Systémová řešení pro sledovatelnost, dohledatelnost a serializaci | METTLER TOLEDO

Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

Právní předpisy ve farmaceutickém průmyslu vyžadují průhlednou globální logistiku. Tento požadavek se týká zejména serializace a agregace. Zde je důležité zajistit jak nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti všech procesů, ale i efektivní kontrolu kvality v úseku balení a shodu manipulačních procesů s předpisy. Klíčovými požadavky jsou v tomto ohledu pochopitelně snadné použití a bezproblémová integrace.


Společnost METTLER TOLEDO nabízí snadno rozšířitelná serializační řešení pro aplikace s požadavkem na sledování a dohledatelnost. Naše řešení jsou k dispozici v podobě samostatných etiketovacích a verifikačních systémů, ale i v podobě kombinovaného řešení s kontrolní váhou Garvens.


Ve spolupráci se společností Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) se společnost METTLER TOLEDO intenzivně zabývá cíleným rozšiřováním kompetencí v oblasti serializace a agregace v procesu sledování a dohledání.


Serializační systémy
Agregační řešení
Software pro sledování a dohledatelnost

Serializační systémy

Agregační řešení

Software pro sledování a dohledatelnost

Naše řešení pomáhají výrobním podnikům dosáhnout plné shody s legislativními, průmyslovými a podnikovými předpisy o sledování a dohledatelnosti jednotlivých balení výrobků.
Řešení pro agregaci výrobků do aplikací s požadavkem na sledování a dohledatelnost, v plné shodě se státními předpisy i mezinárodními průmyslovými normami.
Komplexní softwarové balíčky pro serializaci a agregaci výrobků, včetně možnosti propojení s nadřazenými podnikovými i externími IT systémy.
Plně automatizovaná serializační řešení
Řešení pro označování, ověřování a záznam serializovaných informací na obalech výrobků.
Shoda s farmaceutickými předpisy
Serializační systémy pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech, nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
Flexibilní a modulární nabídka produktů
Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM.
Plně automatizovaná agregační řešení
Řešení pro označování a ověřování kódů agregovaných výrobků v baleních různé velikosti – od lepenkové krabičky po celé bedny.
Zajištění shody s předpisy a průmyslovými normami
Agregační řešení pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech (FMD), nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce (DSCSA) a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
Flexibilní a modulární nabídka
Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM k montáži do stávajících balicích strojů.
Centralizovaná správa objednávek a řízení výroby
Softwarové systémy PCE Line Manager (PLM) a PCE Site Manager (PSM) zajišťují důkladnou koordinaci procesu sledování a dohledatelnosti, jakož i vizualizaci výrobních dat uživatelům.
Integrovaná správa pracovního postupu
Naše řešení, která fungují v uzavřené smyčce, zajišťují integraci do stávajících IT systémů: předem nastavená sériová čísla jsou odesílána do zařízení na výrobní lince a informace o zabalených výrobcích se odesílají zpět do systému ERP.
Flexibilní možnosti integrace
Software PCE Line Manager komunikuje přímo nebo prostřednictvím software PCE Site Manager s nadřazenými systém ERP, MAS nebo cloudovými aplikacemi, a tak umožňuje výměnu relevantních výrobních dat a informací o stavu procesu.
Serializační systémy

Naše řešení pomáhají výrobním podnikům dosáhnout plné shody s legislativními, průmyslovými a podnikovými předpisy o sledování a dohledatelnosti jednotlivých balení výrobků.

Agregační řešení

Řešení pro agregaci výrobků do aplikací s požadavkem na sledování a dohledatelnost, v plné shodě se státními předpisy i mezinárodními průmyslovými normami.

Software pro sledování a dohledatelnost

Komplexní softwarové balíčky pro serializaci a agregaci výrobků, včetně možnosti propojení s nadřazenými podnikovými i externími IT systémy.

Nabídka servisních služeb

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.