Analiza termiczna środków farmaceutycznych - METTLER TOLEDO
Przewodniki

Analiza termiczna środków farmaceutycznych

Przewodniki

Skutki i właściwości składników pomocniczych i aktywnych (API), które można zbadać technikami analizy termicznej.

W podręczniku przedstawiono wybrane przykłady zastosowań.
W podręczniku przedstawiono wybrane przykłady zastosowań.

Spis treści

Wstęp
1. Rola analizy termicznej w badaniu środków farmaceutycznych
2. Zastosowania i techniki analizy termicznej
3. Przykłady
3.1. Polimorfizm — sulfapirydyna
3.2. Stabilność — kwas acetylosalicylowy
3.3. Charakterystyka/Identyfikacja — wanilina
3.4. Charakterystyka/Identyfikacja — politlenek etylenu PEG
3.5. Czystość — fenacetyna i PABA
4. Błędy i niepewność pomiaru
5. Opracowanie metody
6. Wzorcowanie / kalibracja i adiustacja urządzenia
7. Doskonałe tygielki, akcesoria i materiały referencyjne
8. Więcej informacji

Analizę termiczną zastosowano po raz pierwszy jako standardową metodę badania polimerów. Dowiedziono jednak, że analiza termiczna sprawdza się także przy badaniu farmaceutyków. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój technik i metod badania produktów farmaceutycznych, takich jak składniki aktywne i substancje pomocnicze, oraz materiałów opakowaniowych.

Potencjalne zastosowanie analizy termicznej w przemyśle farmaceutycznym może wynikać z różnych fizykochemicznych aspektów badań wykonywanych w laboratoriach i na stanowiskach badawczych na miejscu. Czystość, stabilność, polimorfizm i niekompatybilność to tylko kilka spośród wielu dziedzin badań, które omówimy w dalszej części podręcznika. Z punktu widzenia wyników badań i pomiarów dotyczących środków farmaceutycznych, ważne jest także uwzględnienie jakości wyników, możliwych błędów, walidacji i wzorcowania / kalibracji. W poszczególnych rozdziałach omówiono metodę walidacji, niepewność pomiaru i procedury SOP. Kompleksowe przedstawienie tych zagadnień wykracza jednak poza zakres niniejszego podręcznika.

Mamy nadzieję, że opisane tu zastosowania okażą się interesujące i

  • pozwolą poznać potencjał metod analizy termicznej stosowanych w badaniach nad środkami farmaceutycznymi.
  • dostarczą wskazówek pomocnych przy ocenie jakości wyników.
  • zachęcą do zgłębienia przedstawionych tematów poprzez lekturę zalecanych podręczników zastosowań lub udział w seminariach internetowych.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.