Detektering av fysiska föroreningar - METTLER TOLEDO
Detektering av föroreningar

Detektering av fysiska föroreningar

Att säkerställa högsta möjliga produktkvalitet och säkerhet för att skydda varumärket och slutanvändaren

Orsaker till fysiska föroreningar
Typer av detekterbara föroreningar
Detektering av föroreningar i förpackad produkt
Detektering av föroreningar i bulkflödesprodukter
Detektering av föroreningar i pumpad produkt
Teknologier för detektering av föroreningar

Inspektionsutrustning för livsmedel används primärt i syfte att skydda kunderna och varumärket. Trots största möjliga aktsamhet under produktionsprocessen, kan risken för kontaminering med främmande föremål i livsmedelsprodukterna inte undvikas fullständigt. Föroreningar som hamnar i produkten under produktionsprocessen eller kommer in via råmaterialet kan orsaka allvarliga skador på konsumenter och även skada annan produktionsutrustning. Konsekvenserna för tillverkaren kan vara allvarliga och kan omfatta skadeståndsanspråk och produktåterkallning. Dessutom kan föroreningar leda till att man förlorar kundernas förtroende vilket påverkar varumärket negativt.

Modern detekteringsutrustning för föroreningar kan installeras i varje steg av produktionsprocessen.  Inspektion av råmaterial har fördelen att främmande föremål upptäcks och avlägsnas innan de potentiellt bryts ner i ett större antal mindre delar som kan vara svårare att upptäcka. Inspektion vid kritiska kontrollpunkter (CCP:er) under produktionsprocessen är ett krav för alla livsmedelssäkerhetsregler och bör ingå som en viktig del i ett effektivt produktinspektionsprogram.

Trycksaker

Informationsdokument

Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
Hur hittar röntgensystem föroreningar – Kostnadsfri nedladdning av PDF
I detta white paper förklaras det vad röntgenstrålar är för något och hur ett röntgeninspektionssystem fungerar. Det beskriver hur vanliga föroreninga...
White paper om förbättrad metalldetektering
Varje produkt som inspekteras av en metalldetektor påverkar detektorns förmåga att hitta metallföroreningar. Att avlägsna 'produkteffekten' innebär at...
White paper om livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav
Detta white paper tar en titt på de vanligaste livsmedelssäkerhetsstandarderna och de senaste kraven. Det förklarar även hur livsmedelsproducenter kan...
 Förhindra produktåterkallelser
Detta white paper ger tillverkare information om anledningarna till och de potentiella kostnaderna för produktåterkallningar. Det förklarar hur detta...
Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk
Ett white paper som förklarar sju sätt som servicesupport från en leverantör av produktinspektionsutrustning kan hjälpa producenter att erhålla livsme...
Överensstämmelse för förpackat livsmedel
White paper som förklarar hur producenter och varumärkesägare kan dra nytta av överensstämmelse för förpackat livsmedel.
De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
Principerna för tillbörlig aktsamhet
Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet, i synnerhet dess betydelse när det gäller att skapa en grund för rätts...
Effects of X-ray Inspection on Pharmaceutical Products
This white paper examines the potential effects of x-ray inspection on pharmaceutical products and discusses why and how manufacturers use x-rays to i...

Fallstudier

BINA ökar produktiviteten och garanterar produktsäkerhet
Omfattande kvalitetstänk på alla nivåer och användning av den senaste tekniken, däribland METTLER TOLEDOS produktinspektionssystem har gjort BINA till...
Förstklassiga produkter från M-Back kontrolleras tillförlitligt
Upptäck hur den högkvalitativa livsmedelstillverkaren M-Back säkerställer korrekt vägning och maximal produktsäkerhet för 200 miljoner, utsökta, fryst...
Giersch tillverkar produkter med god smak och hög kvalitet
Giersch GmbH & Co. KG i Westerkappeln tillverkar kött och korv av hög kvalitet. Giersch kvalitetstänkande förlitar sig på METTLER TOLEDOS Safeline-met...
Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...

Röntgeninspektion

Röntgeninspektion detekterar ett brett utbud av främmande kroppar och garanterar livsmedelssäkerheten

Röntgendetektering av föroreningar
Röntgensäkerhet och kvalitetskontroller
White Paper: Hur upptäcker röntgensystem föroreningar?
White Paper: Hur man förhindrar föroreningar med främmande föremål


 

Metalldetektering

Röntgendetektering av föroreningar
Guide: Att bygga ett effektivt metalldetekteringsprogram
White Paper: Hur upptäcker röntgensystem föroreningar?

Röntgensäkerhet och kvalitetskontroller
White Paper: Att förstå de utmanande applikationerna för förbättrad metalldetektering
Guide: Att bygga ett effektivt metalldetekteringsprogram
Metal Detection Guide
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Contamination Detection
X-ray Inspection Guides
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.