Farmaceutiska metalldetektorer - För läkemedel
Farmaceutiska metalldetektorer

Farmaceutiska metalldetektorer

För tabletter, kapslar och farmaceutiska pulverprodukter

Farmaceutiska metalldetektorer
Pipeline metalldetekteringssystem
Farmaceutiska metalldetektorer
Farmaceutiska metalldetektorer

Produkter & detaljer

Inspektion av tabletter, kapslar och farmaceutiska pulverprodukter

 
Produkter & detaljer
Filter:
Välj filter
Clear All
 
Beskrivning
Se detaljer
BeskrivningIntegrerade system för metalldetektering och utsortering för tabletter och kapslar.
Se detaljer
BeskrivningHigh performance pharmaceutical gravity fall systems
Se detaljer
BeskrivningIntegrerade system för metalldetektering och utsortering vid gravitationsmatning av pulver.
Comparison

Dokumentation

Broschyrer med mer information om farmaceutiska metalldetektorer

Produktinspektionsguider

Guide till produktinspektionsteknik
Ladda ned de nya produktinspektionsguiderna som förklarar allt du behöver veta när det gäller att bygga effektiva produktinspektionsprogram i tillverk...

Broschyrer

ProdX Data Management Software
ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

Informationsdokument

White paper om förbättrad metalldetektering
Varje produkt som inspekteras av en metalldetektor påverkar detektorns förmåga att hitta metallföroreningar. Att avlägsna 'produkteffekten' innebär at...
White paper om livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav
Detta white paper tar en titt på de vanligaste livsmedelssäkerhetsstandarderna och de senaste kraven. Det förklarar även hur livsmedelsproducenter kan...
Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning
Detta white paper ger vägledning till de grundläggande processerna för validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning för utrustning fö...
Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk
Ett white paper som förklarar sju sätt som servicesupport från en leverantör av produktinspektionsutrustning kan hjälpa producenter att erhålla livsme...

Fallstudier

BINA ökar produktiviteten och garanterar produktsäkerheten
Omfattande kvalitetstänkande på alla nivåer och användning av den senaste tekniken, däribland METTLER TOLEDOS produktinspektionssystem har gjort BINA...
Den senaste kontrollvägningstekniken garanterar korrekt fyllningsvikt
För att efterleva de tyska reglerna för slutförd paketering, dvs. föreskrifterna gällande förförpackat gods (FPVO), Lugato GmbH & Co. har KG valt en o...
Giersch tillverkar produkter med god smak och hög kvalitet
Giersch GmbH & Co. KG i Westerkappeln tillverkar kött och korv av hög kvalitet. Giersch kvalitetstänkande förlitar sig på METTLER TOLEDOS Safeline-met...
Nätverksproduktinspektion för maximal linjeeffektivitet
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...

Service

METTLER TOLEDO Services – Säkerställ konsekvent tillförlitliga resultat

Frågor och svar

Var placeras farmaceutiska metalldetektorer på produktionslinjen?

Metalldetektorer för läkemedelstabletter som exempelvis Safelines Tablex 2 och Tablex-PRO, ska installeras efter tablettpressar, dammborttagare och annan utrustning för läkemedelsprocesser. På så sätt blir det möjligt för tillverkare att efterleva behoven för både interna standarder och externa regelkrav.


Vad metalldetekteringsstandarder används för inom läkemedelsindustrin?

Alla METTLER TOLEDO Safeline farmaceutiska metalldetektorer stödjer regelefterlevnad och externa praxiskoder, bland annat:

  • 21 CFR del 210 - GMP Predicate Rule
  • 21 CFR del 211 - GMP Predicate Rule
  • 21 CFR del 11 - Electronic Records & Signatures
  • Good Automated Manufacturing Practice (GAMP)

Vilka utsorteringsmekanismer erbjuds med era farmaceutiska metalldetektorer?

Tillverkade med polerat rostfritt stål och med FDA-godkända kontaktdelar för läkemedelsproduktion, METTLER TOLEDO Safelines sortiment med metalldetekteringssystemen Tablex och Pharma GF-PRO, erbjuder flexibla utsorteringsmekanismer som passar din applikation. Två växlingsbara utsorteringsenheter finns tillgängliga för metalldetektorerna Tablex 2 och Tablex-PRO:  en sidoavledare som passar för installationer med begränsad höjd och som erbjuder den kortaste sammanlagda längden och avledaren som lyftflik som är perfekt för ett rakt produktionsflöde. Det finns även möjlighet till en integrerad avledare för metalldetektorn Pharma GF-PRO som integrerar en höghastighets utsorteringsenhet för att avleda förorenade produkter.


Erbjuder ni farmaceutiska metalldetektorer i olika storlekar för även mindre produktionsutrymmen?

METTLER TOLEDO Safelines metalldetektorer Tablex 2 och Tablex-PRO är tillgängliga i tre standard-öppningsstorlekar för att passa ett stort antal tablett- och kapselstorlekar och genomfartshastigheter. Det finns också två utbytbara utkastare som passar alla produkttyper, tillämpningar och konfigurationer. Vår PharmaGF-PRO-metalldetektorer ger effektiv inspektion av läkemedelsprodukter i pulver- och granulatform i gravitationsfria förhållanden, vilket är en process som är lika viktig som att inspektera tabletter och kapslar. Metalldetektorerna Pharma GF-PRO är kompakta så de kan installeras på platser med begränsat utrymme. Öppningar finns tillgängliga i två standardstorlekar för att passa ett stort antal genomströmningshastigheter. En helt integrerad, höghastighets utsorteringsenhet ingår också för att avleda förorenat produktflöde.


Metal Detection Guide
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Product Inspection User Training
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.