Kontrola integrity výrobků - METTLER TOLEDO
Aplikace kontroly integrity

Kontrola integrity výrobků

Vybavení výrobních linek k měření a sledování integrity výrobků

Systémy ke kontrole výrobků měří integritu výrobků porovnáním výsledků kontroly každého kusu s výsledky kontroly výrobku, u kterého byla integrita předem stanovena.  Pojem „integrita“ označuje celistvost, neporušenost nebo kompletnost výrobku. Přesné požadavky kontroly integrity se liší v závislosti na vlastnostech výrobků, výrobních metodách, měřítkách kvality a druhu vykonávané kontrolní činnosti.

Každá kontrolní technologie má svá omezení, ale i oblasti, ve kterých vyniká. Všechny níže uvedené technologie nabízejí různou úroveň kontroly integrity výrobků jakožto standardní součást svých kontrolních funkcí.

Úvod
Nedostatky v množství obsahu
Standardní i individuální řešení
Deformované objekty
Neporušenost uzávěru
Integrita obalu

Publikace ke stažení

Případové studie

Společnost PATA se spoléhá na kontrolní vážení a detekci kovů
Společnost PATA se spoléhá při kontrole svých slaných potravin na kontrolní systémy METTLER TOLEDO.
Společnost ACE Solutions se spoléhá na kontrolní váhu C35 AdvancedLine
Případová studie, ve které se dočtete, jak společnost ACE Solutions používá kontrolní váhu C35 AdvancedLine k zajištění přesného a rychlého vážení náp...
Společnost Kuchenmeister se spoléhá na přístroje pro kontrolu výrobků
Společnost Kuchenmeister spoléhá při kontrole pečiva na kontrolní zařízení METTLER TOLEDO již déle než 20 let.
Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...
Společnost Pro Pet Austria se spoléhá na řešení pro kontrolu výrobků
Společnost Pro Pet Austria spoléhá na špičková kontrolní řešení METTLER TOLEDO, která jí pomáhají minimalizovat riziko expedice nevyhovujících výrobků...
Bezpečnost a shoda s předpisy v mlékárenském průmyslu
V mlékárenském průmyslu je důležité zvyšovat produktivitu a současně reagovat na faktory, jakými jsou například proměnlivé požadavky zákazníků či rost...
Bonduelle: záruka čerstvosti a rychlosti
Vášeň pro zeleninu: Společnost Bonduelle Deutschland GmbH je pobočka francouzské skupiny Bonduelle Group, předního evropského výrobce zpracované zelen...
Výrobce likéru Jägermeister plně důvěřuje technologii dynamického vážení METTLER TOLEDO Garvens
Kultovní nápoj Jägermeister je velmi tradiční značkou společnosti Mast AG, kterou si každý zákazník okamžitě spojí s proslulým logem s dvěma jeleny a ...
Společnost BINA zvyšuje produktivitu a zajišťuje bezpečnost svých výrobků
Komplexní uvažování o kvalitě na všech úrovních a používání nejmodernějších technologií, včetně systémů METTLER TOLEDO pro kontrolu výrobků, přineslo...
Případová studie – Kontrolní řešení METTLER TOLEDO: jistota pro dodavatele mražených potravin
Společnost Frostkrone Frozen Foods GmbH vyrábí v německém Rietbergu zmrazené rybí prsty. Běžnými polotovary jsou smažené, plněné a zpracované mražené...

Bílé knihy

Posílení kontroly jakosti kulatých balení
Tato bílá kniha pojednává o dvou technikách 360° optické kontroly – spojování snímků vedle sebe a za sebe, a to včetně jejich výhod a nevýhod, které n...
Prevence stahování výrobků z trhu s technologií pro kontrolu výrobků
Bílá kniha se zabývá technologiemi, které pomáhají výrobním podnikům zkvalitňovat programy pro prevenci stahování výrobků z trhu.
Předpisy pro značení kosmetiky v US, EU a Číně
Tato bílá kniha stanoví předpisy, jimiž se řídí značení kosmetiky na trzích ve Spojených státech, Evropské unii a Číně, jako užitečný zdroj pro výrobc...
Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma
V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření a jak fungují hlavní součásti rentgenového kontrolního systému. Získáte informace o způsobu hled...
Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Technologie dynamického snímače
V této bílé knize se dočtete, jak postupovat při výběru optimální technologie dynamického snímače.
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
V naší nové bílé knize se dočtete, jak ochránit zákazníky a dobrou pověst Vaší značky snížením rizika výskytu skleněných kontaminantů ve skleněných ob...

Podobné produkty

Služby

Celosvětová servisní síť – služby přizpůsobené požadavkům vašeho zařízení

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.