Rentgenové kontrolní systémy Safeline | METTLER TOLEDO
Potravinářský rentgenový kontrolní systém řady X33

Rentgenové kontrolní systémy Safeline

Rentgenové kontrolní přístroje Safeline zvyšují bezpečnost výrobků a posilují kontrolu kvality

 

Bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace a zabezpečování jakosti

Detekce kontaminace

Naše špičkové rentgenové kontrolní systémy poskytují vynikající úroveň detekce níže uvedených nebezpečn...

Detekce kontaminace

Naše špičkové rentgenové kontrolní systémy poskytují vynikající úroveň detekce níže uvedených nebezpečných kontaminantů – nehledě na jejich tvar, velikost a polohu ve výrobku:

 • Detekce skleněných střepů (včetně detekce skla ve skleněných obalech)
 • Detekce kovů (dokonce i v kovových plechovkách a obalech obsahujících pokovenou fólii)
 • Detekce minerálů
 • Detekce některých plastů a pryžových hmot
 • Detekce kalcifikovaných kostí (včetně drůbežích)

Odborníci Safeline X-Ray disponují rozsáhlými zkušenostmi se zaváděním řešení pro kontrolu  nezabalených potravinářských a farmaceutických výrobků, tj. například surovin, sypkých (volných) i čerpaných výrobků,i  kontrolu výrobků balených například do těchto obalů:

 • Skleněné nádoby – sklenice a láhve
 • Kovové plechovky – všech tvarů a velikostí
 • Prodejní balení – včetně vysokých a tuhých nádob, plastových nádob, kartonů/krabic, sáčků, pytlů, tácků, tub a blistrových balení/sáčků.

Kontrola pro účely řízení jakosti

Kromě spolehlivého zachycení kontaminantů vám mohou rentgenové kontrolní přístroje Safeline pomoci zvyšovat produktivitu prostřednictvím široké nabídky funkcí pro kontrolu kvality. V rámci jediného průchodu výrobku a za vysoké rychlosti výroby dokáží rentgenové systémy pro kontrolu potravin a farmak provést celou řadu úkonů kvalitativní kontroly:

 • měření hmotnosti,
 • počítání kusů,
 • identifikaci chybějících nebo poškozených výrobků,
 • kontrolu výšky náplně,
 • kontrolu integrity balení,
 • kontrolu poškození obalů.

Shoda s předpisy

Umístění našeho rentgenového kontrolního systému na výrobní linku může výrobcům pomoci v úsilí o zajištění shody s normami založenými na analýze rizik a kritických kontrolních bodech (HACCP) a uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI):

 • Globální normy sdružení British Retail Consortium (BRC) pro bezpečnost potravin
 • Mezinárodní potravinová norma (IFS)
 • Norma Bezpečné a kvalitní potraviny (Safe Quality Food, SQF) 2000
 • Základní norma pro certifikaci bezpečnosti potravin 22000 (The Foundation for Food Safety Certification (FSSC) 22000).

Rentgenové kontrolní přístroje Safeline mohou navíc pomoci výrobcům farmaceutických přípravků v zajišťování shody se zásadami správné výrobní praxe, zejména s předpisy normy 21 CFR části 210 a 211, GAMP¬¬- 4 a 21 CFR část 11, jejichž dodržování vyžadují Evropská léková agentura (EMEA) v Evropě a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických.


 

Safeline X-ray je přední dodavatel kontrolních zařízení pro detekci kontaminace a zajišťování kontroly kvality. Výrobci potravin, nápojů a farmaceutických výrobků z celého světa se spoléhají na naše rentgenové kontrolní přístroje, které jim pomáhají chránit zdraví spotřebitelů a dobré jméno značky, minimalizovat riziko nákladného stahování výrobků z trhu a zajistit shodu s platnými předpisy.

Rentgenové kontrolní přístroje Safeline nabízejí bezpečnost a kontrolu kvality v každé fázi zpracování surovin, sypkých (volných), čerpaných i zabalených výrobků. Citlivost rentgenové detekce kontaminantů neovlivní ani pokovená fólie.

Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků
Rentgenová kontrola skleněných obalů
Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy pro skleněné obaly

Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

Rentgenové kontrolní systémy zajišťují spolehlivou detekci kontaminace výrobků v různých typech obchodních obalů.
Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů nabízejí nedostižnou úroveň detekce fyzických kontaminantů, dokonce i ve slepých místech, jako jsou místa u dna sklenic.
Rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou kombinaci detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality výrobků balených do plechovek.
Kontrola balených výrobků
Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
Detekce kontaminace
Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
Kontrola kvality výrobků
Rentgenové kontrolní systémy mohou kromě kontroly kontaminace souběžně kontrolovat i hmotnost, úroveň naplnění, chybějící či poškozené výrobky a zachycení výrobku v uzávěru; to vše při zachování vysoké rychlosti výroby.
Nižší celkové náklady na vlastnictví
Pod značkou Safeline nabízíme energeticky účinné a dokonale přizpůsobivé rentgenové kontrolní systémy, které představují nadčasovou investici a výhody v podobě nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO).
Aplikace se skleněnými obaly
Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí spolehlivou detekci skleněných i jiných kontaminantů s vysokou hustotou v různých skleněných nádobách a zajišťují naprostou bezpečnost výrobků.
Vysokorychlostní kontrola
Rentgenové detekční systémy pro kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných nádobách automaticky odhalí každou kontaminovanou skleněnou nádobu a spolehlivě ji vyřadí z procesu, a to při zachování vysoké rychlosti výrobní linky.
Bezpečnost a kontrola jakosti výrobků
Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů dokáží provádět celou řadu kontrolních úkonů současně, například detekci kontaminace a kontrolu jakosti, jako jsou kontrola množství náplně, přítomnosti víčka apod.
Kvalitnější kontrola obalů
Volitelné provedení s paprskem vysílaným pod úhlem nebo s vyšším počtem paprsků snižuje počet slepých míst ve skleněných obalech a optimalizuje detekci u dna, hrdla a bočních stěn nádoby.
Aplikace obsahující plechovky
Detekce kontaminantů, včetně kovových, v potravinách, nápojích a zvířecích krmivech balených do nejrůznějších kovových plechovek.
In-line kontrola kvality
Kontrola integrity výrobků, například výšky hladiny náplně a poškození plechovek, může probíhat souběžně s detekcí kontaminace.
Vyšší pravděpodobnost detekce
Rentgenové systémy pro kontrolu obsahu kovových plechovek nabízejí dokonalé pokrytí a vyšší pravděpodobnost detekce kontaminantů.
Snadná integrace do výrobní linky
Systémy pro rentgenovou kontrolu potravin balených do plechovek se montují okolo stávajících dopravníků, kde zabírají jen minimum místa a poskytují rychlou, snadnou a účinnou kontrolu.
Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků
Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin
Potrubní rentgenová kontrola

Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin

Potrubní rentgenové kontrolní systémy

Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace nezabalených potravin.
Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných potravinářských výrobků před jejich zabalením.
Rentgenové přístroje pro kontrolu výrobků v potrubí poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a kapalných výrobcích.
Kontrola nezabalených výrobků
Kontrola nebalených potravinářských výrobků, například burgerových směsí (z červeného masa, drůbeže, ryb i vegetariánských) a dalších zastudena tvarovaných výrobků, jakož i kontrola sypkých produktů a produktů přepravovaných potrubím.
Detekce kontaminace
Rentgenové kontrolní systémy jsou navržené se zvláštním důrazem na detekci nežádoucích kontaminantů v potravinách, nehledě na jejich tvar nebo umístění v produktu.
Menší plýtvání potravinami
Při umístění rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobní linky lze kontaminanty odstranit již u zdroje a okamžitě identifikovat dodavatele. Odstranění kontaminantů před zvýšením hodnoty výrobku jeho dalším zpracováním snižuje výrobní náklady i plýtvání potravinami.
Komplexní kontrola kvality
Rentgenové kontrolní systémy Safeline přinášejí maximální úroveň citlivosti, která je zárukou přesnosti, spolehlivosti a jednoduché obsluhy ve všech aplikacích, kde se zpracovávají nezabalené výrobky.
Aplikace se sypkými potravinami
Kontrola sypkých, volných a nebalených výrobků, obvykle ořechových plodů, cereálií, ovoce, zeleniny, masa a krmiv, před zpracováním a zabalením.
Vyšší citlivost
Homogenní vrstva výrobku zvyšuje citlivost detekce a pomáhá při zajištění snadného odhalování případných kontaminantů.
Vysoký výkon
Korýtkový pás a nastavitelné vyrovnávací desky pomáhají udržet výrobek na pásu, minimalizovat rozsypání výrobku a zvýšit rovnoměrnost přepravované vrstvy výrobku při zachování vysoké rychlosti výroby.
Minimalizace množství odpadu
Po kontrole, a dříve než se hodnota výrobku zvýší dalším zpracováním, je nevyhovující díl sypkých potravin odstraněn z linky prostřednictvím vícedráhových vyřazovacích zařízení.
Kontrola výrobků v potrubí
Rentgenová kontrola potravinářských kašovitých, polotuhých a kapalných výrobků při zpracování masa, drůbeže a pekárenských výrobků.
Špičková úroveň bezpečnosti potravin
Potrubní rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou úroveň detekce kontaminantů, jakými jsou například sklo, kovy, kalcifikované kosti, minerály a plasty, a pomáhají ochránit spotřebitele a předcházet nákladnému stahování výrobků z trhu.
Vysoká průchodnost kontroly
Rentgenové systémy pro kontrolu potravin přepravovaných potrubím dokáží v závislosti na aplikaci kontrolovat potravinářské výrobky při rychlosti až 18 tun za hodinu a bez poškození výrobku.
Menší plýtvání potravinami
Rentgenové systémy pro kontrolu potravinářských výrobků přepravovaných potrubím se zpravidla používají v raných fázích výroby, než se zvýší hodnota výrobku, s cílem snížit množství odpadu na minimum a šetřit provozní náklady.
Rentgenové systémy pro kontrolu balených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy zajišťují spolehlivou detekci kontaminace výrobků v různých typech obchodních obalů.

Kontrola balených výrobků
Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
Detekce kontaminace
Rentgenové systémy dokáží kontrolovat pestrou paletu obchodních obalů, a to bez ohledu na jejich tvar a použitý obalový materiál.
Kontrola kvality výrobků
Rentgenové kontrolní systémy mohou kromě kontroly kontaminace souběžně kontrolovat i hmotnost, úroveň naplnění, chybějící či poškozené výrobky a zachycení výrobku v uzávěru; to vše při zachování vysoké rychlosti výroby.
Nižší celkové náklady na vlastnictví
Pod značkou Safeline nabízíme energeticky účinné a dokonale přizpůsobivé rentgenové kontrolní systémy, které představují nadčasovou investici a výhody v podobě nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO).
Rentgenová kontrola skleněných obalů

Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů nabízejí nedostižnou úroveň detekce fyzických kontaminantů, dokonce i ve slepých místech, jako jsou místa u dna sklenic.

Aplikace se skleněnými obaly
Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí spolehlivou detekci skleněných i jiných kontaminantů s vysokou hustotou v různých skleněných nádobách a zajišťují naprostou bezpečnost výrobků.
Vysokorychlostní kontrola
Rentgenové detekční systémy pro kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných nádobách automaticky odhalí každou kontaminovanou skleněnou nádobu a spolehlivě ji vyřadí z procesu, a to při zachování vysoké rychlosti výrobní linky.
Bezpečnost a kontrola jakosti výrobků
Rentgenové systémy pro kontrolu skleněných obalů dokáží provádět celou řadu kontrolních úkonů současně, například detekci kontaminace a kontrolu jakosti, jako jsou kontrola množství náplně, přítomnosti víčka apod.
Kvalitnější kontrola obalů
Volitelné provedení s paprskem vysílaným pod úhlem nebo s vyšším počtem paprsků snižuje počet slepých míst ve skleněných obalech a optimalizuje detekci u dna, hrdla a bočních stěn nádoby.
Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

Rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou kombinaci detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality výrobků balených do plechovek.

Aplikace obsahující plechovky
Detekce kontaminantů, včetně kovových, v potravinách, nápojích a zvířecích krmivech balených do nejrůznějších kovových plechovek.
In-line kontrola kvality
Kontrola integrity výrobků, například výšky hladiny náplně a poškození plechovek, může probíhat souběžně s detekcí kontaminace.
Vyšší pravděpodobnost detekce
Rentgenové systémy pro kontrolu obsahu kovových plechovek nabízejí dokonalé pokrytí a vyšší pravděpodobnost detekce kontaminantů.
Snadná integrace do výrobní linky
Systémy pro rentgenovou kontrolu potravin balených do plechovek se montují okolo stávajících dopravníků, kde zabírají jen minimum místa a poskytují rychlou, snadnou a účinnou kontrolu.
Rentgenové systémy pro kontrolu nebalených výrobků

Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace nezabalených potravin.

Kontrola nezabalených výrobků
Kontrola nebalených potravinářských výrobků, například burgerových směsí (z červeného masa, drůbeže, ryb i vegetariánských) a dalších zastudena tvarovaných výrobků, jakož i kontrola sypkých produktů a produktů přepravovaných potrubím.
Detekce kontaminace
Rentgenové kontrolní systémy jsou navržené se zvláštním důrazem na detekci nežádoucích kontaminantů v potravinách, nehledě na jejich tvar nebo umístění v produktu.
Menší plýtvání potravinami
Při umístění rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobní linky lze kontaminanty odstranit již u zdroje a okamžitě identifikovat dodavatele. Odstranění kontaminantů před zvýšením hodnoty výrobku jeho dalším zpracováním snižuje výrobní náklady i plýtvání potravinami.
Komplexní kontrola kvality
Rentgenové kontrolní systémy Safeline přinášejí maximální úroveň citlivosti, která je zárukou přesnosti, spolehlivosti a jednoduché obsluhy ve všech aplikacích, kde se zpracovávají nezabalené výrobky.
Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu sypkých potravin

Rentgenové systémy ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných potravinářských výrobků před jejich zabalením.

Aplikace se sypkými potravinami
Kontrola sypkých, volných a nebalených výrobků, obvykle ořechových plodů, cereálií, ovoce, zeleniny, masa a krmiv, před zpracováním a zabalením.
Vyšší citlivost
Homogenní vrstva výrobku zvyšuje citlivost detekce a pomáhá při zajištění snadného odhalování případných kontaminantů.
Vysoký výkon
Korýtkový pás a nastavitelné vyrovnávací desky pomáhají udržet výrobek na pásu, minimalizovat rozsypání výrobku a zvýšit rovnoměrnost přepravované vrstvy výrobku při zachování vysoké rychlosti výroby.
Minimalizace množství odpadu
Po kontrole, a dříve než se hodnota výrobku zvýší dalším zpracováním, je nevyhovující díl sypkých potravin odstraněn z linky prostřednictvím vícedráhových vyřazovacích zařízení.
Potrubní rentgenová kontrola

Rentgenové přístroje pro kontrolu výrobků v potrubí poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a kapalných výrobcích.

Kontrola výrobků v potrubí
Rentgenová kontrola potravinářských kašovitých, polotuhých a kapalných výrobků při zpracování masa, drůbeže a pekárenských výrobků.
Špičková úroveň bezpečnosti potravin
Potrubní rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou úroveň detekce kontaminantů, jakými jsou například sklo, kovy, kalcifikované kosti, minerály a plasty, a pomáhají ochránit spotřebitele a předcházet nákladnému stahování výrobků z trhu.
Vysoká průchodnost kontroly
Rentgenové systémy pro kontrolu potravin přepravovaných potrubím dokáží v závislosti na aplikaci kontrolovat potravinářské výrobky při rychlosti až 18 tun za hodinu a bez poškození výrobku.
Menší plýtvání potravinami
Rentgenové systémy pro kontrolu potravinářských výrobků přepravovaných potrubím se zpravidla používají v raných fázích výroby, než se zvýší hodnota výrobku, s cílem snížit množství odpadu na minimum a šetřit provozní náklady.

Nabídka servisních služeb

Globální služby, školení a podpora od předního světového výrobce rentgenových kontrolních systémů

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Publikace ke stažení

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a další dokumenty o rentgenové kontrole

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...

Bílé knihy

Bílá kniha „Normy a legislativa o bezpečnosti potravin“
Tato bílá kniha se zabývá nejčastějšími normami o bezpečnosti potravin a jejich nejnovějšími požadavky Mimo jiné se v ní dočtete, jak dokáží výrobci p...
Snižte riziko nedodržení shody s předpisy
Bílá kniha, která obsahuje popis sedmi způsobů, kterými servis ze strany dodavatele přístroj pro kontrolu výrobků může podpořit získání potravinářské...
Shoda balených potravin s předpisy
Bílá kniha, ve které se dočtete, jak výrobci potravin a majitelé obchodních značek mohou využívat stabilní shody balených výrobků s předpisy.
 Jak hygienická konstrukce zařízení pomáhá snižovat provozní náklady
V této bílé knize se dočtete, proč je hygienická konstrukce zařízení pro kontrolu tolik důležitá. Bílá kniha se zabývá klíčovými výhodami investice do...

Případové studie

Společnost Kuchenmeister se spoléhá na přístroje pro kontrolu výrobků
Společnost Kuchenmeister spoléhá při kontrole pečiva na kontrolní zařízení METTLER TOLEDO již déle než 20 let.
Žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti sušeného ovoce a zeleniny
Francouzská společnost Calabas Industrie založená v roce 2010 se specializuje na logistiku, skladování a především balení sušeného ovoce a zeleniny. Z...
Phoenix Formulations
Případová studie o kontrole výrobků, ve které se dočtete, jak společnost Phoenix Formulations dosahuje špičkové kvality výrobků s pomocí kontrolních v...
Bell Food Group
Případová studie o rentgenovém kontrolním systému, ve které se dočtete, jak společnost Bell Food Group zajišťuje kontrolu burgerových směsí z hlediska...

Multimédia

Podívejte se na naše informativní videa o kontrole výrobků

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.