Elektrody pH, redoks, jonoselektywne (ISE), czujniki przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego (DO)

Elektrody i czujniki

Elektrody pH, redoks, jonoselektywne (ISE), czujniki przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego (DO)

Wybierz elektrody i czujniki najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb:

Elektrody i czujniki
Czujnik
Elektroda

Elektrody pH

Czujnik przewodności

Elektroda jonoselektywna

Wysokiej klasy elektrody ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.
Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.
Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.
Czujnik
Elektroda
Elektroda

Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO)

Elektroda redoks (ORP)

Elektroda LightEdition

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).
Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).
Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.
Elektrody i czujniki

Wysokiej klasy elektrody ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.

Czujnik

Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.

Elektroda

Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.

Czujnik

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).

Elektroda

Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).

Elektroda

Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.

Wybierz elektrody i czujniki najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb:

Elektrody i czujniki
Czujnik
Elektroda

Elektrody pH

Czujnik przewodności

Elektroda jonoselektywna

Wysokiej klasy elektrody ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.
Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.
Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.
Czujnik
Elektroda
Elektroda

Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO)

Elektroda redoks (ORP)

Elektroda LightEdition

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).
Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).
Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.
Elektrody i czujniki

Wysokiej klasy elektrody ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.

Czujnik

Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.

Elektroda

Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.

Czujnik

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).

Elektroda

Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).

Elektroda

Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres eksploatacji – od instalacji po przeglądy okresowe oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Często zadawane pytania

Jak znaleźć odpowiednią elektrodę do konkretnego zastosowania?

Produkcja wysokiej jakości elektrod i czujników o doskonałych parametrach wymaga nie tylko umiejętności technicznych i specjalistycznej wiedzy, ale także świetnej znajomości różnych zastosowań i wymagań klientów. METTLER TOLEDO oferuje wszechstronną gamę elektrod i czujników do wszystkich zastosowań w dziedzinie pomiarów pH, przewodności, stężenia jonów, zawartości tlenu rozpuszczonego (DO) i potencjału redoks (ORP).

Istnieje kilka sposobów doboru odpowiedniej elektrody i czujnika.

Jaki jest prawidłowy sposób przechowywania elektrod i czujników?

We wszystkich podręcznikach użytkownika podane są potrzebne informacje na temat krótko- i długoterminowego przechowywania elektrod i czujników.

Ogólne wskazówki dotyczące przechowywania długookresowego:

  • Elektrody pH i redoks: z nasadką nawilżającą wypełnioną elektrolitem referencyjnym (często jest to roztwór KCl o stężeniu 3 mol/l); można też przechowywać elektrody w buforze pH 4 lub w roztworze HCl o stężeniu 0,1 mol/l.
  • Elektrody jonoselektywne (ISE): w warunkach suchych.
  • Czujniki przewodności: w warunkach suchych.
  • Polarograficzne czujniki tlenu rozpuszczonego: z modułem pomiarowym napełnionym elektrolitem i założoną zieloną nasadką ochronną (suchą) zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Galwaniczne czujniki tlenu rozpuszczonego: z fiolką do przechowywania napełnioną roztworem NaCl o stężeniu 10%
  • Optyczne czujniki tlenu rozpuszczonego: w rurce kalibracyjnej – po zwilżeniu gąbki wodą destylowaną; można też przechowywać czujnik w zlewce napełnionej wodą destylowaną.

Jaka jest minimalna głębokość zanurzenia czujnika / elektrody?

Elektrody i czujniki muszą być zanurzone na taką głębokość, aby szklana membrana (1) i diafragma (2) były całkowicie przykryte roztworem.

W przypadku niektórych czujników /elektrod (przeznaczonych specjalnie do małych objętości) minimalne głębokości zanurzenia są następujące:

Elektroda pH InLab®minimalna głębokość zanurzenia:
InLab® Semi-Micro:15 mm
InLab® Solids (Pro):15 mm
InLab® Viscous:14 mm
InLab® Micro Pro:12 mm
InLab® Redox Micro:10 mm
InLab® Micro:7 mm
InLab® NMR:7 mm
InLab® Ultra-Micro:5 mm
InLab® Nano:2 mm

 

Czujniki przewodności InLab®:
InLab® 751-4 (Cond):16 mm
InLab® 752-6:17 mm
InLab® 730:30 mm

 

Inne:
InLab® 605: 5 mm 
LE422:10 mm
Czujniki PerfectIon:3 mm
InLab® Reference Plus:20 mm

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Join the GEP eLearning Program
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.