Systémová řešení pro sledovatelnost, dohledatelnost a serializaci | METTLER TOLEDO

    Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

    Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

    Právní předpisy ve farmaceutickém průmyslu vyžadují průhlednou globální logistiku. Tento požadavek se týká zejména serializace a agregace. Zde je důležité zajistit jak nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti všech procesů, ale i efektivní kontrolu kvality v úseku balení a shodu manipulačních procesů s předpisy. Klíčovými požadavky jsou v tomto ohledu pochopitelně snadné použití a bezproblémová integrace.


    Společnost METTLER TOLEDO nabízí snadno rozšířitelná serializační řešení pro aplikace s požadavkem na sledování a dohledatelnost. Naše řešení jsou k dispozici v podobě samostatných etiketovacích a verifikačních systémů, ale i v podobě kombinovaného řešení s kontrolní váhou Garvens.


    Ve spolupráci se společností Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) se společnost METTLER TOLEDO intenzivně zabývá cíleným rozšiřováním kompetencí v oblasti serializace a agregace v procesu sledování a dohledání.


    Serializační systémy
    Agregační řešení
    Software pro sledování a dohledatelnost

    Serializační systémy

    Agregační řešení

    Software pro sledování a dohledatelnost

    Naše řešení pomáhají výrobním podnikům dosáhnout plné shody s legislativními, průmyslovými a podnikovými předpisy o sledování a dohledatelnosti jednotlivých balení výrobků.
    Řešení pro agregaci výrobků do aplikací s požadavkem na sledování a dohledatelnost, v plné shodě se státními předpisy i mezinárodními průmyslovými normami.
    Komplexní softwarové balíčky pro serializaci a agregaci výrobků, včetně možnosti propojení s nadřazenými podnikovými i externími IT systémy.
    Plně automatizovaná serializační řešení
    Řešení pro označování, ověřování a záznam serializovaných informací na obalech výrobků.
    Shoda s farmaceutickými předpisy
    Serializační systémy pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech, nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
    Flexibilní a modulární nabídka produktů
    Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM.
    Plně automatizovaná agregační řešení
    Řešení pro označování a ověřování kódů agregovaných výrobků v baleních různé velikosti – od lepenkové krabičky po celé bedny.
    Zajištění shody s předpisy a průmyslovými normami
    Agregační řešení pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech (FMD), nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce (DSCSA) a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
    Flexibilní a modulární nabídka
    Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM k montáži do stávajících balicích strojů.
    Centralizovaná správa objednávek a řízení výroby
    Softwarové systémy PCE Line Manager (PLM) a PCE Site Manager (PSM) zajišťují důkladnou koordinaci procesu sledování a dohledatelnosti, jakož i vizualizaci výrobních dat uživatelům.
    Integrovaná správa pracovního postupu
    Naše řešení, která fungují v uzavřené smyčce, zajišťují integraci do stávajících IT systémů: předem nastavená sériová čísla jsou odesílána do zařízení na výrobní lince a informace o zabalených výrobcích se odesílají zpět do systému ERP.
    Flexibilní možnosti integrace
    Software PCE Line Manager komunikuje přímo nebo prostřednictvím software PCE Site Manager s nadřazenými systém ERP, MAS nebo cloudovými aplikacemi, a tak umožňuje výměnu relevantních výrobních dat a informací o stavu procesu.
    Serializační systémy

    Naše řešení pomáhají výrobním podnikům dosáhnout plné shody s legislativními, průmyslovými a podnikovými předpisy o sledování a dohledatelnosti jednotlivých balení výrobků.

    Plně automatizovaná serializační řešení
    Řešení pro označování, ověřování a záznam serializovaných informací na obalech výrobků.
    Shoda s farmaceutickými předpisy
    Serializační systémy pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech, nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
    Flexibilní a modulární nabídka produktů
    Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM.
    Agregační řešení

    Řešení pro agregaci výrobků do aplikací s požadavkem na sledování a dohledatelnost, v plné shodě se státními předpisy i mezinárodními průmyslovými normami.

    Plně automatizovaná agregační řešení
    Řešení pro označování a ověřování kódů agregovaných výrobků v baleních různé velikosti – od lepenkové krabičky po celé bedny.
    Zajištění shody s předpisy a průmyslovými normami
    Agregační řešení pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech (FMD), nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce (DSCSA) a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
    Flexibilní a modulární nabídka
    Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM k montáži do stávajících balicích strojů.
    Software pro sledování a dohledatelnost

    Komplexní softwarové balíčky pro serializaci a agregaci výrobků, včetně možnosti propojení s nadřazenými podnikovými i externími IT systémy.

    Centralizovaná správa objednávek a řízení výroby
    Softwarové systémy PCE Line Manager (PLM) a PCE Site Manager (PSM) zajišťují důkladnou koordinaci procesu sledování a dohledatelnosti, jakož i vizualizaci výrobních dat uživatelům.
    Integrovaná správa pracovního postupu
    Naše řešení, která fungují v uzavřené smyčce, zajišťují integraci do stávajících IT systémů: předem nastavená sériová čísla jsou odesílána do zařízení na výrobní lince a informace o zabalených výrobcích se odesílají zpět do systému ERP.
    Flexibilní možnosti integrace
    Software PCE Line Manager komunikuje přímo nebo prostřednictvím software PCE Site Manager s nadřazenými systém ERP, MAS nebo cloudovými aplikacemi, a tak umožňuje výměnu relevantních výrobních dat a informací o stavu procesu.

    Nabídka servisních služeb

    Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

    K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

    Product Inspection User Training
    Product Inspection Spare Part Kits
    Product Inspection Service Partner
     
     
     
     
     
     
     
    Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.