Urządzenia do analizy termicznej z serii Excellence

Systemy do wyznaczania charakterystyki materiałów

Analiza termiczna obejmuje grupę technik, w których fizyczna właściwość substancji jest mierzona w funkcji temperatury, podczas gdy dana substancja jest poddawana kontrolowanemu programowi temperaturowemu. Systemy analizy termicznej METTLER TOLEDO to idealny wybór do pracy w trybie ręcznym lub automatycznym, zapewniający dokładne i wiarygodne wyniki w badaniach naukowych i pracach związanych z rozwojem przemysłowym, a także w procesach produkcji i zapewniania jakości.

Zadzwoń
halogenowa wagosuszarka METTLER TOLEDO
Thermal Analysis eNewsletter
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu
Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest analiza termiczna?

Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Konfederację Analizy Termicznej i Kalorymetrii (ICTAC – International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) analiza termiczna obejmuje grupę technik, w których fizyczna właściwość substancji jest mierzona w funkcji temperatury, podczas gdy dana substancja jest poddawana kontrolowanemu programowi temperaturowemu.

 

Jakie istnieją techniki analizy termicznej?

Na analizę termiczną składa się szereg technik, które się wzajemnie uzupełniają. Wybór konkretnej techniki zależy od właściwości, które mają być zbadane. Dostępne techniki to:

  • Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC): pozwala zmierzyć przepływ ciepła do i z próbki. Czujnik dostarcza sygnał prądowy (w watach).
  • Analiza termograwimetryczna (TGA): pozwala zmierzyć zmianę masy. Sygnał wyjściowy czujnika przelicza się na miligramy (mg).
  • Analiza termomechaniczna (TMA): pozwala zmierzyć zmiany wymiarów próbki. Sygnał wyjściowy czujnika przelicza się na milimetry (mg).
  • Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA): pozwala zmierzyć moduł (zachowawczy/stratności) materiału (jednostką jest Pascal (Pa)) w funkcji czasu, temperatury lub częstotliwości. Dodatkowym wyjściem jest obliczony bezjednostkowy współczynnik tłumienia tangens delta.
  • Analiza termooptyczna (TOA): stanowi wizualną pomoc w obserwacji efektów fizycznych podczas pomiarów analizy termicznej. Urządzenia optyczne można dodawać do kalorymetrów DSC lub HP DSC, jak również do systemów wysokotemperaturowych.

 

Jakie zjawiska termiczne i właściwości materiałów są przedmiotem badań analizy termicznej?

Analiza termiczna może pomóc w wyznaczeniu właściwości materiałów i przemian, takich jak zeszklenie (Tg), punkt topnienia (Tm), parowanie, krystalizacja, przemiany fazowe, rozkład, współczynnik rozszerzalności cieplnej, zmiana wymiarów, moduł sprężystości (G'), moduł stratności (G''), współczynnik tłumienia (tan delta), entalpia i kinetyka reakcji, wpływ dodatków, skład, stabilność termiczna, temperatura mięknienia i reakcje utwardzania.