Analiza termiczna | Systemy | Urządzenia | Pomiary
Urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence

Urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence

Systemy analizy termicznej do charakteryzacji materiałów. Zobacz naszą pełną ofertę poniżej.

Innowacyjna technologia, uniwersalna modułowość i szwajcarska jakość

Nagradzana technika czujników, elastyczność, możliwość rozbudowy i duża precyzja gwarantują bezkonkurencyjną wydajność urządzeń, które można rozbud...

Nagradzana technika czujników, elastyczność, możliwość rozbudowy i duża precyzja gwarantują bezkonkurencyjną wydajność urządzeń, które można rozbudowywać w odpowiedzi na rosnące potrzeby firmy. [Film]  

 

Urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence firmy METTLER TOLEDO pozwalają tworzyć charakterystyki materiałów testowych w bardzo szerokim zakresie temperatur. Pracą wszystkich urządzeń można kierować z poziomu jednej, niezwykle funkcjonalnej i łatwej w obsłudze platformy programowej. Każda konfiguracja urządzeń charakteryzuje się najwyższą wydajnością, dając całkowitą pewność poprawności wyników.

 

Analiza termiczna

METTLER TOLEDO jest globalnym producentem i dystrybutorem precyzyjnych urządzeń stosowanych w laboratoriach, przemyśle oraz handlu. Nasze produkty i usługi są dostępne na całym świecie w ponad stu krajach. Zatrudniając ponad 10 000 pracowników, w większości zajmujących się sprzedażą, serwisem i rozwojem, gwarantujemy klientom unikatowe produkty i wsparcie na najwyższym poziomie.

 

Analiza termiczna odgrywa ważną rolę w METTLER TOLEDO od wczesnych lat 60. ubiegłego wieku. Od początku istnienia oferujemy klientom innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi w zakresie analizy termicznej. Nasz dostępny na całym świecie zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów sprzedaży i serwisu jest gotowy do pomocy.

 

Analiza termiczna obejmuje grupę technik, które mierzą właściwości fizyczne lub chemiczne próbki w funkcji temperatury lub czasu podczas jej ogrzewania, schładzania lub utrzymywania w stałej temperaturze.

Seria urządzeń do analizy termicznej Excellence METTLER TOLEDO oferuje doskonale dopasowane rozwiązania do zastosowań akademickich i przemysłowych. Dzięki niezrównanej wydajności i innowacyjnej technologii urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence umożliwiają wysunięcie się na pozycję lidera w branży oraz gwarantują szwajcarską jakość, dokładność i wydajność pomiarów.

 

Analiza termiczna obejmuje szereg wszechstronnych technik i jest mocno ugruntowana jako analityczna metoda charakteryzacji materiałów. Analiza termiczna rozwiązuje problemy oraz odpowiada na pytania z zakresu od badań i rozwoju po kontrolę jakości.


analiza termiczna
analiza termiczna
Wysokociśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa
Analizator termograwimetryczny TGA

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

Kalorymetria z użyciem chipów (Flash DSC)

Wysokociśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa

TGA — analizator termograwimetryczny

Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami fazowymi i reakcjami chemicznymi oraz oznaczania temperatury, w której te procesy zachodzą.
Przy wyznaczaniu charakterystyki współczesnych materiałów metoda Flash DSC doskonale uzupełnia tradycyjną analizę DSC.
Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami i reakcjami oraz pomiaru temperatury, w której te procesy zachodzą.
Uzyskasz wiarygodne wyniki badania składu, zawartości, pozostałości i stabilności, korzystając z termowagi TGA analizatora termograwimetrycznego oferowanego przez lidera w dziedzinie technologii wag.
Jednoczesna analiza termiczna TGA/DSC
Analizator termomechaniczny TMA
analiza termiczna
Stolik grzewczy do badań mikroskopowych

Jednoczesna analiza termiczna TGA/DSC

Analiza termomechaniczna TMA

Dynamiczny analizator mechaniczny DMA

Stolik grzewczy do badań mikroskopowych

Zmiana masy i przepływ ciepła zmierzone metodą TGA/DSC w identycznych warunkach testowych dostarczają więcej informacji o składzie, przemianach fazowych i reakcjach chemicznych.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest wyznaczany dokładnie i precyzyjnie. Analizator termomechaniczny TMA ma nano rozdzielczość w zakresie od -150 do 1600 °C.
Dynamiczny analizator mechaniczny umożliwia określenie amplitud siły i przemieszczenia oraz przesunięć fazy.
Stolik grzewczy do badań mikroskopowych. Wysokotemperaturowe systemy Excellence dają możliwość prowadzenia badań w zakresie polimorfizmu i solwatacji, charakterystyki związków ciekłokrystalicznych i b...
Oprogramowanie STARe Excellence
tygle
Akcesoria do analizy termicznej
halogenowa wagosuszarka METTLER TOLEDO

Oprogramowanie STARe Excellence

Tygle do analizy termicznej

Akcesoria do analizy termicznej

Analizator wilgoci

W nowoczesnym systemie analizy termicznej bardzo ważną rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność oprogramowania, bowiem stanowią warunek wysokiej wydajności.
Najwyższej jakości tygle do analizy termicznej umożliwiające zwiększenie zakresu zastosowania.
Dodatkowe wyposażenie oraz możliwość rozbudowy pozwalają rozszerzyć zastosowania prowadzonych analiz termicznych.
Wagosuszarki METTLER TOLEDO zapewniają szybki, dokładny i niezawodny pomiar zawartości wilgoci.
analiza termiczna

Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami fazowymi i reakcjami chemicznymi oraz oznaczania temperatury, w której te procesy zachodzą.

analiza termiczna

Przy wyznaczaniu charakterystyki współczesnych materiałów metoda Flash DSC doskonale uzupełnia tradycyjną analizę DSC.

Wysokociśnieniowa różnicowa kalorymetria skaningowa

Technika DSC służy do pomiaru entalpii związanej z przemianami i reakcjami oraz pomiaru temperatury, w której te procesy zachodzą.

Analizator termograwimetryczny TGA

Uzyskasz wiarygodne wyniki badania składu, zawartości, pozostałości i stabilności, korzystając z termowagi TGA analizatora termograwimetrycznego oferowanego przez lidera w dziedzinie technologii wag.

Jednoczesna analiza termiczna TGA/DSC

Zmiana masy i przepływ ciepła zmierzone metodą TGA/DSC w identycznych warunkach testowych dostarczają więcej informacji o składzie, przemianach fazowych i reakcjach chemicznych.

Analizator termomechaniczny TMA

Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest wyznaczany dokładnie i precyzyjnie. Analizator termomechaniczny TMA ma nano rozdzielczość w zakresie od -150 do 1600 °C.

analiza termiczna

Dynamiczny analizator mechaniczny umożliwia określenie amplitud siły i przemieszczenia oraz przesunięć fazy.

Stolik grzewczy do badań mikroskopowych

Stolik grzewczy do badań mikroskopowych. Wysokotemperaturowe systemy Excellence dają możliwość prowadzenia badań w zakresie polimorfizmu i solwatacji, charakterystyki związków ciekłokrystalicznych i b...

Oprogramowanie STARe Excellence

W nowoczesnym systemie analizy termicznej bardzo ważną rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność oprogramowania, bowiem stanowią warunek wysokiej wydajności.

tygle

Najwyższej jakości tygle do analizy termicznej umożliwiające zwiększenie zakresu zastosowania.

Akcesoria do analizy termicznej

Dodatkowe wyposażenie oraz możliwość rozbudowy pozwalają rozszerzyć zastosowania prowadzonych analiz termicznych.

halogenowa wagosuszarka METTLER TOLEDO

Wagosuszarki METTLER TOLEDO zapewniają szybki, dokładny i niezawodny pomiar zawartości wilgoci.

Usługi serwisowe

Ściśle dostosowane do konkretnego sprzętu

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji od instalacji po konserwację zapobiegawczą oraz od wzorcowania po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Czasopismo UserCom
Biuletyny UserCom analiza termiczna

Good Thermal Analysis Practice™ – Dobra Praktyka Analizy Termicznej

Zmniejsza ryzyko związane z analizą termiczną i ułatwia uzyskanie następujących korzyści:

Wytyczne Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™ – Dobra Praktyka Analizy Termicznej)


Wytyczne Good Thermal Analysis Practice™ to łatwe do przestrzegania wytyczne obsługi urządzeń do analizy termicznej w systemie zarządzania jakością. Korzystając z wytycznych GTAP™, można przy niewielkim wysiłku ograniczyć do minimum błędy pomiarowe oraz zapewnić zgodność z wymaganiami.

Stosowanie wytycznych GTAP™ zmniejsza ryzyko związane z analizą termiczną i ułatwia osiągnięcie następujących celów:

  • Dokładność i wiarygodność wyników
  • Zwiększenie wydajności i redukcja kosztów
  • Zgodność z przepisami

Niepewność to naturalna cecha rzeczywistości. Utrzymywanie kontroli nad urządzeniami to niełatwe zadanie, a postępując niewłaściwie, można łatwo narazić się na dodatkowe koszty. Przekonaj się, w jaki sposób wytyczne GTAP™ ograniczają ryzyko do minimum i zapewniają stale wysoką jakość analiz termicznych.

Urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence
Urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence

Wraz z wytycznymi GTAP™ klienci otrzymują zalecenia dostosowane do swoich wymagań jakościowych, poziomu ryzyka i przepisów w danej branży. Natychmiastową korzyścią dla pracowników będzie uproszczenie kontroli jakości, a dla firmy – oszczędność czasu i pieniędzy. Z kolei kontrolerzy będą mogli korzystać z identyfikowalnych mierników jakości i z wiarygodnej dokumentacji.

Przegląd

High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Guide
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.