Refraktometr, elektroniczne refraktometry laboratoryjne i przenośne – METTLER TOLEDO

Refraktometr

Szeroka gama cyfrowych refraktometrów stacjonarnych i przenośnych

 

Refraktometr elektroniczny

Laboratoryjne i przenośne refraktometry elektroniczne METTLER TOLEDO służą do  pomiaru indeksu refrakcji i innych powiązanych wielkości, ta...

Laboratoryjne i przenośne refraktometry elektroniczne METTLER TOLEDO służą do  pomiaru indeksu refrakcji i innych powiązanych wielkości, takich jak Brix, cukier inwertowany, HFCS42, HFCS55 czy stężenia innych substancji, z dużą precyzją i w krótkim czasie.

Nasze przenośne refraktometry mają automatyczną kompensację temperatury. Można ich używać w laboratorium i w terenie, na przykład do mierzenia stopnia Brix, stopnia Oechsle lub temperatury krzepnięcia mieszanin etylenu glikolowego i propylenowego z wodą.


Nasze refraktometry mają wbudowane termostaty Peltiera, co zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury i eliminuje potrzebę stosowania kąpieli wodnej. Refraktometr można podłączyć do gęstościomierza, spektrofotometru, pH-metru, titratora lub innego aparatu i w ten sposób mierzyć kilka parametrów równocześnie. Dodatkowo oferujemy różne moduły automatyczne, które jeszcze bardziej usprawniają pracę.


Wiedza specjalistyczna
Nasza wiedza specjalistyczna jest dostępna na stronie www.refractometry.com; można tam znaleźć filmy, animacje, seminaria internetowe oraz rozmaite zastosowania dla branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej i innych.  Przedstawiono tam kilka przykładowych procesów ilustrujących precyzję pomiaru, mniejsze ryzyko błędu i większą wydajność produkcji. Pobierz nasz bezpłatny poradnik Pomiar indeksu refrakcji i zobacz, jak usprawnić pomiar indeksu refrakcji za pomocą refraktometrów elektronicznych.


 
refraktometr
Refraktometry
przenośny refraktometr
automatyczny pomiar indeksu refrakcji

Refraktometry Excellence

Przenośne refraktometry

Automatyczny pomiar indeksu refrakcji

Refraktometry Excellence opracowano z myślą o wielu różnorodnych zastosowaniach, dzięki czemu pozwalają one automatyzować wiele procesów i budować systemy wieloparametrowe. Zmierzą niemal każdą próbkę...
Jest lekki i łatwy w obsłudze, dzięki czemu sprawdzi się doskonale zarówno w laboratorium, jak i poza nim.
Dzięki naszym systemom automatyzacji oszczędzisz czas, zredukujesz koszty i unikniesz wielu błędów operacyjnych. Od prostych pomp próbkujących po ogrzewane automatyczne podajniki próbek. Zwiększ powta...
system wieloparametrowy
oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji
akcesoria do refraktometrów

System wieloparametrowy

Oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji

Akcesoria i materiały eksploatacyjne do refraktometrów

W systemach wieloparametrowych można mierzyć indeks refrakcji, gęstość i pH, wykonywać miareczkowanie itd. Badając wiele parametrów jednocześnie, oszczędzasz czas i znacząco poprawiasz jakość danych.
Zaawansowane oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji. Rezygnacja z papieru oznacza gwarancję integralności danych, bezpieczeństwo przechowywania informacji i brak błędów przepisywania. Łatwe przeg...
Dodając odpowiednie akcesoria i materiały eksploatacyjne, maksymalnie wykorzystasz potencjał refraktometru. Oferujemy nowoczesne rozwiązania takie jak skanery i czujniki, a także certyfikowane wzorce.
Refraktometry

Refraktometry Excellence opracowano z myślą o wielu różnorodnych zastosowaniach, dzięki czemu pozwalają one automatyzować wiele procesów i budować systemy wieloparametrowe. Zmierzą niemal każdą próbkę...

przenośny refraktometr

Jest lekki i łatwy w obsłudze, dzięki czemu sprawdzi się doskonale zarówno w laboratorium, jak i poza nim.

automatyczny pomiar indeksu refrakcji

Dzięki naszym systemom automatyzacji oszczędzisz czas, zredukujesz koszty i unikniesz wielu błędów operacyjnych. Od prostych pomp próbkujących po ogrzewane automatyczne podajniki próbek. Zwiększ powta...

system wieloparametrowy

W systemach wieloparametrowych można mierzyć indeks refrakcji, gęstość i pH, wykonywać miareczkowanie itd. Badając wiele parametrów jednocześnie, oszczędzasz czas i znacząco poprawiasz jakość danych.

oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji

Zaawansowane oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji. Rezygnacja z papieru oznacza gwarancję integralności danych, bezpieczeństwo przechowywania informacji i brak błędów przepisywania. Łatwe przeg...

akcesoria do refraktometrów

Dodając odpowiednie akcesoria i materiały eksploatacyjne, maksymalnie wykorzystasz potencjał refraktometru. Oferujemy nowoczesne rozwiązania takie jak skanery i czujniki, a także certyfikowane wzorce.

Automatyczne systemy pomiaru indeksu refrakcjiAutomated Refractive Index Systems


Refraktometry Excellence automatycznie mierzą współczynnik refrakcji, co daje większą pewność prawidłowego wyniku i zwiększa bezpieczeństwo, a poprzez ograniczenie interakcji operatora z urządzeniem praktycznie eliminuje ryzyko błędu. W ten sposób oszczędzisz czas, obniżysz koszty i zwiększysz bezpieczeństwo wykonywanych czynności.

Dowiedz się więcej

Systemy wieloparametrowe

Multiparameter Systems.


Często indeks refrakcji i gęstość są badane na tej samej próbce. Nasz kompaktowy system łączy gęstościomierz Excellence z celą Excellence do pomiaru indeksu refrakcji, umożliwiając równoczesny pomiar obu parametrów. Można również podłączyć dodatkowe urządzenia i w ten sposób razem mierzyć indeks refrakcji, gęstość, odczyn i kolor.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie
 
Software Solutions


METTLER TOLEDO oferuje zaawansowane oprogramowanie do pomiaru indeksu refrakcji. Rezygnacja z papieru oznacza gwarancję integralności danych, bezpieczeństwo przechowywania informacji i brak błędów przepisywania. Raporty można generować jednym kliknięciem przycisku, a dane łatwo wyświetlać i analizować.

Dowiedz się więcej

 

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres eksploatacji – od instalacji po przeglądy okresowe oraz od wzorcowania po naprawy.

Biblioteka

Zastosowania

Wyszukiwanie aplikacji

X
X

Jak korzystać z wyszukiwarki

Aby znaleźć odpowiednią aplikację, należy użyć filtrów branży i próbek lub użyć wyszukiwania tekstowego. Możliwa jest dowolna kombinacja filtrów i wyszukiwania tekstowego. Należy pamiętać, że w wyniku wyszukiwania tekstowego uzyskuje się wyłącznie odpowiedzi, które zawierają dokładnie taki sam ciąg wyrazów jak podany w zapytaniu. Wyniki zostaną przedstawione odpowiednio do poszczególnych technologii chemii analitycznej związanych z produktami METTLER TOLEDO.

 

Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać pomoc, kliknij tutaj.

 

Często zadawane pytania


 

Co to jest refraktometr elektroniczny?

Refraktometr elektroniczny wykorzystuje zjawisko odbicia całkowitego do pomiaru indeksu refrakcji lub powiązanych wartości w próbce cieczy. Pomiar jest elektroniczny z minimalnym udziałem operatora. Ta technologia pozwala osiągnąć dokładność pomiaru stopnia Brix sięgającą 0,00002 (0,01%), pomimo niewielkiej objętości próbki (0,5–1 ml) i krótkiego czasu pomiaru (kilka sekund).


 

Jak działa refraktometr elektroniczny?

Refraktometry elektroniczne mają diodę emitującą światło (LED), szafirowy pryzmat i czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości. Próbkę umieszcza się na pryzmacie, po czym następuje pomiar. Przy pewnym kącie padania, zwanym kątem krytycznym, promień światła przestaje przechodzić przez próbkę, tylko całkowicie odbija się od jej powierzchni, po czym jest wykrywany przez czujnik optyczny. Indeks refrakcji obliczany jest na podstawie kąta krytycznego. Ponadto refraktometry laboratoryjne mają wbudowany termostat Peltiera do kontroli temperatury próbki.

Dowiedz się więcej z naszej interaktywnej animacji


 

Jakie urządzenia stosuje się do pomiaru indeksu refrakcji cieczy?

Indeks refrakcji cieczy można mierzyć ręcznie lub elektronicznie.

Refraktometry ręczne, takie jak przenośne refraktometry optyczne czy refraktometr optyczny ABBEgo, są powszechnie używane do wyznaczania współczynnika załamania światła i powiązanych parametrów, takich jak stopień BRIX, procentowa zawartość alkoholu, wartości na skalach Baumé i Plato, itd. Metody te są łatwe i tanie, ale wymagają dużej wiedzy i doświadczenia na każdym kroku, co często negatywnie wpływa na dokładność i wiarygodność wyników.

Refraktometry elektroniczne mogą być laboratoryjne i przenośne. Pomiar ciekłych próbek odbywa się elektronicznie z minimalnym udziałem operatora.

Zobacz, czym różni się działanie refraktometrów elektronicznych od refraktometrów ręcznych: Porównanie technik pomiaru


 

Ile wynosi indeks refrakcji wody?

Indeks refrakcji wody jest równy 1,33299 przy 20°C. Wartość zmienia się wraz temperaturą: im woda cieplejsza, tym indeks refrakcji niższy (np. w temperaturze 40°C wynosi 1,33061). Zwracamy uwagę, że jest to powszechnie wykorzystywany współczynnik załamania nD, dla światła o długości fali 589,3 nm (dublet sodowy).


 

Jakiej objętości próbki potrzebuje refraktometr elektroniczny?

W większości refraktometrów laboratoryjnych typowa objętość wynosi ok. 0,5 ml dla próbek o dużym napięciu powierzchniowym oraz 1 ml dla próbek o małym napięciu powierzchniowym. Ponieważ jest to tylko kilka kropel, temperatura próbki i ścianek celi pomiarowej szybko się wyrównuje, w związku z czym analiza trwa bardzo krótko.


 

Ile czasu trwa badanie próbki w refraktometrze elektronicznym?

To zależy od różnicy temperatury między próbką a celą pomiarową, rodzaju próbki oraz wymaganej dokładności pomiaru. Zazwyczaj wynik pojawia się po kilku sekundach.


 

Jak się adiustuje refraktometr elektroniczny?

Zazwyczaj refraktometry adiustuje się wodą w określonej temperaturze. Ta temperatura jest regulowana za pomocą termostatu Peltiera, który może schłodzić lub ogrzać celę pomiarową do zadanej temperatury (np. 20°C). Czasami przy pomiarach stężenia cukru do adiustacji używa się wzorców Brix. Wzorce te są często przygotowywane na miejscu. Do sprawnego przygotowania wzorca BRIX można użyć wagi oraz refraktometru połączonego z aplikacją LabX PC, co zwiększy dokładność i identyfikowalność, a wyeliminuje ryzyko błędów podczas przepisywania.


 

Jakie próbki można badać za pomocą refraktometrów elektronicznych?

Z założenia refraktometry elektroniczne były przeznaczone do badania jednorodnych cieczy. Jednak w praktyce bardzo dobrze sprawdzają się również przy badaniu wielu innych rodzajów próbek, np. past, a nawet folii. Takie próbki wymagają dodatkowych akcesoriów, takich jak prasa lub urządzenie do tłoczenia folii. Należy zachować szczególną ostrożność przy próbkach lotnych (do nich zaleca się używać celi przepływowych) lub niejednorodnych, gdzie przed rozpoczęciem pomiaru próbkę należy wymieszać. Ta operacja może być wykonywana automatycznie przez funkcję homogenizacji wewnątrz zlewki dostępną w automatycznym podajniku próbek InMotion.

  • Seminaria internetowe
Seminarium internetowe na życzenie
Refractive Index Measurement Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.