Elektrody pH, redoks, jonoselektywne (ISE), czujniki przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego (DO)

Elektrody i czujniki

Elektrody pH, redoks, jonoselektywne (ISE), czujniki przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego (DO)

Wybierz elektrody i czujniki najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb:

Elektrody ph
Czujnik
Elektroda

Elektrody pH - elektrody do pomiaru pH

Czujnik przewodności

Elektroda jonoselektywna

Wysokiej klasy elektrody ph ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.
Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.
Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.
Czujnik
Elektroda redoks (ORP)
Elektroda

Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO)

Elektrody redoks ORP | elektrody platynowe, srebrne i złote

Elektroda LightEdition

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).
Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).
Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.
Elektrody ph

Wysokiej klasy elektrody ph ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.

Czujnik

Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.

Elektroda

Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.

Czujnik

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).

Elektroda redoks (ORP)

Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).

Elektroda

Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.

Wybierz elektrody i czujniki najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb:

Elektrody ph
Czujnik
Elektroda

Elektrody pH - elektrody do pomiaru pH

Czujnik przewodności

Elektroda jonoselektywna

Wysokiej klasy elektrody ph ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.
Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.
Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.
Czujnik
Elektroda redoks (ORP)
Elektroda

Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO)

Elektrody redoks ORP | elektrody platynowe, srebrne i złote

Elektroda LightEdition

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).
Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).
Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.
Elektrody ph

Wysokiej klasy elektrody ph ogólnego zastosowania oraz wyspecjalizowane modele dopasowane do konkretnych zastosowań.

Czujnik

Niezawodne czujniki do precyzyjnych pomiarów w całym zakresie przewodności.

Elektroda

Szybkie i łatwe oznaczanie stężenia wielu różnych jonów i gazów rozpuszczonych.

Czujnik

Czujniki optyczne i polarograficzne do niezawodnego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO).

Elektroda redoks (ORP)

Dokładne i niezawodne elektrody do pomiaru potencjału redoks (ORP).

Elektroda

Niezawodne elektrody pH, czujniki przewodności i tlenu rozpuszczonego w przystępnej cenie.

Biblioteka

Często zadawane pytania

Jak znaleźć odpowiednią elektrodę do konkretnego zastosowania?

Produkcja wysokiej jakości elektrod i czujników o doskonałych parametrach wymaga nie tylko umiejętności technicznych i specjalistycznej wiedzy, ale także świetnej znajomości różnych zastosowań i wymagań klientów. METTLER TOLEDO oferuje wszechstronną gamę elektrod i czujników do wszystkich zastosowań w dziedzinie pomiarów pH, przewodności, stężenia jonów, zawartości tlenu rozpuszczonego (DO) i potencjału redoks (ORP).

Istnieje kilka sposobów doboru odpowiedniej elektrody i czujnika.

Jaki jest prawidłowy sposób przechowywania elektrod i czujników?

We wszystkich podręcznikach użytkownika podane są potrzebne informacje na temat krótko- i długoterminowego przechowywania elektrod i czujników.

Ogólne wskazówki dotyczące przechowywania długookresowego:

  • Elektrody pH i redoks: z nasadką nawilżającą wypełnioną elektrolitem referencyjnym (często jest to roztwór KCl o stężeniu 3 mol/l); można też przechowywać elektrody w buforze pH 4 lub w roztworze HCl o stężeniu 0,1 mol/l.
  • Elektrody jonoselektywne (ISE): w warunkach suchych.
  • Czujniki przewodności: w warunkach suchych.
  • Polarograficzne czujniki tlenu rozpuszczonego: z modułem pomiarowym napełnionym elektrolitem i założoną zieloną nasadką ochronną (suchą) zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Galwaniczne czujniki tlenu rozpuszczonego: z fiolką do przechowywania napełnioną roztworem NaCl o stężeniu 10%
  • Optyczne czujniki tlenu rozpuszczonego: w rurce kalibracyjnej – po zwilżeniu gąbki wodą destylowaną; można też przechowywać czujnik w zlewce napełnionej wodą destylowaną.

Jaka jest minimalna głębokość zanurzenia czujnika / elektrody?

Elektrody i czujniki muszą być zanurzone na taką głębokość, aby szklana membrana (1) i diafragma (2) były całkowicie przykryte roztworem.

W przypadku niektórych czujników /elektrod (przeznaczonych specjalnie do małych objętości) minimalne głębokości zanurzenia są następujące:

Elektroda pH InLab®minimalna głębokość zanurzenia:
InLab® Semi-Micro:15 mm
InLab® Solids (Pro):15 mm
InLab® Viscous:14 mm
InLab® Micro Pro:12 mm
InLab® Redox Micro:10 mm
InLab® Micro:7 mm
InLab® NMR:7 mm
InLab® Ultra-Micro:5 mm
InLab® Nano:2 mm

 

Czujniki przewodności InLab®:
InLab® 751-4 (Cond):16 mm
InLab® 752-6:17 mm
InLab® 730:30 mm

 

Inne:
InLab® 605: 5 mm 
LE422:10 mm
Czujniki PerfectIon:3 mm
InLab® Reference Plus:20 mm

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.