Fyllnadskontroll och inspektion av förpackningar - METTLER TOLEDO
Fyllnadskontroll och inspektion av förpackningar

Fyllnadskontroll och inspektion av förpackningar

Inspektionsutrustning för övervakning, mätning och reglering av fyllnadsnivåer

Manuell justering av kontrollsystem för fyllnadsnivå kan leda till fler driftsavbrott, större produktspill och driftsfel. Moderna kvalitetinspektionssystem kan övervaka fyllnadsnivåer och automatiskt justera påfyllningsmunstycken för att säkerställa att du uppfyller efterlevnadskraven utan att slösa dyrbar produkt, antingen genom bortskänkning eller via behov av omarbetning. Förmågan att utföra dessa mätningar och justeringar vid full produktionshastighet kan öka produktiviteten och ge ditt företag betydande fördelar i den hårda konkurrensen på marknaden.

Felaktiga fyllnadsnivåer kan leda till att ditt företag utsätts för risker som produktåterkallning eller rättstvister. Att inspektera 100 % av dina produkter kan hjälpa till att eliminera risken för att varor med för låg vikt når dina kunder.

Beroende på behovet av att efterleva reglerna för vikter och mått, precisionsgraden som krävs, produkttyp och linjehastighet, kan tillverkare välja mellan checkvågar, röntgeninspektionssystem eller visioninspektion-system för kontroll av förpackningarnas fyllnadsnivå.

Gravimetrisk vägningsteknologi anses som den enda checkvägningsmetoden för precisa och tillförlitliga resultat som kan verifieras och spåras till en certifierad viktstandard. Därför är linjeintegrerade checkvågar det enda alternativet för att säkerställa efterlevnad av lokala vägnings- och mätningskrav. Om produktkostnaden dessutom är hög, kommer tillverkarna att vara mycket intresserade av den absoluta precision som endast en checkvåg kan åstadkomma. Tillförlitlig återkoppling till påfyllningsenheter för att minimera över- och underfyllning är en av de starkaste anledningarna till att investera i en checkvåg.

För användningsområden som exempelvis portionskontroll i flerfackförpackningar, saknade eller trasiga objekt och där viktvariationerna för förpackningsmaterialet är större än ”godkänn-/underkänn”-toleranserna för förpackningsinnehållet, är uppskattning av vikt ett tänkbart alternativ. I detta fall är användning av röntgeninspektion en möjlighet.

Visioninspektionssystem kan vara idealiska för användningsområden som kräver fullständig flaskinspektion för att säkerställa att flaskorna är korrekt fyllda, märkta och tillslutna.

METTLER TOLEDO kan på ett unikt sätt dra nytta av expertkunskaperna från ett globalt nätverk av branschspecialister och ett omfattande sortiment av avancerade inspektionsteknologier. Vi strävar efter att kunna tillhandahålla de lämpligaste lösningarna för att uppfylla  livscykelbehoven för våra kunder på ett säkert och hållbart sätt.

Trycksaker

Broschyrer

X37 Series
The X37 Series offers the most technically advanced x-ray inspection system on the market for tall, rigid containers.

Fallstudier

Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
BINA ökar produktiviteten och garanterar produktsäkerheten
Omfattande kvalitetstänkande på alla nivåer och användning av den senaste tekniken, däribland METTLER TOLEDOS produktinspektionssystem har gjort BINA...
Fallstudie - Tre tekniker för den perfekta pizzan
Tre tekniker - visioninspektion, metalldetektion och kontrollvägning - i en smart kombination.
Jägermeister litar på dynamisk vägningsteknologi från METTLER TOLEDO GARVENS
Kultdrycken Jägermeister är det mycket traditionella varumärket hos Mast AG, världskända för sin omedelbara association till två sympatiska hjortar...
Den senaste kontrollvägningstekniken garanterar korrekt fyllningsvikt
För att efterleva de tyska reglerna för slutförd paketering, dvs. föreskrifterna gällande förförpackat gods (FPVO), Lugato GmbH & Co. har KG valt en o...
Fallstudie: Checkvåg
Passion för grönsaker: Bonduelle Deutschland GmbH är ett dotterbolag till den franska Bonduelle-koncernen som är marknadsledande inom processbehand...
Case Study - Effective completeness checks at Beiersdorf
Beiersdorf använder kundanpassade checkvågar från METTLER TOLEDO för att uppfylla kvalitetskraven för sprejburkar.
Kontrollvägningssystem erbjuder dubbel efterlevnad av regelkrav
Peter Kwasny GmbH är en tysk tillverkare av sprejfärger med en produktionsvolym på 30 000 000 aerosolburkar per år. För att optimera sin produktionsli...
Giersch tillverkar produkter med god smak och hög kvalitet
Giersch GmbH & Co. KG i Westerkappeln tillverkar kött och korv av hög kvalitet. Giersch kvalitetstänkande förlitar sig på METTLER TOLEDOS Safeline-met...

Relaterade produkter

Vision Inspection Guide
Checkweigher Return of Investment (ROI) Calculator
Checkweighing Guide
Contamination Detection
X-ray Inspection Guides
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.