waga dynamiczna

Wagi dynamiczne | wagi kontrolne

Dynamiczna waga kontrolna to wydajne rozwiązanie do ważenia kontrolnego w wielu branżach

Dynamiczne wagi kontrolne z certyfikatem MID umożliwiają kontrolę jakości i zachowanie zgodności z regulacjami w zakresie miar i wag w takich branżach, jak przetwórstwo mięsa, drobiu i owoców morza, a także produkcja farmaceutyczna i kosmetyczna, produkcja dań gotowych oraz artykułów spożywczych dla niemowląt.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest waga kontrolna?

Waga kontrolna to precyzyjne urządzenie do pomiaru masy. Służy do ważenia pojedynczych produktów na linii produkcyjnej, w trakcie produkcji.

Większość wag kontrolnych jest wykorzystywana jako jeden z elementów programów kontroli jakości produkcji. Dostarczają one wyników, które pozwalają stwierdzić, czy dany zakład produkcyjny zachowuje zgodność z miejscowymi przepisami dotyczącymi pakowania.  

Waga kontrolna pozwala mieć pewność, że każdy produkt schodzący z linii produkcyjnej będzie mieć właściwą masę. Wagi kontrolne mają kluczowe znaczenie dla producentów, którzy chcą dostarczać produkty spełniające oczekiwania klientów. Zbyt mała masa sprzedawanych produktów może być powodem nałożenia na firmę grzywien i innych kar. Nadwyżki produktu oznaczają z kolei straty, których można by uniknąć. Wagi kontrolne można stosować w niemal wszystkich branżach przemysłu jako część skutecznego systemu zapewnienia jakości. Obejmuje to miedzy innymi:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Kosmetyki
 • Napoje
 • Transport i logistykę
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Produkcję wyrobów metalowych

Z jakich elementów jest zbudowana waga kontrolna?

Typowy system wagi kontrolnej zawiera:

 • sekcję doprowadzającą,
 • sekcję ważącą z czujnikiem wagowym,
 • sekcję odprowadzającą z urządzeniem sortującym/odrzucającym,
 • terminal wagowy jako interfejs użytkownika,
 • mocną ramę, która ogranicza wibracje.

W codziennym użyciu jest wiele różnych rodzajów wag kontrolnych. W zależności od zastosowania także elementy, z których składa się system wagi kontrolnej, mogą się różnić szczegółami. Na konstrukcję wagi w istotny sposób wpływa też jej przeznaczenie – cechy produktów, które mają być ważone, i środowisko pracy.

Jaka jest różnica między statyczną a dynamiczną wagą kontrolną?

Główne różnice między statyczną a dynamiczną wagą kontrolną to:

 1. Wagi statyczne mierzą masę produktów nieruchomych. Dynamiczne wagi kontrolne ważą produkt w ruchu.
 2. Wagi statyczne służą do ręcznego ważenia produktów lub wyrywkowego sprawdzania próbek. Dynamiczne wagi kontrolne sprawdzają 100% wytwarzanych produktów.
 3. Ważenie kontrolne to proces wymagający dużych nakładów pracy. Obejmuje ręczne zważenie produktu, zarejestrowanie wyniku, a następnie usunięcie produktu, by można było przejść do następnej czynności ważenia. Dynamiczne ważenie kontrolne jest procesem całkowicie zautomatyzowanym. Ważenie produktów ma miejsce w czasie, gdy przemieszczają się one po linii produkcyjnej. Produkty, których masa jest nieprawidłowa, są automatycznie usuwane z linii przez urządzenia odrzucające, takie jak ramiona pneumatyczne lub dysze na sprężone powietrze.

Statyczne wagi kontrolne

 • Wagi stołowe stosowane do ręcznej kontroli masy  i porcjowania produktów lub do wyrywkowej kontroli próbek
 • Zostały opracowane pod kątem szybkiego i dokładnego ważenia kontrolnego i procesu porcjowania.
 • Dostępne są w wielu różnych wersjach i rozmiarach gwarantujących ergonomię procedur roboczych.
 • Zapewniają możliwość integracji z systemami zarządzania danymi na potrzeby śledzenia i analizy danych.
 • Umożliwiają szybkie i wygodne drukowanie etykiet.

Dynamiczne wagi kontrolne

 • Umożliwiają ważenie produktów w ruchu.
 • Automatycznie kontrolują masę każdego z produktów.
 • Pozwalają na wykonywanie badań próbek na potrzeby raportów masy netto i tary zgodnych z wymaganiami przepisów dotyczących miar i wag.

W większości środowisk produkcyjnych wykorzystywane są zarówno statyczne, jak i dynamiczne wagi kontrolne, przy czym wagi statyczne służą zazwyczaj do:

 • ustalania masy docelowej dla dynamicznych wag kontrolnych,
 • wykonywania badań próbek na potrzeby raportów masy netto i tary zgodnych z wymaganiami przepisów dotyczących wag i miar oraz raportów z weryfikacji tary opakowania.

Wybór systemu wagi kontrolnej stosowanego na linii produkcyjnej jest zwykle podyktowany wymaganiami danego zastosowania i procesów.

Po co stosować wagi kontrolne na liniach produkcyjnych?

Wagi kontrolne od dawna stanowią kluczowy element procesów produkcyjnych, ponieważ ich funkcja nie ogranicza się do ważenia – mogą zoptymalizować cały proces produkcyjny. Zalety korzystania z wag kontrolnych:

 • unikanie kosztownych kar dzięki pełnej kontroli masy
 • synchronizacja działania napełniarek
 • oszczędność materiałów przekładająca się na większą produkcję i zyski
 • udoskonalenie procesów produkcyjnych i podniesienie wydajności sprzętu
 • obniżenie nakładów pracy i kosztów osobowych
 • zmniejszenie liczby błędnie odrzuconych produktów i wyrobów do ponownego przetworzenia
 • zachowanie tożsamości marki

Zastosowanie wagi kontrolnej może też skutecznie poprawić wskaźnik całkowitej wydajności urządzeń (OEE), a tym samym obniżyć ich całkowity koszt posiadania (TCO).

Uniwersalne rozwiązania wag kontrolnych METTLER TOLEDO

Wagi kontrolne METTLER TOLEDO obejmują urządzenia standardowe oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zaprojektowano je tak, aby spełniały wymagania konkretnych zastosowań i środowiska pracy, a także przepisów oraz standardów przemysłowych.
Oferujemy najszerszy na świecie asortyment wag kontrolnych zapewniających wydajność i opłacalność produkcji, przeznaczonych do branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, producentów napojów i innych.

Szeroki zakres dostępnych rozmiarów i konfiguracji urządzeń (w tym wielotorowe wagi kontrolne, różne urządzenia sortujące, konstrukcje taśmowe i systemy prowadzenia produktów) umożliwia pracę z prawie wszystkimi typami pojemników i opakowań nawet przy dużym tempie produkcji, co zapewnia precyzyjną dostawę produktów, redukcję nadwyżek oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

Lubiane przez operatorów

Innowacyjne mechanizmy sterowania oraz interfejs użytkownika dostępny w wielu językach umożliwiają szybkie i bezbłędne skonfigurowanie wagi oraz wprowadzanie zmian, co zapewnia większą wydajność i skrócony czas przestojów. Dopełnieniem oferty rozwiązań ważenia kontrolnego METTLER TOLEDO są opcjonalne wersje przystosowane do intensywnego zmywania, w tym zapewniające stopień ochrony IP69k, oraz systemy zintegrowane z wykrywaczem metalu i detektorem rentgenowskim.