Analiza termiczna DSC, TGA, TMA, DMA | Analizatory termiczne MT.COM
 
Menu
Analiza termiczna DSC, TGA, TMA, DMA. Analizatory termiczne Excellence

Analiza termiczna DSC, TGA, TMA, DMA. Analizatory termiczne Excellence

Nagradzana technika czujników, elastyczność, możliwość modernizacji

Analizatory DSC, TGA, TMA i DMA - innowacyjna technologia, uniwersalna budowa modułowa i szwajcarska jakość

Analizatory termiczne DSC, TGA, DMA i TMA to nagradzana technika czujników, elastyczność, możliwość modernizacji i duża precyzja oraz gwarantowana ...

Analizatory termiczne DSC, TGA, DMA i TMA to nagradzana technika czujników, elastyczność, możliwość modernizacji i duża precyzja oraz gwarantowana bezkonkurencyjna wydajność urządzeń, które można rozbudowywać w odpowiedzi na rosnące potrzeby firmy. [Film wideo]

 

Urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence firmy METTLER TOLEDO pozwalają tworzyć charakterystyki materiałów testowych w bardzo szerokim zakresie temperatur. Pracą wszystkich urządzeń można kierować z poziomu jednej, niezwykle funkcjonalnej i łatwej w obsłudze platformy oprogramowania do analizy termicznej. Każda konfiguracja urządzeń charakteryzuje się najwyższą wydajnością, dając całkowitą pewność poprawności wyników.


DSC - różnicowy kalorymetr skaningowy
analiza termiczna
Wysokociśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa
Analizator termograwimetryczny TGA

DSC — różnicowy kalorymetr skaningowy

Kalorymetria z użyciem chipów (Flash DSC)

Wysokociśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa

TGA — analizator termograwimetryczny

Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami fazowymi i reakcjami chemicznymi oraz oznaczania temperatury, w której te procesy zachodzą.
Przy wyznaczaniu charakterystyki współczesnych materiałów metoda Flash DSC doskonale uzupełnia tradycyjną analizę DSC.
Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami i reakcjami oraz pomiaru temperatury, w której te procesy zachodzą.
Uzyskasz wiarygodne wyniki badania składu, zawartości, pozostałości i stabilności, korzystając z termowagi TGA analizatora termograwimetrycznego oferowanego przez lidera w dziedzinie technologii wag.
Jednoczesna analiza termiczna TGA/DSC
Analizator termomechaniczny TMA
analiza termiczna
Stolik grzewczy do badań mikroskopowych

Jednoczesna analiza termiczna TGA/DSC

Analiza termomechaniczna TMA

Dynamiczny analizator mechaniczny DMA

Stolik grzewczy do badań mikroskopowych

Zmiana masy i przepływ ciepła zmierzone metodą TGA/DSC w identycznych warunkach testowych dostarczają więcej informacji o składzie, przemianach fazowych i reakcjach chemicznych.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest wyznaczany dokładnie i precyzyjnie. Analizator termomechaniczny TMA ma nano rozdzielczość w zakresie od -150 do 1600 °C.
Dynamiczny analizator mechaniczny umożliwia określenie amplitud siły i przemieszczenia oraz przesunięć fazy.
Stolik grzewczy do badań mikroskopowych. Wysokotemperaturowe systemy Excellence dają możliwość prowadzenia badań w zakresie polimorfizmu i solwatacji, charakterystyki związków ciekłokrystalicznych i b...
Oprogramowanie STARe Excellence
tygle
Akcesoria do analizy termicznej
halogenowa wagosuszarka METTLER TOLEDO

Oprogramowanie STARe Excellence

Tygle do analizy termicznej

Akcesoria do analizy termicznej

Analizator wilgoci

W nowoczesnym systemie analizy termicznej bardzo ważną rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność oprogramowania, bowiem stanowią warunek wysokiej wydajności.
Najwyższej jakości tygle do analizy termicznej umożliwiające zwiększenie zakresu zastosowania.
Dodatkowe wyposażenie oraz możliwość rozbudowy pozwalają rozszerzyć zastosowania prowadzonych analiz termicznych.
Wagosuszarki METTLER TOLEDO zapewniają szybki, dokładny i niezawodny pomiar zawartości wilgoci.
DSC - różnicowy kalorymetr skaningowy

Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami fazowymi i reakcjami chemicznymi oraz oznaczania temperatury, w której te procesy zachodzą.

analiza termiczna

Przy wyznaczaniu charakterystyki współczesnych materiałów metoda Flash DSC doskonale uzupełnia tradycyjną analizę DSC.

Wysokociśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa

Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami i reakcjami oraz pomiaru temperatury, w której te procesy zachodzą.

Analizator termograwimetryczny TGA

Uzyskasz wiarygodne wyniki badania składu, zawartości, pozostałości i stabilności, korzystając z termowagi TGA analizatora termograwimetrycznego oferowanego przez lidera w dziedzinie technologii wag.

Jednoczesna analiza termiczna TGA/DSC

Zmiana masy i przepływ ciepła zmierzone metodą TGA/DSC w identycznych warunkach testowych dostarczają więcej informacji o składzie, przemianach fazowych i reakcjach chemicznych.

Analizator termomechaniczny TMA

Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest wyznaczany dokładnie i precyzyjnie. Analizator termomechaniczny TMA ma nano rozdzielczość w zakresie od -150 do 1600 °C.

analiza termiczna

Dynamiczny analizator mechaniczny umożliwia określenie amplitud siły i przemieszczenia oraz przesunięć fazy.

Stolik grzewczy do badań mikroskopowych

Stolik grzewczy do badań mikroskopowych. Wysokotemperaturowe systemy Excellence dają możliwość prowadzenia badań w zakresie polimorfizmu i solwatacji, charakterystyki związków ciekłokrystalicznych i b...

Oprogramowanie STARe Excellence

W nowoczesnym systemie analizy termicznej bardzo ważną rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność oprogramowania, bowiem stanowią warunek wysokiej wydajności.

tygle

Najwyższej jakości tygle do analizy termicznej umożliwiające zwiększenie zakresu zastosowania.

Akcesoria do analizy termicznej

Dodatkowe wyposażenie oraz możliwość rozbudowy pozwalają rozszerzyć zastosowania prowadzonych analiz termicznych.

halogenowa wagosuszarka METTLER TOLEDO

Wagosuszarki METTLER TOLEDO zapewniają szybki, dokładny i niezawodny pomiar zawartości wilgoci.

Usługi serwisowe

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Czasopismo UserCom
Biuletyny UserCom analiza termiczna

Wytyczne Good Thermal Analysis Practice™

Wytyczne Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™ — Dobra Praktyka Analizy Termicznej)


Wytyczne Good Thermal Analysis Practice™ to łatwe do przestrzegania wytyczne obsługi urządzeń do analizy termicznej w systemie zarządzania jakością. Korzystając z wytycznych GTAP™, można przy niewielkim wysiłku ograniczyć do minimum błędy pomiarowe oraz zapewnić zgodność z wymaganiami.

Stosowanie wytycznych GTAP™ zmniejsza ryzyko związane z analizą termiczną i ułatwia osiągnięcie następujących celów:

  • Dokładność i wiarygodność wyników
  • Zwiększenie wydajności i redukcja kosztów
  • Zgodność z przepisami

Niepewność to naturalna cecha rzeczywistości. Utrzymywanie kontroli nad urządzeniami to niełatwe zadanie, a postępując niewłaściwie, można łatwo narazić się na dodatkowe koszty. Przekonaj się, w jaki sposób wytyczne GTAP™ ograniczają ryzyko do minimum i zapewniają stale wysoką jakość analiz termicznych.

Analiza termiczna DSC, TGA, TMA, DMA. Analizatory termiczne Excellence
Analiza termiczna DSC, TGA, TMA, DMA. Analizatory termiczne Excellence

Wraz z wytycznymi GTAP™ klienci otrzymują zalecenia dostosowane do swoich wymagań jakościowych, poziomu ryzyka i przepisów w danej branży. Natychmiastową korzyścią dla pracowników będzie uproszczenie kontroli jakości, a dla firmy — oszczędność czasu i pieniędzy. Z kolei kontrolerzy będą mogli korzystać z identyfikowalnych mierników jakości i z wiarygodnej dokumentacji.

Ogólne informacje

Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.