Safeline X-Ray Inspektionssystem
X Ray

Safeline X-ray inspektionssystem

Safeline röntgenutrustning för produktinspektion förbättrar produktsäkerhet och kvalitetskontroll

 

Safeline röntgeninspektion

Oöverträffad kvalitetssäkring och detektering av föroreningar.

Detektering av föroreningar

Våra marknadsledan...

Oöverträffad kvalitetssäkring och detektering av föroreningar.

Detektering av föroreningar

Våra marknadsledande röntgeninspektionssystem ger enastående detektering av följande farliga föroreningar – oavsett form, storlek eller var i tillämpningen de befinner sig:

 • Glasskärvor (inklusive glas i glas)
 • Metall (även i metallburkar och folieförpackningar)
 • Mineralstenar
 • Vissa plast- och gummisammansättningar
 • Förkalkat ben (inklusive kycklingben)

Safeline X-Ray har erfarenhet av att tillhandahålla produktinspektionslösningar för livsmedels- och läkemedelsprodukter i oförpackat format, som till exempel råvaror, bulkmaterial (löst) och pumpade produkter samt många olika paketerade produkter som:

 • Glasbehållare – burkar och flaskor
 • Metallburkar – burkar i alla former och storlekar
 • Detaljhandelsförpackningar – inklusive höga, styva behållare, plastbehållare, kartonger/lådor, fickor, påsar/säckar, brickor och tuber, blisterförpackningar och blisterportionspåsar.

Inspektion för kvalitetskontroll

Förutom att fånga upp föroreningar kan Safeline X-rays utrustning samtidigt hjälpa tillverkare att öka produktiviteten genom att lösa en rad olika problem med kvalitetskontroller. Vi har röntgenmaskiner som under ett enda pass, och på linjer med hög hastighet, kan utföra följande kvalitetskontroller på produkter:

 • Mäta massa
 • Räkna komponenter
 • Identifiera produkter som är trasiga eller saknas
 • Övervaka påfyllningsnivåer
 • Inspektera tätningskvaliteten
 • Kontrollera att förpackningar inte är trasiga

Kontrollera överensstämmelse med regler

Att installera ett integrerat röntgeninspektionssystem kan hjälpa livsmedelstillverkare att efterleva följande GFSI-erkända standarder, baserade på faroanalyser och kritiska styrpunkter (HACCP):

 • Den globala standarden för livsmedelssäkerhet från The British Retail Consortium (BRC)
 • Internationell livsmedelsstandard (IFS)
 • Regelsamlingen Safe Quality Food (SQF) 2000
 • The Foundation for Food Safety Certifications (FSSC) ledningssystem ISO 22000

Vår produktinspektionsutrustning kan dessutom hjälpa läkemedelstillverkare att efterleva Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), särskilt 21 CFR (delarna 210 och 211), GAMP¬¬- 4 och 21 CFR (del 11), vilka upprätthålls av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) i Europa och av Food and Drug Administration (FDA) i USA.


 

Safeline X-ray är en ledande leverantör av inspektionsutrustning för kvalitetskontroll och system för detektering av föroreningar. Tillverkare av livsmedel, drycker och läkemedel världen över förlitar sig på att våra röntgeninspektionssystem skyddar konsumenternas hälsa, tryggar varumärkens goda rykte, minimerar risken för dyra produktåterkallelser och hjälper till att efterleva bestämmelser. Våra röntgendetekteringsmaskiner erbjuder säkerhet och kvalitetssäkring för varje steg i tillverkningsprocessen för råa, pumpbara och paketerade produkter samt för lösa bulkflödesprodukter. Varken folie eller förpackningar av metallfilm påverkar röntgendetekteringens känslighet.

Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter
Röntgeninspektion
Röntgeninspektionssystem för produkter på burk

Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter

Röntgeninspektion för glasbehållare

Röntgeninspektionssystem för produkter på burk

Röntgeninspektionssystem ger fullständig detektering av föroreningar i produkter vid olika typer av detaljpaketering.
Röntgeninspektion för glasbehållare erbjuder en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter paketerade i burkar och flaskor.
Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som är paketerade i burkar.
Tillämpningar inom paketerade produkter
Ett stort antal typer av enkla eller multipla detaljförpackningar kan inspekteras, från små till stora format.
Detektering av föroreningar
Föroreningar som metall, glas, tät plast, mineralstenar och förkalkat ben kan detekteras i en mängd olika förpackningsmaterial utan påverkan på produkten.
Kontroll av produktkvalitet
Röntgensystem kan även mäta massa, kontrollera fyllnadsnivåer och detektera saknade och skadade produkter på produktionslinjer med hög hastighet.
Reducerade totala ägarkostnader
Det mest energieffektiva och anpassningsbara röntgensystem som finns tillgängligt och som ger en framtidssäkrad investering och reducerar de totala ägarkostnaderna.
Glastillämpningar
Safelines röntgeninspektionssystem är idealiska för detektering av glas i glas och andra föroreningar i olika typer av glasbehållare, vilket säkerställer fullständig produktsäkerhet.
Kvalitetskontroll
Våra röntgensystem för glasbehållare har förmågan att samtidigt utföra flera olika rutiner för kvalitetskontroll.
Förbättrad röntgeninspektion av behållare
Multipla röntgenstrålar reducerar antalet döda vinklar i glasbehållaren och optimerar detektering i burkens eller flaskans botten, hals och sidoväggar.
Kostnadseffektiv kvalitetssäkring
Röntgensystem för glas i glas-detektering detekterar och kasserar automatiskt förorenade glasbehållare från produktionslinjen i väldigt hög hastighet.
Burktillämpningar
Detektering av föroreningar, inklusive metall i mat, dryck och djurfoder som är paketerade i en rad olika typer av metallburkar.
Kvalitetskontroll på linjen
Kvalitetssäkring av produkter, till exempel övervakning av fyllnadsnivåer och detektering av skadade burkar, kan utföras på samma gång som detektering av föroreningar.
Ökad sannolikhet för detektering
Röntgeninspektionssystem för metallburkar ger fullständig täckning, vilket ökar sannolikheten för detektering.
Undvik produktåterkallelser
Röntgensystem för produkter på burk placeras helt enkelt över existerande transportband och tar upp minimalt utrymme på linjen, vilket ger snabba, enkla och kostnadseffektiva inspektioner.
Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel
Röntgeninspektionssystem för rör

Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

Röntgeninspektionssystem för rör

Safeline X-rays inspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.
Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.
Röntgeninspektionsutrustning för rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i pumpade produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.
Tillämpningar inom oförpackade produkter
Inspektion av oförpackade produkter som frysta pizzor, lösflödesprodukter som färsbiffar och degbollar samt pumpade produkter och bulkprodukter.
Detektering av föroreningar
Röntgensystem har utformats särskilt för att detektera oönskade föroreningar i produkter, oavsett deras form eller var i produkten de finns.
Kostnadsbesparingar
Om inspektionssystemen placeras tidigt i produktionslinjen kan föroreningar avlägsnas vid källan och snabbt spåras tillbaka till leverantören.
Fullständig kvalitetssäkring
Röntgeninspektionssystem ger högsta detekteringskänslighet, vilket garanterar exakthet, pålitlighet och användarvänlighet för alla tillämpningar inom oförpackade produkter.
Bulklivsmedelstillämpningar
Inspektion av bulk, lösa och oförpackade bandtransporterade livsmedelsprodukter, vanligtvis nötter, sädesslag, frukt och grönsaker, kött och mat för husdjur före beredning och paketering.
Ökad känslighet
Detekteringskänsligheten ökas tack vare ett homogent produktlager under inspektionen, vilket garanterar enkel detektering av föroreningar.
Hög genomströmningstakt
Ett transportband med tråg och anpassningsbara nivåplattor håller produkten på bandet, vilket minimerar spill och förbättrar transporten av produkten på ett konstant djup i höga produktionshastigheter.
Minimalt produktspill
Bulklivsmedel inspekteras och delar som inte uppfyller kraven tas bort via ett utsorteringssystem med flera banor innan ytterligare värden läggs till.
Rörledningstillämpningar
Röntgeninspektion av slam, halvfasta ämnen och vätskor i livsmedelsindustrier som kött och fågel, mejerier och bageri.
Överlägsen produktsäkerhet
Röntgeninspektionssystem för rörledningar ger enastående detektering av föroreningar som glas, metall, sten, förkalkat ben och plast med hög densitet, vilket skyddar konsumenternas hälsa och hjälper dig att undvika produktåterkallelser.
Hög genomströmningstakt
Röntgensystem för rör kan inspektera produkter i en hastighet på upp till 18 ton per timme, beroende på tillämpning, utan att skada produkten.
Reducering av produktionsspill
Röntgensystem för pumpade produkter används vanligtvis för att inspektera produkter på tidiga stadier av produktionen för att minimera produktionsspill och kostnader.
Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter

Röntgeninspektionssystem ger fullständig detektering av föroreningar i produkter vid olika typer av detaljpaketering.

Tillämpningar inom paketerade produkter
Ett stort antal typer av enkla eller multipla detaljförpackningar kan inspekteras, från små till stora format.
Detektering av föroreningar
Föroreningar som metall, glas, tät plast, mineralstenar och förkalkat ben kan detekteras i en mängd olika förpackningsmaterial utan påverkan på produkten.
Kontroll av produktkvalitet
Röntgensystem kan även mäta massa, kontrollera fyllnadsnivåer och detektera saknade och skadade produkter på produktionslinjer med hög hastighet.
Reducerade totala ägarkostnader
Det mest energieffektiva och anpassningsbara röntgensystem som finns tillgängligt och som ger en framtidssäkrad investering och reducerar de totala ägarkostnaderna.
Röntgeninspektion

Röntgeninspektion för glasbehållare erbjuder en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter paketerade i burkar och flaskor.

Glastillämpningar
Safelines röntgeninspektionssystem är idealiska för detektering av glas i glas och andra föroreningar i olika typer av glasbehållare, vilket säkerställer fullständig produktsäkerhet.
Kvalitetskontroll
Våra röntgensystem för glasbehållare har förmågan att samtidigt utföra flera olika rutiner för kvalitetskontroll.
Förbättrad röntgeninspektion av behållare
Multipla röntgenstrålar reducerar antalet döda vinklar i glasbehållaren och optimerar detektering i burkens eller flaskans botten, hals och sidoväggar.
Kostnadseffektiv kvalitetssäkring
Röntgensystem för glas i glas-detektering detekterar och kasserar automatiskt förorenade glasbehållare från produktionslinjen i väldigt hög hastighet.
Röntgeninspektionssystem för produkter på burk

Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som är paketerade i burkar.

Burktillämpningar
Detektering av föroreningar, inklusive metall i mat, dryck och djurfoder som är paketerade i en rad olika typer av metallburkar.
Kvalitetskontroll på linjen
Kvalitetssäkring av produkter, till exempel övervakning av fyllnadsnivåer och detektering av skadade burkar, kan utföras på samma gång som detektering av föroreningar.
Ökad sannolikhet för detektering
Röntgeninspektionssystem för metallburkar ger fullständig täckning, vilket ökar sannolikheten för detektering.
Undvik produktåterkallelser
Röntgensystem för produkter på burk placeras helt enkelt över existerande transportband och tar upp minimalt utrymme på linjen, vilket ger snabba, enkla och kostnadseffektiva inspektioner.
Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

Safeline X-rays inspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.

Tillämpningar inom oförpackade produkter
Inspektion av oförpackade produkter som frysta pizzor, lösflödesprodukter som färsbiffar och degbollar samt pumpade produkter och bulkprodukter.
Detektering av föroreningar
Röntgensystem har utformats särskilt för att detektera oönskade föroreningar i produkter, oavsett deras form eller var i produkten de finns.
Kostnadsbesparingar
Om inspektionssystemen placeras tidigt i produktionslinjen kan föroreningar avlägsnas vid källan och snabbt spåras tillbaka till leverantören.
Fullständig kvalitetssäkring
Röntgeninspektionssystem ger högsta detekteringskänslighet, vilket garanterar exakthet, pålitlighet och användarvänlighet för alla tillämpningar inom oförpackade produkter.
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.

Bulklivsmedelstillämpningar
Inspektion av bulk, lösa och oförpackade bandtransporterade livsmedelsprodukter, vanligtvis nötter, sädesslag, frukt och grönsaker, kött och mat för husdjur före beredning och paketering.
Ökad känslighet
Detekteringskänsligheten ökas tack vare ett homogent produktlager under inspektionen, vilket garanterar enkel detektering av föroreningar.
Hög genomströmningstakt
Ett transportband med tråg och anpassningsbara nivåplattor håller produkten på bandet, vilket minimerar spill och förbättrar transporten av produkten på ett konstant djup i höga produktionshastigheter.
Minimalt produktspill
Bulklivsmedel inspekteras och delar som inte uppfyller kraven tas bort via ett utsorteringssystem med flera banor innan ytterligare värden läggs till.
Röntgeninspektionssystem för rör

Röntgeninspektionsutrustning för rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i pumpade produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.

Rörledningstillämpningar
Röntgeninspektion av slam, halvfasta ämnen och vätskor i livsmedelsindustrier som kött och fågel, mejerier och bageri.
Överlägsen produktsäkerhet
Röntgeninspektionssystem för rörledningar ger enastående detektering av föroreningar som glas, metall, sten, förkalkat ben och plast med hög densitet, vilket skyddar konsumenternas hälsa och hjälper dig att undvika produktåterkallelser.
Hög genomströmningstakt
Röntgensystem för rör kan inspektera produkter i en hastighet på upp till 18 ton per timme, beroende på tillämpning, utan att skada produkten.
Reducering av produktionsspill
Röntgensystem för pumpade produkter används vanligtvis för att inspektera produkter på tidiga stadier av produktionen för att minimera produktionsspill och kostnader.

Service

Global service, utbildning och support från en branschledare inom röntgeninspektionssystem

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Support och service för din produktinspektionsutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Trycksaker

Ladda ned vitböcker, guider och annan dokumentation om röntgeninspektion

Broschyrer

Packaged X-ray Inspection Series Brochure
Introducing the packaged x-ray inspection series for the food and pharmaceutical industry, offering outstanding detection sensitivity through automate...
ProdX Data Management Software
ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

Informationsdokument

White paper om livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav
Detta white paper tar en titt på de vanligaste livsmedelssäkerhetsstandarderna och de senaste kraven. Det förklarar även hur livsmedelsproducenter kan...
Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk
Ett white paper som förklarar sju sätt som servicesupport från en leverantör av produktinspektionsutrustning kan hjälpa producenter att erhålla livsme...
Överensstämmelse för förpackat livsmedel
White paper som förklarar hur producenter och varumärkesägare kan dra nytta av överensstämmelse för förpackat livsmedel.
Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning
Detta white paper ger vägledning till de grundläggande processerna för validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning för utrustning fö...

Fallstudier

Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
Kuchenmeister Relies on Product Inspection Equipment
Kuchenmeister has been relying on METTLER TOLEDO product inspection equipment for 20 years, for inspection of their baked good applications.
No Compromise on Safety For Dry Fruits and Vegetables
French company Calabas Industrie, which specializes in logistics, warehousing and mainly contract packaging of dried fruits and vegetables, was founde...

Multimedia

Se vårt utbud med informationsvideor om produktinspektion

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.