Detekce kovů – Safeline

Detekce a vyřazení výrobků kontaminovaných kovy v potravinářských a farmaceutických aplikacích

Průmyslové detektory kovů a systémy detekce kovů mohou bezpečně odhalit a vyřadit výrobky kontaminované kovy z výrobních linek a pomoci tak výrobcům dosáhnout shody s předpisy, minimalizovat riziko stažení výrobků z trhu a zkrátit odstávky výroby. Systémy detekce kovů jsou k dispozici pro řadu potravinářských, nepotravinářských i farmaceutických aplikací. Naše portfolio obsahuje tunelové detektory kovů, detektory kovů s hrdlem i s gravitačním poklesem výrobků, potrubní i dopravníkové systémy detekce kovů a systémy detekce kovů pro farmacii.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Detektory kovů s  gravitačním pádem | MT.com

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Odborná instalace – správně hned napoprvé</br></br>
Maximize your return on investment and choose your Care Package

FAQs

Co je průmyslový detektor kovů?

Průmyslový detektor kovů nebo kontrolní systém detekce kovů kontroluje nezpracované či zpracované potraviny nebo nepotravinářské a farmaceutické výrobky z hlediska kontaminace kovy a bezpečně vyřazuje kontaminované výrobky z výrobní linky. Zpracovatelé potravin používají průmyslové detektory kovů k zajištění shody s normami o bezpečnosti potravin, kodexy zásad významných obchodních řetězců a platnou legislativou.

Audit HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní body) stanoví nejvhodnější kritické kontrolní body i nejvhodnější místo pro instalaci detektoru kovů.

Jak funguje průmyslový detektor kovů?

Většina průmyslových detektorů kovů využívá vyvážené cívky. Na nekovovém rámu jsou navinuté tři cívky, přičemž každá cívka je dokonale paralelní vůči zbylým dvěma cívkám. Podrobné vysvětlení principu funkce detektorů kovů najdete v našem Průvodci detekcí kovů. Informace o tomto tématu jsou v průvodci uvedeny od strany 8 dále.

Související dokumenty:

 

Jakou citlivostí disponuje detektor kovů?

Citlivost průmyslového detektoru kovů se může lišit v závislosti na konkrétní aplikaci, výrobci detektoru kovů a na detektoru kovů samotném. Citlivost se zpravidla vyjadřuje v podobě průměru kuličky vyrobené z určitého kovu. Kulička umístěná doprostřed tunelového detekčního otvoru musí být spolehlivě detekována. Čím větší jsou rozměry detekčního otvoru, tím nižší je citlivost tunelového detektoru kovů.

Kontrola suchých výrobků, například cukrovinek a obilovin, je poměrně snadná. Detektory pracující s vysokými a ultravysokými frekvencemi (zpravidla oblast 800 kHz a více) poskytují vysokou úroveň celkové citlivosti. Tyto detektory jsou obzvláště vhodné k detekci kontaminantů z nerezové oceli.

V případě kontroly vlhkých a vodivých výrobků, jako je například čerstvé maso, drůbež, sýry, ryby a výrobky zabalené do pokovené fólie, je situace odlišná. Již samotný vlhký výrobek vytváří signál známý pod pojmem „vliv výrobku“. Tento signál je třeba odstranit dříve, než může začít samotný proces kontroly. Vliv výrobku lze potlačit inovativní technologií souběžného použití vícenásobné frekvence v kombinaci s algoritmem potlačení signálu výrobku, což umožňuje spolehlivě odhalovat a vyřazovat i menší kontaminanty.

Související dokumenty: