Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách
Know-how
Sběr

Rentgenová kontrola – jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách

Know-how
Sběr

Široké spektrum informací o ochraně potravin balených v plechovkách pomocí rentgenové technologie


 

Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách
Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách

Rentgenová kontrolní technologie poskytuje záruku, že všechny potravinářské výrobky balené v plechovkách jsou bezpečné a že vyhovují požadavkům na zajištění integrity značky.

Potraviny balené v plechovkách představují celosvětově rostoucí tržní segment. Udržitelnost, dlouhá doba skladovatelnosti a pohodlné používání posilují pozici plechovek coby oblíbeného obalu jak u výrobců, tak u spotřebitelů.

Jelikož však plechovky existují v různých tvarech a velikostech, bývají pro kontrolní technologii zpravidla problematické. Naši odborníci pro vás sestavili ucelenou řadu dokumentů, ze kterých můžete načerpat informace o překážkách, které kovové plechovky představují, jak se s těmito překážkami dokáže vypořádat rentgenová technologie a jaké další kontrolní úkony pro zachování integrity značky dokáže rentgenová technologie poskytnout.

Naše řada dokumentů obsahuje mimo jiné i tyto informace:

  • Obvyklé aplikace u potravin balených v plechovkách  
  • Překážky, které různé formáty kovových plechovek představují pro kontrolní technologie
  • Jak rentgenová technologie dokáže tyto překážky překonat
  • Komplexní přehled o možnostech rentgenové kontroly:
    • Detekce kontaminantů
    • Kontrola integrity výrobků
  • Výhody moderního vývoje v oblasti rentgenové technologie pro výrobce potravin balených v plechovkách  
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.