Checkvåg - För checkvägningslösningar
Checkvåg

Checkvågslösningar – Vägning i rörelse

Det mest omfattande sortimentet av checkvågsslösningar för alla branscher

Vad är en checkvåg?

En checkvåg är ett vägningsinstrument med mycket hög precision. Den är konstruerad för att väga enskilda produkter under tillverkningsprocessen i produktionslinjer.

Checkvågar används framför allt som en del i ett kvalitetskontrollprogram i tillverkningen. Resultaten från vägningarna är nödvändiga för att dokumentera att tillverkningsanläggningarna följer lokala lagar och regler avseende paketering. En checkvåg säkerställer att varenda produkt som lämnar en produktionslinje har korrekt vikt. De är mycket betydelsefulla för tillverkaren eftersom de verifierar att man levererar kvalitetsprodukter som gör kunderna nöjda. Försäljning av produkter som väger mindre än vad man uppger kan leda till att företaget beläggs med vite eller annan påföljd. Produkter med för hög vikt leder till att man i onödan skänker bort produkter vilket blir kostsamt i längden. Checkvågar kan användas av i princip vilken bransch som helst som en del av ett effektivt kvalitetssäkringssystem. Dessa omfattar:

 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Kosmetika
 • Drycker
 • Transport och logistik
 • Kemi
 • Fordonsindustrin
 • Metalltillverkare och användare av metallkomponenter

Vilka komponenter ingår i ett checkvägningssystem?

Ett typiskt checkvägningssystem består av

 • En matningssektion
 • En vägningssektion med en våg/lastcell
 • En utmatningssektion med en utsorteringsanordning
 • En vågterminal som användargränssnitt
 • Ett stabilt vibrationsminimerande chassi

Det finns många olika checkvågskonstruktioner. De komponenter som används för att konstruera ett checkvägningssystem varierar beroende på hur det ska användas. Egenskaperna hos de föremål som ska vägas och omgivningen har också ett stort inflytande på konstruktionen.

Vad är det för skillnad mellan en statisk och en dynamisk checkvåg?

De huvudsakliga skillnaderna mellan statiska och dynamiska checkvågar är följande:

 1. Statiska checkvågar väger produkter som inte rör sig. Dynamiska checkvågar väger produkter som är i rörelse.
 2. Statiska checkvågar används för manuell vägning av produkter eller för stickprovskontroller. Dynamiska checkvågar kontrollerar automatiskt samtliga tillverkade produkter.
 3. Statisk checkvägning är en arbetsintensiv process. Den kräver att produkten vägs manuellt, att resultatet dokumenteras och att produkten därefter avlägsnas för att processen sedan ska kunna upprepas. Dynamisk checkvägning är helautomatisk. Produkterna vägs medan de transporteras längs produktionslinjen och produkter med fel vikt avlägsnas från linjen av automatiska utsorteringsanordningar som t.ex. hydrauliska påskjutare eller luftstrålar.

Statiska checkvågar

 • Bänkvågar, används för manuell vägning, portionsuppdelning av produkter eller för stickprovskontroller
 • Konstruerade för snabb och precis checkvägning och portionsuppdelning
 • Finns i många varianter och storlekar för ergonomiska arbetsförfaranden
 • Kan integreras i datahanteringssystem för spårning och analys
 • Etiketter kan skrivas ut snabbt och bekvämt

Dynamiska checkvågar

 • Väger produkter i rörelse
 • Kontrollerar automatiskt vikten på samtliga produkter
 • Provtagning som kontrollerar nettovikt och tomvikt som sedan sammanställs till rapporter som uppfyller kraven i lagar och föreskrifter som berör mått och vikt.

Både statiska och dynamiska checkvågar förekommer i de flesta tillverkningsmiljöer, och den statiska varianten används vanligen för att:

 • Bestämma målvikter för dynamiska checkvågar
 • Utföra provtagning som kontrollerar nettovikt och tomvikt som sedan sammanställs till rapporter som uppfyller kraven i lagar och föreskrifter gällande mått och vikt.

Vilket checkvägningssystem man väljer för en produktionslinje avgörs vanligen av de krav och processer som gäller för tillämpningen.

Varför borde du ha en kontrollvåg för din produktion?

Kontrollvågar har sedan länge varit en viktig komponent i tillverkningsindustrin eftersom de kan så mycket mer än bara väga saker. De kan faktiskt optimera hela produktionsprocessen. Några av fördelarna med en kontrollvåg är:

 • Höga viten kan undvikas genom att kontrollera vikten på samtliga produkter
 • Påfyllningsanordningarna kan synkroniseras
 • Spara material vilket gör det möjligt att öka produktionen och lönsamheten
 • Förbättra produktionsprocesser och utrustningens effektivitet
 • Spara arbets- och personalkostnader
 • Minska felaktiga utsorteringar och omarbetningar
 • Bevara ditt varumärkes goda rykte

En kontrollvåg kan dessutom effektivt förbättra din utrustnings totala effektivitet (OEE) och därmed minska den totala ägandekostnaden (TCO).

Ytterst mångsidiga checkvägningslösningar

METTLER TOLEDO:s checkvägningslösningar, både i standard- och specialutförande, är konstruerade för att passa just dina tillämpningar och din produktionsmiljö samt de lagkrav och förordningar som gäller för din bransch. Vi erbjuder ökad produktivitet och lönsamhet genom marknadens bredaste sortiment av checkvågar för livsmedels-, dryckes-, läkemedels-, kemi- och icke-livsmedelsbranschen. Ett brett utbud storlekar och konfigurationer finns tillgängligt (t.ex. checkvågar för flera transportbanor, olika sorteringsanordningar, transportörkonstruktioner och produktdirigeringssystem) för hantering av i stort sätt alla förekommande behållartyper och förpackningsformat, även vid höga produktionshastigheter. Resultatet är korrekta produktleveranser, mindre spill och optimerade tillverkningsprocesser.

System som uppskattas av operatörerna

De innovativa kontrollpanelerna i instrumentpanelstil vars gränssnitt finns på flera språk gör att man kan ställa in och byta produkt både snabbt och felfritt för maximal drifttid och produktivitet. Möjligheten att välja till kapslingsklasser på upp till IP69k för avspolning i krävande miljöer samt inbyggd metalldetektering och röntgenteknik kompletterar listan över de imponerande funktioner som METTLER TOLEDO:s produktportfölj med checkvägningsprodukter har att erbjuda.

METTLER TOLEDO kvalitetssäkring

Patenterad vägningsteknik och över 50 års erfarenhet från pakethantering garanterar repeterbara resultat från första till sista vägda paketet och därmed full kontroll över snäva tillverkningstoleranser vilket möjliggör hög produktkvalitet och lönsamhet. METTLER TOLEDO:s checkvägningslösningar kompletteras av ett globalt servicenätverk.

Ytterst mångsidiga checkvägningslösningar

METTLER TOLEDO:s checkvägningssystem, både i standard- och specialutförande, är konstruerade för att passa just dina tillämpningar och din produktionsmiljö samt de lagkrav och förordningar som gäller för din bransch. Vi erbjuder ökad produktivitet och lönsamhet genom marknadens bredaste sortiment av checkvågar för livsmedels-, dryckes-, läkemedels-, kemi- och icke-livsmedelsbranschen. Ett brett utbud storlekar och konfigurationer finns tillgängligt (t.ex. checkvågar för flera transportbanor, olika sorteringsanordningar, transportörkonstruktioner och produktdirigeringssystem) för hantering av i stort sätt alla förekommande behållartyper och förpackningsformat, även vid höga produktionshastigheter. Resultatet är korrekta produktleveranser, mindre spill och optimerade tillverkningsprocesser.

C31 StandardLine
C33 PlusLine
C35 AdvancedLine

C31 StandardLine

C33 PlusLine

C35 AdvancedLine

C31 StandardLine checkvågarnas exakthet gör att den kan användas i många industriella produktionssituationer
C33 PlusLine robusta prestanda gör det möjligt att använda den i stort sett alla typer av industriella produktionssituationer
Enastående precision och mångsidighet gör det möjligt att använda denna checkvåg i alla typer av industriella produktionssituationer
Effektiv produkthantering
Konfigurerbar med 100 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Mångsidig för krävande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet i våta, torra och tuffa arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Integration av metalldetektor
Tillgängligt som ett kombinationssystem med en avancerad Safeline-metalldetektor
Produkthanteringsflexibilitet
Mycket anpassningsbar med 200 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Prestanda i utmanande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet för att prestera i våta, torra och tuffa arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Avancerad integration av metalldetektor
Tillgängligt med ett kombinationssystem med ett brett utbud av avancerade Safeline Profile metalldetektorer
Anpassad produkthantering
Fullt anpassningsbar med 250 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Unik i utmanande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet för att prestera i våta, torra och tuffa arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Integrerade inspektionstekniker
Tillgänglig som ett kombinationssystem med ett urval med visions-, röntgen och metalldetekteringstekniker
C21 StandardLine och C23 PlusLine checkvågar
Checkvågar för läkemedel
Kombinationssystemen C-Series

C21 StandardLine och C23 PlusLine

Checkvågar för läkemedel

Kombinationssystemen C-Series

Checkvågarnas robusta prestanda gör det möjligt att använda dem i stort sett alla typer av industriella produktionssituationer
Högeffektiva kontrollvägningslösningar för läkemedel för serialisering, spårning och uppföljning samt manipulationsindikerande applikationer
Kombinationssystemen som skyddar ditt varumärkes rykte och garanterar produktkvalitet samt -säkerhet med metalldetektering, röntgen- samt visionsinspektion
Produkthanteringsflexibilitet
Anpassningsbar med upp till 150 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Prestanda i utmanande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet i industriella arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Ansluta metalldetektor
Tillgänglig med ingångskontakt för metalldetektor för att ansluta till metalldetekteringssystem
Maximal produktsäkerhet
Högre produktivitet
Ökad drifttid
Kontrollvägning och metalldetektor
Genom att kombinera kontrollvägning och metalldetektering får du hjälp med oönskade metallföroreningar och produktiviteten vid din produktionslinje får ett lyft.
Kontrollvägning och röntgeninspektion
Kombinationssystem med kontrollvägning och röntgeninspektion hittar föroreningar som glasskärvor, plastbitar och benfragment som är "osynliga" för metalldetektorer.
Kontrollvägning och visuell inspektion
Kontrollvägnings- och inspektionsteknik undviker förväxlingar av etiketter och drar ned betydligt på produktspillet i din produktionslinje.
C31 StandardLine

C31 StandardLine checkvågarnas exakthet gör att den kan användas i många industriella produktionssituationer

Effektiv produkthantering
Konfigurerbar med 100 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Mångsidig för krävande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet i våta, torra och tuffa arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Integration av metalldetektor
Tillgängligt som ett kombinationssystem med en avancerad Safeline-metalldetektor
C33 PlusLine

C33 PlusLine robusta prestanda gör det möjligt att använda den i stort sett alla typer av industriella produktionssituationer

Produkthanteringsflexibilitet
Mycket anpassningsbar med 200 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Prestanda i utmanande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet för att prestera i våta, torra och tuffa arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Avancerad integration av metalldetektor
Tillgängligt med ett kombinationssystem med ett brett utbud av avancerade Safeline Profile metalldetektorer
C35 AdvancedLine

Enastående precision och mångsidighet gör det möjligt att använda denna checkvåg i alla typer av industriella produktionssituationer

Anpassad produkthantering
Fullt anpassningsbar med 250 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Unik i utmanande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet för att prestera i våta, torra och tuffa arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Integrerade inspektionstekniker
Tillgänglig som ett kombinationssystem med ett urval med visions-, röntgen och metalldetekteringstekniker
C21 StandardLine och C23 PlusLine checkvågar

Checkvågarnas robusta prestanda gör det möjligt att använda dem i stort sett alla typer av industriella produktionssituationer

Produkthanteringsflexibilitet
Anpassningsbar med upp till 150 alternativ för förbättrad prestanda och produktivitet
Prestanda i utmanande miljöer
Designad för hållbarhet och maximal pålitlighet i industriella arbetsmiljöer
Datainsamling för att stödja överensstämmelse
Fler än tio datakommunikationer, bland annat Ethernet, Fieldbus och OPC-tekniker
Ansluta metalldetektor
Tillgänglig med ingångskontakt för metalldetektor för att ansluta till metalldetekteringssystem
Checkvågar för läkemedel

Högeffektiva kontrollvägningslösningar för läkemedel för serialisering, spårning och uppföljning samt manipulationsindikerande applikationer

Maximal produktsäkerhet
Högre produktivitet
Ökad drifttid
Kombinationssystemen C-Series

Kombinationssystemen som skyddar ditt varumärkes rykte och garanterar produktkvalitet samt -säkerhet med metalldetektering, röntgen- samt visionsinspektion

Kontrollvägning och metalldetektor
Genom att kombinera kontrollvägning och metalldetektering får du hjälp med oönskade metallföroreningar och produktiviteten vid din produktionslinje får ett lyft.
Kontrollvägning och röntgeninspektion
Kombinationssystem med kontrollvägning och röntgeninspektion hittar föroreningar som glasskärvor, plastbitar och benfragment som är "osynliga" för metalldetektorer.
Kontrollvägning och visuell inspektion
Kontrollvägnings- och inspektionsteknik undviker förväxlingar av etiketter och drar ned betydligt på produktspillet i din produktionslinje.

Service

Global service, utbildning och support från en branschledare inom kontrollvägningssystem

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Support och service för din produktinspektionsutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

ROI-räknare

Ta reda på möjliga besparingar med inspektionstekniker som bygger på kontrollvägning

Multimedia

Titta på våra filmer om innovativ produktinspektion

Checkweighing Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.