Rentgenové kontrolní systémy Safeline | METTLER TOLEDO

  Rentgenové kontrolní systémy Safeline

  Rentgenové kontrolní přístroje Safeline zvyšují bezpečnost výrobků a posilují kontrolu kvality

   

  Bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace a zabezpečování jakosti

  Detekce kontaminace

  Naše špičkové rentgenové kontrolní systémy poskytují vynikající úroveň detekce níže uvedených nebezpečn...

  Detekce kontaminace

  Naše špičkové rentgenové kontrolní systémy poskytují vynikající úroveň detekce níže uvedených nebezpečných kontaminantů – nehledě na jejich tvar, velikost a polohu ve výrobku:

  • Detekce skleněných střepů (včetně detekce skla ve skleněných obalech)
  • Detekce kovů (dokonce i v kovových plechovkách a obalech obsahujících pokovenou fólii)
  • Detekce minerálů
  • Detekce některých plastů a pryžových hmot
  • Detekce kalcifikovaných kostí (včetně drůbežích)

  Odborníci Safeline X-Ray disponují rozsáhlými zkušenostmi se zaváděním řešení pro kontrolu  nezabalených potravinářských a farmaceutických výrobků, tj. například surovin, sypkých (volných) i čerpaných výrobků,i  kontrolu výrobků balených například do těchto obalů:

  • Skleněné nádoby – sklenice a láhve
  • Kovové plechovky – všech tvarů a velikostí
  • Prodejní balení – včetně vysokých a tuhých nádob, plastových nádob, kartonů/krabic, sáčků, pytlů, tácků, tub a blistrových balení/sáčků.

  Kontrola pro účely řízení jakosti

  Kromě spolehlivého zachycení kontaminantů vám mohou rentgenové kontrolní přístroje Safeline pomoci zvyšovat produktivitu prostřednictvím široké nabídky funkcí pro kontrolu kvality. V rámci jediného průchodu výrobku a za vysoké rychlosti výroby dokáží rentgenové systémy pro kontrolu potravin a farmak provést celou řadu úkonů kvalitativní kontroly:

  • měření hmotnosti,
  • počítání kusů,
  • identifikaci chybějících nebo poškozených výrobků,
  • kontrolu výšky náplně,
  • kontrolu integrity balení,
  • kontrolu poškození obalů.

  Shoda s předpisy

  Umístění našeho rentgenového kontrolního systému na výrobní linku může výrobcům pomoci v úsilí o zajištění shody s normami založenými na analýze rizik a kritických kontrolních bodech (HACCP) a uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI):

  • Globální normy sdružení British Retail Consortium (BRC) pro bezpečnost potravin
  • Mezinárodní potravinová norma (IFS)
  • Norma Bezpečné a kvalitní potraviny (Safe Quality Food, SQF) 2000
  • Základní norma pro certifikaci bezpečnosti potravin 22000 (The Foundation for Food Safety Certification (FSSC) 22000).

  Rentgenové kontrolní přístroje Safeline mohou navíc pomoci výrobcům farmaceutických přípravků v zajišťování shody se zásadami správné výrobní praxe, zejména s předpisy normy 21 CFR části 210 a 211, GAMP¬¬- 4 a 21 CFR část 11, jejichž dodržování vyžadují Evropská léková agentura (EMEA) v Evropě a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických.


   

  Safeline X-ray je přední dodavatel kontrolních zařízení pro detekci kontaminace a zajišťování kontroly kvality. Výrobci potravin, nápojů a farmaceutických výrobků z celého světa se spoléhají na naše rentgenové kontrolní přístroje, které jim pomáhají chránit zdraví spotřebitelů a dobré jméno značky, minimalizovat riziko nákladného stahování výrobků z trhu a zajistit shodu s platnými předpisy.

  Rentgenové kontrolní přístroje Safeline nabízejí bezpečnost a kontrolu kvality v každé fázi zpracování surovin, sypkých (volných), čerpaných i zabalených výrobků. Citlivost rentgenové detekce kontaminantů neovlivní ani pokovená fólie.

  Rentgenová kontrola skleněných obalů
  Systémy pro kontrolu obsahu plechovek
  Potrubní rentgenová kontrola

  Rentgenové kontrolní systémy pro skleněné obaly

  Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

  Potrubní rentgenové kontrolní systémy

  Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů nabízejí nedostižnou úroveň detekce fyzických kontaminantů, dokonce i ve slepých místech, jako jsou místa u dna sklenic.
  Rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou kombinaci detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality výrobků balených do plechovek.
  Rentgenové přístroje pro kontrolu výrobků v potrubí poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a kapalných výrobcích.
  Aplikace se skleněnými obaly
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí spolehlivou detekci skleněných i jiných kontaminantů s vysokou hustotou v různých skleněných nádobách a zajišťují naprostou bezpečnost výrobků.
  Vysokorychlostní kontrola
  Rentgenové detekční systémy pro kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných nádobách automaticky odhalí každou kontaminovanou skleněnou nádobu a spolehlivě ji vyřadí z procesu, a to při zachování vysoké rychlosti výrobní linky.
  Bezpečnost a kontrola jakosti výrobků
  Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů dokáží provádět celou řadu kontrolních úkonů současně, například detekci kontaminace a kontrolu jakosti, jako jsou kontrola množství náplně, přítomnosti víčka apod.
  Kvalitnější kontrola obalů
  Volitelné provedení s paprskem vysílaným pod úhlem nebo s vyšším počtem paprsků snižuje počet slepých míst ve skleněných obalech a optimalizuje detekci u dna, hrdla a bočních stěn nádoby.
  Aplikace obsahující plechovky
  Detekce kontaminantů, včetně kovových, v potravinách, nápojích a zvířecích krmivech balených do nejrůznějších kovových plechovek.
  In-line kontrola kvality
  Kontrola integrity výrobků, například výšky hladiny náplně a poškození plechovek, může probíhat souběžně s detekcí kontaminace.
  Vyšší pravděpodobnost detekce
  Rentgenové systémy pro kontrolu obsahu kovových plechovek nabízejí dokonalé pokrytí a vyšší pravděpodobnost detekce kontaminantů.
  Snadná integrace do výrobní linky
  Systémy pro rentgenovou kontrolu potravin balených do plechovek se montují okolo stávajících dopravníků, kde zabírají jen minimum místa a poskytují rychlou, snadnou a účinnou kontrolu.
  Kontrola výrobků v potrubí
  Rentgenová kontrola potravinářských kašovitých, polotuhých a kapalných výrobků při zpracování masa, drůbeže a pekárenských výrobků.
  Špičková úroveň bezpečnosti potravin
  Potrubní rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou úroveň detekce kontaminantů, jakými jsou například sklo, kovy, kalcifikované kosti, minerály a plasty, a pomáhají ochránit spotřebitele a předcházet nákladnému stahování výrobků z trhu.
  Vysoká průchodnost kontroly
  Rentgenové systémy pro kontrolu potravin přepravovaných potrubím dokáží v závislosti na aplikaci kontrolovat potravinářské výrobky při rychlosti až 18 tun za hodinu a bez poškození výrobku.
  Menší plýtvání potravinami
  Rentgenové systémy pro kontrolu potravinářských výrobků přepravovaných potrubím se zpravidla používají v raných fázích výroby, než se zvýší hodnota výrobku, s cílem snížit množství odpadu na minimum a šetřit provozní náklady.
  Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků
  Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin
  Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

  Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků

  Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin

  Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

  Rentgenové kontrolní systémy zajišťují spolehlivou detekci kontaminace výrobků v různých typech obchodních obalů.
  Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných potravinářských výrobků před jejich zabalením.
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace nezabalených potravin.
  Kontrola balených výrobků
  Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
  Detekce kontaminace
  Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
  Kontrola kvality výrobků
  Rentgenové kontrolní systémy mohou kromě kontroly kontaminace souběžně kontrolovat i hmotnost, úroveň naplnění, chybějící či poškozené výrobky a zachycení výrobku v uzávěru; to vše při zachování vysoké rychlosti výroby.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Pod značkou Safeline nabízíme energeticky účinné a dokonale přizpůsobivé rentgenové kontrolní systémy, které představují nadčasovou investici a výhody v podobě nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO).
  Aplikace se sypkými potravinami
  Kontrola sypkých, volných a nebalených výrobků, obvykle ořechových plodů, cereálií, ovoce, zeleniny, masa a krmiv, před zpracováním a zabalením.
  Vyšší citlivost
  Homogenní vrstva výrobku zvyšuje citlivost detekce a pomáhá při zajištění snadného odhalování případných kontaminantů.
  Vysoký výkon
  Korýtkový pás a nastavitelné vyrovnávací desky pomáhají udržet výrobek na pásu, minimalizovat rozsypání výrobku a zvýšit rovnoměrnost přepravované vrstvy výrobku při zachování vysoké rychlosti výroby.
  Minimalizace množství odpadu
  Po kontrole, a dříve než se hodnota výrobku zvýší dalším zpracováním, je nevyhovující díl sypkých potravin odstraněn z linky prostřednictvím vícedráhových vyřazovacích zařízení.
  Kontrola nezabalených výrobků
  Kontrola nebalených potravinářských výrobků, například burgerových směsí (z červeného masa, drůbeže, ryb i vegetariánských) a dalších zastudena tvarovaných výrobků, jakož i kontrola sypkých produktů a produktů přepravovaných potrubím.
  Detekce kontaminace
  Rentgenové kontrolní systémy jsou navržené se zvláštním důrazem na detekci nežádoucích kontaminantů v potravinách, nehledě na jejich tvar nebo umístění v produktu.
  Menší plýtvání potravinami
  Při umístění rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobní linky lze kontaminanty odstranit již u zdroje a okamžitě identifikovat dodavatele. Odstranění kontaminantů před zvýšením hodnoty výrobku jeho dalším zpracováním snižuje výrobní náklady i plýtvání potravinami.
  Komplexní kontrola kvality
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline přinášejí maximální úroveň citlivosti, která je zárukou přesnosti, spolehlivosti a jednoduché obsluhy ve všech aplikacích, kde se zpracovávají nezabalené výrobky.
  Rentgenová kontrola skleněných obalů

  Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů nabízejí nedostižnou úroveň detekce fyzických kontaminantů, dokonce i ve slepých místech, jako jsou místa u dna sklenic.

  Aplikace se skleněnými obaly
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí spolehlivou detekci skleněných i jiných kontaminantů s vysokou hustotou v různých skleněných nádobách a zajišťují naprostou bezpečnost výrobků.
  Vysokorychlostní kontrola
  Rentgenové detekční systémy pro kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných nádobách automaticky odhalí každou kontaminovanou skleněnou nádobu a spolehlivě ji vyřadí z procesu, a to při zachování vysoké rychlosti výrobní linky.
  Bezpečnost a kontrola jakosti výrobků
  Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů dokáží provádět celou řadu kontrolních úkonů současně, například detekci kontaminace a kontrolu jakosti, jako jsou kontrola množství náplně, přítomnosti víčka apod.
  Kvalitnější kontrola obalů
  Volitelné provedení s paprskem vysílaným pod úhlem nebo s vyšším počtem paprsků snižuje počet slepých míst ve skleněných obalech a optimalizuje detekci u dna, hrdla a bočních stěn nádoby.
  Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

  Rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou kombinaci detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality výrobků balených do plechovek.

  Aplikace obsahující plechovky
  Detekce kontaminantů, včetně kovových, v potravinách, nápojích a zvířecích krmivech balených do nejrůznějších kovových plechovek.
  In-line kontrola kvality
  Kontrola integrity výrobků, například výšky hladiny náplně a poškození plechovek, může probíhat souběžně s detekcí kontaminace.
  Vyšší pravděpodobnost detekce
  Rentgenové systémy pro kontrolu obsahu kovových plechovek nabízejí dokonalé pokrytí a vyšší pravděpodobnost detekce kontaminantů.
  Snadná integrace do výrobní linky
  Systémy pro rentgenovou kontrolu potravin balených do plechovek se montují okolo stávajících dopravníků, kde zabírají jen minimum místa a poskytují rychlou, snadnou a účinnou kontrolu.
  Potrubní rentgenová kontrola

  Rentgenové přístroje pro kontrolu výrobků v potrubí poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a kapalných výrobcích.

  Kontrola výrobků v potrubí
  Rentgenová kontrola potravinářských kašovitých, polotuhých a kapalných výrobků při zpracování masa, drůbeže a pekárenských výrobků.
  Špičková úroveň bezpečnosti potravin
  Potrubní rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou úroveň detekce kontaminantů, jakými jsou například sklo, kovy, kalcifikované kosti, minerály a plasty, a pomáhají ochránit spotřebitele a předcházet nákladnému stahování výrobků z trhu.
  Vysoká průchodnost kontroly
  Rentgenové systémy pro kontrolu potravin přepravovaných potrubím dokáží v závislosti na aplikaci kontrolovat potravinářské výrobky při rychlosti až 18 tun za hodinu a bez poškození výrobku.
  Menší plýtvání potravinami
  Rentgenové systémy pro kontrolu potravinářských výrobků přepravovaných potrubím se zpravidla používají v raných fázích výroby, než se zvýší hodnota výrobku, s cílem snížit množství odpadu na minimum a šetřit provozní náklady.
  Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků

  Rentgenové kontrolní systémy zajišťují spolehlivou detekci kontaminace výrobků v různých typech obchodních obalů.

  Kontrola balených výrobků
  Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
  Detekce kontaminace
  Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
  Kontrola kvality výrobků
  Rentgenové kontrolní systémy mohou kromě kontroly kontaminace souběžně kontrolovat i hmotnost, úroveň naplnění, chybějící či poškozené výrobky a zachycení výrobku v uzávěru; to vše při zachování vysoké rychlosti výroby.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Pod značkou Safeline nabízíme energeticky účinné a dokonale přizpůsobivé rentgenové kontrolní systémy, které představují nadčasovou investici a výhody v podobě nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO).
  Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin

  Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných potravinářských výrobků před jejich zabalením.

  Aplikace se sypkými potravinami
  Kontrola sypkých, volných a nebalených výrobků, obvykle ořechových plodů, cereálií, ovoce, zeleniny, masa a krmiv, před zpracováním a zabalením.
  Vyšší citlivost
  Homogenní vrstva výrobku zvyšuje citlivost detekce a pomáhá při zajištění snadného odhalování případných kontaminantů.
  Vysoký výkon
  Korýtkový pás a nastavitelné vyrovnávací desky pomáhají udržet výrobek na pásu, minimalizovat rozsypání výrobku a zvýšit rovnoměrnost přepravované vrstvy výrobku při zachování vysoké rychlosti výroby.
  Minimalizace množství odpadu
  Po kontrole, a dříve než se hodnota výrobku zvýší dalším zpracováním, je nevyhovující díl sypkých potravin odstraněn z linky prostřednictvím vícedráhových vyřazovacích zařízení.
  Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

  Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace nezabalených potravin.

  Kontrola nezabalených výrobků
  Kontrola nebalených potravinářských výrobků, například burgerových směsí (z červeného masa, drůbeže, ryb i vegetariánských) a dalších zastudena tvarovaných výrobků, jakož i kontrola sypkých produktů a produktů přepravovaných potrubím.
  Detekce kontaminace
  Rentgenové kontrolní systémy jsou navržené se zvláštním důrazem na detekci nežádoucích kontaminantů v potravinách, nehledě na jejich tvar nebo umístění v produktu.
  Menší plýtvání potravinami
  Při umístění rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobní linky lze kontaminanty odstranit již u zdroje a okamžitě identifikovat dodavatele. Odstranění kontaminantů před zvýšením hodnoty výrobku jeho dalším zpracováním snižuje výrobní náklady i plýtvání potravinami.
  Komplexní kontrola kvality
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline přinášejí maximální úroveň citlivosti, která je zárukou přesnosti, spolehlivosti a jednoduché obsluhy ve všech aplikacích, kde se zpracovávají nezabalené výrobky.

  Nabídka servisních služeb

  Globální služby, školení a podpora od předního světového výrobce rentgenových kontrolních systémů

  Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

  K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

  Publikace ke stažení

  Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a další dokumenty o rentgenové kontrole

  Brožury

  ProdX Data Management Software
  ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

  Bílé knihy

  Prevence fyzické kontaminace potravin
  Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...
  Výběr uceleného řešení pro rentgenovou kontrolu
  Tato bílá kniha předkládá čtenářům 11 důležitých kroků, které výrobcům potravin a farmak pomáhají s výběrem uceleného řešení pro rentgenovou kontrolu.
  Jak postupovat při výběru vhodného rentgenového systému
  Tato bílá kniha nabízí výrobním podnikům praktické rady o tom, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího rentgenového a vyřazovacího systému pro jejich...
  Jaká velikost diod je optimální pro váš výrobek?
  Tato bílá kniha obsahuje praktické rady, jak postupovat při výběru vhodné velikosti diod pro optimální výsledky rentgenové kontroly.
  Budování účinného programu kontroly výrobků
  V této bílé knize se dočtete, jak budovat účinný program rentgenové kontroly, jehož cílem je minimalizovat kontaminaci cizorodými tělesy a vady výrobk...
  Jak předcházet kontaminaci cizorodými tělesy
  Bílá kniha názorně ukazuje, jak správná konstrukční a výrobní praxe může výrobcům potravin a léčiv pomoci snížit riziko kontaminace cizorodými tělesy...
  Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
  Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...
  HACCP vs. HARPC – jaké jsou mezi nimi rozdíly?
  Tato bílá kniha se zabývá podobnostmi a rozdíly mezi normami HACCP a HARPC.
  Jak vybírat kritické kontrolní body pro rentgenové systémy
  Tato bílá kniha obsahuje praktické informace o výběru nejúčinnějších kritických kontrolních bodů pro rentgenové kontrolní systémy s cílem snížit míru...
  Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
  Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...

  Případové studie

  Pekárna La Provence Bakery se spoléhá na kontrolní zařízení
  V roce 2016 zakoupila společnost La Provence novou linku na výrobu sušenek a obrátila se na společnost METTLER TOLEDO s poptávkou na nové kontrolní za...
  Bell Food Group
  Případová studie o rentgenovém kontrolním systému, ve které se dočtete, jak společnost Bell Food Group zajišťuje kontrolu burgerových směsí z hlediska...
  Zajištění optimální bezpečnosti potravin a kontroly kvality
  Aby si společnost Heinrichsthaler zachovala konkurenceschopnost, průběžně pracuje na zvyšování efektivity svých výrobních zařízení. Zavedla proto pět...
  Společnost Kinnerton investuje do technologie pro kontrolu výrobků
  Společnost Kinnerton před nedávnem investovala do detektorů kovů a rentgenových kontrolních systémů METTLER TOLEDO. Tato moudrá investice zajistí spol...
  Důraz na kvalitu
  Společnost Grupo Dulcesol se zabývá výrobou pekařských a cukrářských výrobků. Aby si mohla dlouhodobě zachovat vysoký standard kvality, spoléhá se v r...
  Žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti sušeného ovoce a zeleniny
  Francouzská společnost Calabas Industrie založená v roce 2010 se specializuje na logistiku, skladování a především balení sušeného ovoce a zeleniny. Z...
  Zajišťování bezpečnosti výrobků
  Společnost Laboratoires BEA sídlí v srdci Provensálska, kde vyrábí produkty pro osobní péči pro řadu světoznámých značek. V případové studii tato fran...
  Rentgenové paprsky pomáhají společnosti Toro plnit stanovené cíle
  Společnost Toro se při zajišťování kvality a bezpečnosti svého širokého výrobního portfolia spoléhá na rentgenovou kontrolní technologii. V aplikacích...

  Multimédia

  Podívejte se na naše informativní videa o kontrole výrobků

  X-ray Inspection of Frozen Formed Products
  X37 Series X-ray Inspection Systems
  Pumped Food Inspection
  X36 Series of X-ray Systems
  Five Year X-ray Generator Warranty
  X-ray Inspection of Loose Bulk Foods
  X-ray Inspection of Canned Foods
  Glass in Glass Inspection
  White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
  X-ray Inspection Guides
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.