Kvalitetskontroll av innehåll och förpackning
Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll av innehåll och förpackning

Inspektionslösningar för produktionslinjer för att säkerställa produkternas kvalitet och integritet

Att skicka ut ofullständiga produkter eller produkter av undermålig kvalitet på marknaden är en dålig affär. Resultatet kan bli förlorat kundförtroende, skadat rykte och kostsamma återkallningar. Slumpmässiga manuella provtagningar och kvalitetskontroller är osäkra i sin natur och utgör en allvarlig risk att produkter som inte uppfyller specifikationerna når slutanvändarna. Att upptäcka fel tidigt i en process kan vara till fördel för produktionsplaneringen och undviker behovet av att placera misstänkt produkt i karantän i händelse av ett kvalitetsproblem. Moderna kvalitetsinspektionssystem inspekterar 100 % av produkten och gör det snabbare och enklare att identifiera källan till och vidden av problemet.

 

Röntgeninspektion

Metalldetektering

Checkvägning

Visioninspektion

Integritet

X

 

X

X

Räkning

X

 

X

X

Kontaminering

X

X

 

X

Fyllnadsnivåer

X

 

X

 X

Märkning

   

X

Rättslig metrologi

  

X

 

Fullständighet

X

 

X

X

Behållarform

X

  

X

Inspektion
Kvalitetsinspektion
Guider

Kvalitetssäkring kontra kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring, till skillnad från kvalitetskontroll, är implementeringen av kvalitetskontroller och procedurer för att omedelbart korrigera eventuella fel och misstag som kan minska kvaliteten på produkterna i varje produktionssteg. På så sätt kan den önskade höga kvaliteten på den slutgiltiga produkten planeras och säkras. Den slutgiltiga kvalitetsinspektionen är ett bevis på tillbörlig aktsamhet och användning av detta är ett krav i många riktlinjer, regler, lagar och föreskrifter för livsmedels- och läkemedelssäkerhet. Moderna röntgeninspektionssystem kan utföra ett stort antal kvalitetskontroller i produktionslinjen, utöver detektering av föroreningar: mäta massa, räkna komponenter, identifiera saknade eller trasiga produkter, övervaka fyllnadsnivåer, inspektera förseglingars hållbarhet och leta efter skadade förpackningar, för att nämna några.


Visioninspektionslösningar kan utföra fullständiga måttrelaterade och kosmetiska inspektioner av förpackningsform och tillslutning såväl som fullständig etikettinspektion. Systemen är obegränsat skalbara och kan verifiera förpackningsintegritet för fyllda flaskor, brickor, askar, kartonger, satser och andra förpackningar. Etiketter spelar en viktig roll vid förpackning, och förmågan att inspektera etiketter efter korrekt ID, exakthet och allmän presentation, och verifiera att streckkoder och tryckta koder är läsbara och korrekta, ser till att dåligt packade produkter aldrig når detaljhandeln. METTLER TOLEDO kan på ett unikt sätt dra nytta av expertkunskaperna från ett globalt nätverk av branschspecialister och ett omfattande sortiment av avancerade inspektionsteknologier. Vi strävar efter att kunna tillhandahålla de lämpligaste lösningarna för att uppfylla  livscykelbehoven för våra kunder på ett säkert och hållbart sätt.

Trycksaker

Fallstudier

Fallstudie - Tre tekniker för den perfekta pizzan
Tre tekniker - visioninspektion, metalldetektion och kontrollvägning - i en smart kombination.
Den senaste kontrollvägningstekniken garanterar korrekt fyllningsvikt
För att efterleva de tyska reglerna för slutförd paketering, dvs. föreskrifterna gällande förförpackat gods (FPVO), Lugato GmbH & Co. har KG valt en o...
Kontrollvägningssystem erbjuder dubbel efterlevnad av regelkrav
Peter Kwasny GmbH är en tysk tillverkare av sprejfärger med en produktionsvolym på 30 000 000 aerosolburkar per år. För att optimera sin produktionsli...

Relaterade produkter

Vision Inspection Guide
Checkweigher Return of Investment (ROI) Calculator
Checkweighing Guide
Contamination Detection
X-ray Inspection Guides
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.