Systémová řešení pro sledovatelnost, dohledatelnost a serializaci | METTLER TOLEDO

Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

Sledovatelnost, dohledatelnost a serializace

Právní předpisy ve farmaceutickém průmyslu vyžadují průhlednou globální logistiku. Tento požadavek se týká zejména serializace a agregace. Zde je důležité zajistit jak nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti všech procesů, ale i efektivní kontrolu kvality v úseku balení a shodu manipulačních procesů s předpisy. Klíčovými požadavky jsou v tomto ohledu pochopitelně snadné použití a bezproblémová integrace.


Společnost METTLER TOLEDO nabízí snadno rozšířitelná serializační řešení pro aplikace s požadavkem na sledování a dohledatelnost. Naše řešení jsou k dispozici v podobě samostatných etiketovacích a verifikačních systémů, ale i v podobě kombinovaného řešení s kontrolní váhou Garvens.


Ve spolupráci se společností Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) se společnost METTLER TOLEDO intenzivně zabývá cíleným rozšiřováním kompetencí v oblasti serializace a agregace v procesu sledování a dohledání.


Serializační systémy
Agregační řešení
Software pro sledování a dohledatelnost

Serializační systémy

Agregační řešení

Software pro sledování a dohledatelnost

Naše řešení pomáhají výrobním podnikům dosáhnout plné shody s legislativními, průmyslovými a podnikovými předpisy o sledování a dohledatelnosti jednotlivých balení výrobků.
Řešení pro agregaci výrobků do aplikací s požadavkem na sledování a dohledatelnost, v plné shodě se státními předpisy i mezinárodními průmyslovými normami.
Komplexní softwarové balíčky pro serializaci a agregaci výrobků, včetně možnosti propojení s nadřazenými podnikovými i externími IT systémy.
Plně automatizovaná serializační řešení
Řešení pro označování, ověřování a záznam serializovaných informací na obalech výrobků.
Shoda s farmaceutickými předpisy
Serializační systémy pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech, nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
Flexibilní a modulární nabídka produktů
Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM.
Plně automatizovaná agregační řešení
Řešení pro označování a ověřování kódů agregovaných výrobků v baleních různé velikosti – od lepenkové krabičky po celé bedny.
Zajištění shody s předpisy a průmyslovými normami
Agregační řešení pomáhají zajišťovat shodu se směrnicí EU o padělaných léčivech (FMD), nařízení úřadu FDA o zajištění bezpečnosti farmaceutického dodavatelského řetězce (DSCSA) a dalšími farmaceutickými, bezpečnostními předpisy mnoha různých zemí.
Flexibilní a modulární nabídka
Rozsáhlá nabídka řešení, od samostatných systémů určených k okamžité integraci do výrobní linky, až po individuálně přizpůsobené sady OEM k montáži do stávajících balicích strojů.
Centralizovaná správa objednávek a řízení výroby
Softwarové systémy PCE Line Manager (PLM) a PCE Site Manager (PSM) zajišťují důkladnou koordinaci procesu sledování a dohledatelnosti, jakož i vizualizaci výrobních dat uživatelům.
Integrovaná správa pracovního postupu
Naše řešení, která fungují v uzavřené smyčce, zajišťují integraci do stávajících IT systémů: předem nastavená sériová čísla jsou odesílána do zařízení na výrobní lince a informace o zabalených výrobcích se odesílají zpět do systému ERP.
Flexibilní možnosti integrace
Software PCE Line Manager komunikuje přímo nebo prostřednictvím software PCE Site Manager s nadřazenými systém ERP, MAS nebo cloudovými aplikacemi, a tak umožňuje výměnu relevantních výrobních dat a informací o stavu procesu.
Serializační systémy

Naše řešení pomáhají výrobním podnikům dosáhnout plné shody s legislativními, průmyslovými a podnikovými předpisy o sledování a dohledatelnosti jednotlivých balení výrobků.

Agregační řešení

Řešení pro agregaci výrobků do aplikací s požadavkem na sledování a dohledatelnost, v plné shodě se státními předpisy i mezinárodními průmyslovými normami.

Software pro sledování a dohledatelnost

Komplexní softwarové balíčky pro serializaci a agregaci výrobků, včetně možnosti propojení s nadřazenými podnikovými i externími IT systémy.

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.