Systémová řešení pro sledovatelnost, dohledatelnost a serializaci | METTLER TOLEDO

  Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

  Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

  Právní předpisy ve farmaceutickém průmyslu vyžadují průhlednou globální logistiku. Tento požadavek se týká zejména serializace a agregace. Zde je důležité zajistit jak nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti všech procesů, ale i efektivní kontrolu kvality v úseku balení a shodu manipulačních procesů s předpisy. Klíčovými požadavky jsou v tomto ohledu pochopitelně snadné použití a bezproblémová integrace.


  Společnost METTLER TOLEDO nabízí snadno rozšířitelná serializační řešení pro aplikace s požadavkem na sledování a dohledatelnost. Naše řešení jsou k dispozici v podobě samostatných etiketovacích a verifikačních systémů, ale i v podobě kombinovaného řešení s kontrolní váhou Garvens.


  Ve spolupráci se společností Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) se společnost METTLER TOLEDO intenzivně zabývá cíleným rozšiřováním kompetencí v oblasti serializace a agregace v procesu sledování a dohledání.


  Serializační systémy
  Software pro sledování a dohledatelnost
  Agregační řešení

  Serializační systémy

  Software pro sledování a dohledatelnost

  Agregační řešení

  Naše řešení pomáhají výrobním podnikům dosáhnout plné shody s legislativními, průmyslovými a podnikovými předpisy o sledování a dohledatelnosti jednotlivých balení výrobků.
  Komplexní softwarové balíčky pro serializaci a agregaci výrobků, včetně možnosti propojení s nadřazenými podnikovými i externími IT systémy.
  Řešení pro agregaci výrobků do aplikací s požadavkem na sledování a dohledatelnost, v plné shodě se státními předpisy i mezinárodními průmyslovými normami.
  Plně automatizovaná serializační řešení
  Řešení pro označování, ověřování a záznam serializovaných informací na obalech výrobků.
  Shoda s farmaceutickými předpisy
  Serializační systémy pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech, nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
  Flexibilní a modulární nabídka produktů
  Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM.
  Centralizovaná správa objednávek a řízení výroby
  Softwarové systémy PCE Line Manager (PLM) a PCE Site Manager (PSM) zajišťují důkladnou koordinaci procesu sledování a dohledatelnosti, jakož i vizualizaci výrobních dat uživatelům.
  Integrovaná správa pracovního postupu
  Naše řešení, která fungují v uzavřené smyčce, zajišťují integraci do stávajících IT systémů: předem nastavená sériová čísla jsou odesílána do zařízení na výrobní lince a informace o zabalených výrobcích se odesílají zpět do systému ERP.
  Flexibilní možnosti integrace
  Software PCE Line Manager komunikuje přímo nebo prostřednictvím software PCE Site Manager s nadřazenými systém ERP, MAS nebo cloudovými aplikacemi, a tak umožňuje výměnu relevantních výrobních dat a informací o stavu procesu.
  Plně automatizovaná agregační řešení
  Řešení pro označování a ověřování kódů agregovaných výrobků v baleních různé velikosti – od lepenkové krabičky po celé bedny.
  Zajištění shody s předpisy a průmyslovými normami
  Agregační řešení pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech (FMD), nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce (DSCSA) a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
  Flexibilní a modulární nabídka
  Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM k montáži do stávajících balicích strojů.
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.