Systemy wizyjne | system wizyjny do kontroli nadruków i etykiet
 
Menu
Systemy wizyje do kontroli nadruków, etykiet i opakowań

Systemy wizyje do kontroli nadruków, etykiet i opakowań

Gotowe systemy automatycznej kontroli wizyjnej zapewniające jakość etykiet i opakowań

Wyszukiwarka produktów do kontroli wizyjnej
Kontrola etykiet
Odczyt i kontrola kodów
Systemy kontroli zakrętek i poziomu napełnienia

Systemy kontroli wizyjnej etykiet

Systemy kontroli wizyjnej odczytujące kody

Systemy kontroli zakrętek i poziomu napełnienia

Systemy automatycznej kontroli wizyjnej do sprawdzania etykiet, nadruków i innych parametrów jakości etykiet. Zapobieganie zamianie etykiet i innym błędom.
Zautomatyzowane systemy kontroli wizyjnej do kodów alfanumerycznych oraz jedno- i dwuwymiarowych kodów kreskowych na powierzchni opakowań i etykietach produktów.
Systemy kontroli wizyjnej do kontroli poziomu napełnienia, obecności i przekrzywienia zakrętek oraz integralności opaski zabezpieczającej.
Identyfikacja graficzna
Zapewnienie obecności prawidłowych etykiet na opakowaniach produktów przez identyfikację charakterystycznych elementów graficznych i numerów identyfikacyjnych etykiet w celu eliminacji ryzyka dotarcia błędnie oznakowanych produktów do konsumentów.
Kontrola wyglądu etykiety
Weryfikacja etykiet pod kątem prawidłowej aplikacji na powierzchni opakowania oraz ewentualnych zagnieceń, rozdarć lub odstających krawędzi w celu zapewnienia nienagannego wyglądu produktu.
Kontrola jakości kodów jedno- i dwuwymiarowych
Gwarancja czytelności i prawidłowego druku kodów kreskowych. Obsługa wielu formatów, w tym kodów jedno- i dwuwymiarowych DataMatrix oraz QR.
Odczyt kodów alfanumerycznych
Urządzenia wykorzystują zarówno technologię OCR, jak i OCV w celu zapewnienia dokładności kodów alfanumerycznych, w tym złożonych z czcionek mozaikowych.
Obecność i położenie zakrętek
System weryfikuje obecność i położenie zakrętek na butelkach. Ponadto w razie potrzeby sprawdza obecność opasek zabezpieczających.
Wykrywanie poziomu napełnienia
Urządzenie zapobiega przepełnianiu i niedopełnianiu dzięki weryfikacji ilości produktu w opakowaniu.
Aplikacje do kontroli zamknięcia opakowań
Niestandardowe systemy kontroli wizyjnej
Zintegrowane rozwiązania do kontroli wizyjnej

Systemy kontroli wizyjnej zamknięcia opakowań

Niestandardowe systemy kontroli wizyjnej

Zintegrowane rozwiązania do kontroli wizyjnej

Systemy automatycznej kontroli wizyjnej zamknięć opakowań i tacek. Weryfikacja szczelności pojemników.
Niestandardowe rozwiązania w zakresie kontroli wizyjnej do nietypowych zastosowań związanych z kontrolą, umożliwiające łatwą integrację z istniejącymi liniami i urządzeniami produkcyjnymi.
Urządzenia zainstalowane na liniach produkcyjnych można wyposażyć w funkcje kontroli wizyjnej. Rozwiązania te można także łączyć z innymi systemami kontroli produktów, uzyskując oszczędność miejsca.
Jednolitość powierzchni uszczelnianych i obecność zamknięcia
Weryfikacja jednolitości powierzchni uszczelnianych przed zamknięciem i zapewnienie obecności zamknięć opakowań po ich umieszczeniu.
Szczelność opakowania
Eliminuje ryzyko wysyłki z zakładu produkcyjnego produktów z uszkodzonym lub zanieczyszczonym zamknięciem i konieczność ich wycofania z rynku.
Systemy niestandardowe dla producentów OEM
Systemy kontroli wizyjnej skonstruowane specjalnie pod kątem nietypowych planów zakładu lub wymagań w zakresie kontroli i dostarczone z takimi samymi usługami zarządzania projektem, wsparcia technicznego i innymi usługami jak nasze systemy standardowe.
Podzespoły i wsparcie dla producentów OEM
Kamery i oprogramowanie do kontroli wizyjnej dla producentów OEM planujących opracowanie urządzeń produkcyjnych z podzespołami do kontroli wizyjnej.
Elastyczność przy wyjątkowych kontrolach
Upewnij się, ze produkty mają prawidłowy kształt, są właściwie zmontowane, a opakowania są napełnione. Opracowywane przez nas rozwiązania wizyjne mogą być integrowane z istniejącymi liniami produkcyjnymi.
Łączone systemy kontroli
Nasze systemy kontroli produktów z wbudowanymi funkcjami wizyjnymi pozwalają ograniczyć rozmiary urządzeń kontrolnych, umożliwiając utworzenie bezpiecznego punktu kontroli jakości.
Kontrola etykiet

Systemy automatycznej kontroli wizyjnej do sprawdzania etykiet, nadruków i innych parametrów jakości etykiet. Zapobieganie zamianie etykiet i innym błędom.

Odczyt i kontrola kodów

Zautomatyzowane systemy kontroli wizyjnej do kodów alfanumerycznych oraz jedno- i dwuwymiarowych kodów kreskowych na powierzchni opakowań i etykietach produktów.

Systemy kontroli zakrętek i poziomu napełnienia

Systemy kontroli wizyjnej do kontroli poziomu napełnienia, obecności i przekrzywienia zakrętek oraz integralności opaski zabezpieczającej.

Aplikacje do kontroli zamknięcia opakowań

Systemy automatycznej kontroli wizyjnej zamknięć opakowań i tacek. Weryfikacja szczelności pojemników.

Niestandardowe systemy kontroli wizyjnej

Niestandardowe rozwiązania w zakresie kontroli wizyjnej do nietypowych zastosowań związanych z kontrolą, umożliwiające łatwą integrację z istniejącymi liniami i urządzeniami produkcyjnymi.

Zintegrowane rozwiązania do kontroli wizyjnej

Urządzenia zainstalowane na liniach produkcyjnych można wyposażyć w funkcje kontroli wizyjnej. Rozwiązania te można także łączyć z innymi systemami kontroli produktów, uzyskując oszczędność miejsca.

Usługi serwisowe

Globalne usługi, szkolenia i wsparcie od lidera w branży systemów kontroli wizyjnej

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Przewodniki, poradniki i inna dokumentacja dotycząca kontroli wizyjnej

Broszury

Oprogramowanie do zarządzania danymi ProdX
ProdX umożliwia połączenie całego procesu zarządzania kontrolą produktów i sterowanie nim z jednego punktu lub z wielu lokalizacji zdalnych, eliminują...

Opracowania techniczne

Zapobieganie przypadkom nieprawidłowego etykietowania
Wraz ze wzrostem niepokoju konsumentów o zawartość używanych przez nich produktów wzrastają wymagania rządowe dotyczące właściwego etykietowania produ...
Ograniczenie ryzyka niezgodności z przepisami
Opracowanie techniczne poświęcone siedmiu sposobom ułatwienia procesu certyfikacji bezpieczeństwa żywności dzięki wsparciu serwisowemu ze strony dosta...
Poprawa kontroli jakości opakowań okrągłych
W tym opracowaniu technicznym opisano dwie techniki kontroli wizyjnej 360° z względnieniem wad i zalet jakie oferują w przypadku kontroli produktów ok...
Przepisy dotyczące znakowania kosmetyków w USA, UE i Chinach
W opracowaniu technicznym przedstawiono podsumowanie przepisów regulujących zasady oznakowania kosmetyków na rynkach Stanów Zjednoczonych, Unii Europe...

W praktyce

Crofters Foods wybiera METTLER TOLEDO
Crofters Foods stosuje zintegrowany sprzęt i oprogramowanie w ramach systemu CI-Vision METTLER TOLEDO ze względu na jego innowacyjność
Idealna pizza dzięki zastosowaniu trzech technologii
Inteligentne połączenie trzech technologii: kontroli wizyjnej, wykrywania metali i ważenia kontrolnego.
Maxim Group korzysta z rozwiązania do kontroli wizyjnej szkła
Producent kosmetyków, firma Maxim Group, we współpracy z METTLER TOLEDO Vision Inspection prowadzi kontrolę szklanych pojemników.
Newman Labelling Video Case Study
Newman Labelling, a manufacturer of labelling systems for the pharmaceutical industry, collaborated together with METTLER TOLEDO to design and deliver...

Kalkulator zwrotu z inwestycji (ROI)

The Value of a Mettler-Toledo CI-Vision System
A vision inspection system pays for itself with reduced rework costs & improved operational efficiencies.

Często zadawane pytania

Co to jest system wizyjny?

Systemy automatycznej kontroli wizyjnej to zautomatyzowane urządzenia wyposażone w kamery, przeznaczone do wizualnej kontroli opakowań żywności, napojów i wyrobów farmaceutycznych pod kątem defektów i błędów. Systemy wizyjne są tak zaprogramowane, aby wykonać zdjęcie opakowania na linii produkcyjnej i porównać określone parametry z „idealnym” obrazem zapisanym w pamięci urządzenia. W ten sposób producent zyskuje możliwość:

 • porównania opakowań na linii produkcyjnej z ich idealnymi obrazami i odrzucenia wadliwych opakowań;
 • określenia wymiarów produktu i odrzucenia produktów o wymiarach poza granicami tolerancji;
 • odczytania danych na produktach w celu sprawdzenia, czy są prawidłowe i czy jakość nadruku jest odpowiednia;
 • policzenia produktów w opakowaniu i odrzucenia go w przypadku niezgodności liczby sztuk z wymaganiami.

Z jakich podzespołów składają się systemy wizyjne?

Przy tworzeniu specyfikacji rozwiązania do kontroli wizyjnej można wybierać spośród wielu dostępnych podzespołów. Stanowią one zasadnicze elementy składowe rozwiązania o kluczowym znaczeniu dla skuteczności wykonywanych kontroli. Typowe podzespoły przemysłowego systemu kontroli wizyjnej to:

 • kamery – komputerowe lub inteligentne,
 • lampy – służące do oświetlania opakowania produktu w celu uzyskania jak najlepszego obrazu,
 • ramy i wsporniki stabilnie mocujące lampy i kamerę w celu zapewnienia dokładnego obrazowania,
 • interfejs człowiek-maszyna (HMI) – monitor dotykowy i komputer z oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikowi precyzyjną regulację parametrów kontroli każdego produktu,
 • obudowa (różnego typu zależnie od modelu) – minimalizująca dopływ światła z zewnątrz lub odporna na intensywne mycie,
 • urządzenia dodatkowe (przenośnik, taśmy transportowe boczne, moduły śledzenia) – zintegrowane z systemem zależnie od konfiguracji linii produkcyjnej.

Czym różni się komputerowy system wizyjny od systemu z kamerą inteligentną?

Kamery inteligentne to całkowicie autonomiczne systemy, które wykonują wszystkie zadania związane z przetwarzaniem i analizą obrazu za pomocą wbudowanego procesora. Kamery inteligentne często są wyposażone w zintegrowane oświetlenie, dzięki czemu znakomicie nadają się do prostych zastosowań, takich jak odczyt kodów. Niestety tak uproszczone urządzenia nie są pozbawione wad – ograniczona pojemność wbudowanej pamięci uniemożliwia wszechstronną rejestrację wszystkich kontrolowanych produktów. Komputerowe systemy wizyjne obejmują kamery przesyłające obrazy do komputera sterującego, który koordynuje rejestrowanie i przetwarzanie obrazów. Zaletą systemów sterowanych komputerowo jest szybsze przetwarzanie, które może mieć znaczenie w przypadku bardziej złożonych zastosowań. Ponadto mają one dużo większą pamięć, która umożliwia przechowywanie różnych profili kontroli i obrazów sprawdzanych produktów.


Do czego potrzebne są systemy wizyjne?

Systemy kontroli wizyjnej do kontroli opakowań produktów są niezbędne, aby zagwarantować, że produkty końcowe są bezpiecznie zapakowane. System automatycznej kontroli wizyjnej umożliwia całodobową pracę przez siedem dni w tygodniu oraz rejestrowanie każdego kontrolowanego produktu. System kontroli wizyjnej pozwala osiągnąć takie cele jak:

 • ograniczenie do minimum wad jakościowych;
 • ochrona odbiorcy i konsumenta;
 • ochrona marki i reputacji firmy;
 • zwrot z inwestycji (ROI);
 • zapewnienie zgodności z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi;
 • ograniczenie ryzyka i skutków zwrotu produktów oraz ich wycofywania z rynku.

Inwestycja w system kontroli wizyjnej z czasem się zwraca, bo wyeliminowanie niewłaściwie oznakowanych produktów i przypadków zamiany etykiet pozwala uniknąć kosztów wynikających z tych błędów, a także kosztów grzywien, wycofywania produktów z rynku i poprawiania wadliwych produktów. Korzystając z naszego kalkulatora zwrotu z inwestycji, można uzyskać więcej informacji o potencjalnych oszczędnościach na podstawie konkretnych danych dotyczących produkcji.


 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.