Kontrola rentgenowska Safeline w przemyśle spożywczym | METTLER TOLEDO
 
Menu
Kontrola rentgenowska Safeline

Kontrola rentgenowska | Safeline

Kontrola rentgenowska zwiększaja bezpieczeństwo i usprawnia kontrolę jakości produktów.

Systemy kontroli rentgenowskiej produktów pakowanych
Kontrola rentgenowska pojemników szklanych
Systemy kontroli rentgenowskiej produktów spożywczych w puszkach

Systemy kontroli rentgenowskiej produktów pakowanych

Systemy kontroli rentgenowskiej pojemników szklanych

Kontrola rentgenowska produktów spożywczych w puszkach

Systemy kontroli rentgenowskiej zapewniają skuteczne wykrywanie zanieczyszczeń produktów w różnego rodzaju opakowaniach detalicznych.
Systemy rentgenowskie do kontroli szklanych pojemników wyróżniają się wyjątkową skutecznością wykrywania zanieczyszczeń nawet w „martwych strefach”, na przykład na dnie pojemnika.
Urządzenia do kontroli rentgenowskiej zapewniają niezrównaną skuteczność wykrywania zanieczyszczeń oraz oferują komplet funkcji zapewnienia jakości produktów spożywczych pakowanych w puszki.
Kontrola produktów pakowanych
Kontroli można poddać wiele różnych typów opakowań jednostkowych i zbiorczych stosowanych w handlu detalicznym, niezależnie od ich kształtu oraz materiału.
Wykrywanie zanieczyszczeń
Kontroli można poddać wiele różnych typów opakowań jednostkowych i zbiorczych stosowanych w handlu detalicznym, niezależnie od ich kształtu oraz materiału.
Kontrola jakości produktu
Systemy kontroli rentgenowskiej mogą jednocześnie wykrywać zanieczyszczenia, sprawdzać masę i poziom napełnienia oraz wykrywać kawałki produktu tkwiące w zamknięciu opakowania, a także brakujące i uszkodzone produkty przy dużej prędkości linii produkcyjnych.
Niższy całkowity koszt posiadania
Firma Safeline opracowuje energooszczędne i elastyczne systemy kontroli rentgenowskiej, które stanowią przyszłościową inwestycję o niższym całkowitym koszcie posiadania (TCO).
Kontrola produktów w pojemnikach szklanych
Systemy kontroli rentgenowskiej Safeline niezawodnie wykrywają szkło w szkle oraz inne substancje zanieczyszczające o dużej gęstości w wielu różnych typach pojemników szklanych, zapewniając całkowite bezpieczeństwo produktu.
Szybka kontrola
Systemy rentgenowskie do wykrywania szkła w szkle automatycznie wykrywają i odrzucają z linii produkcyjnej zanieczyszczone pojemniki szklane nawet przy bardzo dużej szybkości linii.
Bezpieczeństwo produktów i kontrola jakości
Systemy rentgenowskie umożliwiają równoczesne wykonywanie wielu zadań w zakresie kontroli pojemników szklanych, takich jak wykrywanie zanieczyszczeń, kontrola zamknięcia pojemnika i poziomu napełnienia oraz inne kontrole jakości.
Usprawniona kontrola pojemników
Dzięki zastosowaniu wiązki skośnej lub kilku wiązek rentgenowskich i ograniczeniu martwych stref możliwa jest optymalizacja skuteczności wykrywania zanieczyszczeń na dnie, ściankach i w szyjce butelek oraz słoików.
Produkty spożywcze w puszkach
Wykrywanie zanieczyszczeń, m.in. metali, w różnego typu metalowych puszkach z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
Kontrola jakości na linii produkcyjnej
Kontrola integralności produktu, np. monitorowanie poziomu napełnienia czy wykrywanie uszkodzonych puszek, może przebiegać równocześnie z wykrywaniem zanieczyszczeń.
Większe prawdopodobieństwo detekcji
Systemy kontroli rentgenowskiej metalowych puszek gwarantują kontrolę całego obszaru pojemnika, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia zanieczyszczeń.
Prosta integracja z linią produkcyjną
Systemy kontroli rentgenowskiej produktów w puszkach mogą być dostawiane na istniejącym przenośniku linii produkcyjnej. Zajmują niewiele miejsca oraz zapewniają szybką, łatwą i niedrogą kontrolę.
Systemy kontroli rentgenowskiej do produktów niepakowanych
Systemy kontroli rentgenowskiej masowych produktów spożywczych
Kontrola rentgenowska produktów w rurociągach

Systemy kontroli rentgenowskiej do produktów niepakowanych

Systemy rentgenowskie do masowych produktów spożywczych

Urządzenia do kontroli rentgenowskiej produktów w rurociągach

Urządzenia do kontroli rentgenowskiej Safeline zapewniają bezkonkurencyjne wykrywanie zanieczyszczeń w niepakowanych produktach spożywczych.
Urządzenia do kontroli rentgenowskiej produktów masowych umożliwiają niezwykle dokładne wykrywanie zanieczyszczeń mechanicznych oraz kontrolę jakości produktów masowych (transportowanych luzem) przed...
Urządzenia rentgenowskie do kontroli produktów w rurociągach oferują niezrównaną skuteczność wykrywania zanieczyszczeń w produktach pompowanych (najczęściej mięsie i drobiu).
Produkty niepakowane
Kontrola niepakowanych produktów spożywczych, takich jak kotlety do burgerów (mięsne, drobiowe lub wegetariańskie) i innych formowanych produktów mrożonych, a także wyrobów pompowanych i masowych.
Wykrywanie zanieczyszczeń
Systemy kontroli rentgenowskiej produktów spożywczych zostały skonstruowane specjalnie z myślą o wykrywaniu zanieczyszczeń wewnątrz produktu, niezależnie od ich kształtu czy położenia.
Zmniejszenie ilości odpadów
Umieszczenie maszyn do kontroli rentgenowskiej na początku linii produkcyjnej umożliwia wyeliminowanie zanieczyszczeń już na początkowym etapie, przed zwiększeniem wartości dodanej produktu, a przez to ograniczenie kosztów oraz ilości odpadów.
Kompleksowe zapewnienie jakości
Systemy kontroli rentgenowskiej Safeline zapewniają dużą czułość wykrywania, co gwarantuje dokładność, niezawodność i łatwość obsługi wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą produkty niepakowane.
Kontrola masowych produktów spożywczych
Kontrola transportowanych na przenośnikach produktów masowych, sypkich i niepakowanych, głównie orzechów, płatków zbożowych, owoców i warzyw, mięsa i karmy dla zwierząt jeszcze przed przetworzeniem i pakowaniem.
Zwiększona czułość
Kontroli jest poddawana jednolita warstwa produktu, co podnosi czułość detekcji i ułatwia wykrycie zanieczyszczeń.
Wysoka wydajność produkcyjna
Taśma nieckowa i regulowane płytki wyrównujące ułatwiają utrzymanie produktu na taśmie, minimalizując rozsypywanie i usprawniając transport produktów ze stałą głębokością przy dużych prędkościach linii produkcyjnej.
Minimalne ilości odpadów
Masowe produkty spożywcze są kontrolowane, a ich wadliwe porcje usuwane za pomocą wielotorowych systemów odrzucających jeszcze przed zwiększeniem ich wartości dodanej.
Produkty w rurociągach
Rentgenowska kontrola zawiesin, substancji półstałych oraz płynów w produkcji mięsa, drobiu, nabiału i pieczywa.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności
Systemy kontroli rentgenowskiej produktów w rurociągach oferują niezrównaną skuteczność wykrywania takich zanieczyszczeń, jak zwapniałe kości, szkło, metal czy tworzywa sztuczne, chroniąc tym samym zdrowie konsumentów i zabezpieczając producentów przed ryzykiem wycofywania produktów z rynku.
Wysoka wydajność kontroli
Urządzenia do kontroli rentgenowskiej produktów pompowanych umożliwiają kontrolę wyrobów z szybkością do 18 ton na godzinę (w zależności od zastosowania), bez uszkodzenia produktu.
Zmniejszenie ilości odpadów
Systemy kontroli rentgenowskiej produktów pompowanych wykorzystywane są głównie do sprawdzania produktów na wczesnych etapach wytwarzania, przed zwiększeniem wartości dodanej produktu, w celu zminimalizowania strat i obniżenia kosztów.
Systemy kontroli rentgenowskiej produktów pakowanych

Systemy kontroli rentgenowskiej zapewniają skuteczne wykrywanie zanieczyszczeń produktów w różnego rodzaju opakowaniach detalicznych.

Kontrola rentgenowska pojemników szklanych

Systemy rentgenowskie do kontroli szklanych pojemników wyróżniają się wyjątkową skutecznością wykrywania zanieczyszczeń nawet w „martwych strefach”, na przykład na dnie pojemnika.

Systemy kontroli rentgenowskiej produktów spożywczych w puszkach

Urządzenia do kontroli rentgenowskiej zapewniają niezrównaną skuteczność wykrywania zanieczyszczeń oraz oferują komplet funkcji zapewnienia jakości produktów spożywczych pakowanych w puszki.

Systemy kontroli rentgenowskiej do produktów niepakowanych

Urządzenia do kontroli rentgenowskiej Safeline zapewniają bezkonkurencyjne wykrywanie zanieczyszczeń w niepakowanych produktach spożywczych.

Systemy kontroli rentgenowskiej masowych produktów spożywczych

Urządzenia do kontroli rentgenowskiej produktów masowych umożliwiają niezwykle dokładne wykrywanie zanieczyszczeń mechanicznych oraz kontrolę jakości produktów masowych (transportowanych luzem) przed...

Kontrola rentgenowska produktów w rurociągach

Urządzenia rentgenowskie do kontroli produktów w rurociągach oferują niezrównaną skuteczność wykrywania zanieczyszczeń w produktach pompowanych (najczęściej mięsie i drobiu).

Usługi serwisowe

Globalne usługi, szkolenia i wsparcie od lidera w branży systemów kontroli rentgenowskiej

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy serwis urządzeń do kontroli produktów i wsparcie w zakresie ich obsługi przez cały okres eksploatacji: od instalacji, przez konserwację zapobiegawczą i kalibrację, aż po naprawy.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Biblioteka

Opracowania techniczne, poradniki i inna dokumentacja dotycząca kontroli rentgenowskiej do pobrania

Broszury

Broszura dotycząca oprogramowania ProdX™
ProdX™ umożliwia połączenie całego procesu zarządzania kontrolą produktów i sterowanie nim z jednego punktu lub z wielu lokalizacji zdalnych, eliminuj...
System kontroli rentgenowskiej Packaged X-ray – broszura
Przedstawiamy systemy kontroli rentgenowskiej z serii Packaged X-ray do branży spożywczej i farmaceutycznej, zapewniające znakomitą czułość wykrywania...

Opracowania techniczne

Kontrola pompowanych produktów spożywczych
Z opracowania technicznego można dowiedzieć się, jak urządzenia do kontroli produktów podnoszą bezpieczeństwo pompowanych wyrobów spożywczych.
Wpływ kontroli rentgenowskiej na produkty farmaceutyczne
W tym przewodniku przeanalizowano potencjalny wpływ kontroli rentgenowskiej na produkty farmaceutyczne oraz omówiono, dlaczego i jak producenci kontro...
Kontrola rentgenowska — więcej niż tylko wykrywanie zanieczyszczeń
Opracowanie to jest przeznaczone dla producentów z branży spożywczej, którzy rozważają wdrożenie kontroli rentgenowskiej w celu zapewnienia zgodności...
Końcowe wymogi ustawy FSMA
Zrozumienie i spełnienie końcowych wymogów amerykańskiej ustawy o modernizacji systemu kontroli bezpieczeństwa żywności (FSMA).

W praktyce

Kuchenmeister stosuje urządzenia do kontroli produktów
Kuchenmeister kontroluje swoje wypieki, od 20 lat polegając na urządzeniach METTLER TOLEDO do kontroli produktów.
Hornby Organic | Studium przypadku z zakresu kontroli produktów
Studium przypadku opisujące sposób, w jaki firma Hornby Organic rozbudowuje linię produkcyjną z wykorzystaniem urządzeń do kontroli produktów METTLER...
Studium przypadku| J&J Snack Foods
W studium przypadku firmy J&J Snack Foods przyglądamy się zaletom instalacji systemów kontroli rentgenowskiej w celu zmaksymalizowania skuteczności wy...
Fiasco Gelato wybiera system kontroli rentgenowskiej X33
Studium przypadku, w którym szczegółowo opisano, w jaki sposób system kontroli rentgenowskiej X33 służy w firmie Fiasco Gelato jako rozwiązanie do kon...

Często zadawane pytania

Jakie korzyści niesie zastosowanie systemu kontroli rentgenowskiej na liniach produkcyjnych zakładów spożywczych i farmaceutycznych?

Producenci z branży spożywczej i farmaceutycznej stosują kontrolę rentgenowską, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i jakość produktów. Zaawansowane systemy umożliwiają jednoczesne wykrywanie zanieczyszczeń i wykonywanie szerokiej gamy kontroli jakości na linii produkcyjnej. Instalacja systemu kontroli rentgenowskiej daje producentom możliwość ochrony marki i reputacji, umożliwiając jednocześnie uniknięcie ryzyka kosztownego wycofywania produktów z rynku.

Powiązane materiały:


Jakie zanieczyszczenia może wykryć system kontroli rentgenowskiej?

Systemy kontroli rentgenowskiej wykazują dużą skuteczność wykrywania różnego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych o dużej gęstości, w tym wszystkich metali, szkła, kamieni, zwapniałych kości i gęstych tworzyw oraz gumy. Ponadto systemy rentgenowskie umożliwiają równoczesne przeprowadzanie na linii produkcyjnej wielu innych testów jakościowych produktu, które pozwalają sprawdzić jego integralność: pomiarów masy strefowej i brutto, identyfikacji brakujących lub uszkodzonych elementów, monitorowania poziomu napełnienia, wykrywania resztek produktu w zamknięciu i identyfikacji uszkodzonych produktów i opakowań.

Powiązane materiały:


Czy stosowanie systemów rentgenowskich do kontroli produktów spożywczych i farmaceutycznych jest bezpieczne?

Dawki promieniowania wykorzystywanego przy kontroli produktów w branży spożywczej i farmaceutycznej są skrajnie niskie i nie mają wpływu ani na bezpieczeństwo produktu, ani na jego smak bądź teksturę. Urządzenia do kontroli rentgenowskiej są spotykane coraz częściej, a ich użycie jest obwarowane licznymi przepisami. Pod warunkiem przestrzegania wskazówek bezpieczeństwa, nowoczesne systemy rentgenowskie nie stanowią żadnego zagrożenia w miejscu pracy. 

Powiązane materiały:


Na jakich etapach procesu produkcyjnego powinno się instalować systemy rentgenowskie?

System kontroli rentgenowskiej można zainstalować na początkowym etapie procesu produkcyjnego, gdzie będzie sprawdzać dostarczane surowce, a także na dowolnym dalszym etapie lub na końcu linii produkcyjnej. Najpewniejszym sposobem zapewnienia, że produkty spożywcze będą wolne od zanieczyszczeń, jest stosowanie procesu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontrolne). Producenci powinni dokonać oceny procesu produkcyjnego i zidentyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu. Tam, gdzie zostanie wykryte zagrożenie zanieczyszczeniami mechanicznymi, należy ustanowić krytyczny punkt kontrolny. Często takie punkty umieszcza się na wczesnych etapach produkcji. Pozwala to wykryć i usunąć zanieczyszczenia, zanim produkt zyska większą wartość. W innych przypadkach bardziej przydatne może być kontrolowanie produktu na jednym z etapów pośrednich procesu produkcyjnego lub na końcu linii, przed wysyłką.

Powiązane materiały:


Czy kontrola rentgenowska może poprawić wskaźnik całkowitej efektywności urządzeń i podnieść wydajność produkcji?

Całkowita efektywność urządzeń (OEE) to najważniejszy wskaźnik wydajności. Wysokiej jakości systemy rentgenowskie udostępniają dane umożliwiające monitorowanie tego wskaźnika. Systemy METTLER TOLEDO Safeline X-ray mogą na wiele sposobów przyczynić się do podniesienia wskaźnika OEE poprzez:

 • maksymalizację wydajności produkcyjnej;
 • solidną konstrukcję urządzeń;
 • szybsze zmiany produkcji i konfigurację nowych produktów;
 • udoskonalone procedury weryfikujące skuteczność działania (PVR) in-line, które nie wymagają zatrzymywania linii;
 • statystyki na ekranie / dostępne zdalnie.

Powiązane materiały:


Czym jest wskaźnik błędnych odrzutów? 

Wskaźnik błędnych odrzutów to inaczej odsetek produktów, które zostały omyłkowo odrzucone z linii produkcyjnej. Zaawansowane oprogramowanie naszych systemów kontroli rentgenowskiej automatyzuje procesy konfiguracji i zmiany produktów, gwarantując znakomitą czułość wykrywania, co pozwala ograniczyć ilość błędnych odrzutów do minimum.

Powiązane materiały:


Czy systemy kontroli rentgenowskiej pomagają pozyskać nowe zlecenia?

Zastosowanie systemu kontroli rentgenowskiej w programie kontroli, który obejmuje całą firmę i ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów, pomaga producentom zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz standardami narzucanymi przez sprzedawców detalicznych, co umożliwia rozszerzenie działalności na nowe rynki.

Powiązane materiały:


Czy na linii produkcyjnej zainstalować system kontroli rentgenowskiej, wykrywacz metali? 

Przy wyborze optymalnego rozwiązania należy rozważyć rodzaj produkcji oraz zanieczyszczeń, które mogą się w niej pojawić i na tej podstawie podjąć decyzję – system kontroli rentgenowskiej czy wykrywacz metali. Należy przeprowadzić ocenę według systemu HACCP i przeanalizować jej wyniki. W pewnych przypadkach najlepszym wyjściem jest wdrożenie obu tych technologii w różnych krytycznych punktach kontrolnych. 

Powiązane materiały:


Czy serwisowanie systemów kontroli rentgenowskiej jest kosztowne?

Każdy zakup systemu kontroli rentgenowskiej powinien zostać uzupełniony przez zawarcie odpowiedniej umowy serwisowej. Gwarancją optymalnego funkcjonowania systemu rentgenowskiego jest jego regularne serwisowanie obejmujące także weryfikację parametrów. Pozwala to zapobiec problemom z bezpieczeństwem produktów spożywczych. Konserwacja zapobiegawcza pozwala producentom uniknąć przestojów wynikających z konieczności wykonania niezaplanowanych prac przy urządzeniach.

W przypadku zawarcia umowy na obsługę serwisową wszystkie generatory rentgenowskie METTLER TOLEDO X3000 zostają objęte pięcioletnią gwarancją. Zapewnienie ochrony najbardziej wartościowego elementu systemu rentgenowskiego daje pewność długiego bezawaryjnego działania.


  Dlaczego warto kupić system rentgenowski METTLER TOLEDO Safeline?

  METTLER TOLEDO Safeline to lider w zakresie systemów kontroli rentgenowskiej przeznaczonych dla przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego i branży opakowaniowej. Mamy doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań do kontroli produktów niepakowanych, a także produktów w opakowaniach różnych typów, takich jak słoiki szklane, puszki metalowe i inne opakowania detaliczne.

  Dysponujemy także globalną siecią inżynierów serwisu, którzy mogą doradzać producentom w zakresie optymalizacji wydajności systemów kontroli. Świadczymy ochronę systemów kontroli rentgenowskiej w całym cyklu eksploatacji. 

  Powiązane materiały:


  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.