Safeline röntgeninspektion i livsmedelsindustrin | METTLER TOLEDO
Inspektion med Safeline X-ray

Safeline röntgeninspektion

Safeline X-rays lösningar för produktinspektion förbättrar produktsäkerhet och kvalitetskontroll

Röntgeninspektionssystem för förpackade produkter
Röntgeninspektion av glasbehållare
Röntgeninspektionssystem för livsmedel på burk

Röntgeninspektionssystem för förpackade produkter

Röntgeninspektionssystem för glasbehållare

Röntgeninspektion av livsmedel på burk

Röntgeninspektionssystem ger tillförlitlig detektering av föroreningar i ett brett utbud av detaljhandelns förpackningar.
Röntgensystem för glasbehållare erbjuder oöverträffad detektering av föroreningar, t.o.m. i döda vinklar som t.ex. behållarens botten.
Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som förpackas i burkar.
Tillämpningar för förpackningar
En lång rad av primära och sekundära förpackningar i detaljhandeln kan inspekteras, oavsett form och förpackningsmaterial.
Detektering av föroreningar
En lång rad av primära och sekundära förpackningar i detaljhandeln kan inspekteras, oavsett form och förpackningsmaterial.
Kontroll av produktkvalitet
Röntgensystem kan samtidigt detektera föroreningar, mäta massa, kontrollera fyllnadsnivåer, detektera produkter som fångats i tätningen och detektera produkter som saknas och skadas på produktionslinjer med hög hastighet.
Reducerade totala ägarkostnader
Safeline konstruerar energisnåla och anpassningsbara röntgensystem som garanterar en framtidssäkrad investering och reducerar de totala ägarkostnaderna.
Glasbehållartillämpningar
Safeline X-rays inspektionssystem erbjuder tillförlitlig detektering av glas i glas och andra täta föroreningar i en lång rad olika glasbehållare, för att garantera fullständig produktsäkerhet.
Höghastighetsinspektion
Röntgensystem för glas i glas-detektering detekterar och utsorterar automatiskt förorenade glasbehållare från produktionslinjer med hög hastighet.
Produktsäkerhet och kvalitetskontroll
Röntgensystem kan utföra en rad olika inspektionsrutiner för glasbehållarapplikationer samtidigt, såsom detektering av föroreningar och kvalitetsinspektion, t.ex. fyllnadsnivåinspektion, lockinspektion etc.
Förbättrad inspektion av behållare
Tillval med vinklade eller flera röntgenstrålar kan optimera detekteringen i glasflaskans eller -burkens botten, sidoväggar och halsar genom att reducera inspektionens döda vinklar.
Tillämpningar för livsmedel på burk
Detektering av föroreningar, inklusive metall i mat, dryck och djurfoder som är paketerade i en rad olika typer av metallburkar.
Kvalitetskontroll på produktionslinjen
Kvalitetssäkring av produkter, till exempel övervakning av fyllnadsnivåer och detektering av skadade burkar, kan utföras på samma gång som detektering av föroreningar.
Ökad sannolikhet för detektering
Röntgensystem som kontrollerar metallburkar ger fullständig inspektionstäckning, vilket ökar sannolikheten för detektering.
Enkel linjeintegrering
Röntgensystem för produkter på burk placeras helt enkelt över existerande transportband och tar upp minimalt utrymme på linjen, vilket ger snabba, enkla och kostnadseffektiva inspektioner.
Röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter
Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel
Röntgeninspektion av pumpade produkter i rör

Röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

Röntgensystem för inspektion av bulklivsmedel

Röntgeninspektionsutrustning för pumpade produkter i rör

Safelines röntgeninspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.
Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.
Röntgensystem för pumpade produkter i rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.
Tillämpningar inom oförpackade produkter
Inspektion av oförpackade livsmedel, såsom färsbiffar (kött, fågel, fisk eller vegetarian) och andra frysta, formade produkter, samt pumpade tillämpningar och i bulk.
Detektering av föroreningar
Röntgensystem har utformats särskilt för att detektera oönskade föroreningar i produkter, oavsett deras form eller var i produkten de finns.
Reducering av livsmedelsspill
Om röntgensystem placeras tidigt i produktionslinjen kan föroreningar avlägsnas vid källan, innan ytterligare ingredienser läggs till, vilket reducerar livsmedelsspill och kostnader.
Fullständig kvalitetssäkring
Safelines röntgensystem ger hög detekteringskänslighet, vilket garanterar exakthet, pålitlighet och användarvänlighet för alla tillämpningar inom oförpackade produkter.
Bulklivsmedelstillämpningar
Inspektion av bulk, lösa och oförpackade bandtransporterade livsmedelsprodukter, vanligtvis nötter, sädesslag, frukt och grönsaker, kött och mat för husdjur före beredning och paketering.
Ökad känslighet
Detekteringskänsligheten ökas tack vare ett homogent produktlager under inspektionen, vilket garanterar enkel detektering av föroreningar.
Hög genomströmningstakt
Ett transportband med tråg och anpassningsbara nivåplattor håller produkten på bandet, vilket minimerar spill och förbättrar transporten av produkten på ett konstant djup i höga produktionshastigheter.
Minimalt produktspill
Bulklivsmedel inspekteras och delar som inte uppfyller kraven tas bort via ett utsorteringssystem med flera banor innan ytterligare ingredienser läggs till.
Pipeline-applikationer
Röntgeninspektion av livsmedel, t.ex. slam, halvfasta ämnen och vätskor i kött och fågel, mejeri- och bageriprodukter.
Oöverträffad livsmedelssäkerhet
Röntgeninspektionssystem för pumpade produkter i rör ger enastående detektering av föroreningar som förkalkat ben, glas, metall och plaster, vilket skyddar konsumenterna och hjälper tillverkare att undvika produktåterkallelser.
Hög genomströmningstakt
Röntgensystem för pumpade livsmedel kan inspektera produkter i en hastighet på upp till 18 ton per timme, beroende på tillämpning, utan att skada produkten.
Reducering av livsmedelsspill
Röntgensystem för pumpade livsmedel används vanligtvis för att inspektera produkter på tidiga stadier av produktionen och därmed minimera livsmedelsspill, och sänka kostnader, innan mer värde läggs till själva produkten.
Röntgeninspektionssystem för förpackade produkter

Röntgeninspektionssystem ger tillförlitlig detektering av föroreningar i ett brett utbud av detaljhandelns förpackningar.

Röntgeninspektion av glasbehållare

Röntgensystem för glasbehållare erbjuder oöverträffad detektering av föroreningar, t.o.m. i döda vinklar som t.ex. behållarens botten.

Röntgeninspektionssystem för livsmedel på burk

Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som förpackas i burkar.

Röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

Safelines röntgeninspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.

Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.

Röntgeninspektion av pumpade produkter i rör

Röntgensystem för pumpade produkter i rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.

Service

Global service, utbildning och support från en branschledare inom röntgeninspektionssystem

Se våra tjänster – anpassade för att passa er utrustning

Vi ger support och servar din produktinspektionsutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Ladda ned white papers, guider och annan dokumentation om röntgeninspektion

Broschyrer

Broschyr om ProdX™-programvaran
ProdX™ ger dig möjlighet att ansluta och styra hela din produktinspektionsprocess, från en enskild punkt eller från flera olika platser. Det eliminera...
Packaged X-ray Inspection Series Brochure
Introducing the packaged x-ray inspection series for the food and pharmaceutical industry, offering outstanding detection sensitivity through automate...

Informationsdokument

De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
Principerna för tillbörlig aktsamhet
Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet, i synnerhet dess betydelse när det gäller att skapa en grund för rätts...
Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk
Ett white paper som förklarar sju sätt som servicesupport från en leverantör av produktinspektionsutrustning kan hjälpa producenter att erhålla livsme...

Fallstudier

Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
Kri-Kri | X-ray Inspection Case Study
A case study explaining how METTLER TOLEDO helps to ensure product safety and brand protection by detecting contaminates of various sizes and material...
Kuchenmeister Relies on Product Inspection Equipment
Kuchenmeister has been relying on METTLER TOLEDO product inspection equipment for 20 years, for inspection of their baked good applications.

Vanliga frågor och svar

Vad är fördelarna med att använda ett röntgeninspektionssystem i produktionslinjer för livsmedel och läkemedel?

Livsmedels- och läkemedelstillverkare använder röntgeninspektionssystem för att maximera produktkvalitet och säkerhet. Avancerade system kan detektera fysiska föroreningar i produkter och samtidigt utföra en lång rad kvalitetskontroller på produktionslinjen. Att installera ett röntgeninspektionssystem skyddar en tillverkares varumärke och goda rykte, samtidigt som risken för potentiellt kostsamma produktåterkallelser undviks.

Relaterat innehåll:


Vilka föroreningar kan ett röntgeninspektionssystem detektera?

Röntgeninspektion detekterar mycket effektivt en lång rad täta fysiska föroreningar, bl.a. alla metaller, glas, mineralsten, förkalkade ben och högdensitetsplaster och -gummin. Förutom att identifiera föroreningar kan röntgensystem utföra ett brett urval av inline-kvalitetskontroller beträffande produktintegritet, bl.a.; mätning av zonindelad vikt och bruttovikt, identifiering av delar som saknas eller är sönder, övervakning av fyllnadsnivåer, detektering av produkter som fångats i tätningen och sökning efter skadade produkter och förpackningar.

Relaterat innehåll:


Hur säkert är det att använda röntgeninspektion för livsmedels- eller läkemedelsprodukter?

De stråldosnivåer som används för röntgeninspektion i livsmedels- och läkemedelsindustrierna är extremt låga och har ingen effekt på produktsäkerhet, smak eller konsistens. Användningen av röntgeninspektionsutrustning är i hög grad reglerad och blir allt vanligare. Moderna röntgensystem är helt säkra i arbetsmiljöer så länge som rekommenderad säkerhetsvägledning följs. 

Relaterat innehåll:


Vid vilka punkter i produktionsprocessen bör tillverkare installera ett röntgensystem?

Ett röntgensystem kan installeras i början av en process för att inspektera inkommande råvaror, när som helst under tillverkningsprocessen eller i slutet av produktionslinjen. Att använda HACCP-processen för riskanalys och kritiska styrpunkter är det säkraste sättet att garantera att produkter är fria från föroreningar. Tillverkare bör utföra en granskning av produktionsprocessen och identifiera risker för produktsäkerheten. Där det identifieras en risk för fysisk förorening bör en kritisk styrpunkt (CCP) upprättas. I många fall kan detta göras tidigt i produktionsprocessen för att identifiera och ta bort föroreningar innan det läggs till ingredienser till produkten. Under andra förhållanden kan det vara mer praktiskt att inspektera under tillverkningen eller i slutet av produktionsprocessen innan produkten levereras.

Relaterat innehåll:


Kan röntgeninspektion hjälpa mig med OEE och öka produktionseffektiviteten?

Utrustningens totala effektivitet är ett nyckeltal för att mäta prestanda. Informationen som krävs för att övervaka OEE är lätt att se med ett röntgeninspektionssystem av bra kvalitet. METTLER TOLEDO Safeline X-ray kan bidra till OEE på många sätt genom:

 • Maximerad genomströmning
 • Robust utrustningsutformning
 • Snabbare produktbyten och nya produktkonfigurationer
 • Förbättrade programrutiner för prestandaverifiering (PVR) utförs på produktionslinjen utan att behöva stoppa den
 • Fjärransluten statistik direkt på skärmen

Relaterat innehåll:


Vad är frekvensen för falska utsorteringar (FRR) 

Antalet falska utsorteringar (FRR) definieras som procenttalet felaktigt utsorterade produkter från en produktionslinje. Vår avancerade programvara för röntgeninspektion automatiserar produktkonfiguration och -byten, för att garantera enastående nivåer av detekteringskänslighet, vilket minimerar falska utsorteringar.

Relaterat innehåll:


Kan röntgeninspektion bidra till att säkra nya affärer?

Genom att införliva röntgeninspektionssystem i ett företagstäckande produktinspektionsprogram garanteras produktsäkerhet och kvalitet. Detta hjälper livsmedelstillverkare att följa nationella och internationella bestämmelser, lokala lagar och återförsäljarstandarder, vilket öppnar nya handelsmarknader.

Relaterat innehåll:


Bör jag installera ett röntgeninspektions- eller metalldetekteringssystem på min produktionslinje? 

Produkten som produceras och typen av sannolika föroreningar hjälper dig att avgöra om den lämpligaste tekniken är ett röntgensystem eller en metalldetektor. Du bör ta hänsyn till resultatet av din HACCP-granskning. I vissa fall är det bäst att använda bägge teknikerna på olika kritiska styrpunkter (CCP). 

Relaterat innehåll:


Är röntgensystem dyra att underhålla?

Serviceavtal borde ingå i varje köp av röntgensystem. Regelbundet underhåll av ett röntgensystem, bl.a. prestandaverifiering, garanterar att det fungerar på optimal prestandanivå. Detta förhindrar problem med livsmedelssäkerheten. Med förebyggande underhåll kan tillverkare undvika problem med driftstopp p.g.a. oförutsett underhållsarbete.

Alla METTLER TOLEDO X3000-röntgensystems generatorer levereras med en femårig garanti om ett serviceavtal köps. Genom att skydda röntgenmaskinens mest värdefulla del kan tillverkare ha fullt förtroende för att produktionsdrifttiden maximeras.


  Varför bör du köpa METTLER TOLEOD Safeline X-ray?

  METTLER TOLEDO är en marknadsledare inom röntgeninspektion för process och paketering inom livsmedels- och läkemedelsbranscherna. Vi har erfarenhet av att leverera produktinspektionslösningar för produkter i oförpackade format samt i en mängd olika förpackade format såsom glasburkar, metallburkar och andra förpackningar i detaljhandeln.

  Ett globalt nätverk med servicetekniker finns till hands för att vägleda tillverkare om hur man kan optimera inspektionssystems prestanda. Vi tillhandahåller support och service för röntgenutrustning under dess hela livscykel. 

  Relaterat innehåll:


  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.