Safeline metalldetektor
Metalldetektor för industriell livsmedels- och läkemedelsbearbetning

Safeline metalldetektor

Industriell metalldetektering för bearbetnings- och paketeringsverksamhet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin

Profile Advantage-metalldetektorn för industribruk
Industriella tunnelmetalldetektorer
Metalldetektorsystem med gravitationsfall
Vertikala metalldetektorer

Tunnelmetalldetektorer för transportörer

Metalldetektorsystem med gravitationsfall

Vertikala metalldetektorer

När de integreras med transportband, möjliggör dessa metalldetektorer produktinspektion av ett antal tillämpningsområden som omfattar livsmedel och andra områden.
Safelines metalldetektorsystem med gravitationsfall inspekterar bulk, fritt fallande pulver och granulatprodukter i tillämpningar för bearbetning av livsmedel och andra produkter.
Throat-style-metalldetektorer kan integreras med vertikala formnings-, fyllnings och förseglingsprocesser och utrustning för att inspektera fritt fallande inkommande produkter.
Detektering av alla metalltyper
Ett brett sortiment med pålitliga inbyggda tunnelmetalldetektorer som kan detektera alla typer av metaller för användning i industriella transportband för livsmedel och andra produkter
Enkel integration av transportbandsystem
Stödjer produktivitet och överensstämmelse när de integreras med transportbandssystem
Applikationsspecifika lösningar
Tunnelmetalldetektorer för transportörer detekterar och sorterar ut alla typer av metaller för en mängd olika tillämpningsområden för livsmedel och andra typer av produkter
Lås upp alla produktivitetsspärrar
Ökar produktiviteten med färre prestandatester. Ökad känslighet gör det möjligt att upptäcka mindre metallföroreningar.
Reducera totala ägarkostnader
Teknikinnovationer optimerar testprocesser och förbättrar operatörens effektivitet.
Skräddarsydda system som passar din applikation
Välj från ett antal höghastighets utsorteringsenheter utformade för specifika användningsområden.
Lås upp alla produktivitetsspärrar
Ökar produktiviteten med färre prestandatester. Ökad känslighet gör det möjligt att upptäcka mindre metallföroreningar.
Reducera totala ägarkostnader
Teknikinnovationer optimerar testprocesser och förbättrar operatörens effektivitet.
Enkel integrering
Högsta känslighet och pålitlighet och utrustning som tar upp liten plats för maximal produktkvalitet och märkesskydd.
Pipeline-metalldetektor
Farmaceutiska metalldetektorer
Transportbandssystem med metalldetektor

Pipeline-metalldetektorer

Farmaceutiska metalldetektorer

Transportbandssystem med metalldetektor

Pipeline-metalldetektorer för inspektion av pumpad vätska, massa, slam, vätskor med hög viskositet och vakuumförpackade produkttillämpningar i både bearbetning av livsmedelsprodukter och andra produkt...
Fullt integreringsbara lösningar för farmaceutiska metalldetektorer för inspektion av tabletter, kapslar, pulver och granulat.
Ett komplett utbud av standard och skräddarsydda transportbandsbaserade metalldetektorslösningar för föroreningsdetektering i tillämpningar för mat och dryckesprodukter.
Optimerad metalldetektering
Ett brett utbud med pålitliga metalldetekteringssystem som kan detektera alla typer av metall i vätska, massa, slamprodukter då de rör sig genom ledningarna
Enkel systemintegration
Pipeline-metalldetektorer kan integreras i produktionsprocesser för att detektera metallförorenade produkter och sortera ut produkter från processflödet
Applikationsspecifika lösningar
Erbjuder ett antal utförande och tätningsstandarder för att passa den specifika arbetsmiljön och ett antal system för olika applikationer
Avancerad metalldetektering för maximal överensstämmelse
En avancerad design på detekteringskolven, kombinerat med den beprövade Safeline-programvaran, säkerställer att metallföroreningar som är så små som 0,3 mm i diameter kan detekteras och sorteras bort.
Applikationsspecifika lösningar
Tillverkade med polerat rostfritt stål och med FDA-godkända kontaktdelar för läkemedelsproduktion, erbjuder dessa system kompakt, lättrengjorda, hygieniska lösningar som uppfyller branschkraven.
Maximal mångsidighet och mobilitet
Kompakta mått innebär att systemen kan installeras på platser där utrymmet är begränsat. Robusta fullt svängbara vagnshjul ger god mobilitet och innebär att systemet kan användas på många olika platser.
Skräddarsytt för att uppfylla dina inspektionsbehov
Tillgängliga i en mängd olika storlekar (och kombinerade med METTLER TOLEDO Safelines metalldetektorsökhuvuden) för att passa alla tillämpningar och transportbandssystem, vilket ger en helautomatisk in-line-inspektion.
Vanliga tillämpningar
Innefattar kött, fågel, fisk, bageri, färdigmat etc., till produkter i säck/låda, plus artiklar med stora produktsignaler - såsom ostblock och bulkköttförpackningar.
Oöverträffade nivåer av detekteringskänslighet
Detektering av alla metalltyper, inklusive järnhaltig och icke-järnhaltig metall samt svårupptäckt, icke-magnetiskt, rostfritt stål.
Regelefterlevnad
Vår metalldetekteringsutrustning kan underlätta efterlevnad av nationella och internationella standarder för livsmedelssäkerhet, såväl som av återförsäljares egna uppförandekoder.
Data Connectivity, Collection, Automation & Control
Testprover för metalldetektor

Dataanslutningar, -insamling, -automatisering och -kontroll

Testprover, tabletter och kort

Upptäck mer om våra anslutnings- och datainsamlingslösningar för att integrera metalldetektorer i informationssystem för hantering av produktionslinjer.
Våra testprover stödjer pågående kontroll av utrustningsprestanda för att hjälpa ditt företag att uppfylla internationella standarder för livsmedelssäkerhet och återförsäljares förfaranderegler.
Förbättring av produktionsprestanda
Ökande processkontroll och analys av kritiska styrpunkter (CCP) för att stödja dina initiativ för prestandaförbättringar och varumärkesskydd.
ProdX-programvara för datahantering
Produktivitet, produktkvalitet, säkerhet och tydlighet sammanförs i ProdX, METTLER TOLEDO:s programvara för datahantering.
FreeWeigh.Net-programvara för datahantering
En kraftfull programvara för statistisk kvalitetskontroll (SQC) som klarar alla aspekter av förpacknings- och fyllningskvalitetskontroll för livsmedels- och läkemedelstillverkarna.
Ta ut och använd data
Det finns många metoder för att ta ut data från metalldetektorn tillgängliga, via våra egna RS232- och Ethernet-protokollmoduler fram till utplacering av en av våra FieldBus-gränssnittsmoduler (FIMS).
Testprover för varje applikation
Testprover för alla våra metalldetekteringsapplikationer finns tillgängliga. Ett brett utbud av storlekar, metalltyper och hygieniska bärarmaterial möjliggör testning av hela din metalldetekteringsapplikation.
Certifierad för att uppfylla krav på efterlevnad
Ett formellt intyg om överensstämmelse kan levereras tillsammans med Safeline-testproverna. Detta bekräftar testprovstorlek, tillverkningsstandarder och äkthet tillsammans med en spårbar tillverkningshistorik.
Följdriktighet och kvalitet garanteras
Alla precisionstestsfärer som används i METTLER TOLEDO Safelines metalltestprover uppfyller ANSI/AFBMA Std 10 eller DIN 5401.
Konfigurerbara testsatser som passar dina behov
Testprover är också tillgängliga i testsatspaket för ännu mer bekvämlighet. Satser kan innehålla upp till 12 testprover av varierande storlekar och material.
Industriella tunnelmetalldetektorer

När de integreras med transportband, möjliggör dessa metalldetektorer produktinspektion av ett antal tillämpningsområden som omfattar livsmedel och andra områden.

Metalldetektorsystem med gravitationsfall

Safelines metalldetektorsystem med gravitationsfall inspekterar bulk, fritt fallande pulver och granulatprodukter i tillämpningar för bearbetning av livsmedel och andra produkter.

Vertikala metalldetektorer

Throat-style-metalldetektorer kan integreras med vertikala formnings-, fyllnings och förseglingsprocesser och utrustning för att inspektera fritt fallande inkommande produkter.

Pipeline-metalldetektor

Pipeline-metalldetektorer för inspektion av pumpad vätska, massa, slam, vätskor med hög viskositet och vakuumförpackade produkttillämpningar i både bearbetning av livsmedelsprodukter och andra produkt...

Farmaceutiska metalldetektorer

Fullt integreringsbara lösningar för farmaceutiska metalldetektorer för inspektion av tabletter, kapslar, pulver och granulat.

Transportbandssystem med metalldetektor

Ett komplett utbud av standard och skräddarsydda transportbandsbaserade metalldetektorslösningar för föroreningsdetektering i tillämpningar för mat och dryckesprodukter.

Data Connectivity, Collection, Automation & Control

Upptäck mer om våra anslutnings- och datainsamlingslösningar för att integrera metalldetektorer i informationssystem för hantering av produktionslinjer.

Testprover för metalldetektor

Våra testprover stödjer pågående kontroll av utrustningsprestanda för att hjälpa ditt företag att uppfylla internationella standarder för livsmedelssäkerhet och återförsäljares förfaranderegler.

Service

Service för metalldetektering inom livsmedels- och läkemedelsindustrin

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Vitböcker, vägledningar och annan praktisk information från experter på industriell metalldetektering

Vanliga frågor och svar

Vad är en metalldetektor för livsmedelsindustrin?

Metall är en av de föroreningar som oftast förekommer i livsmedel och kan introduceras vid nästan vilken etapp som helst under livsmedelsbearbetningen. Metallföroreningar kan komma från exempelvis råmaterial, personliga tillhörigheter, underhållsarbete och pågående produktion vid anläggningen. Metalldetektorer används inom livsmedelsindustrin för att upptäcka oönskade metaller i livsmedlet och på ett säkert sätt avlägsna kontaminerade produkter från produktionslinjen innan de lämnar fabriken för att på så vis säkerställa att de är säkra för konsumenterna. Metalldetektorer för livsmedelsindustrin kan kombineras med ett otal olika transportmekanismer som transportband, rörledningar och system med självtryck och frifall, och kan integreras med utsorteringsanordningar för att skapa kompletta avkännings- och utsorteringslösningar.

 

När tillverkningsföretag utvecklar ett program för metalldetektion är det viktigt att beakta metalldetektorns tillförlitlighet, stabilitet och känslighet för att säkerställa att metaller i livsmedlen är möjliga att identifiera effektivt. Faktorer som kan äventyra identifiering av oönskade metaller är till exempel hur metallföremålet är placerat när det passerar metalldetektorn och inflytande från produkten, till exempel surhet, temperatur, fuktinnehåll och specialförpackningar som bland annat metallfilm. METTLER TOLEDO Safeline innefattar ett antal innovativa lösningar för att hantera dessa faktorer, bland dem metalldetektorn Profile Advantage som är specialkonstruerad för utmanande tillämpningar.

Närliggande innehåll:


Vilka standarder för metalldetektering används inom livsmedelsindustrin?

Med hjälp av metalldetekteringssystem kan livsmedelsproducenter uppnå överensstämmelse med följande riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) som är erkända av Global Food Safety Initiative (GFSI), i dessa ingår, men är ej begränsade till:

Det finns andra system, men de som nämns ovan täcker mer än 90 procent av antagna standarder som för närvarande tillämpas. Alla METTLER TOLEDO:s produktinspektionslösningar har tagits fram med FSMA-föreskrifter och GFSI-godkända standarder i åtanke och har all den dokumentation, övervakning och verifiering som krävs för att leda efterlevnaden i bevis. METTLER TOLEDO samarbetar också med ett antal globala organisationer som BRC och IFS för att bidra med expertkunskaper om främmandekroppkontaminering inom livsmedelsindustrin.

Närliggande innehåll:


Vilka typer av metalldetektorer används för livsmedelspaketering?

Det finns ett antal metalldetekteringslösningar som kan klara av alla tänkbara utmaningar i samband med livsmedelspaketering, allt från tunnelmetalldetektorer som kan integreras i transportband till metalldetektorer för självtryckssystem, vertikala paketeringslösningar och förpackningsmaterial av metall. METTLER TOLEDO:s metalldetektor Safelines Profile Advantage utnyttjar en teknik med många samtidiga frekvenser och dämpning av signaler från själva produkten för att identifiera metaller i utmanande miljöer som exempelvis våta, kylda, frysta och varma livsmedel och för livsmedel förpackade i metallfilm. Safeline omfattar också ett stort utbud metalldetektorsystem med integrerade transportband för att tillmötesgå en mängd olika paketeringsbehov som papplådor, kartonger, tråg och flaskor.

Producenter kan välja mellan allt från kompakta lösningar för små utrymmen som Series 30-transportbandet, Series 90-transportbandet med flera banor för bageriprodukter hela vägen fram till Series 200-transportbandet som är optimerat för inspektion av bulkprodukter. Vi kan också erbjuda konstruktionshjälp för att utveckla specialiserade lösningar för mer krävande tillämpningar och komplicerade paketeringssituationer. METTLER TOLEDO:s metalldetektorer Safeline Throat and Super Throat är specialkonstruerade för att kunna integreras i tillverkningslinjens vertikala paketerings- och förseglingsmaskiner och finns i flera olika storlekar för enkel inbyggnad.


Vilken testningsprocedur ska användas för en metalldetektor?

Det är viktigt att tillverkarna förstår hur de ska verifiera prestandan hos sina metalldetektorer. Om systemet inte testas ordentligt med jämna mellanrum riskerar de att inte längre uppfylla gällande standarder, något som kan innebära ett allvarligt hot mot verksamheten. När en tillverkare inför en process för testning av metalldetekteringen måste de först säkerställa att metalldetektorn uppfyller nödvändiga detektionsstandarder och att den är konfigurerad i enlighet med riktlinjerna för avkänningskänslighet. Riktlinjer finns för vilka storlekar på icke-järnhaltiga kulor och stålkulor som kan identifieras baserat på storleken på de järnhaltiga kulor som faktiskt har identifierats.

Ett exempel: 1,5 x järnkulans storlek = identifierbar storlek på kula i rostfritt stål (vid 300 kHz), och 1,2 x järnkulans storlek = identifierbar storlek på kula i rostfritt stål (vid 800 kHz).

Testkort eller teststavar är det vanligaste sättet att testa och verifiera tunneldetektorernas funktion. Testförpackningarna ska har ungefär samma storlek, form och vikt som de produkter som vanligen transporteras längs linjen. Vid inspektion av bulkprodukter ska försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att testföremålen inte tappas bort om de inte upptäcks och kastas ut, i synnerhet om produkten direkt matas vidare till ännu en bearbetande maskin efter metalldetekteringssystemet. Det är också viktigt att välja rätt typer av metallföroreningar. Kontroller av testningen ska också undersöka detektorns känslighetsnivåer och hela systemets integritet/funktion. Det finns inga bindande riktlinjer för hur ofta tester ska utföras om inte sådana har definierats i en branschpraxis eller krav från en kund eller extern organisation. En allmän rekommendation är dock att utföra testning i början och slutet av varje skift och inför varje ny produktserie, och testningen ska också dokumenteras tydligt inom ramarna för gällande standardförfaranden. METTLER TOLEDO erbjuder ett brett utbud produkter och tjänster utformade för att hjälpa tillverkare att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk och kan dessutom ge råd om testprocedurer för metalldetektorer.

Närliggande innehåll:


Vad är ett validerings- och verifieringsförfarande för metalldetektering?

Validering är den första kontrollen av en produkt eller process då den jämförs gentemot angiven konstruktionsbeskrivning. Den utförs i början av metalldetektorns livscykel när den installeras på produktionslinjen. Förnyad validering kan också bli nödvändig om metalldetektorn eller de produkter som kontrolleras förändras avsevärt (storlek, förpackningsmaterial m.m.) vid något tillfälle efter installationen. Vanligen deltar både interna och externa parter i valideringsförfaranden. En omsorgsfull och väl genomförd installationsfas är en förutsättning för att metalldetektorn ska kunna användas problemfritt och effektivt. Detta innebär att tillverkarna av utrustningen har goda förutsättningar för att kunna hjälpa sina kunder under hela installations- och uppstartsfasen genom att säkerställa att utrustningen

 • Kan identifiera relevanta typer av föroreningar som kan förekomma i de produkter som tillverkas (livsmedelstillverkaren måste säkerställa att korrekt utrustning för produktinspektion har valts för tillämpningen)
 • Uppfyller kraven i relevanta branschstandarder och föreskrifter
 • Uppfyller kraven vid revisioner enligt kvalitetsstyrningssystemet och i relevant lagstiftning som gäller i det land där utrustningen är installerad
 • Är dokumenterad vad gäller kontroller avseende tillbörlig aktsamhet (due diligence)
 •  Fungerar som avsett när standardinställningarna från fabrik har anpassats för kundens produkt
 •  Har justerats korrekt och fungerar som avsett och enligt inställd specifikation
 • Har installerats korrekt vad gäller systemets kringenheter och utsorteringssystem
 • Kan användas korrekt och effektivt av operatörerna så att de kan dra största möjliga fördel av de funktioner som metalldetektorn erbjuder.

METTLER TOLEDO erbjuder ett brett utbud produkter och tjänster utformade för att hjälpa tillverkare att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk och kan dessutom ge råd om validering, verifiering och övervakning av utrustning för produktinspektion.


Varför köpa ett metalldetekteringssystem?

Att köpa ett metalldetekteringssystem kan utgöra en avsevärd investering för många företag och det är därför viktigt att utrustningen är pålitlig, har en konstruktion som är lämplig för ändamålet och används så effektivt som möjligt. Detta ser till att investeringen blir lönsam genom sänkta kostnader och maximerad produktsäkerhet. Fördelarna är:

 • Förstärkt skydd för varumärke och kunder
 • Efterlevnad av internationella standarder för livsmedelssäkerhet och återförsäljarnas regelverk
 • Kostnadsminskningar
 • Ökad produktivitet.

Ett metalldetekteringssystem kan dessutom effektivt förbättra din utrustnings totala effektivitet (OEE) och därmed minska den totala ägandekostnaden (TCO).


Varför köpa en METTLER TOLEDO Safeline metalldetektor?

METTLER TOLEDO Safeline är global marknadsledare vad gäller industriella metalldetektorsystem för identifiering av metallföroreningar inom livsmedels- och läkemedelstillämpningar. Safeline metalldetekteringslösningar erbjuder maximal detekteringsförmåga med minimalt antal felaktiga utsorteringar. Safeline metalldetektorer för livsmedelsbearbetning kan inspektera produkter i alla format, allt från paketerade livsmedelsprodukter på transportband och pulver- och granulatråvaror i bulkform till vätskor, pastor och suspensioner. Metalldetekteringssystem kan användas för att säkerställa efterlevnad av inspektionsstandarder, branschriktlinjer och lagstiftning avseende livsmedelssäkerhet. Safeline-metalldetektorer för läkemedel är självständiga inspektionssystem som kan användas med alla tabletter, kapslar och läkemedelspulver. Dessa system säkerställer efterlevnad av lagkrav samt krav på validering och kvalificering av förfaranden.

 


METTLER TOLEDO Safeline är global marknadsledare vad gäller industriella metalldetektorsystem för identifiering av metallföroreningar inom livsmedels- och läkemedelstillämpningar. Safeline metalldetekteringslösningar erbjuder maximal detekteringsförmåga med minimalt antal felaktiga utsorteringar. Safeline metalldetektorer för livsmedelsbearbetning kan inspektera produkter i alla format, allt från paketerade livsmedelsprodukter på transportband och pulver- och granulatråvaror i bulkform till vätskor, pastor och suspensioner. Metalldetekteringssystem kan användas för att säkerställa efterlevnad av inspektionsstandarder, branschriktlinjer och lagstiftning avseende livsmedelssäkerhet. Safeline metalldetektorer för läkemedel är självständiga inspektionssystem som kan användas med alla tabletter, kapslar och läkemedelspulver. Dessa system säkerställer efterlevnad av lagkrav samt krav på validering och kvalificering av förfaranden.

Skäl till att köpa ett metalldetekteringssystem

Att köpa ett metalldetekteringssystem kan utgöra en avsevärd investering för många företag och det är därför viktigt att utrustningen är pålitlig, har en konstruktion som är lämplig för ändamålet och används så effektivt som möjligt. Detta ser till att investeringen blir lönsam genom sänkta kostnader och maximerad produktsäkerhet. Fördelarna är:

 • Förstärkt skydd för varumärke och kunder
 • Efterlevnad av internationella standarder för livsmedelssäkerhet och återförsäljarnas regelverk
 • Kostnadsminskningar
 • Ökad produktivitet.

Ett metalldetekteringssystem kan dessutom effektivt förbättra din utrustnings totala effektivitet (OEE) och därmed minska den totala ägandekostnaden (TCO).

Bidrar till efterlevnad av lagar och regler

Med hjälp av metalldetekteringssystem kan livsmedelsproducenter uppnå överensstämmelse med följande riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) som är erkända av Global Food Safety Initiative (GFSI), i dessa ingår, men är ej begränsade till:

Standarder för livsmedels- och dryckesindustrin:

 • British Retail Consortiums (BRC v6) globala standard för livsmedelssäkerhet
 • Internationell livsmedelsstandard (IFS v6)
 • Foundation for Food Safety Certification 22000 (FSSC 22000)
 • Safe Quality Food Code 7.2 (SQF)

Det finns andra system, men de fem som nämns ovan täcker sannolikt mer än 90 procent av antagna standarder som för närvarande tillämpas.

Standarder för läkemedelsindustrin:

 • 21 CFR del 210 – GMP Predicate Rule
 • 21 CFR del 211 – GMP Predicate Rule
 • 21 CFR del 11 – Electronic Records & Signatures
 • Good Automated Manufacturing Practice (GAMP)

Vår utrustning för produktinspektion kan också hjälpa läkemedelstillverkare att uppfylla kraven på god tillverkningssed (GMP), i synnerhet 21 CFR del 210 och 211, GAMP och 21 CFR del 11, som genomdrivs av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) i Europa och av Food and Drug Administration (FDA) i USA.

 

När man ska välja en metalldetekteringslösning för en livsmedels- eller läkemedelstillämpning finns därför bara ett alternativ
– METTLER TOLEDO Safeline.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.