Röntgeninspektion | Safeline X-ray | METTLER TOLEDO
röntgeninspektion

Safeline röntgeninspektionssystem

Förbättra produktsäkerheten och kvalitetskontrollen

METTLER TOLEDO Safeline X-ray erbjuder ett brett utbud med röntgeninspektionslösningar för livsmedels- och läkemedelstillämpningar för att leverera enastående detektering av fysiska föroreningar som tjocka föroreningar som glas, metall, mineralstenar, förkalkat ben och plaster med hög densitet. Röntgeninspektionssystem kan användas i hela produktionslinjen, för att inspektera såväl färdiga varor som produkter som bearbetas och alla typer av produkter som pumpas eller körs på transportören – oavsett förpackning.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vilka är fördelarna med att använda ett röntgeninspektionssystem i produktionslinjer för livsmedel och läkemedel?

Livsmedels- och läkemedelstillverkare använder röntgeninspektionssystem för att maximera produktkvalitet och säkerhet. Avancerade system kan detektera fysiska föroreningar i produkter och samtidigt utföra en lång rad kvalitetskontroller på produktionslinjen. Att installera ett röntgeninspektionssystem skyddar en tillverkares varumärke och goda rykte, samtidigt som risken för potentiellt kostsamma produktåterkallelser undviks.

Relaterat innehåll:

Vilka föroreningar kan ett röntgeninspektionssystem detektera?

Röntgeninspektion detekterar mycket effektivt en lång rad täta fysiska föroreningar, bl.a. alla metaller, glas, mineralstenar, förkalkade ben och högdensitetsplaster samt -gummin. Utöver att identifiera föroreningar kan röntgensystem utföra en mängd olika kvalitetskontroller i linjen avseende produktintegritet, bland annat: mäta zonindelad och bruttomassa, identifiera delar som saknas eller är sönder, övervaka fyllnadsnivåer, detektera produkter fångade i förseglingen och kontrollera avseende skadade produkter och förpackningar.

Relaterat innehåll:

Hur säkert är det att använda röntgeninspektion för livsmedels- eller läkemedelsprodukter?

De stråldosnivåer som används för röntgeninspektion i livsmedels- och läkemedelsindustrierna är extremt låga och har ingen effekt på produktsäkerhet, smak eller konsistens. Användningen av röntgeninspektionsutrustning är i hög grad reglerad och blir allt vanligare. Moderna röntgensystem är helt säkra i arbetsmiljöer så länge som rekommenderad säkerhetsvägledning följs. 

Relaterat innehåll:

Vid vilka punkter i produktionsprocessen bör tillverkare installera ett röntgensystem?

Ett röntgensystem kan installeras i början av en process för att inspektera inkommande råvaror, när som helst under tillverkningsprocessen eller i slutet av produktionslinjen. Att använda HACCP-processen för riskanalys och kritiska styrpunkter är det säkraste sättet att garantera att produkter är fria från föroreningar. Tillverkare bör utföra en granskning av produktionsprocessen och identifiera risker för produktsäkerheten. Där det identifieras en risk för fysisk förorening bör en kritisk styrpunkt (CCP) upprättas. I många fall kan detta göras tidigt i produktionsprocessen för att identifiera och ta bort föroreningar innan det läggs till ingredienser till produkten. Under andra förhållanden kan det vara mer praktiskt att inspektera under tillverkningen eller i slutet av produktionsprocessen innan produkten levereras.

Relaterat innehåll:

Kan röntgeninspektion hjälpa mig med OEE och öka produktionseffektiviteten?

Utrustningens totala effektivitet är ett nyckeltal för att mäta prestanda. Informationen som krävs för att övervaka OEE är lätt att se med ett röntgeninspektionssystem av bra kvalitet. METTLER TOLEDO Safeline X-ray kan bidra till OEE på många sätt genom:

  • Maximerad genomströmning
  • Robust utrustningskonstruktion
  • Snabbare produktbyten och nya produktkonfigurationer
  • Förbättrade programrutiner för prestandaverifiering (PVR) utförs på produktionslinjen utan att behöva stoppa den
  • Fjärransluten statistik direkt på skärmen

Relaterat innehåll:

Vad är frekvensen för falska utsorteringar (FRR)

Antalet falska utsorteringar (FRR) definieras som procenttalet felaktigt utsorterade produkter från en produktionslinje. Vår avancerade programvara för röntgeninspektion automatiserar produktkonfiguration och -byten, för att garantera enastående nivåer av detekteringskänslighet, vilket minimerar falska utsorteringar.

Relaterat innehåll:

Kan röntgeninspektion bidra till att säkra nya affärer?

Genom att integrera röntgeninspektionssystem i ett företagstäckande produktinspektionsprogram garanteras produktsäkerhet och kvalitet. Detta hjälper livsmedelstillverkare att följa nationella och internationella bestämmelser, lokala lagar och detaljhandelsstandarder, vilket öppnar nya handelsmarknader.

Relaterat innehåll:

Bör jag installera ett röntgeninspektions- eller metalldetekteringssystem på min produktionslinje?

Produkten som produceras och typen av sannolika föroreningar hjälper dig att avgöra om den lämpligaste tekniken är ett röntgensystem eller en metalldetektor. Du bör ta hänsyn till resultatet av din HACCP-granskning. I vissa fall är det bäst att använda bägge teknikerna på olika kritiska styrpunkter (CCP). 

Relaterat innehåll:

Är röntgensystem dyra att underhålla?

Serviceavtal borde ingå i varje köp av röntgensystem. Regelbundet underhåll av ett röntgensystem, bl.a. prestandaverifiering, garanterar att det fungerar på optimal prestandanivå. Detta förhindrar problem med livsmedelssäkerheten. Med förebyggande underhåll kan tillverkare undvika problem med driftstopp p.g.a. oförutsett underhållsarbete.

Alla METTLER TOLEDO X3000-röntgensystems generatorer levereras med en femårig garanti om ett serviceavtal tecknas. Genom att skydda röntgenmaskinens mest värdefulla del kan tillverkare ha fullt förtroende för att produktionsdrifttiden maximeras.

Varför bör du köpa METTLER TOLEOD Safeline X-ray?

METTLER TOLEDO är en marknadsledare inom röntgeninspektion för process och paketering inom livsmedels- och läkemedelsbranscherna. Vi har erfarenhet av att erbjuda produktinspektionslösningar för produkter i oförpackade format såväl som i en bred mängd olika förpackade format som glasburkar, metallburkar och annan detaljhandelsförpackning.

Ett globalt nätverk med servicetekniker finns till hands för att vägleda tillverkare om hur man kan optimera inspektionssystems prestanda. Vi tillhandahåller support och service för röntgenutrustning under dess hela livscykel. 

Relaterat innehåll: