Serializacja - Track & Trace PCE | rozwiązania zapewniające zgodność z przepisami
Serializacja - Track & Trace PCE

Serializacja - Track & Trace PCE

Rozwiązania do serializacji

Serializacja - Track & Trace PCE

Prawo wymaga zapewnienia transparentności w światowych procesach logistycznych w branży farmaceutycznej. Szczególnie dotyczy to serializacji i agregacji. W tych dziedzinach ważne jest zagwarantowanie zarówno maksymalnego bezpieczeństwa stosowanych procedur, jak i efektywnej i zgodnej z przepisami obsługi kontroli jakości w obszarze pakowania. Kluczowe wymagania w tym zakresie to oczywiście łatwość użytkowania oraz bezproblemowa integracja w ramach procesu pakowania.


METTLER TOLEDO oferuje skalowalne rozwiązania do serializacji, przeznaczone do zastosowań w obszarze śledzenia i monitorowania. Są one dostępne jako niezależne systemy oznakowania i weryfikacji, a także w postaci łączonego rozwiązania z wagą kontrolną Garvens.


Poprzez firmę Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) firma METTLER TOLEDO angażuje się w docelowe rozszerzenie kluczowych kompetencji w dziedzinie serializacji i agregacji w procesie śledzenia i monitorowania.


Serializacja produktów
Agregacja opakowań
Oprogramowanie Track & Trace

Serializacja produktów

Agregacja opakowań

Oprogramowanie Track & Trace

Dzięki naszym rozwiązaniom producenci uzyskują pełną zgodność z przepisami prawa oraz standardami branżowymi i wewnętrznymi dotyczącymi systemów Track & Trace dla poszczególnych opakowań.
Rozwiązania do agregacji do zastosowań Track & Trace zapewniające pełną zgodność z wymogami urzędowymi i branżowymi na całym świecie.
Kompletne pakiety oprogramowania do serializacji i agregacji produktów, z opcjami połączeń z nadrzędnymi systemami korporacyjnymi lub zewnętrznymi systemami IT.
Całkowicie zautomatyzowane rozwiązania do serializacji
Rozwiązania do nanoszenia, weryfikacji i rejestrowania informacji serializowanych na opakowaniach produktu.
Zgodność z przepisami farmaceutycznymi
Systemy serializacji zgodne z dyrektywą UE dotyczącą zwalczania fałszowania leków, amerykańską ustawą dotyczącą bezpieczeństwa łańcucha dostaw leków i innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych obowiązującymi w różnych krajach świata.
Oferta produktów elastycznych i modułowych
Oferta rozwiązań obejmująca samodzielne systemy do bezpośredniej integracji z linią produkcyjną i zestawy OEM dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.
Całkowicie zautomatyzowane rozwiązania do agregacji opakowań
Rozwiązania do niepowtarzalnego znakowania i weryfikacji kodów opakowań agregowanych produktów na wielu poziomach – od kartonów po skrzynki.
Zgodność z przepisami i normami branżowymi
Systemy do agregacji opakowań przyczyniają się do zapewnienia zgodności z dyrektywą UE dotyczącą zwalczania fałszowania leków, amerykańską ustawą dotyczącą bezpieczeństwa łańcucha dostaw leków oraz innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych, obowiązującymi w różnych krajach świata.
Oferta elastycznych i modułowych rozwiązań
Oferta rozwiązań obejmująca samodzielne systemy do bezpośredniej integracji z linią produkcyjną i zestawy OEM do wdrożenia w istniejących maszynach pakujących, dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.
Scentralizowane zarządzanie zleceniami i produkcją
Systemy PCE Line Manager (PLM) i PCE Site Manager (PSM) gwarantują koordynację wszystkich elementów procesu Track & Trace oraz widoczność danych produkcyjnych dla użytkowników.
Zintegrowane, całościowe przetwarzanie przebiegu pracy
Nasze kompleksowe rozwiązania zapewniają integrację z systemami informatycznymi – wcześniej ustalone numery seryjne są przekazywane do urządzeń na linii produkcyjnej, a informacje o zapakowanych produktach odsyłane do systemu ERP.
Elastyczna integracja
System PCE Line Manager komunikuje się z nadrzędnymi systemami ERP, MAS lub chmurowymi za pośrednictwem systemu PCE Site Manager lub łącza bezpośredniego w celu wymiany istotnych danych produkcyjnych oraz informacji o stanie procesu.
Serializacja produktów

Dzięki naszym rozwiązaniom producenci uzyskują pełną zgodność z przepisami prawa oraz standardami branżowymi i wewnętrznymi dotyczącymi systemów Track & Trace dla poszczególnych opakowań.

Agregacja opakowań

Rozwiązania do agregacji do zastosowań Track & Trace zapewniające pełną zgodność z wymogami urzędowymi i branżowymi na całym świecie.

Oprogramowanie Track & Trace

Kompletne pakiety oprogramowania do serializacji i agregacji produktów, z opcjami połączeń z nadrzędnymi systemami korporacyjnymi lub zewnętrznymi systemami IT.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.