Rentgenové systémy Safeline pro potravinářský průmysl | METTLER TOLEDO
 
Menu
Rentgenová kontrola Safeline

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Rentgenové kontrolní přístroje Safeline zvyšují bezpečnost výrobků a posilují kontrolu kvality

Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků
Rentgenová kontrola skleněných obalů
Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy pro skleněné obaly

Rentgenová kontrola potravin balených v plechovkách

Rentgenové kontrolní systémy zajišťují spolehlivou detekci kontaminace výrobků v různých typech obchodních obalů.
Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů nabízejí nedostižnou úroveň detekce fyzických kontaminantů, dokonce i ve slepých místech, jako jsou místa u dna sklenic.
Rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou kombinaci detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality výrobků balených do plechovek.
Kontrola balených výrobků
Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
Detekce kontaminace
Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
Kontrola kvality výrobků
Rentgenové kontrolní systémy mohou kromě kontroly kontaminace souběžně kontrolovat i hmotnost, úroveň naplnění, chybějící či poškozené výrobky a zachycení výrobku v uzávěru; to vše při zachování vysoké rychlosti výroby.
Nižší celkové náklady na vlastnictví
Pod značkou Safeline nabízíme energeticky účinné a dokonale přizpůsobivé rentgenové kontrolní systémy, které představují nadčasovou investici a výhody v podobě nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO).
Aplikace se skleněnými obaly
Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí spolehlivou detekci skleněných i jiných kontaminantů s vysokou hustotou v různých skleněných nádobách a zajišťují naprostou bezpečnost výrobků.
Vysokorychlostní kontrola
Rentgenové detekční systémy pro kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných nádobách automaticky odhalí každou kontaminovanou skleněnou nádobu a spolehlivě ji vyřadí z procesu, a to při zachování vysoké rychlosti výrobní linky.
Bezpečnost a kontrola jakosti výrobků
Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů dokáží provádět celou řadu kontrolních úkonů současně, například detekci kontaminace a kontrolu jakosti, jako jsou kontrola množství náplně, přítomnosti víčka apod.
Kvalitnější kontrola obalů
Volitelné provedení s paprskem vysílaným pod úhlem nebo s vyšším počtem paprsků snižuje počet slepých míst ve skleněných obalech a optimalizuje detekci u dna, hrdla a bočních stěn nádoby.
Aplikace obsahující plechovky
Detekce kontaminantů (včetně kovových) v potravinách, nápojích a zvířecích krmivech balených do nejrůznějších kovových plechovek..
In-line kontrola kvality
Kontrola integrity výrobků, například výšky hladiny náplně a poškození plechovek, může probíhat souběžně s detekcí kontaminace.
Vyšší pravděpodobnost detekce
Rentgenové systémy pro kontrolu obsahu kovových plechovek nabízejí dokonalé pokrytí a vyšší pravděpodobnost detekce kontaminantů.
Snadná integrace do výrobní linky
Systémy pro rentgenovou kontrolu potravin balených do plechovek se montují okolo stávajících dopravníků, kde zabírají jen minimum místa a poskytují rychlou, snadnou a účinnou kontrolu.
Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků
Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin
Potrubní rentgenová kontrola

Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

Rentgenové systémy pro kontrolu sypkých potravin

Potrubní rentgenové kontrolní systémy

Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace nezabalených potravin.
Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných potravinářských výrobků před jejich zabalením.
Rentgenové přístroje pro kontrolu výrobků v potrubí poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a kapalných výrobcích.
Kontrola nezabalených výrobků
Kontrola nebalených potravinářských výrobků, například burgerových směsí (z červeného masa, drůbeže, ryb i vegetariánských) a dalších zastudena tvarovaných výrobků, jakož i kontrola sypkých produktů a produktů přepravovaných potrubím.
Detekce kontaminace
Rentgenové kontrolní systémy jsou navržené se zvláštním důrazem na detekci nežádoucích kontaminantů v potravinách, nehledě na jejich tvar nebo umístění v produktu.
Menší plýtvání potravinami
Při umístění rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobní linky lze kontaminanty odstranit již u zdroje a okamžitě identifikovat dodavatele. Odstranění kontaminantů před zvýšením hodnoty výrobku jeho dalším zpracováním snižuje výrobní náklady i plýtvání potravinami.
Komplexní kontrola kvality
Rentgenové kontrolní systémy Safeline přinášejí maximální úroveň citlivosti, která je zárukou přesnosti, spolehlivosti a jednoduché obsluhy ve všech aplikacích, kde se zpracovávají nezabalené výrobky.
Aplikace se sypkými potravinami
Kontrola sypkých, volných a nebalených výrobků, obvykle ořechových plodů, cereálií, ovoce, zeleniny, masa a krmiv, před zpracováním a zabalením.
Vyšší citlivost
Homogenní vrstva výrobku zvyšuje citlivost detekce a pomáhá při zajištění snadného odhalování případných kontaminantů.
Vysoký výkon
Korýtkový pás a nastavitelné vyrovnávací desky pomáhají udržet výrobek na pásu, minimalizovat rozsypání výrobku a zvýšit rovnoměrnost přepravované vrstvy výrobku při zachování vysoké rychlosti výroby.
Minimalizace množství odpadu
Po kontrole, a dříve než se hodnota výrobku zvýší dalším zpracováním, je nevyhovující díl sypkých potravin odstraněn z linky prostřednictvím vícedráhových vyřazovacích zařízení.
Kontrola výrobků v potrubí
Rentgenová kontrola potravinářských kašovitých, polotuhých a kapalných výrobků při zpracování masa, drůbeže a pekárenských výrobků.
Špičková úroveň bezpečnosti potravin
Potrubní rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou úroveň detekce kontaminantů, jakými jsou například sklo, kovy, kalcifikované kosti, minerály a plasty, a pomáhají ochránit spotřebitele a předcházet nákladnému stahování výrobků z trhu.
Vysoká průchodnost kontroly
Rentgenové systémy pro kontrolu potravin přepravovaných potrubím dokáží v závislosti na aplikaci kontrolovat potravinářské výrobky při rychlosti až 18 tun za hodinu a bez poškození výrobku.
Menší plýtvání potravinami
Rentgenové systémy pro kontrolu potravinářských výrobků přepravovaných potrubím se zpravidla používají v raných fázích výroby, než se zvýší hodnota výrobku, s cílem snížit množství odpadu na minimum a šetřit provozní náklady.
Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy zajišťují spolehlivou detekci kontaminace výrobků v různých typech obchodních obalů.

Rentgenová kontrola skleněných obalů

Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů nabízejí nedostižnou úroveň detekce fyzických kontaminantů, dokonce i ve slepých místech, jako jsou místa u dna sklenic.

Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

Rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou kombinaci detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality výrobků balených do plechovek.

Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace nezabalených potravin.

Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin

Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných potravinářských výrobků před jejich zabalením.

Potrubní rentgenová kontrola

Rentgenové přístroje pro kontrolu výrobků v potrubí poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a kapalných výrobcích.

Nabídka servisních služeb

Globální služby, školení a podpora od předního světového výrobce rentgenových kontrolních systémů

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a další dokumenty o rentgenové kontrole

Brožury

Brožura k softwaru ProdX™
Software ProdX™ vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebude...
Prospekt: Rentgenové systémy pro balené zboží
Naše nová řada rentgenových přístrojů pro kontrolu balených potravinářských a farmaceutických výrobků nabízí díky automatickému nastavení výrobků špič...

Bílé knihy

Kontrola potravin přepravovaných potrubím
Tato bílá kniha obsahuje informace o tom, jak zařízení pro kontrolu výrobků dokáže zvyšovat bezpečnost tekutých potravin přepravovaných potrubím.
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...

Případové studie

Společnost Kuchenmeister se spoléhá na přístroje pro kontrolu výrobků
Společnost Kuchenmeister spoléhá při kontrole pečiva na kontrolní zařízení METTLER TOLEDO již déle než 20 let.
Hornby Organic | Případová studie o kontrole výrobků
Případová studie, ve které se dočtete, jak společnost Hornby Organic rozšiřuje výrobní linku s pomocí systémů METTLER TOLEDO pro kontrolu výrobků.
Případová studie| J&J Snack Foods
Společnost J&J Snack Foods zkoumá výhody zavedení rentgenových kontrolních systémů, které umožňují maximálně využít možnosti detekce a zajistit absenc...
Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...

Časté dotazy

Jaké jsou výhody používání rentgenových kontrolních systémů na potravinářských a farmaceutických výrobních linkách?

Výrobci potravin a léčiv používají rentgenové kontrolní systémy k zajištění maximální kvality a bezpečnosti svých výrobků. Moderní systémy dokáží odhalovat fyzické kontaminanty ve výrobcích a současně zajišťovat i řadu dalších úkonů in-line kontroly kvality. Zavedení rentgenové kontroly ochrání značku a dobré jméno výrobce a současně pomáhá předcházet potenciálně nákladnému stahování výrobků z trhu.

Související dokumenty:


Které kontaminanty dokáže rentgenový kontrolní systém odhalit?

Rentgenová kontrola se vyznačuje mimořádnou účinností při odhalování fyzických kontaminantů z materiálů s vyšší hustotou, jako jsou například všechny kovy, sklo, minerály, kalcifikované kosti a vysokohustotní plasty a pryže. Kromě odhalování kontaminantů dokáží rentgenové systémy provádět i celou řadu dalších úkonů in-line kontroly integrity výrobků, jako jsou například měření zónové a hrubé hmotnosti, zjišťování chybějících nebo poškozených částí výrobku, kontrola výšky náplně, zjišťování zachyceného výrobku v uzávěru a kontrola poškození výrobku a obalu.

Související dokumenty:


Nakolik je rentgenová kontrola potravinářských a farmaceutických výrobků bezpečná?

Radiační dávka používaná při rentgenové kontrole v potravinářském a farmaceutickém průmyslu je mimořádně nízká a nikterak neovlivňuje bezpečnost, chuť ani vzhled výrobku. Použití rentgenové kontrolní technologie je přísně regulované a stále častější. Moderní rentgenové systémy jsou na pracovištích dokonale bezpečné. Samozřejmě za předpokladu dodržení bezpečnostních pokynů. 

Související dokumenty:


Na která místa výrobního procesu by měly výrobní podniky umístit rentgenový systém?

Rentgenový systém lze umístit na začátek procesu, kde může zajišťovat kontrolu naskladňovaných surovin, do libovolného úseku zpracovatelské fáze i na samotný konec výrobní linky. Dodržování procesu HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní body) představuje nejjistější způsob prevence kontaminace výrobků. Výrobní podniky by měly provést revizi výrobního procesu a identifikovat rizika ohrožující bezpečnost výrobku. Na místech s identifikovaným rizikem fyzické kontaminace by měl být zřízen kritický kontrolní bod (CCP). Ten se může v mnoha případech nacházet v rané fázi výrobního procesu, kde je jeho cílem odhalit a odstranit kontaminanty, dříve než výrobek získá přidanou hodnotu. V jiných případech může být praktičtější kontrolu provádět během výroby nebo na konci výrobního procesu, před expedicí hotového výrobku.

Související dokumenty:


Může rentgenová kontrola podpořit naše úsilí o dosažení co nejvyšší celkové efektivity zařízení a zvýšit efektivitu výroby?

Celková efektivita zařízení (OEE) představuje klíčové měřítko výkonu. U kvalitního rentgenového kontrolního systému jsou informace požadované pro sledování OEE nepřetržitě k dispozici. Rentgenové systémy METTLER TOLEDO Safeline dokáží přispět k OEE mnoha způsoby prostřednictvím:

 • maximalizace výkonu,
 • robustní konstrukce zařízení,
 • rychlejšího nastavení nových výrobků a změn výroby,
 • vylepšených rutin ověření výkonu (PVR), které probíhají in-line a bez nutnosti zastavení linky,
 • statistických informací zobrazovaných na displeji přístroje i na vzdálených zařízeních.

Související dokumenty:


Co se rozumí mírou chybně vyřazených výrobků (False Reject Rate, FRR)? 

Mírou chybně vyřazených výrobků (FRR) se rozumí procento vyhovujících výrobků, které byly vyřazeny z výrobní linky. Náš moderní rentgenový kontrolní software automatizuje nastavení výrobků a jejich změnu tak, aby systém mohl dosahovat špičkové úrovně citlivosti při minimálním počtu chybně vyřazených, vyhovujících výrobků.

Související dokumenty:


Dokáže rentgenová kontrola pomoci při pronikání na nové trhy?

Zavedení systémů rentgenové kontroly pro zajištění bezpečnosti a kvality produktů do programů kontroly v rámci celého podniku napomáhá výrobcům potravin pracovat v souladu s národními a mezinárodními předpisy, místní legislativou, i normami stanovenými obchodníky, a otevírat tak nové tržní příležitosti.

Související dokumenty:


Měli bychom na naši výrobní linku umístit rentgenový systém, nebo detektor kovů? 

Nejvhodnější kontrolní technologii, tj. rentgenový systém, nebo detektor kovů, vám pomůže stanovit druh vyráběného výrobku a typ kontaminantů, jejichž výskyt je ve výrobním procesu pravděpodobný. Při výběru byste měli zohlednit výsledek posouzení dle normy HACCP. V některých případech může být optimální volbou použití obou technologií na různých kritických kontrolních bodech (CCP). 

Související dokumenty:


Je servis rentgenových systémů nákladný?

Společně se zakoupením rentgenového systému by měla být vždy uzavřena i servisní smlouva. Pravidelný servis systému, jehož součástí je i ověření výkonu, zajistí optimální výsledky kontroly. Předejdete tak potížím s bezpečností potravin. Preventivní údržba umožňuje výrobním podnikům předcházet odstávkám provozu v důsledku neplánované údržby.

Při uzavření servisní smlouvy udělujeme na rentgenové generátory všech systémů METTLER TOLEDO X3000 záruku v délce 5 let. Díky ochraně nejcennější součásti rentgenového přístroje mohou mít výrobní podniky jistotu maximálního využití výrobního času.


  Proč zakoupit právě rentgenový systém METTLER TOLEDO Safeline?

  METTLER TOLEDO přední světový dodavatel rentgenových kontrolních systémů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi se zaváděním řešení pro kontrolu nezabalených výrobků i výrobků zabalených do nejrůznějších obalových materiálů, jako jsou sklenice, kovové plechovky a další obchodní obaly.

  Máme k dispozici celosvětovou síť servisních techniků, kteří vám ochotně poradí s optimalizací kontrolních systémů na maximální výkon. Podporu a servis rentgenových kontrolních systémů zajišťujeme po celou dobu jejich životního cyklu. 

  Související dokumenty:


  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.