów ogółem oraz wolnego azotu aminowego (FAN).

Dowiedz się więcej z naszej broszury dotyczącej analizy piwa

Branża chemiczna

Spektroskopia absorpcyjna UV jest jedną z najlepszych metod określania czystości roztworów organicznych. Przykładem w branży chemicznej jest kontrola czystości alkoholu, który może być zanieczyszczony benzenem. Benzen pochłania światło przy 280 nm, natomiast alkohol przy 210 nm; dodatkowy pik przy 280 nm na widmie może wskazywać na zanieczyszczenie benzenem.

W branży chemicznej powszechnie stosowany jest pomiar barwy za pomocą spektrofotometru. Na przykład skala platynowo-kobaltowa (Pt/Co) do przezroczystych cieczy, opisana przez metodę ASTM D1209, ma zastosowanie do wizualnych pomiarów barwy substancji chemicznych i petrochemicznych, takich jak gliceryna, plastyfikatory, rozpuszczalniki, czterochlorek węgla i benzyny lekkie.

Zakłady użyteczności publicznej

Spektrofotometr to idealne urządzenie do analizy fotometrycznej wody i ścieków w przedsiębiorstwach oraz instytucjach użyteczności publicznej. Może mierzyć setki parametrów z dużą dokładnością (np. CZT, amon, twardość, chlor itp.), dostarczając szybkie wyniki, aby zapewnić terminową kontrolę jakości.

Ponadto wiele elektrowni wymaga monitorowania poziomu jonów (np. żelaza i krzemianu) w ppb, co można wykonać spektrometrem bez potrzeby modyfikowania kotła.

Dowiedz się więcej o badaniu wody techniką UV VIS

Jaka jest różnica między spektrofotometrem skanującym i matrycowym?

Spektrofotometry UV VIS można sklasyfikować na dwie kategorie według geometrii komponentów, które składają się na układ optyczny do rejestracji widma:

 • Spektrofotometr skanujący
 • Spektrofotometr matrycowy

Widmo urządzenia skanującego UV VIS uzyskuje się poprzez ciągłą zmianę długości fali światła (tj. skanowanie) przechodzącego oddzielnie przez próbkę podczas obracania siatki odblaskowej, jak pokazano na rysunku poniżej. W spektrofotometrze matrycowym światło o pełnym spektrum przechodzące przez próbkę ulega dyfrakcji na siatce odbiciowej umieszczonej za kuwetą, a następnie jest odbierane przez detektor matrycowy (np. czujnik CCD). Pozwala to na jednoczesny pomiar wszystkich długości fal światła w krótkim czasie. W rezultacie spektrofotometr matrycowy może dostarczyć widmo pełnego skanowania (np. 200–800 nm) w ciągu kilku sekund, podczas gdy spektrofotometr skanujący potrzebuje minimum kilku minut na wykonanie tego samego zadania.

Obracające się elementy mechaniczne spektroskopu skanującego mogą wpływać na dokładność i odtwarzalność długości fali. Aby tego uniknąć, konieczne jest regularne ponowne wzorcowanie i związane z tym koszty konserwacji. W spektrofotometrach matrycowych nie ma ruchomych elementów optycznych, co oznacza, że nie występuje ryzyko pojawienia się odchyleń długości fali spowodowanych brakiem precyzji mechanicznej.

Dodatkową zaletą spektroskopu matrycowego jest odporność na światło otoczenia dzięki jego konstrukcji optycznej, co oznacza, że nie wymaga on zamkniętej komory na próbki, ułatwiając ich wymianę.

Jakie są różnice między wolframową lampą halogenową, lampą deuterową i lampą ksenonową?

Wolframowa lampa halogenowa jest najczęściej używanym źródłem światła w spektrofotometrach. Składa się z żarnika wolframowego zamkniętego w szklanej bańce oraz części halogenowej do odzyskiwania odparowanego wolframu. Zapewnia użyteczny zakres długości fal od 330 do 1100 nm w zakresie od światła widzialnego do bliskiej podczerwieni i ma żywotność około 3000 godzin.

Lampa deuterowa to wyładowcze źródło światła zawierające gazowy deuter zamknięty w bańce. Lampa deuterowa pokrywa obszar ultrafioletu od 190 do 450 nm z płynnym rozkładem natężenia światła i ma żywotność około 1000 godzin.

Dwie powyższe lampy są często łączone, aby pokryć pełny zakres światła UV i VIS.

Lampa ksenonowa to wyładowcze źródło światła z ksenonem zamkniętym w bańce ze szkła kwarcowego. Wytwarza ciągłe widmo od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni w zakresie od 190 do 1100 nm. Ksenonowe lampy wyładowcze wytwarzają światło poprzez impulsowy zapłon, który jest integrowany w określonym przedziale czasu w celu uzyskania pełnego skanu widma; nie wymagają one rozgrzewania. Impulsowe wytwarzanie światła generuje niewiele ciepła, a żywotność lampy jest długa, pozwalając na nawet 5500 godzin przy błyskach 50 Hz w trybie pracy ciągłej. Zastosowanie lamp ksenonowych oznacza mniejsze potrzeby w zakresie konserwacji i dłuższą żywotność.

W technologii FastTrack™ METTLER TOLEDO stosowane są ksenonowa lampa błyskowa, włókna ze szkła kwarcowego i układ matrycowy.

Jakie są różnice między spektrofotometrami METTLER TOLEDO UV5 i UV7 oraz który z nich będzie nadawał się do mojego laboratorium?

Spektrofotometr UV5 jest prosty w obsłudze i szybki; umożliwia przeskanowanie widma w ciągu jednej sekundy. Do wyboru są dwie opcje pomiaru: pomiary bezpośrednie i metody, które są obsługiwane za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego One Click™. Nasz spektrofotometr działa szybko, pozwalając oszczędzać czas w analitycznych procesach UV VIS do kontroli jakości, badania wody i pomiaru barwy.

UV7 ma cechy, które zapewnia UV5, ale jest testowany zgodnie z farmakopeą europejską i amerykańską oraz ma szereg fabrycznie zaprogramowanych metod. Umożliwia zaawansowaną automatyzację kwalifikacji działania w oparciu o sprawdzone metody METTLER TOLEDO odpowiednie dla ściśle regulowanych branż, takich jak farmaceutyczna. Dzięki oprogramowaniu LabX jest zgodny z wymogami 21 CFR część 11 oraz przepisami dotyczącymi integralności danych.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o dwóch trybach: pomiarze bezpośrednim i metodach.

Jakie są różnice między spektrofotometrami METTLER TOLEDO UV5Bio i UV5Nano? Co to jest spektrofotometr do mikroobjętości?

UV5Bio to spektrofotometr kuwetowy przeznaczony do zastosowań biomedycznych. Ma zainstalowaną fabrycznie bibliotekę metod z 22 predefiniowanymi aplikacjami biomedycznymi, takimi jak próba Bradforda, próba Lowry'ego, OD600 i kinetyka enzymów. Urządzenie UV5Bio jest zgodne z różnymi akcesoriami, takimi jak moduły kontroli temperatury, które umożliwiają analizę zależną od temperatury (np. denaturacja białek, kinetyka enzymów, temperatura topnienia DNA, aktywność lipazy itp.).

U5Nano ma również zainstalowane fabrycznie aplikacje biomedyczne i jest spektrofotometrem do mikroobjętości, wymagającym jedynie niewielkich objętości próbek (zaledwie 1 µl). Pomiary UV-VIS mogą być wykonywane na platformie mikroobjętościowej lub w kuwecie. Próbki o wysokim stężeniu, na przykład do 15 000 ng/µL dsDNA, można również mierzyć bez dalszego rozcieńczania dzięki technologii LockPath zintegrowanej z urządzeniem UV5Nano. Długość ścieżki można ustawić na wartość 0,1 lub 1 mm.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o spektroskopii mikroobjętościowej UV VIS – technologii LockPath.

Jakie metody biomedyczne są dostępne w spektrofotometrach METTLER TOLEDO?

 • Modele METTLER TOLEDO UV5Nano i UV5Bio oferują duży zbiór metod biomedycznych, w tym:
  • Analizę jakościową DNA, RNA i protein
  • Analizę ilościową DNA, RNA i protein
  • Oznaczanie kolorymetryczne metodą BCA, Bradforda, Lowry'ego i nie tylko
  • Wstępnie skonfigurowane barwniki i możliwość dodawania własnych
  • Kalkulator do wyznaczania stężenia oligonukleotydów DNA i RNA
  • OD600 do badania żywych komórek  
 • Modele UV5Bio i UV7 zapewniają ponadto metody do badania kinetyki enzymów
 • Aby dowiedzieć się więcej o zastosowaniach spektrofotometrów METTLER TOLEDO w branży biomedycznej, ściągnij Zestaw materiałów dla nauk biomedycznych.

Jakie skale i wskaźniki liczbowe kolorów zapewniają spektrofotometry METTLER TOLEDO?

Spektrofotometry METTLER TOLEDO mają wiele fabrycznie zainstalowanych skal kolorów, takich jak APHA, Gardner, Saybolt, CIELAB, EBC i ASBC, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do wykonywania pomiarów barwy przezroczystych cieczy.

Przestrzeń barw APHA (której synonimami są Pt-Co i Hazen) oraz skala barw Gardnera określają ilościowo żółtość substancji prawie przezroczystych, a zatem służą do oznaczania czystości i jakości lub stopnia degradacji substancji.

Skala CIELAB wyraża barwę w trzech wartościach: L* dla  jasnej, a* dla zielonej do czerwonej oraz b* dla niebieskiej do żółtej. Ta skala kolorów służy do zapewnienia stałego koloru takich cieczy jak barwniki, aromaty itp.

Skala kolorów Saybolt służy do klasyfikacji jasnych produktów naftowych. Kolor w skali Saybolt jest wskaźnikiem jakości lub stopnia zanieczyszczenia takich produktów jak benzyna, paliwo do silników odrzutowych itp.
Skale kolorów EBC i ASBC służą do określania koloru piwa, który wyróżnia poszczególne jego rodzaje.

Dowiedz się więcej o pomiarach kolorów tutaj

W jaki sposób można analizować za pomocą spektrofotometru próbki wrażliwe na temperaturę?

Moduł termostatyczny METTLER TOLEDO rozszerza możliwości spektrofotometru do zastosowań wymagających wysokiej dokładności temperatury i odtwarzalności, takich jak analizy zawartości białka, pomiary aktywności enzymów i wyznaczanie temperatury topnienia DNA. Za pomocą tego akcesorium można kontrolować warunki temperaturowe próbki w zakresie 4–95°C przed pomiarem spektroskopowym, w jego trakcie lub po zakończeniu pomiaru.

Dowiedz się więcej z poradnika dotyczącego kontroli temperatury w spektrofotometrii UV VIS

W jaki sposób spektrofotometria UV VIS może wspierać opracowywanie szczepionki na COVID-19?

Spektrofotometria UV VIS zapewnia szybką, łatwą oraz dokładną charakterystykę i kwantyfikację składników szczepionki, takich jak kwasy nukleinowe (tj. DNA/RNA), białka, dodatki/konserwanty itp., ponieważ składniki te mają charakterystyczną absorpcję w widmach UV VIS. W związku z tym może wpływać na czas uzyskania wyniku zarówno w późniejszych, jak i wcześniejszych procesach, a także na kontrolę jakości. Ponadto jest skutecznym narzędziem do kontroli czystości składników szczepionek na każdym etapie opracowywania.

Dowiedz się więcej o zastosowaniach spektrofotometrii UV VIS w badaniach i rozwoju szczepionek na COVID-19 tutaj

Jak wzorcować spektrofotometr?

METTLER TOLEDO oferuje rozwiązanie do wzorcowania spektrofotometrów w postaci modułów CertiRef™ i LinSet™, które automatyzują testy wymagane do sprawdzenia zgodności spektrofotometru z farmakopeami europejskimi i amerykańskimi. Użytkownicy mogą zastosować moduły CertiRef™, które zawierają certyfikowane materiały referencyjne (CRM) do automatycznego wykonywania testów dokładności i powtarzalności długości fali, dokładności i powtarzalności fotometrycznej, rozdzielczości, parametrów światła rozproszonego, zakłóceń i dryftu fotometrycznego szumu, a także płaskości linii odniesienia.

Dowiedz się więcej o modułach CertiRef™ i LinSet™

Jaką korzyść może przynieść połączenie spektrofotometru z oprogramowaniem LabX® UV VIS?

Oprogramowanie laboratoryjne LabX® METTLER TOLEDO umożliwia przygotowanie niestandardowego przebiegu pracy, który dokładnie odpowiada potrzebom użytkowników, zapewniając w ten sposób większą elastyczność. Pozwala też całkowicie wyeliminować błędy w obliczeniach i przy przepisywaniu. Zapisuje w bezpiecznej bazie danych wszystkie informacje, w tym wyniki weryfikacji i informacje dotyczące serwisowania, gwarantując zgodność z wymogami w zakresie integralności danych. Jest także wyposażone w funkcje zabezpieczeń, takie jak obsługa podpisów elektronicznych i zarządzanie prawami użytkowników, które ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami 21 CFR (część 11) FDA.