Serialisering - Integrerade lösningar för serialisering

Serialisering

Integrerade lösningar för serialisering

Eftersom användningsområdena för serialisering är väldigt komplicerade, är det nödvändigt med ytterst noggrann produkthantering och flexibilitet för att integrera ett stort urval av märknings- och bildkomponenter. Snabb och noggrann utskrift av seriemärkningar på ett stort antal ytor, förpackningsdesigner och material, kombinerat med en känslig och exakt dynamisk förpackningshantering för tillförlitlig avläsning/verifiering, är toppegenskaper inom klasserialiseringslösningar som bara METTLER TOLEDO kan leverera.

Lösningar för serialisering måste kunna integreras smidigt i alla produktionslinjer och acceptera produkter vid fastställda linjehastigheter för att undvika förlorad linjeeffektivitet. Design som överensstämmer med användarkravspecifikationer (URS) för läkemedel, som 21 CFR del 11, fullständig spårbarhet, verifieringskedja och dokumentation som stöder valideringen är nödvändiga inslag. Serialisering ger överensstämmelse allt eftersom nya lagar antas världen över, och är en viktig pådrivande faktor i kampen mot förfalskade mediciner. Masserialiseringsprocessen är hörnstenen i ett definitivt och verifierbart program för ”Spårning och uppföljning”, som helt dokumenterar historiken för en produkt, från producent till slutkund.

Trycksaker

Expertis

OEE and Product Inspection – Free Download
This white paper provides a very brief overview of the various components that go into measuring Overall Equipment Effectiveness (OEE). It also discus...
Serialization - Are You Ready?
The global threat of counterfeit medicines is growing. Quickly learn how to reliably track and trace medicinal products by integrating serialization s...
Läkemedelsindustrin - lösningar för inspektion
Lösningar för läkemedelsinspektion för effektiv serialisering och spårning och uppföljning
Serialization - Are You Ready?
The global threat of counterfeit medicines is growing. Quickly learn how to reliably track and trace medicinal products by integrating serialization s...

Fallstudier

Den senaste kontrollvägningstekniken garanterar korrekt fyllningsvikt
För att efterleva de tyska reglerna för slutförd paketering, dvs. föreskrifterna gällande förförpackat gods (FPVO), Lugato GmbH & Co. har KG valt en o...
Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
Nätverksproduktinspektion för maximal linjeeffektivitet
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
Catalent Biologics Turns to Track & Trace to Keep Compliant
Catalent Biologics, a leading provider of advanced delivery technologies and development solutions for biologics, turned to METTLER TOLEDO for afforda...
Lake Champlain Chocolates Sweetens Quality
Free case study detailing how Lake Champlain Chocolates maintains its reputation for high quality by using a combination checkweigher and metal detect...
Vision Inspection Guide
Checkweigher Return of Investment (ROI) Calculator
Checkweighing Guide
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.