Bezpečnost potravin balených v plechovkách
Rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách

Rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách

Bezpečnost potravin a zajišťování jakosti kovových plechovek

Systémy pro kontrolu obsahu plechovek
Systémy pro kontrolu obsahu plechovek
Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

Modely a specifikace

Specifikace rentgenových systémů pro kontrolu potravin balených do plechovek

 
Modely a specifikace

Dokumenty

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a dokumenty o rentgenové kontrole

Průvodce rentgenovou kontrolou

Průvodce rentgenovou kontrolní technologií
Průvodce rentgenovou kontrolou představuje jednotný a rozsáhlý referenční zdroj na téma využití rentgenové kontrolní technologie v potravinářském a fa...

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...

Bílé knihy

Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...

Případové studie

Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...
Společnost Pro Pet Austria se spoléhá na řešení pro kontrolu výrobků
Společnost Pro Pet Austria spoléhá na špičková kontrolní řešení METTLER TOLEDO, která jí pomáhají minimalizovat riziko expedice nevyhovujících výrobků...
Zajištění optimální bezpečnosti potravin a kontroly kvality
Aby si společnost Heinrichsthaler zachovala konkurenceschopnost, průběžně pracuje na zvyšování efektivity svých výrobních zařízení. Zavedla proto pět...
Pekárna La Provence Bakery se spoléhá na kontrolní zařízení
V roce 2016 zakoupila společnost La Provence novou linku na výrobu sušenek a obrátila se na společnost METTLER TOLEDO s poptávkou na nové kontrolní za...

Nabídka servisních služeb

Zabezpečte svůj rentgenový kontrolní systém na celou dobu jeho životnosti

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Časté dotazy

Jaké jsou překážky při kontrole obsahu kovových plechovek?

Kovové plechovky jsou tradičně z hlediska kontroly problematičtější než obaly s nižší hustotou, protože již samotný obal zde absorbuje větší množství rentgenového záření. Při kontrole kovových plechovek je nejnáročnější detekce malých kontaminantů, které se nacházejí na dně nebo poblíž dna či stěn plechovky, zejména pokud jsou stěny vlnkované. Detekční citlivost ovlivňuje i klíč k otevření plechovky.

Kromě toho mohou samotná plechovka, výrobní prostředí a výrobní požadavky klást další překážky, například:

 • detekce kontaminantů souběžně s kontrolou výšky náplně,
 • účinné vyřazování plechovek bez rizika jejich deformování při vyřazování,
 • vyřazování po sobě jdoucích nevyhovujících výrobků,
 • zajištění přesného vyřazování nevyhovujících výrobků za vysoké rychlosti.

METTER TOLEDO Safeline nabízí rozsáhlý sortiment řešení pro kontrolu plechovek, které zajišťují odhalení všech fyzických kontaminantů pro naprostou bezpečnost potravin a souběžně s ním i kontrolu dalších kvalitativních parametrů.

Související dokumenty:


Které řešení METTLER TOLEDO doporučujete pro kontrolu obsahu plechovek?

METTLER TOLEDO nabízí rozsáhlý sortiment rentgenových systémů pro kontrolu plechovek. Tyto systémy mohou být vybavený jedním či rozdvojeným paprskem pro optimální úroveň detekce kontaminace.

Rentgenové systémy se svislým paprskem lze používat ke kontrole plechovek s otvíracím klíčem: výška těchto plechovek bývá zpravidla menší než jejich šířka a délka. To znamená, že kontrola tohoto typu plechovek pomocí svislého paprsku, tj. kontrola ve svislém průřezu, poskytuje nejvyšší detekční citlivost.

Systémy s vodorovným paprskem se používají především ke kontrole plechovek, jejichž výška je větší než jejich šířka. Do náročných aplikací nabízíme rentgenové systémy METTLER TOLEDO s rozděleným paprskem, který u každé plechovky pořizuje dva snímky. Každý ze snímků je z jiného úhlu, a tím se zlepšuje pokrytí vnitřního obsahu plechovky a zvyšuje pravděpodobnost detekce kontaminace.

Související dokumenty:


Dokáží rentgenové kontrolní systémy udržet krok s rychlostí výroby?

Rentgenové společnosti METTLER TOLEDO Safeline jsou navrženy tak, aby dokázaly kontrolovat a vyřazovat plechovky s vysokou přesností za vysoké rychlosti výrobní linky. Netvoří tak úzké místo ve výrobě. Vyřazovací systémy, které spolupracují s detektory, navíc dokáží vyřazovat kontaminované či jinak nevyhovující výrobky z výrobní linky bez jejího zpomalení a bez snížení průchodnosti.


Kolik balení dokáže rentgenový systém zkontrolovat za minutu (PPM)? 

Rentgenové kontrolní systémy dokáží pracovat při rychlosti linky do 1 200 výrobků za minutu. Rychlost závisí na konkrétní aplikaci. Výpočet zahrnuje i vysokorychlostní vyřazovací zařízení, které umožňuje rychlé vyřazování nevyhovujících výrobků.

Související dokumenty:


Které kontrolní úkony dokáží rentgenové systémy provádět u kovových plechovek?

Rentgenové systémy METTLER TOLEDO Safeline dokáží kontrolovat obsah kovových plechovek z hlediska přítomnosti kovových kontaminantů, jako jsou kovy, sklo, minerály, kalcifikované kosti a vysokohustotní plasty. Rentgenové systémy pro kontrolu potravin balených do plechovek dokáží souběžně s kontrolou kontaminace provádět i kontrolu integrity výrobku, a tak zajistit stabilní kvalitu potravin a jejich bezpečnost. Mezi tyto kontrolní úkony se řadí:

 • kontrola výšky náplně,
 • identifikace chybějících nebo poškozených výrobků, například lžiček v plechovkách s kojeneckou výživou,
 • měření hmotnosti,
 • detekce deformací plechovek.

Související dokumenty:


Nakolik složitá je integrace rentgenového systému do stávající výrobní linky?

Rentgenové systémy pro kontrolu potravin zabalených do plechovek lze díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení požadavkům každého zákazníka snadno začlenit do stávajících výrobních linek. Doba potřebná k instalaci systému je tak naprosto minimální. Nejmodernější systémy s jedním nebo rozděleným paprskem jsou vybaveny i vestavěným dopravníkem, který integraci systému do výrobní linky ještě více usnadňuje.


  Je servis rentgenových systémů nákladný?

  Společně se zakoupením rentgenového systému by měla být vždy uzavřena i servisní smlouva. Pravidelný servis systému, jehož součástí je i ověření výkonu, zajistí optimální výsledky kontroly. Předejdete tak potížím s bezpečností potravin. Preventivní údržba umožňuje výrobním podnikům předcházet odstávkám provozu v důsledku neplánované údržby.

  Při uzavření servisní smlouvy udělujeme na rentgenové generátory všech systémů METTLER TOLEDO X3000 záruku v délce 5 let. Díky ochraně nejcennější součásti rentgenového přístroje mohou mít výrobní podniky jistotu maximálního využití výrobního času.

  Související dokumenty:


    Five Year X-ray Generator Warranty
    X-ray Inspection of Frozen Formed Products
    X-ray Inspection of Canned Foods
    Glass in Glass Inspection
    Product Inspection User Training
    Product Inspection Spare Part Kits
    Product Inspection Service Partner
    X-ray Inspection Guides
    Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.