Webinář: rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách
Webový seminář na objednávku

Bezpečnost potravin balených v plechovkách a kvalitativní hodnoty

Webový seminář na objednávku

V našem novém webináři se dozvíte, jak rentgenová kontrola pomáhá zajistit bezpečnost a kvalitu potravin balených v plechovkách

Webinář: rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách
Webinář: rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách

Balení v podobě plechovek přináší celému potravinářskému průmyslu i spotřebitelům celou řadu výhod. Udržitelnost, dlouhá doba skladovatelnosti a osvědčená robustnost plechovek jsou důvody, pro které mnoho výrobců potravin považuje plechovky za ideální obal. Spotřebitelé mají u tohoto typu balení jistotu, že uchová nutriční hodnotu potravin a že výrobek bude odpovídat informacím uvedeným na obalu.

Nežli zboží opustí výrobní závod, výrobce musí zajistit, aby potravinový výrobek v plechovce neobsahoval žádné kontaminanty, aby jeho jakost byla nejvyšší možná a aby výrobek odpovídal informacím deklarovaným na obalu, například s ohledem správnou hmotnost či objem. Aby výrobci dokázali vyhovět všem těmto požadavkům, musejí přijmout komplexní program řízení bezpečnosti potravin, ve kterém rentgenová kontrolní technologie hraje nezastupitelnou úlohu. Tento webinář pomůže výrobním podnikům pochopit:

  • Výhody používání plechovek v potravinářských aplikacích
  • Proč je bezpečnost potravin tolik důležitá
  • Překážky, které kovové plechovky představují pro kontrolní technologie
  • Jak různé rentgenové kontrolní systémy tyto překážky překonávají s cílem dosahovat optimální detekční citlivosti
  • Doplňkové úkony pro kontrolu jakosti a zachování integrity značky, které rentgenové kontrolní systémy nabízejí

 

13 minut
English
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.