Kontrollvåg | Högpresterande vägningslösningar för alla branscher
kontrollvåg

Kontrollvåg

Högpresterande vägningslösningar för alla branscher

MID-certifierade dynamiska kontrollvägningslösningar för efterlevnad av vikt- och mätningsföreskrifter. Följer även kvalitetskontroll i branscher såsom produktion av kött, höns, fisk och skaldjur, läkemedel, kosmetika, färdigmat och barnmat.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en kontrollvåg?

En kontrollvåg är ett mycket exakt vägningsinstrument. Den är konstruerad för att kontrollera vikten på enskilda produkter under tillverkningsprocessen på produktionslinjer.

Kontrollvågar används framförallt som en del av kvalitetskontrollprogram vid tillverkning. Vägningsresultaten krävs för att säkerställa att tillverkningsanläggningar efterlever lokala förpackningslagar och -regler under produktion.  

En kontrollvåg säkerställer att varje produkt som lämnar produktionslinjen har rätt vikt. De är nyckeln till att säkerställa att tillverkare levererar kvalitetsprodukter med höga nivåer av kundnöjdhet. Att sälja underviktsprodukter kan sluta med att företag blir bötfällda eller får andra strafförelägganden. Överviktsprodukter genererar onödigt och dyrt produktsvinn. Kontrollvågar kan användas i nästan alla branscher som en del av ett effektivt kvalitetssäkringssystem. Dessa omfattar:

 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Kosmetika
 • Dryck
 • Transport och logistik
 • Kemikalier
 • Fordon
 • Metalltillverkning och tillverkningsindustrier

Vilka komponenter finns det i en kontrollvåg?

Ett typiskt kontrollvägningssystem består av:

 • En inmatningsdel
 • En vägningsdel med vägnings/lastcell
 • En utmatningsdel med utsorteringsenhet
 • En vägningsterminal som gränssnitt
 • Ett säkert och vibrationsminimerande stativ

Det finns många olika vanligt förekommande designer på kontrollvågar. Komponenterna som används för att konstruera en kontrollvåg varierar beroende på hur de används. Egenskaperna hos produkterna som vägs och den omgivande miljön har också en stark inverkan på designen.

Vilka är skillnaderna mellan en statisk och dynamisk kontrollvåg?

De huvudsakliga skillnaderna mellan statiska och dynamiska kontrollvågar är:

 1. Statiska kontrollvågar mäter vikten på stillastående produkter. Dynamiska kontrollvågar väger produkter i rörelse.
 2. Statiska kontrollvågar används för manuell vägning av produkter eller stickprover. Dynamiska kontrollvågar kontrollerar automatiskt 100 % av produkterna som produceras
 3. Statisk kontrollvägning är en arbetsintensiv process. Det kräver manuell produktvägning, registrering av resultatet och därefter måste produkten tas bort innan nästa vägningsprocedur. Dynamisk kontrollvägning är helt automatisk. Produkterna vägs då de passerar längs en produktionslinje, och produkter med felaktig vikt sorteras ut från linjen med automatiserade utsorteringsenheter som pneumatiska pusherarmar eller luftstrålar.

Statiska kontrollvågar

 • Bänkvågar som används för manuell viktkontroll  och dosering av produkter eller för stickprover
 • Utformad för att möjliggöra en snabb och precis kontrollvägning och doseringsprocess
 • Tillgänglig i många olika varianter och storlekar för ergonomiska arbetsprocesser
 • Kan integreras i datahanteringssystem för dataspårning och analyser
 • Snabb och bekväm etikettutskrift

Dynamiska kontrollvågar

 • Väg produkter i rörelse.
 • Kontrollera automatiskt vikten på 100 % av produkterna
 • Utför stickprover för nettovikts- och egenviktsrapporter som uppfyller efterlevnadskraven för vikt och mätning och verifikationsrapporter för vikt och mätning av förpackningars egenvikt

Både statiska och dynamiska kontrollvågar finns i de flesta produktionsmiljöerna, och vanligtvis utför statiska kontrollvågarna:

 • Fastställning av egenvikter för dynamiska kontrollvågar
 • Stickprover för nettovikts- och egenviktsrapporter som uppfyller efterlevnadskraven för vikt och mätning och verifikationsrapporter för vikt och mätning av förpackningars egenvikt

Valet av kontrollvägningssystem som används på en produktionslinje avgörs vanligtvis av tillämpningskrav och -processer.

Finns det skäl till att ha en inline-kontrollvåg i din produktion?

Kontrollvågar har länge varit en viktig del av produktionen eftersom de kan göra mycket mer än att bara väga. Faktum är att de kan optimera hela produktionsprocessen. Bland fördelarna med en kontrollvåg återfinns:

 • undvika kostsamma böter med 100 % viktinspektion
 • hålla fyllningssystem synkroniserade
 • spara material, för att producera fler produkter och öka vinsten
 • förbättra produktionsprocesser och utrustningens effektivitet
 • spara arbets- och personalkostnader
 • minska felaktiga utsorteringar och omarbetningar
 • bevara ditt varumärkes identitet

En kontrollvåg kan dessutom effektivt förbättra din utrustnings totala effektivitet (OEE) och därmed minska den totala ägandekostnaden (TCO).

Mycket mångsidiga METTLER TOLEDO kontrollvägningslösningar

METTLER TOLEDOs standardmässiga och kundanpassade kontrollvägningslösningar är byggda för att passa dina specifika applikationer och miljöer, samt dina regelverk och branschkrav.
Vi levererar produktivitet och lönsamhet via det mest omfattande sortimentet av kontrollvågar för livsmedels-, läkemedels-, kemi- och icke-livsmedelsbranschen.

Ett stort urval av storlekar och konfigurationer (såsom fler-linje-kontrollvågar, olika sorteringsanordningar, bandutformning och produktguidningssystem) är tillgängliga för att hantera nästan alla behållartyper eller förpackningsutformningar, även vid höga produktionshastigheter, för att säkerställa korrekt produktleverans, minskat svinn och optimerade produktionsprocesser.

Hög grad av operatörsacceptans

De innovativa kontrollpanelsinstrumenten och det intuitiva flerspråkiga gränssnittet ger snabb och enkel installation och ändring av konfigurationer, med garanterat maximal drifttid och produktivitet. Med slitstark avspolningsdesign upp till IP69k och integrerad metalldetektering och röntgenteknik som tillval, kompletteras de imponerande funktionerna i produktportföljen för kontrollvägning från METTLER TOLEDO.