Rentgenová kontrola| Systémy pro rentgenovou kontrolu potravin

Rezervujte si online schůzku s naším specialistou ještě dnes

Rezervujte si schůzku

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Vyšší bezpečnost a lepší kontrola kvality výrobků

Rentgenové kontrolní systémy jsou navrženy se zvláštním důrazem na detekci nežádoucích fyzických kontaminantů v potravinách a farmaceutických výrobcích, bez ohledu na jejich tvar nebo umístění v produktu. Při umístění rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobní linky lze kontaminanty odstranit již u zdroje a okamžitě identifikovat dodavatele. Odstranění kontaminantů před zvýšením hodnoty výrobku jeho dalším zpracováním snižuje výrobní náklady i plýtvání potravinami.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy zajišťují spolehlivou detekci kontaminantů výrobků v různých typech prodejních obalů. Podrobnosti

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných nádob

Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných nádob nabízejí nedostižnou úroveň detekce fyzické kontaminace, a to i ve slepých místech, jako jsou ta u dna nádoby. Podrobnosti

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Systémy pro rentgenovou kontrolu konzervovaných potravin

Systémy pro rentgenovou kontrolu nabízejí kombinaci špičkové detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality potravin balených do plechovek. Podrobnosti

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Kontrola sypkých potravin s využitím rentgenu

Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci fyzické kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných potravinářských výrobků před jejich zabalením. Podrobnosti

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Potrubní rentgenové kontrolní systémy

Potrubní rentgenové kontrolní systémy poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminantů v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a tekutých výrobcích. Podrobnosti

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy Safeline od společnosti METTLER TOLEDO nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminantů v nebalených potravinách. Podrobnosti

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Jaké jsou výhody používání rentgenových kontrolních systémů na potravinářských a farmaceutických výrobních linkách?

Výrobci potravin a léčiv používají rentgenové kontrolní systémy k zajištění maximální kvality a bezpečnosti svých výrobků. Moderní systémy dokážou detekovat fyzické kontaminanty ve výrobcích a současně provádět i řadu dalších úkonů in-line kontroly kvality. Zavedení rentgenové kontroly ochrání značku a dobré jméno výrobce a současně pomáhá předcházet potenciálně nákladnému stahování výrobků z trhu.

Související dokumenty:

 

Které kontaminanty dokáže rentgenový kontrolní systém odhalit?

Rentgenová kontrola se vyznačuje mimořádnou účinností při detekování fyzických kontaminantů s vyšší hustotou, jako jsou například všechny kovy, sklo, minerály, kalcifikované kosti a vysokohustotní plasty či pryže. Kromě odhalování kontaminantů dokážou rentgenové systémy provádět i celou řadu dalších úkonů in-line kontroly integrity výrobků, například měření zónové a hrubé hmotnosti, zjišťování chybějících nebo poškozených částí výrobku, kontrolu výšky hladiny náplně, zjišťování zachyceného výrobku v uzávěru a kontrolu poškozeného výrobku či obalu.

Související dokumenty:

 

Nakolik je rentgenová kontrola potravinářských a farmaceutických výrobků bezpečná?

Úroveň radiace používané pro rentgenovou kontrolu v potravinářském a farmaceutickém průmyslu je mimořádně nízká a nikterak neovlivňuje bezpečnost, chuť ani texturu výrobku. Použití rentgenových kontrolních systémů je přísně regulováno a zároveň je čím dál běžnější. Moderní rentgenové systémy jsou na pracovištích zcela bezpečné – samozřejmě za předpokladu, že jsou dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny. 

Související dokumenty:

 

Na která místa výrobního procesu by měly výrobní podniky umístit rentgenový systém?

Rentgenový systém lze umístit na začátek procesu, kde může zajišťovat kontrolu naskladňovaných surovin, do libovolného úseku zpracovatelské fáze i na samotný konec výrobní linky. Dodržování procesu HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní body) představuje nejjistější způsob prevence kontaminace výrobků. Výrobní podniky by měly provést revizi výrobního procesu a identifikovat rizika ohrožující bezpečnost výrobku. Na místech s identifikovaným rizikem fyzické kontaminace by měl být zřízen kritický kontrolní bod (CCP). Ten se může v mnoha případech nacházet v rané fázi výrobního procesu, kde je jeho cílem odhalit a odstranit kontaminanty dříve, než výrobek získá přidanou hodnotu. V jiných případech může být praktičtější kontrolu provádět během výroby nebo na konci výrobního procesu, před expedicí hotového výrobku.

Související dokumenty:

 

Může rentgenová kontrola podpořit naše úsilí o dosažení co nejvyšší celkové efektivity zařízení a zvýšit efektivitu výroby?

Celková efektivita zařízení (OEE) představuje klíčové měřítko výkonu. U kvalitního rentgenového kontrolního systému jsou informace požadované pro sledování OEE nepřetržitě k dispozici. Rentgenové systémy METTLER TOLEDO Safeline přispívají k OEE mnoha způsoby, a to prostřednictvím:

  • maximalizace výkonu,
  • robustní konstrukce zařízení,
  • rychlejšího nastavení nových výrobků a změn výroby,
  • vylepšených rutin ověření výkonu (PVR), které probíhají in-line a bez nutnosti zastavení linky,
  • statistických informací zobrazovaných na displeji přístroje i na vzdálených zařízeních.

Související dokumenty:

 

Co je míra chybně vyřazených výrobků (FRR)

Mírou chybně vyřazených výrobků (FRR) se rozumí procento vyhovujících výrobků, které byly vyřazeny z výrobní linky. Náš moderní software pro rentgenovou kontrolu automatizuje nastavení výrobků a jejich výměnu tak, aby mohl systém dosahovat špičkové úrovně citlivosti detekce a současně minimalizovat počet chybně vyřazených výrobků.

Související dokumenty:

 

Dokáže rentgenová kontrola pomoci při pronikání na nové trhy?

Zavedení systémů rentgenové kontroly k zajištění bezpečnosti a kvality produktů do programů kontroly v rámci celého podniku napomáhá výrobcům potravin zajistit soulad s národními a mezinárodními předpisy, místní legislativou i normami stanovenými obchodníky a vytvářet tak nové obchodní příležitosti.

Související dokumenty:

 

Měli bychom na naši výrobní linku umístit systém pro rentgenovou kontrolu nebo detekci kovů?

Nejvhodnější technologii (tj. zda použít rentgenový systém, nebo detektor kovů) lze určit podle druhu vyráběného výrobku a typu kontaminantů, jejichž výskyt je ve výrobním procesu pravděpodobný. Při výběru byste měli zohlednit také výsledek posuzování na základě HACCP. V některých případech může být optimální volbou použití obou technologií na různých kritických kontrolních bodech (CCP). 

Související dokumenty:

 

Je servis rentgenových systémů nákladný?

Společně se zakoupením rentgenového systému by měla být vždy uzavřena i servisní smlouva. Pravidelný servis rentgenového systému, jehož součástí je i ověření výkonu, zajistí jeho provoz při optimálním výkonu. Předejdete tak potížím s bezpečností potravin. Preventivní údržba umožňuje výrobním podnikům předcházet odstávkám provozu v důsledku neplánované údržby.

Při uzavření servisní smlouvy poskytujeme na rentgenové generátory všech systémů METTLER TOLEDO X3000 5letou záruku. Díky ochraně nejcennější součásti rentgenového přístroje mohou mít výrobní podniky jistotu maximálního využití výrobního času.

 

Proč zakoupit právě rentgenový systém METTLER TOLEDO Safeline?

Společnost METTLER TOLEDO je přední dodavatel technologie pro rentgenovou kontrolu v oblasti zpracování a balení potravin a léčiv. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi se zaváděním řešení pro kontrolu nebalených výrobků i výrobků balených do nejrůznějších obalových materiálů, jako jsou sklenice, kovové plechovky a další prodejní obaly.

Máme k dispozici celosvětovou síť servisních techniků, kteří vám ochotně poradí s optimalizací kontrolních systémů na maximální výkon. K vašemu rentgenovému systému vám poskytneme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti. 

Související dokumenty: