Kontrola integrity výrobků - METTLER TOLEDO
Aplikace kontroly integrity

Kontrola integrity výrobků

Vybavení výrobních linek k měření a sledování integrity výrobků

Systémy ke kontrole výrobků měří integritu výrobků porovnáním výsledků kontroly každého kusu s výsledky kontroly výrobku, u kterého byla integrita předem stanovena.  Pojem „integrita“ označuje celistvost, neporušenost nebo kompletnost výrobku. Přesné požadavky kontroly integrity se liší v závislosti na vlastnostech výrobků, výrobních metodách, měřítkách kvality a druhu vykonávané kontrolní činnosti.

Každá kontrolní technologie má svá omezení, ale i oblasti, ve kterých vyniká. Všechny níže uvedené technologie nabízejí různou úroveň kontroly integrity výrobků jakožto standardní součást svých kontrolních funkcí.

Úvod
Nedostatky v množství obsahu
Standardní i individuální řešení
Deformované objekty
Neporušenost uzávěru
Integrita obalu

Publikace ke stažení

Případové studie

Společnost Orthomol nastavuje laťku kvality s technologií kontrolního vážení
Společnost Orthomol zavedla novou, dvoudráhovou kontrolní váhu C35 AdvancedLine, která poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení.
Zajištění optimální bezpečnosti potravin a kontroly kvality
Aby si společnost Heinrichsthaler zachovala konkurenceschopnost, průběžně pracuje na zvyšování efektivity svých výrobních zařízení. Zavedla proto pět...
Pekárna La Provence Bakery se spoléhá na kontrolní zařízení
V roce 2016 zakoupila společnost La Provence novou linku na výrobu sušenek a obrátila se na společnost METTLER TOLEDO s poptávkou na nové kontrolní za...
Společnost Maxim Group spoléhá na řešení pro optickou kontrolu skla
Výrobce kosmetiky, společnost Maxim Group, spojil s odborníky METTLER TOLEDO na optickou kontrolu, kterou používá ke kontrole skleněných nádobek.
Bell Food Group
Případová studie o rentgenovém kontrolním systému, ve které se dočtete, jak společnost Bell Food Group zajišťuje kontrolu burgerových směsí z hlediska...
Společnost Lake Champlain Chocolates zvyšuje kvalitu
Bezplatná případová studie, ve které se dočtete, jak si společnost Lake Champlain Chocolates udržuje pověst mimořádně kvalitního výrobce s pomocí komb...
Žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti sušeného ovoce a zeleniny
Francouzská společnost Calabas Industrie založená v roce 2010 se specializuje na logistiku, skladování a především balení sušeného ovoce a zeleniny. Z...
Společnost Kuchenmeister se spoléhá na přístroje pro kontrolu výrobků
Společnost Kuchenmeister spoléhá při kontrole pečiva na kontrolní zařízení METTLER TOLEDO již déle než 20 let.
Společnost Ferme des Peupliers se těší z úspěchů díky rentgenové kontrole
Mlékárna Ferme des Peupliers zavádí rentgenový systém METTLER TOLEDO s děleným paprskem k zajištění integrity jogurtů a mléčných zákusků.
Maximální kontrola kvality
Společnost Cinfa se spoléhá na zařízen pro kontrolu výrobků od METTLER TOLEDO. Používá celkem 11 kontrolních vah a nejmodernějších detektorů kovů.

Bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Technologie dynamického snímače
V této bílé knize se dočtete, jak postupovat při výběru optimální technologie dynamického snímače.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
V naší nové bílé knize se dočtete, jak ochránit zákazníky a dobrou pověst Vaší značky snížením rizika výskytu skleněných kontaminantů ve skleněných ob...
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma
V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření a jak fungují hlavní součásti rentgenového kontrolního systému. Získáte informace o způsobu hled...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...
Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách
V této bílé knize se dočtete, jak rentgenové kontrolní systémy zajišťují bezpečnost a vysokou kvalitu potravin balených v plechovkách.
Jak postupovat při výběru vhodného rentgenového systému
Tato bílá kniha nabízí výrobním podnikům praktické rady o tom, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího rentgenového a vyřazovacího systému pro jejich...

Podobné produkty

Služby

Celosvětová servisní síť – služby přizpůsobené požadavkům vašeho zařízení

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.