Lösningar för röntgeninspektion - Xray röntgeninspektion

  Safeline X-ray röntgeninspektion

  Safeline X-rays lösningar för röntgeninspektion förbättrar produktsäkerhet och kvalitetskontroll

   

  Röntgeninspektion som detekterar föroreningar

  Detektering av föroreningar

  Våra marknadsledande system för röntgeninspektion ger enastående detektering av följande farli...

  Detektering av föroreningar

  Våra marknadsledande system för röntgeninspektion ger enastående detektering av följande farliga föroreningar – oavsett form, storlek eller var i tillämpningen de befinner sig:

  • Glasskärvor (inklusive glas i glas)
  • Metall (även i metallburkar och folieförpackningar)
  • Mineralstenar
  • Vissa plast- och gummisammansättningar
  • Förkalkat ben (inklusive kycklingben)

  Safeline X-Ray har erfarenhet av att tillhandahålla lösningar för inspektion av  livsmedel och läkemedel i oförpackat format, som till exempel råa (lösa) bulkflödesprodukter och pumpade produkter samt även ett brett utbud av  paketerade produkter såsom:

  • Glasbehållare – burkar och flaskor
  • Metallburkar – burkar i alla former och storlekar
  • Detaljpaketering, däribland höga, styva behållare, plastbehållare, kartonger/lådor, fickor, påsar/säckar, brickor och tuber, blisterförpackningar och blisterportionspåsar.

  Kvalitetskontroll

  Förutom att fånga upp föroreningar kan Safeline X-rays utrustning samtidigt hjälpa tillverkare att öka produktiviteten genom att lösa en rad olika problem med kvalitetskontroller. Vi har röntgenmaskiner som under ett enda pass, och på linjer med hög hastighet, kan utföra följande kvalitetskontroller på produkter:

  • Mäta massa
  • Räkna komponenter
  • Identifiera produkter som är trasiga eller saknas
  • Övervaka fyllnadsnivåer
  • Inspektera tätningskvaliteten
  • Kontrollera att förpackningar inte är trasiga

  Efterlevnad av bestämmelser

  Att integrera ett av våra röntgeninspektionssystem på linje i tillverkningsprocessen kan hjälpa livsmedelstillverkare att efterleva följande GFSI-erkända standarder, baserade på faroanalyser och kritiska styrpunkter (HACCP):

  • Den globala standarden för livsmedelssäkerhet från The British Retail Consortium (BRC)
  • Internationell livsmedelsstandard (IFS)
  • Regelsamlingen Safe Quality Food (SQF) 2000
  • The Foundation for Food Safety Certifications (FSSC) ledningssystem ISO 22000

  Vår produktinspektionsutrustning kan dessutom hjälpa läkemedelstillverkare att efterleva Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), särskilt 21 CFR (delarna 210 och 211), GAMP¬¬- 4 och 21 CFR (del 11), vilka upprätthålls av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) i Europa och av Food and Drug Administration (FDA) i USA.


   

  Safeline X-ray är en ledande leverantör av inspektionsutrustning för röntgeninspektion. Tillverkare av livsmedel, drycker och läkemedel världen över förlitar sig på att våra system för röntgeninspektion skyddar konsumenternas hälsa, tryggar vaurumärkens goda rykte, minimerar risken för dyra produktåterkallelser och hjälper till att efterleva bestämmelser.

  Våra röntgendetekteringsmaskiner erbjuder säkerhet och kvalitetssäkring för varje steg i tillverkningsprocessen för råa, pumpbara och paketerade produkter samt för lösa bulkflödesprodukter. Varken folie eller förpackningar av metallfilm påverkar röntgendetekteringens känslighet.

  Röntgeninspektion
  Röntgeninspektionssystem för produkter på burk
  Röntgeninspektionssystem för rör

  Röntgeninspektion för glasbehållare

  Röntgeninspektionssystem för produkter på burk

  Röntgeninspektionssystem för rör

  Röntgeninspektion för glasbehållare erbjuder en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter paketerade i burkar och flaskor.
  Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som är paketerade i burkar.
  Röntgeninspektionsutrustning för rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i pumpade produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.
  Glastillämpningar
  Safelines röntgeninspektionssystem är idealiska för detektering av glas i glas och andra föroreningar i olika typer av glasbehållare, vilket säkerställer fullständig produktsäkerhet.
  Kvalitetskontroll
  Våra röntgensystem för glasbehållare har förmågan att samtidigt utföra flera olika rutiner för kvalitetskontroll.
  Förbättrad röntgeninspektion av behållare
  Multipla röntgenstrålar reducerar antalet döda vinklar i glasbehållaren och optimerar detektering i burkens eller flaskans botten, hals och sidoväggar.
  Kostnadseffektiv kvalitetssäkring
  Röntgensystem för glas i glas-detektering detekterar och kasserar automatiskt förorenade glasbehållare från produktionslinjen i väldigt hög hastighet.
  Burktillämpningar
  Detektering av föroreningar, inklusive metall i mat, dryck och djurfoder som är paketerade i en rad olika typer av metallburkar.
  Kvalitetskontroll på linjen
  Kvalitetssäkring av produkter, till exempel övervakning av fyllnadsnivåer och detektering av skadade burkar, kan utföras på samma gång som detektering av föroreningar.
  Ökad sannolikhet för detektering
  Röntgeninspektionssystem för metallburkar ger fullständig täckning, vilket ökar sannolikheten för detektering.
  Undvik produktåterkallelser
  Röntgensystem för produkter på burk placeras helt enkelt över existerande transportband och tar upp minimalt utrymme på linjen, vilket ger snabba, enkla och kostnadseffektiva inspektioner.
  Rörledningstillämpningar
  Röntgeninspektion av slam, halvfasta ämnen och vätskor i livsmedelsindustrier som kött och fågel, mejerier och bageri.
  Överlägsen produktsäkerhet
  Röntgeninspektionssystem för rörledningar ger enastående detektering av föroreningar som glas, metall, sten, förkalkat ben och plast med hög densitet, vilket skyddar konsumenternas hälsa och hjälper dig att undvika produktåterkallelser.
  Hög genomströmningstakt
  Röntgensystem för rör kan inspektera produkter i en hastighet på upp till 18 ton per timme, beroende på tillämpning, utan att skada produkten.
  Reducering av produktionsspill
  Röntgensystem för pumpade produkter används vanligtvis för att inspektera produkter på tidiga stadier av produktionen för att minimera produktionsspill och kostnader.
  Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter
  Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel
  Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

  Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter

  Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

  Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

  Röntgeninspektionssystem ger fullständig detektering av föroreningar i produkter vid olika typer av detaljpaketering.
  Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.
  Safeline X-rays inspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.
  Tillämpningar inom paketerade produkter
  Ett stort antal typer av enkla eller multipla detaljförpackningar kan inspekteras, från små till stora format.
  Detektering av föroreningar
  Föroreningar som metall, glas, tät plast, mineralstenar och förkalkat ben kan detekteras i en mängd olika förpackningsmaterial utan påverkan på produkten.
  Kontroll av produktkvalitet
  Röntgensystem kan även mäta massa, kontrollera fyllnadsnivåer och detektera saknade och skadade produkter på produktionslinjer med hög hastighet.
  Reducerade totala ägarkostnader
  Det mest energieffektiva och anpassningsbara röntgensystem som finns tillgängligt och som ger en framtidssäkrad investering och reducerar de totala ägarkostnaderna.
  Bulklivsmedelstillämpningar
  Inspektion av bulk, lösa och oförpackade bandtransporterade livsmedelsprodukter, vanligtvis nötter, sädesslag, frukt och grönsaker, kött och mat för husdjur före beredning och paketering.
  Ökad känslighet
  Detekteringskänsligheten ökas tack vare ett homogent produktlager under inspektionen, vilket garanterar enkel detektering av föroreningar.
  Hög genomströmningstakt
  Ett transportband med tråg och anpassningsbara nivåplattor håller produkten på bandet, vilket minimerar spill och förbättrar transporten av produkten på ett konstant djup i höga produktionshastigheter.
  Minimalt produktspill
  Bulklivsmedel inspekteras och delar som inte uppfyller kraven tas bort via ett utsorteringssystem med flera banor innan ytterligare värden läggs till.
  Tillämpningar inom oförpackade produkter
  Inspektion av oförpackade produkter som frysta pizzor, lösflödesprodukter som färsbiffar och degbollar samt pumpade produkter och bulkprodukter.
  Detektering av föroreningar
  Röntgensystem har utformats särskilt för att detektera oönskade föroreningar i produkter, oavsett deras form eller var i produkten de finns.
  Kostnadsbesparingar
  Om inspektionssystemen placeras tidigt i produktionslinjen kan föroreningar avlägsnas vid källan och snabbt spåras tillbaka till leverantören.
  Fullständig kvalitetssäkring
  Röntgeninspektionssystem ger högsta detekteringskänslighet, vilket garanterar exakthet, pålitlighet och användarvänlighet för alla tillämpningar inom oförpackade produkter.
  Röntgeninspektion

  Röntgeninspektion för glasbehållare erbjuder en oöverträffad detektering av föroreningar i produkter paketerade i burkar och flaskor.

  Glastillämpningar
  Safelines röntgeninspektionssystem är idealiska för detektering av glas i glas och andra föroreningar i olika typer av glasbehållare, vilket säkerställer fullständig produktsäkerhet.
  Kvalitetskontroll
  Våra röntgensystem för glasbehållare har förmågan att samtidigt utföra flera olika rutiner för kvalitetskontroll.
  Förbättrad röntgeninspektion av behållare
  Multipla röntgenstrålar reducerar antalet döda vinklar i glasbehållaren och optimerar detektering i burkens eller flaskans botten, hals och sidoväggar.
  Kostnadseffektiv kvalitetssäkring
  Röntgensystem för glas i glas-detektering detekterar och kasserar automatiskt förorenade glasbehållare från produktionslinjen i väldigt hög hastighet.
  Röntgeninspektionssystem för produkter på burk

  Utrustning för röntgeninspektion ger en enastående detektering av föroreningar med fullständig kvalitetssäkring för livsmedel som är paketerade i burkar.

  Burktillämpningar
  Detektering av föroreningar, inklusive metall i mat, dryck och djurfoder som är paketerade i en rad olika typer av metallburkar.
  Kvalitetskontroll på linjen
  Kvalitetssäkring av produkter, till exempel övervakning av fyllnadsnivåer och detektering av skadade burkar, kan utföras på samma gång som detektering av föroreningar.
  Ökad sannolikhet för detektering
  Röntgeninspektionssystem för metallburkar ger fullständig täckning, vilket ökar sannolikheten för detektering.
  Undvik produktåterkallelser
  Röntgensystem för produkter på burk placeras helt enkelt över existerande transportband och tar upp minimalt utrymme på linjen, vilket ger snabba, enkla och kostnadseffektiva inspektioner.
  Röntgeninspektionssystem för rör

  Röntgeninspektionsutrustning för rör ger en oöverträffad detektering av föroreningar i pumpade produkter (vanligtvis kött och fågel), slam, halvfasta ämnen och vätskor.

  Rörledningstillämpningar
  Röntgeninspektion av slam, halvfasta ämnen och vätskor i livsmedelsindustrier som kött och fågel, mejerier och bageri.
  Överlägsen produktsäkerhet
  Röntgeninspektionssystem för rörledningar ger enastående detektering av föroreningar som glas, metall, sten, förkalkat ben och plast med hög densitet, vilket skyddar konsumenternas hälsa och hjälper dig att undvika produktåterkallelser.
  Hög genomströmningstakt
  Röntgensystem för rör kan inspektera produkter i en hastighet på upp till 18 ton per timme, beroende på tillämpning, utan att skada produkten.
  Reducering av produktionsspill
  Röntgensystem för pumpade produkter används vanligtvis för att inspektera produkter på tidiga stadier av produktionen för att minimera produktionsspill och kostnader.
  Röntgeninspektionssystem för paketerade produkter

  Röntgeninspektionssystem ger fullständig detektering av föroreningar i produkter vid olika typer av detaljpaketering.

  Tillämpningar inom paketerade produkter
  Ett stort antal typer av enkla eller multipla detaljförpackningar kan inspekteras, från små till stora format.
  Detektering av föroreningar
  Föroreningar som metall, glas, tät plast, mineralstenar och förkalkat ben kan detekteras i en mängd olika förpackningsmaterial utan påverkan på produkten.
  Kontroll av produktkvalitet
  Röntgensystem kan även mäta massa, kontrollera fyllnadsnivåer och detektera saknade och skadade produkter på produktionslinjer med hög hastighet.
  Reducerade totala ägarkostnader
  Det mest energieffektiva och anpassningsbara röntgensystem som finns tillgängligt och som ger en framtidssäkrad investering och reducerar de totala ägarkostnaderna.
  Röntgeninspektionssystem för bulklivsmedel

  Röntgeninspektionsutrustning för bulkprodukter ger enastående fysisk kvalitetskontroll och detektering av föroreningar i (lösa) bulkflödesprodukter innan de paketeras.

  Bulklivsmedelstillämpningar
  Inspektion av bulk, lösa och oförpackade bandtransporterade livsmedelsprodukter, vanligtvis nötter, sädesslag, frukt och grönsaker, kött och mat för husdjur före beredning och paketering.
  Ökad känslighet
  Detekteringskänsligheten ökas tack vare ett homogent produktlager under inspektionen, vilket garanterar enkel detektering av föroreningar.
  Hög genomströmningstakt
  Ett transportband med tråg och anpassningsbara nivåplattor håller produkten på bandet, vilket minimerar spill och förbättrar transporten av produkten på ett konstant djup i höga produktionshastigheter.
  Minimalt produktspill
  Bulklivsmedel inspekteras och delar som inte uppfyller kraven tas bort via ett utsorteringssystem med flera banor innan ytterligare värden läggs till.
  Safeline X-rays röntgeninspektionssystem för oförpackade produkter

  Safeline X-rays inspektionsutrustning ger oöverträffad detektering av föroreningar i oförpackade livsmedelsprodukter.

  Tillämpningar inom oförpackade produkter
  Inspektion av oförpackade produkter som frysta pizzor, lösflödesprodukter som färsbiffar och degbollar samt pumpade produkter och bulkprodukter.
  Detektering av föroreningar
  Röntgensystem har utformats särskilt för att detektera oönskade föroreningar i produkter, oavsett deras form eller var i produkten de finns.
  Kostnadsbesparingar
  Om inspektionssystemen placeras tidigt i produktionslinjen kan föroreningar avlägsnas vid källan och snabbt spåras tillbaka till leverantören.
  Fullständig kvalitetssäkring
  Röntgeninspektionssystem ger högsta detekteringskänslighet, vilket garanterar exakthet, pålitlighet och användarvänlighet för alla tillämpningar inom oförpackade produkter.

  Service

  Global service, utbildning och support från en branschledare inom röntgeninspektionssystem

  Se våra tjänster – anpassade för att passa er utrustning

  Vi ger support och servar din produktinspektionsutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

  Trycksaker

  Ladda ned white papers, guider och annan dokumentation om röntgeninspektion

  Broschyrer

  ProdX Data Management Software
  ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

  Informationsdokument

  Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
  Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
  De slutgiltiga kraven i FSMA
  Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
  Principerna för tillbörlig aktsamhet
  Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet, i synnerhet dess betydelse när det gäller att skapa en grund för rätts...
  Hur hittar röntgensystem föroreningar – Kostnadsfri nedladdning av PDF
  I detta white paper förklaras det vad röntgenstrålar är för något och hur ett röntgeninspektionssystem fungerar. Det beskriver hur vanliga föroreninga...
  Preventing Physical Contamination in Food
  This white paper describes the many different types of physical contamination found in food. It explains how they can occur and gives advice on effect...
  HACCP Versus HARPC- What is the Difference?
  This white paper explains the similarities and differences between HACCP and HARPC.
  How to Ensure The Safety of Canned Foods
  This white paper explains how x-ray inspection systems ensure the safety and quality of canned food.
  How to Select Critical Control Points for X-ray Systems
  This White Paper offers guidance on choosing the most effective critical control points for x-ray inspection systems to reduce the risk of contaminati...
  Ensuring the Safety and Integrity of Tall, Rigid Containers
  This White Paper gives advice on selecting the right x-ray solution to inspect products in tall, rigid containers in order to maximize detection sensi...
  Reasons for an X-ray Inspection Programme
  This White Paper describes the benefits of implementing an effective x-ray inspection program which include minimizing product recalls and assisting m...

  Multimedia

  Se vårt utbud med informationsvideor om produktinspektion

  X-ray Inspection of Frozen Formed Products
  X37 Series X-ray Inspection Systems
  Pumped Food Inspection
  X36 Series of X-ray Systems
  Five Year X-ray Generator Warranty
  X-ray Inspection of Loose Bulk Foods
  X-ray Inspection of Canned Foods
  Glass in Glass Inspection
  White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
  X-ray Inspection Guides
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.