Serializacja - Track & Trace PCE - Przegląd - METTLER TOLEDO
Serializacja - Track & Trace PCE

Prawo wymaga zapewnienia transparentności w światowych procesach logistycznych w branży farmaceutycznej. Szczególnie dotyczy to serializacji i agregacji. W tych dziedzinach ważne jest zagwarantowanie zarówno maksymalnego bezpieczeństwa stosowanych procedur, jak i efektywnej i zgodnej z przepisami obsługi kontroli jakości w obszarze pakowania. Kluczowe wymagania w tym zakresie to oczywiście łatwość użytkowania oraz bezproblemowa integracja w ramach procesu pakowania.


METTLER TOLEDO oferuje skalowalne rozwiązania do serializacji, przeznaczone do zastosowań w obszarze śledzenia i monitorowania. Są one dostępne jako niezależne systemy oznakowania i weryfikacji, a także w postaci łączonego rozwiązania z wagą kontrolną Garvens.


Poprzez firmę Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) firma METTLER TOLEDO angażuje się w docelowe rozszerzenie kluczowych kompetencji w dziedzinie serializacji i agregacji w procesie śledzenia i monitorowania.


Serializacja produktów
Agregacja opakowań
Oprogramowanie Track & Trace

Serializacja produktów

Agregacja opakowań

Oprogramowanie Track & Trace

Dzięki naszym rozwiązaniom producenci uzyskują pełną zgodność z przepisami prawa oraz standardami branżowymi i wewnętrznymi dotyczącymi systemów Track & Trace dla poszczególnych opakowań.
Rozwiązania do agregacji do zastosowań Track & Trace zapewniające pełną zgodność z wymogami urzędowymi i branżowymi na całym świecie.
Kompletne pakiety oprogramowania do serializacji i agregacji produktów, z opcjami połączeń z nadrzędnymi systemami korporacyjnymi lub zewnętrznymi systemami IT.
Całkowicie zautomatyzowane rozwiązania do serializacji
Rozwiązania do nanoszenia, weryfikacji i rejestrowania informacji serializowanych na opakowaniach produktu.
Zgodność z przepisami farmaceutycznymi
Systemy serializacji zgodne z dyrektywą UE dotyczącą zwalczania fałszowania leków, amerykańską ustawą dotyczącą bezpieczeństwa łańcucha dostaw leków i innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych obowiązującymi w różnych krajach świata.
Oferta produktów elastycznych i modułowych
Oferta rozwiązań obejmująca samodzielne systemy do bezpośredniej integracji z linią produkcyjną i zestawy OEM dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.
Całkowicie zautomatyzowane rozwiązania do agregacji opakowań
Rozwiązania do niepowtarzalnego znakowania i weryfikacji kodów opakowań agregowanych produktów na wielu poziomach – od kartonów po skrzynki.
Zgodność z przepisami i normami branżowymi
Systemy do agregacji opakowań przyczyniają się do zapewnienia zgodności z dyrektywą UE dotyczącą zwalczania fałszowania leków, amerykańską ustawą dotyczącą bezpieczeństwa łańcucha dostaw leków oraz innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych, obowiązującymi w różnych krajach świata.
Oferta elastycznych i modułowych rozwiązań
Oferta rozwiązań obejmująca samodzielne systemy do bezpośredniej integracji z linią produkcyjną i zestawy OEM do wdrożenia w istniejących maszynach pakujących, dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.
Scentralizowane zarządzanie zleceniami i produkcją
Systemy PCE Line Manager (PLM) i PCE Site Manager (PSM) gwarantują koordynację wszystkich elementów procesu Track & Trace oraz widoczność danych produkcyjnych dla użytkowników.
Zintegrowane, całościowe przetwarzanie przebiegu pracy
Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają integrację z systemami informatycznymi – wcześniej ustalone numery seryjne są przekazywane do urządzeń na linii produkcyjnej, a informacje o zapakowanych produktach odsyłane do systemu ERP.
Elastyczna integracja
System PCE Line Manager komunikuje się z nadrzędnymi systemami ERP, MAS lub chmurowymi za pośrednictwem systemu PCE Site Manager lub łącza bezpośredniego w celu wymiany istotnych danych produkcyjnych oraz informacji o stanie procesu.
Serializacja produktów

Dzięki naszym rozwiązaniom producenci uzyskują pełną zgodność z przepisami prawa oraz standardami branżowymi i wewnętrznymi dotyczącymi systemów Track & Trace dla poszczególnych opakowań.

Całkowicie zautomatyzowane rozwiązania do serializacji
Rozwiązania do nanoszenia, weryfikacji i rejestrowania informacji serializowanych na opakowaniach produktu.
Zgodność z przepisami farmaceutycznymi
Systemy serializacji zgodne z dyrektywą UE dotyczącą zwalczania fałszowania leków, amerykańską ustawą dotyczącą bezpieczeństwa łańcucha dostaw leków i innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych obowiązującymi w różnych krajach świata.
Oferta produktów elastycznych i modułowych
Oferta rozwiązań obejmująca samodzielne systemy do bezpośredniej integracji z linią produkcyjną i zestawy OEM dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.
Agregacja opakowań

Rozwiązania do agregacji do zastosowań Track & Trace zapewniające pełną zgodność z wymogami urzędowymi i branżowymi na całym świecie.

Całkowicie zautomatyzowane rozwiązania do agregacji opakowań
Rozwiązania do niepowtarzalnego znakowania i weryfikacji kodów opakowań agregowanych produktów na wielu poziomach – od kartonów po skrzynki.
Zgodność z przepisami i normami branżowymi
Systemy do agregacji opakowań przyczyniają się do zapewnienia zgodności z dyrektywą UE dotyczącą zwalczania fałszowania leków, amerykańską ustawą dotyczącą bezpieczeństwa łańcucha dostaw leków oraz innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych, obowiązującymi w różnych krajach świata.
Oferta elastycznych i modułowych rozwiązań
Oferta rozwiązań obejmująca samodzielne systemy do bezpośredniej integracji z linią produkcyjną i zestawy OEM do wdrożenia w istniejących maszynach pakujących, dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.
Oprogramowanie Track & Trace

Kompletne pakiety oprogramowania do serializacji i agregacji produktów, z opcjami połączeń z nadrzędnymi systemami korporacyjnymi lub zewnętrznymi systemami IT.

Scentralizowane zarządzanie zleceniami i produkcją
Systemy PCE Line Manager (PLM) i PCE Site Manager (PSM) gwarantują koordynację wszystkich elementów procesu Track & Trace oraz widoczność danych produkcyjnych dla użytkowników.
Zintegrowane, całościowe przetwarzanie przebiegu pracy
Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają integrację z systemami informatycznymi – wcześniej ustalone numery seryjne są przekazywane do urządzeń na linii produkcyjnej, a informacje o zapakowanych produktach odsyłane do systemu ERP.
Elastyczna integracja
System PCE Line Manager komunikuje się z nadrzędnymi systemami ERP, MAS lub chmurowymi za pośrednictwem systemu PCE Site Manager lub łącza bezpośredniego w celu wymiany istotnych danych produkcyjnych oraz informacji o stanie procesu.

Usługi serwisowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy serwis urządzeń do kontroli produktów inline i wsparcie w zakresie ich obsługi przez cały okres eksploatacji: od instalacji przez konserwację zapobiegawczą i kalibrację, aż po naprawy.

  • Seminaria internetowe
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.