Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning – Kostnadsfri nedladdning - METTLER TOLEDO
White Paper

Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning – Kostnadsfri nedladdning

White Paper

Översikt av terminologi och processkrav

Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning
Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning

Detta white paper ger vägledning till de grundläggande processerna för validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning för utrustning för produktinspektion vid produktionsbandet. Det är framför allt riktat mot kvalitetsansvariga och produktionschefer inom livsmedelstillverkningsföretag, men det kan även vara av intresse för andra branscher.

Termerna validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning används ofta för att beskriva samma sak. Det skapar en viss förvirring inom företag och i olika branscher eftersom de tolkas och används på olika sätt. Faktum är att varje term beskriver en särskild process med ett tydligt syfte och roll under olika punkter i utrustningens livslängd. Det är viktigt att förstå syftet med varje process för att säkerställa att validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning utförs för att efterleva myndighetskrav. Det gäller särskilt när utrustningen utgör en kritisk kontrollpunkt (CCP).

Detta white paper fokuserar framför allt på följande områden:

  • Definition av centrala termer
  • Vilka är efterlevnadskraven?
  • Vilka är valideringsrutinerna?
  • Vilka är verifikationsrutinerna?
  • Vilka är rutinerna för rutinmässig prestandaövervakning?
  • Leverantörssupport

Ett sista avsnitt med rekommenderad läsning har inkluderats för läsare som vill få mer ingående information om ämnen som tagits upp i detta white paper.

Ladda ned detta informativa white paper för att lära dig mer

För nyligen införda ändringar i föreskrifter, regler och lagstiftning ligger ansvaret för livsmedelssäkerhet på detaljhandeln och livsmedelsproducenter. Emellertid kan utrustningstillverkare erbjuda väsentligt stöd för att uppfylla efterlevnadsskyldigheter.

Med rätt start byggs en stark grund för maximal efterlevnad av standarder och myndighetskrav, såväl som att det stöder operativ effektivitet. Inledande validering vid installationspunkten säkerställer att din utrustning för produktinspektion vid produktionsbandet fungerar som den ska. Periodisk prestandaverifikation under hela livslängden av din utrustning för produktinspektion säkerställer att den fortsätter att prestera enligt förväntan och efterlever relevanta standarder och myndighetskrav. Rutinmässiga prestandaövervakningstester måste utföras regelbundet för att bekräfta att utrustningen är under kontroll för att behålla produktkvalitet och säkra ditt varumärke.

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan termerna och hur en process är relaterad till en annan. Var och en är kritisk för efterlevnad av branschstandarder och myndighetskrav.

Relaterade white papers

Märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina
I detta white paper finns det information om märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina, och det kommer väl till hands för tillverkare som är på...
White paper om förbättrad metalldetektering
Varje produkt som inspekteras av en metalldetektor påverkar detektorns förmåga att hitta metallföroreningar. Att avlägsna 'produkteffekten' innebär at...
De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.