Refraktometr elektroniczny | refraktometr Brix, laboratoryjny
 
Menu

Refraktometr

Cyfrowe refraktometry laboratoryjne i przenośne

Refraktometr elektroniczny

Laboratoryjne i przenośne refraktometry elektroniczne METTLER TOLEDO służą do  pomiaru indeksu refrakcji i innych powiązanych wielkości, takic...

Laboratoryjne i przenośne refraktometry elektroniczne METTLER TOLEDO służą do  pomiaru indeksu refrakcji i innych powiązanych wielkości, takich jak Brix, cukier inwertowany, HFCS42, HFCS55 czy stężenia innych substancji, z dużą precyzją i w krótkim czasie.

Nasze przenośne refraktometry mają automatyczną kompensację temperatury. Można ich używać w laboratorium i w terenie, na przykład do mierzenia stopnia Brix, stopnia Oechsle lub temperatury krzepnięcia mieszanin etylenu glikolowego i propylenowego z wodą.


Nasze refraktometry mają wbudowane termostaty Peltiera, co zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury i eliminuje potrzebę stosowania kąpieli wodnej. Refraktometr można podłączyć do gęstościomierza, spektrofotometru, pH-metru, titratora lub innego aparatu i w ten sposób mierzyć kilka parametrów równocześnie. Dodatkowo oferujemy różne moduły automatyczne, które jeszcze bardziej usprawniają pracę.

 

Wiedza specjalistyczna
Nasza wiedza specjalistyczna jest dostępna na stronie www.refractometry.com; można tam znaleźć filmy, animacje, seminaria internetowe oraz rozmaite zastosowania dla branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej i innych.  Na przykładzie przebiegu pracy pokazano sposoby zwiększania precyzji pomiaru, zmniejszania ryzyka błędów i podnoszenia wydajności produkcji. Ściągnij nasz bezpłatny poradnik Pomiar indeksu refrakcji i zobacz, jak usprawnić pomiar indeksu refrakcji z użyciem refraktometrów elektronicznych.


refraktometr
Refraktometry
Refraktometry EasyPlus
przenośny refraktometr

Refraktometry Excellence

Standardowe refraktometry EasyPlus

Przenośne refraktometry

Refraktometry Excellence opracowano z myślą o wielu różnorodnych zastosowaniach, dzięki czemu pozwalają one automatyzować wiele procesów i budować systemy wieloparametrowe. Zmierzą niemal każdą próbkę...
Wyjątkowo prosty w obsłudze interfejs użytkownika sprawia, że refraktometry EasyPlus pozwalają każdemu uzyskać dokładne wyniki w laboratorium lub w pobliżu linii produkcyjnej.
Jest lekki i łatwy w obsłudze, dzięki czemu sprawdzi się doskonale zarówno w laboratorium, jak i poza nim.
automatyczny pomiar indeksu refrakcji
system wieloparametrowy
oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji

Automatyczny pomiar indeksu refrakcji

System wieloparametrowy

Oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji

Dzięki naszym systemom automatyzacji oszczędzisz czas, zredukujesz koszty i unikniesz wielu błędów operacyjnych. Od prostych pomp próbkujących po ogrzewane automatyczne podajniki próbek. Zwiększ powta...
W systemach wieloparametrowych można mierzyć indeks refrakcji, gęstość i pH, wykonywać miareczkowanie itd. Badając wiele parametrów jednocześnie, oszczędzasz czas i znacząco poprawiasz jakość danych.
Zaawansowane oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji. Rezygnacja z papieru oznacza gwarancję integralności danych, bezpieczeństwo przechowywania informacji i brak błędów przepisywania. Łatwe przeg...
akcesoria do refraktometrów

Akcesoria i materiały eksploatacyjne do refraktometrów

Dodając odpowiednie akcesoria i materiały eksploatacyjne, maksymalnie wykorzystasz potencjał refraktometru. Oferujemy nowoczesne rozwiązania, takie jak skanery i czujniki, a także szereg certyfikowany...
Refraktometry

Refraktometry Excellence opracowano z myślą o wielu różnorodnych zastosowaniach, dzięki czemu pozwalają one automatyzować wiele procesów i budować systemy wieloparametrowe. Zmierzą niemal każdą próbkę...

Refraktometry EasyPlus

Wyjątkowo prosty w obsłudze interfejs użytkownika sprawia, że refraktometry EasyPlus pozwalają każdemu uzyskać dokładne wyniki w laboratorium lub w pobliżu linii produkcyjnej.

przenośny refraktometr

Jest lekki i łatwy w obsłudze, dzięki czemu sprawdzi się doskonale zarówno w laboratorium, jak i poza nim.

automatyczny pomiar indeksu refrakcji

Dzięki naszym systemom automatyzacji oszczędzisz czas, zredukujesz koszty i unikniesz wielu błędów operacyjnych. Od prostych pomp próbkujących po ogrzewane automatyczne podajniki próbek. Zwiększ powta...

system wieloparametrowy

W systemach wieloparametrowych można mierzyć indeks refrakcji, gęstość i pH, wykonywać miareczkowanie itd. Badając wiele parametrów jednocześnie, oszczędzasz czas i znacząco poprawiasz jakość danych.

oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji

Zaawansowane oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji. Rezygnacja z papieru oznacza gwarancję integralności danych, bezpieczeństwo przechowywania informacji i brak błędów przepisywania. Łatwe przeg...

akcesoria do refraktometrów

Dodając odpowiednie akcesoria i materiały eksploatacyjne, maksymalnie wykorzystasz potencjał refraktometru. Oferujemy nowoczesne rozwiązania, takie jak skanery i czujniki, a także szereg certyfikowany...

Refraktometry automatyczneAutomated Refractive Index Systems


Refraktometry Excellence automatycznie mierzą współczynnik refrakcji, co daje większą pewność prawidłowego wyniku i zwiększa bezpieczeństwo, a przez ograniczenie interakcji operatora z urządzeniem – zmniejsza ryzyko błędu. Pozwala to oszczędzić czas, obniżyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo wykonywanych czynności.

Dowiedz się więcej

Systemy wieloparametrowe

Multiparameter Systems.


Często indeks refrakcji i gęstość są badane na tej samej próbce. Nasz kompaktowy system łączy gęstościomierz Excellence z celą Excellence do pomiaru indeksu refrakcji, umożliwiając równoczesny pomiar obu parametrów. Można również podłączyć dodatkowe urządzenia i w ten sposób razem mierzyć indeks refrakcji, gęstość, pH i kolor.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie
 
Software Solutions


METTLER TOLEDO oferuje zaawansowane oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji. Praca w systemie elektronicznym zapewnia integralność danych, bezpieczeństwo ich przechowywania i bezbłędną rejestrację wyników. Dane można łatwo wyświetlać i analizować, a raporty generuje się jednym kliknięciem przycisku.

Dowiedz się więcej

 

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres eksploatacji – od instalacji po przeglądy okresowe oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Często zadawane pytania


 

Co to jest refraktometr elektroniczny?

Refraktometr elektroniczny wykorzystuje zjawisko odbicia całkowitego do pomiaru indeksu refrakcji lub powiązanych wartości w próbce cieczy. Pomiar jest wykonywany elektronicznie przy minimalnym udziale operatora. Ta technologia pozwala osiągnąć dokładność pomiaru stopnia Brix sięgającą 0,00002 (0,01%), pomimo niewielkiej objętości próbki (0,5–1 ml) i krótkiego czasu pomiaru (kilka sekund).

Co to jest refraktometr elektroniczny?
Co to jest refraktometr elektroniczny?


 

Jak działa refraktometr elektroniczny?

Refraktometry elektroniczne mają diodę emitującą światło (LED), szafirowy pryzmat i czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości. Próbkę umieszcza się na pryzmacie, po czym następuje pomiar. Przy pewnym kącie padania, zwanym kątem krytycznym, promień światła przestaje przechodzić przez próbkę, tylko całkowicie odbija się od jej powierzchni, po czym jest wykrywany przez czujnik optyczny. Indeks refrakcji obliczany jest na podstawie kąta krytycznego. Ponadto refraktometry laboratoryjne mają wbudowany termostat Peltiera do kontroli temperatury próbki.

Dowiedz się więcej z naszej interaktywnej animacji

Jak działa refraktometr elektroniczny?
Jak działa refraktometr elektroniczny?

1: Light source
2: Prism
3: Sample
4: Optical sensor (CCD)


 

Jakie urządzenia stosuje się do pomiaru indeksu refrakcji cieczy?

Indeks refrakcji cieczy można mierzyć ręcznie lub elektronicznie.

Refraktometry ręczne, takie jak przenośne refraktometry optyczne czy refraktometr optyczny ABBEgo, są powszechnie używane do wyznaczania współczynnika załamania światła i powiązanych parametrów, takich jak stopień BRIX, procentowa zawartość alkoholu, wartości na skalach Baumé i Plato, itd. Metody te są łatwe i tanie, jednak każda z ręcznie wykonywanych operacji wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, co często negatywnie wpływa na dokładność i wiarygodność wyników.

Refraktometry elektroniczne mogą być laboratoryjne i przenośne. Pomiar ciekłych próbek odbywa się elektronicznie z minimalnym udziałem operatora.

Zobacz, czym różni się działanie refraktometrów elektronicznych od refraktometrów ręcznych: Porównanie technik pomiaru

Jakie urządzenia stosuje się do pomiaru indeksu refrakcji cieczy?
Jakie urządzenia stosuje się do pomiaru indeksu refrakcji cieczy?


 

Jaki jest indeks refrakcji wody?

Indeks refrakcji wody jest równy 1,33299 przy 20°C. Wartość zmienia się wraz temperaturą: im woda cieplejsza, tym indeks refrakcji niższy (np. w temperaturze 40°C wynosi 1,33061). Zwracamy uwagę, że jest to powszechnie wykorzystywany współczynnik załamania nD, dla światła o długości fali 589,3 nm (dublet sodowy).

Jaki jest indeks refrakcji wody?
Jaki jest indeks refrakcji wody?


 

Jakiej objętości próbki potrzebuje refraktometr elektroniczny?

W większości refraktometrów laboratoryjnych typowa objętość wynosi ok. 0,5 ml dla próbek o dużym napięciu powierzchniowym oraz 1 ml dla próbek o małym napięciu powierzchniowym. Ponieważ jest to tylko kilka kropel, temperatura próbki i ścianek celi pomiarowej szybko się wyrównuje, w związku z czym analiza trwa bardzo krótko.

Jakiej objętości próbki potrzebuje refraktometr elektroniczny?
Jakiej objętości próbki potrzebuje refraktometr elektroniczny?


 

Ile czasu trwa badanie próbki w refraktometrze elektronicznym?

To zależy od różnicy temperatury między próbką a celą pomiarową, rodzaju próbki oraz wymaganej dokładności pomiaru. Zazwyczaj wynik pojawia się po kilku sekundach.

Ile czasu trwa badanie próbki w refraktometrze elektronicznym?
Ile czasu trwa badanie próbki w refraktometrze elektronicznym?


 

Jak się adiustuje refraktometr elektroniczny?

Zazwyczaj refraktometry adiustuje się wodą w określonej temperaturze. Za sterowanie temperaturą odpowiada termostat z modułem Peltiera, który może schłodzić lub ogrzać celę pomiarową do zadanej temperatury (np. 20°C). Czasami przy pomiarach stężenia cukru do adiustacji używa się wzorców Brix. Wzorce te są często przygotowywane na miejscu. Do sprawnego przygotowania wzorca BRIX można użyć wagi oraz refraktometru połączonego z aplikacją LabX PC, co zwiększy dokładność i identyfikowalność, a wyeliminuje ryzyko błędów podczas przepisywania.

Jak się adiustuje refraktometr elektroniczny?
Jak się adiustuje refraktometr elektroniczny?


 

Jakie próbki można badać za pomocą refraktometrów elektronicznych?

Z założenia refraktometry elektroniczne były przeznaczone do badania jednorodnych cieczy. Jednak w praktyce bardzo dobrze sprawdzają się również przy badaniu wielu innych rodzajów próbek, np. past, a nawet folii. Takie próbki wymagają dodatkowych akcesoriów, takich jak prasa lub urządzenie do tłoczenia folii. Należy zachować szczególną ostrożność przy próbkach lotnych (do nich zaleca się używać celi przepływowych) lub niejednorodnych, gdzie przed rozpoczęciem pomiaru próbkę należy wymieszać. Ta operacja może być wykonywana automatycznie przez funkcję homogenizacji wewnątrz zlewki dostępną w automatycznym podajniku próbek InMotion.

Jakie próbki można badać za pomocą refraktometrów elektronicznych?
Jakie próbki można badać za pomocą refraktometrów elektronicznych?
Seminaria internetowe
Seminarium internetowe na życzenie
Refractive Index Measurement Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.