Vision Inspection| Vision Inspection Systems

Systemy kontroli wizyjnej

Zautomatyzowana kontrola jakości druku, etykiet i opakowań

Systemy kontroli wizyjnej METTLER TOLEDO do zautomatyzowanej kontroli jakości etykiet i opakowań produktów w branżach takich jak produkcja kosmetyków, żywności dla dzieci, ropy naftowej i farmaceutyków. Systemy wizyjne wykrywają również nieprawidłowości, zanieczyszczenia, wady funkcjonalne i błędy drukarskie na opakowaniach produktów i usuwają je z linii produkcyjnej.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Czym jest system kontroli wizyjnej?

Systemy kontroli wizyjnej (znane również jako maszynowe systemy kontroli wizyjnej) to zautomatyzowane urządzenia do kontroli jakości, wyposażone w kamery i zaawansowane oprogramowanie, zaprojektowane do wizualnej kontroli wad i błędów produktów podczas produkcji. Systemy te wykonują wiele zdjęć opakowań podczas pracy na linii produkcyjnej i porównują je z wcześniej ustawionym "idealnym" obrazem przechowywanym w pamięci oprogramowania. Wszelkie produkty, które nie spełniają oczekiwań jakościowych, mogą zostać odrzucone z linii w celu przeróbki lub utylizacji.

Niektóre sposoby wykorzystania systemów kontroli wizyjnej:

 • Weryfikacja kontroli etykiet - sprawdzenie, czy etykiety są nieuszkodzone i zawierają wymagane i prawidłowe informacje.
 • Kontrola wieczek i uszczelek - ochrona jakości produktów przy użyciu systemów do kontroli słoików i butelek oraz kontroli uszczelek w celu monitorowania zamknięcia produktu i szczelności wieczek lub zakrętek.
 • Kontrola jakości drukowanych informacji - systemy do kontroli etykiet monitorują drukowaną treść na opakowaniach i etykietach pod kątem nieścisłości w składnikach, datach ważności lub kontroli kodów kreskowych.

Jakie elementy składają się na system kontroli wizyjnej?

Istnieje wiele różnych elementów, które składają się na podstawowy budulec typowego przemysłowego systemu kontroli wizyjnej. Niektóre z najczęściej stosowanych komponentów w systemach wizyjnych to:

 • Kamery - oparte na komputerach PC lub kamery inteligentne
 • Lampy - używane do oświetlania opakowania produktu w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu.
 • Ramy i wsporniki - używane do utrzymywania świateł i kamery w miejscu w celu dokładnego obrazowania
 • HMI (Human Machine Interface) - monitor z ekranem dotykowym i obudowa komputerowa zawierająca narzędzia programowe używane do ustawiania parametrów kontroli.
 • Obudowy - używane z niektórymi systemami kontroli wizyjnej w celu zminimalizowania światła zewnętrznego lub ochrony delikatnego sprzętu w trudnych warunkach zmywania.
 • Dodatkowe wyposażenie (np. przenośnik, uchwyty boczne, moduły śledzące) - zintegrowane z systemem w zależności od konfiguracji linii produkcyjnej.

Dlaczego potrzebuję systemu kontroli wizyjnej w produkcji?

Kontrola opakowań produktów ma kluczowe znaczenie dla pewności, że produkty są bezpiecznie i prawidłowo zapakowane przed ich otrzymaniem przez konsumenta końcowego. Systemy kontroli wizyjnej pomagają producentom w:

 • Zminimalizować liczbę wad jakościowych opakowań i etykiet
 • Chronić klientów i reputację marki
 • Wspierać przestrzeganie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk i standardów branżowych
 • Zminimalizować ryzyko i wpływ wycofywania produktów i zwrotów.

Inwestycja w system kontroli wizyjnej jakości zwróci się z czasem. Eliminując ryzyko pomylenia etykiet, niedokładności nadruków na produktach i etykietach oraz związane z tym koszty wynikające z błędów, możesz zmniejszyć ryzyko wycofania produktów z rynku, grzywien i przeróbek produkcyjnych. Kontrola wizyjna może się zwrócić, jeśli uwzględnisz zwrot z inwestycji (ROI)!

Gdzie stosowane są przemysłowe systemy kontroli wizyjnej?

Przemysłowe systemy kontroli wizyjnej (lub przemysłowe maszynowe systemy kontroli wizyjnej) są wykorzystywane w przemyśle produkcyjnym do monitorowania jakości i dokładności opakowań i etykiet.

Niektóre branże wykorzystujące przemysłową kontrolę wizyjną to:

 • Żywność i napoje - Programy kontroli jakości żywności i napojów mogą obejmować systemy kontroli wizyjnej do kontroli, czy etykiety i opakowania zawierają prawidłowe wydrukowane informacje (takie jak daty ważności i alergeny).
 • Farmaceutyka - systemy kontroli wizyjnej mogą być wykorzystywane do kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym w celu monitorowania poprawności dat, jakości opakowań, drukowanego tekstu i nie tylko.
 • Kosmetyki i środki higieny osobistej - kontrola jakości kosmetyków jest ważną częścią ogólnego programu kontroli jakości. Systemy kontroli wizyjnej mogą sprawdzać, czy na produktach umieszczane są prawidłowe etykiety, a także sprawdzać obecność list składników, drukowanych instrukcji i dat ważności.
 • Przemysł chemiczny - maszynowe systemy kontroli wizyjnej mogą być wykorzystywane do kontroli jakości etykiet i opakowań w przemyśle chemicznym, aby mieć pewność, że każde opakowanie jest prawidłowo oznakowane pod kątem obecności wszelkich niebezpiecznych składników, wraz z instrukcjami kontroli zatruć w razie przypadkowego narażenia.