Safeline röntgeninspektion inom livsmedelsindustrin | METTLER TOLEDO
Safeline röntgeninspektion

Safeline X-ray inspektionssystem

Safeline röntgenutrustning för produktinspektion förbättrar produktsäkerhet och kvalitetskontroll

 

Safeline röntgeninspektion

Oöverträffad kvalitetssäkring och detektering av föroreningar.

Detektering av föroreningar

Våra marknadsledan...

Oöverträffad kvalitetssäkring och detektering av föroreningar.

Detektering av föroreningar

Våra marknadsledande röntgeninspektionssystem ger enastående detektering av följande farliga föroreningar – oavsett form, storlek eller var i tillämpningen de befinner sig:

 • Glasskärvor (inklusive glas i glas)
 • Metall (även i metallburkar och folieförpackningar)
 • Mineralstenar
 • Vissa plast- och gummisammansättningar
 • Förkalkat ben (inklusive kycklingben)

Safeline X-Ray har erfarenhet av att tillhandahålla produktinspektionslösningar för livsmedels- och läkemedelsprodukter i oförpackat format, som till exempel råvaror, bulkmaterial (löst) och pumpade produkter samt många olika paketerade produkter som:

 • Glasbehållare – burkar och flaskor
 • Metallburkar – burkar i alla former och storlekar
 • Detaljhandelsförpackningar – inklusive höga, styva behållare, plastbehållare, kartonger/lådor, fickor, påsar/säckar, brickor och tuber, blisterförpackningar och blisterportionspåsar.

Inspektion för kvalitetskontroll

Förutom att fånga upp föroreningar kan Safeline X-rays utrustning samtidigt hjälpa tillverkare att öka produktiviteten genom att lösa en rad olika problem med kvalitetskontroller. Vi har röntgenmaskiner som under ett enda pass, och på linjer med hög hastighet, kan utföra följande kvalitetskontroller på produkter:

 • Mäta massa
 • Räkna komponenter
 • Identifiera produkter som är trasiga eller saknas
 • Övervaka påfyllningsnivåer
 • Inspektera tätningskvaliteten
 • Kontrollera att förpackningar inte är trasiga

Kontrollera överensstämmelse med regler

Att installera ett integrerat röntgeninspektionssystem kan hjälpa livsmedelstillverkare att efterleva följande GFSI-erkända standarder, baserade på faroanalyser och kritiska styrpunkter (HACCP):

 • Den globala standarden för livsmedelssäkerhet från The British Retail Consortium (BRC)
 • Internationell livsmedelsstandard (IFS)
 • Regelsamlingen Safe Quality Food (SQF) 2000
 • The Foundation for Food Safety Certifications (FSSC) ledningssystem ISO 22000

Vår produktinspektionsutrustning kan dessutom hjälpa läkemedelstillverkare att efterleva Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), särskilt 21 CFR (delarna 210 och 211), GAMP¬¬- 4 och 21 CFR (del 11), vilka upprätthålls av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) i Europa och av Food and Drug Administration (FDA) i USA.


 

Safeline X-ray är en ledande leverantör av inspektionsutrustning för kvalitetskontroll och system för detektering av föroreningar. Tillverkare av livsmedel, drycker och läkemedel världen över förlitar sig på att våra röntgeninspektionssystem skyddar konsumenternas hälsa, tryggar varumärkens goda rykte, minimerar risken för dyra produktåterkallelser och hjälper till att efterleva bestämmelser.

Våra röntgendetekteringsmaskiner erbjuder säkerhet och kvalitetssäkring för varje steg i tillverkningsprocessen för råa, pumpbara och paketerade produkter samt för lösa bulkflödesprodukter. Varken folie eller förpackningar av metallfilm påverkar röntgendetekteringens känslighet.

Röntgeninspektion
Röntgeninspektionssystem för produkter på burk
Röntgeninspektionssystem för rör

Röntgeninspektion för glasbehållare

Röntgeninspektionssystem för produkter på burk

Röntgeninspektionssystem för rör

Röntgeninspektion för glasbehållare erbjuder en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter paketerade i burkar och flaskor.
Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som är paketerade i burkar.
Röntgeninspektionsutrustning för rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i pumpade produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.
Glastillämpningar
Safelines röntgeninspektionssystem är idealiska för detektering av glas i glas och andra föroreningar i olika typer av glasbehållare, vilket säkerställer fullständig produktsäkerhet.
Kvalitetskontroll
Våra röntgensystem för glasbehållare har förmågan att samtidigt utföra flera olika rutiner för kvalitetskontroll.
Förbättrad röntgeninspektion av behållare
Multipla röntgenstrålar reducerar antalet döda vinklar i glasbehållaren och optimerar detektering i burkens eller flaskans botten, hals och sidoväggar.
Kostnadseffektiv kvalitetssäkring
Röntgensystem för glas i glas-detektering detekterar och kasserar automatiskt förorenade glasbehållare från produktionslinjen i väldigt hög hastighet.
Burktillämpningar
Detektering av föroreningar, inklusive metall i mat, dryck och djurfoder som är paketerade i en rad olika typer av metallburkar.
Kvalitetskontroll på linjen
Kvalitetssäkring av produkter, till exempel övervakning av fyllnadsnivåer och detektering av skadade burkar, kan utföras på samma gång som detektering av föroreningar.
Ökad sannolikhet för detektering
Röntgeninspektionssystem för metallburkar ger fullständig täckning, vilket ökar sannolikheten för detektering.
Undvik produktåterkallelser
Röntgensystem för produkter på burk placeras helt enkelt över existerande transportband och tar upp minimalt utrymme på linjen, vilket ger snabba, enkla och kostnadseffektiva inspektioner.
Rörledningstillämpningar
Röntgeninspektion av slam, halvfasta ämnen och vätskor i livsmedelsindustrier som kött och fågel, mejerier och bageri.
Överlägsen produktsäkerhet
Röntgeninspektionssystem för rörledningar ger enastående detektering av föroreningar som glas, metall, sten, förkalkat ben och plast med hög densitet, vilket skyddar konsumenternas hälsa och hjälper dig att undvika produktåterkallelser.
Hög genomströmningstakt
Röntgensystem för rör kan inspektera produkter i en hastighet på upp till 18 ton per timme, beroende på tillämpning, utan att skada produkten.
Reducering av produktionsspill
Röntgensystem för pumpade produkter används vanligtvis för att inspektera produkter på tidiga stadier av produktionen för att minimera produktionsspill och kostnader.
Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel
Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter

Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

Röntgeninspektionssystem ger fullständig detektering av föroreningar i produkter vid olika typer av detaljpaketering.
Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.
Safeline X-rays inspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.
Tillämpningar inom paketerade produkter
Ett stort antal typer av enkla eller multipla detaljförpackningar kan inspekteras, från små till stora format.
Detektering av föroreningar
Föroreningar som metall, glas, tät plast, mineralstenar och förkalkat ben kan detekteras i en mängd olika förpackningsmaterial utan påverkan på produkten.
Kontroll av produktkvalitet
Röntgensystem kan även mäta massa, kontrollera fyllnadsnivåer och detektera saknade och skadade produkter på produktionslinjer med hög hastighet.
Reducerade totala ägarkostnader
Det mest energieffektiva och anpassningsbara röntgensystem som finns tillgängligt och som ger en framtidssäkrad investering och reducerar de totala ägarkostnaderna.
Bulklivsmedelstillämpningar
Inspektion av bulk, lösa och oförpackade bandtransporterade livsmedelsprodukter, vanligtvis nötter, sädesslag, frukt och grönsaker, kött och mat för husdjur före beredning och paketering.
Ökad känslighet
Detekteringskänsligheten ökas tack vare ett homogent produktlager under inspektionen, vilket garanterar enkel detektering av föroreningar.
Hög genomströmningstakt
Ett transportband med tråg och anpassningsbara nivåplattor håller produkten på bandet, vilket minimerar spill och förbättrar transporten av produkten på ett konstant djup i höga produktionshastigheter.
Minimalt produktspill
Bulklivsmedel inspekteras och delar som inte uppfyller kraven tas bort via ett utsorteringssystem med flera banor innan ytterligare värden läggs till.
Tillämpningar inom oförpackade produkter
Inspektion av oförpackade produkter som frysta pizzor, lösflödesprodukter som färsbiffar och degbollar samt pumpade produkter och bulkprodukter.
Detektering av föroreningar
Röntgensystem har utformats särskilt för att detektera oönskade föroreningar i produkter, oavsett deras form eller var i produkten de finns.
Kostnadsbesparingar
Om inspektionssystemen placeras tidigt i produktionslinjen kan föroreningar avlägsnas vid källan och snabbt spåras tillbaka till leverantören.
Fullständig kvalitetssäkring
Röntgeninspektionssystem ger högsta detekteringskänslighet, vilket garanterar exakthet, pålitlighet och användarvänlighet för alla tillämpningar inom oförpackade produkter.
Röntgeninspektion

Röntgeninspektion för glasbehållare erbjuder en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter paketerade i burkar och flaskor.

Glastillämpningar
Safelines röntgeninspektionssystem är idealiska för detektering av glas i glas och andra föroreningar i olika typer av glasbehållare, vilket säkerställer fullständig produktsäkerhet.
Kvalitetskontroll
Våra röntgensystem för glasbehållare har förmågan att samtidigt utföra flera olika rutiner för kvalitetskontroll.
Förbättrad röntgeninspektion av behållare
Multipla röntgenstrålar reducerar antalet döda vinklar i glasbehållaren och optimerar detektering i burkens eller flaskans botten, hals och sidoväggar.
Kostnadseffektiv kvalitetssäkring
Röntgensystem för glas i glas-detektering detekterar och kasserar automatiskt förorenade glasbehållare från produktionslinjen i väldigt hög hastighet.
Röntgeninspektionssystem för produkter på burk

Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som är paketerade i burkar.

Burktillämpningar
Detektering av föroreningar, inklusive metall i mat, dryck och djurfoder som är paketerade i en rad olika typer av metallburkar.
Kvalitetskontroll på linjen
Kvalitetssäkring av produkter, till exempel övervakning av fyllnadsnivåer och detektering av skadade burkar, kan utföras på samma gång som detektering av föroreningar.
Ökad sannolikhet för detektering
Röntgeninspektionssystem för metallburkar ger fullständig täckning, vilket ökar sannolikheten för detektering.
Undvik produktåterkallelser
Röntgensystem för produkter på burk placeras helt enkelt över existerande transportband och tar upp minimalt utrymme på linjen, vilket ger snabba, enkla och kostnadseffektiva inspektioner.
Röntgeninspektionssystem för rör

Röntgeninspektionsutrustning för rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i pumpade produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.

Rörledningstillämpningar
Röntgeninspektion av slam, halvfasta ämnen och vätskor i livsmedelsindustrier som kött och fågel, mejerier och bageri.
Överlägsen produktsäkerhet
Röntgeninspektionssystem för rörledningar ger enastående detektering av föroreningar som glas, metall, sten, förkalkat ben och plast med hög densitet, vilket skyddar konsumenternas hälsa och hjälper dig att undvika produktåterkallelser.
Hög genomströmningstakt
Röntgensystem för rör kan inspektera produkter i en hastighet på upp till 18 ton per timme, beroende på tillämpning, utan att skada produkten.
Reducering av produktionsspill
Röntgensystem för pumpade produkter används vanligtvis för att inspektera produkter på tidiga stadier av produktionen för att minimera produktionsspill och kostnader.
Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter

Röntgeninspektionssystem ger fullständig detektering av föroreningar i produkter vid olika typer av detaljpaketering.

Tillämpningar inom paketerade produkter
Ett stort antal typer av enkla eller multipla detaljförpackningar kan inspekteras, från små till stora format.
Detektering av föroreningar
Föroreningar som metall, glas, tät plast, mineralstenar och förkalkat ben kan detekteras i en mängd olika förpackningsmaterial utan påverkan på produkten.
Kontroll av produktkvalitet
Röntgensystem kan även mäta massa, kontrollera fyllnadsnivåer och detektera saknade och skadade produkter på produktionslinjer med hög hastighet.
Reducerade totala ägarkostnader
Det mest energieffektiva och anpassningsbara röntgensystem som finns tillgängligt och som ger en framtidssäkrad investering och reducerar de totala ägarkostnaderna.
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.

Bulklivsmedelstillämpningar
Inspektion av bulk, lösa och oförpackade bandtransporterade livsmedelsprodukter, vanligtvis nötter, sädesslag, frukt och grönsaker, kött och mat för husdjur före beredning och paketering.
Ökad känslighet
Detekteringskänsligheten ökas tack vare ett homogent produktlager under inspektionen, vilket garanterar enkel detektering av föroreningar.
Hög genomströmningstakt
Ett transportband med tråg och anpassningsbara nivåplattor håller produkten på bandet, vilket minimerar spill och förbättrar transporten av produkten på ett konstant djup i höga produktionshastigheter.
Minimalt produktspill
Bulklivsmedel inspekteras och delar som inte uppfyller kraven tas bort via ett utsorteringssystem med flera banor innan ytterligare värden läggs till.
Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

Safeline X-rays inspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.

Tillämpningar inom oförpackade produkter
Inspektion av oförpackade produkter som frysta pizzor, lösflödesprodukter som färsbiffar och degbollar samt pumpade produkter och bulkprodukter.
Detektering av föroreningar
Röntgensystem har utformats särskilt för att detektera oönskade föroreningar i produkter, oavsett deras form eller var i produkten de finns.
Kostnadsbesparingar
Om inspektionssystemen placeras tidigt i produktionslinjen kan föroreningar avlägsnas vid källan och snabbt spåras tillbaka till leverantören.
Fullständig kvalitetssäkring
Röntgeninspektionssystem ger högsta detekteringskänslighet, vilket garanterar exakthet, pålitlighet och användarvänlighet för alla tillämpningar inom oförpackade produkter.

Service

Global service, utbildning och support från en branschledare inom röntgeninspektionssystem

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för din produktinspektionsutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Trycksaker

Ladda ned vitböcker, guider och annan dokumentation om röntgeninspektion

Broschyrer

ProdX Data Management Software
ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

Informationsdokument

De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
Principerna för tillbörlig aktsamhet
Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet, i synnerhet dess betydelse när det gäller att skapa en grund för rätts...
Hur hittar röntgensystem föroreningar – Kostnadsfri nedladdning av PDF
I detta white paper förklaras det vad röntgenstrålar är för något och hur ett röntgeninspektionssystem fungerar. Det beskriver hur vanliga föroreninga...
Preventing Physical Contamination in Food
This white paper describes the many different types of physical contamination found in food. It explains how they can occur and gives advice on effect...
Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
This white paper simplifies the the two competing technologies. By doing so, it helps food and pharmaceutical manufacturers select the appropriate det...
Reduce The Risk of Non-compliance
A white paper describing seven ways service support from a product inspection equipment supplier can help manufacturers gain food safety certification...
Conformity of Packaged Food
White paper explaining how food manufacturers and brand owners can benefit from consistent conformity of packaged food.
Improving Bulk Food Inspection
This White Paper explains how bulk-flow product inspection equipment can help to protect consumers and minimize the risk of product recalls.
HACCP Versus HARPC- What is the Difference?
This white paper explains the similarities and differences between HACCP and HARPC.

Fallstudier

Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
Phoenix Formulations
A product inspection case study showcasing how Phoenix Formulations products achieve outstanding product quality with the help of checkweighers, metal...
Bell Food Group
An x-ray case study in which meat processor Bell Food Group ensures their burger patties are inspected for various foreign bodies, plus product errors...
Tong Garden
A case study detailing how a Southeast Asian manufacturer of nuts and snacks installed an X35 to assist with detection of various contaminants includi...
Kinnerton invest in Product Inspection Technology
Kinnerton recently invested in METTLER TOLEDO Metal Detection and X-ray Inspection equipment. This wise investment will ensure that Kinnerton meets th...
La Provence Bakery Turns to Product Inspection Equipment
In 2016 La Provence purchased a new cookie line and turned to METTLER TOLEDO for their new inspection equipment to maximize their final product qualit...
Successful Product Inspection
X-ray inspection systems from Mettler-Toledo Safeline have supported Kuchenmeister in complying with national and international legislation and standa...
Dulcesol - Attention to Quality
Grupo Dulcesol's manufacturers bakery and confectionery products. To consistently maintain their high standards it relies on METTLER TOLEDO solutions...
No Compromise on Safety For Dry Fruits and Vegetables
French company Calabas Industrie, which specializes in logistics, warehousing and mainly contract packaging of dried fruits and vegetables, was founde...

Multimedia

Se vårt utbud med informationsvideor om produktinspektion

Pumped Food Inspection
X36 Series of X-ray Systems
X-ray Inspection of Loose Bulk Foods
Five Year X-ray Generator Warranty
X37 Series X-ray Inspection Systems
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
X-ray Inspection Guides
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.