Detekce kovů pro průmyslové zpracování potravin a farmaceutický průmysl – SAFELINE
Detekce kovů pro průmyslové zpracování potravin a farmaceutický průmysl

Detekce kovů – Safeline

Průmyslové detektory kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl

Průmyslový detektor kovů Profile Advantage
Průmyslové tunelové detektory kovů
Detektory kovů s volným pádem výrobků
Vertikální detektory kovů

Tunelové detektory kovů na dopravníky

Detektory kovů s volným pádem výrobků

Vertikální detektory kovů

Při integraci do dopravníkových systémů dokáží tyto detektory kovů zajistit kontrolu výrobků v celé řadě potravinářských i nepotravinářských průmyslových aplikací.
Detektory kovů Safeline s volným pádem výrobků zajišťují kontrolu sypkých a granulovaných potravinářských i nepotravinářských výrobků ve volném pádu.
Detektory kovů do hrdla násypky, které lze integrovat do procesů a zařízení s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů a které zajišťují kontrolu výrobků ve volném pádu.
Detekce všech typů kovů
Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých tunelových in-line detektorů kovů, které zajišťují detekci všech typů kovů a které jsou určeny do potravinářských i nepotravinářských průmyslových aplikací s dopravníkovým systémem
Snadná integrace dopravníkového systému
Při integraci do dopravníkového systému nabízí podporu produktivity a zajišťování shody s předpisy
Řešení pro konkrétní aplikace
Tunelové detektory kovů na dopravníkové systémy zajišťují v potravinářských i nepotravinářských aplikacích detekci a vyřazování všech typů kovových kontaminantů in-line
Nastartujte svoji produktivitu
Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek. Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
Nižší celkové náklady na vlastnictví
Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
Osvědčené systémy na míru vaší aplikace
Vyberte si z širokého sortimentu vysokorychlostních vyřazovacích zařízení navržených do konkrétních aplikací.
Nastartujte svoji produktivitu
Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek. Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
Nižší celkové náklady na vlastnictví
Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
Snadná integrace
Nejvyšší možná citlivost a spolehlivost při zachování minimálních rozestupů mezi výrobky pro nejvyšší možnou kvalitu výrobků a silnou ochranu značky.
Potrubní detektory kovů
Detektor kovů pro farmaceutický průmysl
Dopravníkové systémy s detektorem kovů

Potrubní detektory kovů

Detektor kovů pro farmaceutický průmysl

Dopravníkové systémy s detektorem kovů

Potrubní detektory kovů jsou konstruovány ke kontrole kapalných, pastovitých, kašovitých, viskózních a vakuově balených výrobků v průmyslových potravinářských i nepotravinářských aplikacích.
Plně integrovaná řešení detekce kovů pro farmaceutický průmysl ke kontrole tablet, tobolek, prášků a granulí.
Ucelená nabídka standardních i individuálně přizpůsobených detektorů kovů montovaných na dopravníkové systémy pro detekci kontaminace v potravinách a nápojích.
Optimalizovaná detekce kovů
Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých systémů pro detekci všech druhů kovů v kapalných, pastovitých a kašovitých výrobcích přepravovaných procesním potrubím
Snadná systémová integrace
Potrubní detektory kovů lze začlenit do výrobních procesů, kde zajišťují detekci kovových kontaminantů a jejich vyřazování z procesu
Řešení pro konkrétní aplikace
Široká nabídka provedení s různými povrchovými úpravami a stupni krytí, které se přizpůsobí různým aplikacím
Vyspělé systémy detekce kovů pro maximální shodu s předpisy
Moderní konstrukce detekční cívky ve spojení s osvědčeným softwarem Safeline je zárukou spolehlivého odhalení a vyřazení i tak malých kontaminantů, jejichž průměr nepřesahuje 0,3 mm.
Řešení pro konkrétní aplikace
Systémy jsou vyrobeny z vysoce leštěné nerezové oceli a díly, které přicházejí do styku s výrobkem, z materiálů schválených úřadem FDA. Tyto systémy představují kompaktní, hygienická řešení, která splní veškeré oborové požadavky.
Maximální všestrannost a mobilita
Jejich kompaktní rozměry umožňují instalaci i do míst s výrazně omezeným prostorem. Robustní, plně natáčecí kolečka podvozku usnadňují přemísťování systému k použití v několika úsecích současně.
Přizpůsobení všem požadavkům na kontrolu
K dispozici je široká nabídka rozměrů (a kombinací s detekční hlavou METTLER TOLEDO Safeline), která se dopravníkovým systémům a aplikacím s požadavkem na plně automatizovanou in-line kontrolu.
Typické aplikace
Kontrola masa, drůbeže, ryb, pečiva a hotových pokrmů apod, včetně výrobků balených do pytlů a beden a výrobků se silným signálem, jako jsou cihlový sýr a hromadně balené maso.
Bezkonkurenční citlivost detekce
Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
Shoda s předpisy
Naše detektory kovů pomáhají při zajišťování shody s místními a mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad, které uplatňují prodejci potravin.
Data Connectivity, Collection, Automation & Control
Data Connectivity, Collection, Automation & Control

Datová připojení, shromažďování dat, automatizace a řízení

Zkušební vzorky, tablety a karty

Objevte možnosti připojení a datové systémy k začlenění detektorů kovů do informačních systémů pro řízení výrobních linek.
Naše zkušební vzorky podporují průběžné ověřování výkonu přístrojů a pomohou vám plnit podmínky mezinárodních norem bezpečnosti potravin a kodexy zásad obchodních řetězců.
Vyšší výrobní výkon
Zvýšení úrovně kontroly a analýzy procesů v kritických kontrolních bodech (CCP) na podporu zvyšování výkonu a ochrany značky.
Software ProdX pro správu dat
Produktivita, kvalita výrobků, zabezpečení a přehlednost: všechny tyto výhody se spojily do systému METTLER TOLEDO ProdX, komplexního softwaru pro správu dat.
Software FreeWeigh.Net pro správu dat
Výkonný softwarový program pro statistické řízení jakosti (SQC), který zcela pokrývá veškeré aspekty řízení jakosti balení a plnění pro výrobce potravin a farmak.
Získávání a využití dat
Naše detektory kovů umožňují využít celou řadu způsobů shromažďování dat, od proprietárních protokolů RS232 a Ethernet až po zavedení některého z propojovacích sběrnicových modulů (FIMS).
Zkušební vzorky pro každou aplikaci
Nabízíme zkušební vzorky do všech aplikací souvisejících s detekcí kovů. Široká nabídka rozměrů, typů kovů a nosičů z hygienických materiálů umožňuje provádět zkoušky v rámci celého procesu detekce kovů.
Certifikace k plnění požadavků na shodu s normami
Zkušební vzorky Safeline mohou být vybaveny formálním osvědčením o shodě. Osvědčení dokumentuje rozměry zkušebního vzorku, normy použité k jeho výrobě, jakož i dohledatelnou historii výroby.
Záruka konzistentnosti a kvality
Všechny zkušební kuličky určené do zkušebních vzorků METTLER TOLEDO Safeline vyhovují podmínkám norem ANSI/AFBMA 10 nebo DIN 5401.
Zkušební sady sestavené dle vašich požadavků
Zkušební vzorky jsou k dispozici i v podobě zkušebních sad, které nabízejí obzvláště pohodlné použití. Sady mohou obsahovat až 12 zkušebních vzorků různých rozměrů a z různých materiálů.
Průmyslové tunelové detektory kovů

Při integraci do dopravníkových systémů dokáží tyto detektory kovů zajistit kontrolu výrobků v celé řadě potravinářských i nepotravinářských průmyslových aplikací.

Detektory kovů s volným pádem výrobků

Detektory kovů Safeline s volným pádem výrobků zajišťují kontrolu sypkých a granulovaných potravinářských i nepotravinářských výrobků ve volném pádu.

Vertikální detektory kovů

Detektory kovů do hrdla násypky, které lze integrovat do procesů a zařízení s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů a které zajišťují kontrolu výrobků ve volném pádu.

Potrubní detektory kovů

Potrubní detektory kovů jsou konstruovány ke kontrole kapalných, pastovitých, kašovitých, viskózních a vakuově balených výrobků v průmyslových potravinářských i nepotravinářských aplikacích.

Detektor kovů pro farmaceutický průmysl

Plně integrovaná řešení detekce kovů pro farmaceutický průmysl ke kontrole tablet, tobolek, prášků a granulí.

Dopravníkové systémy s detektorem kovů

Ucelená nabídka standardních i individuálně přizpůsobených detektorů kovů montovaných na dopravníkové systémy pro detekci kontaminace v potravinách a nápojích.

Data Connectivity, Collection, Automation & Control

Objevte možnosti připojení a datové systémy k začlenění detektorů kovů do informačních systémů pro řízení výrobních linek.

Data Connectivity, Collection, Automation & Control

Naše zkušební vzorky podporují průběžné ověřování výkonu přístrojů a pomohou vám plnit podmínky mezinárodních norem bezpečnosti potravin a kodexy zásad obchodních řetězců.

Nabídka servisních služeb

Služby pro detekci kovů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

Časté dotazy

Co je průmyslový detektor kovů?

Detektory kovů se ve zpracování potravin uplatňují ke kontrole potravin z hlediska přítomnosti nežádoucích kovů a k odstraňování kontaminovaných výrobků z výrobní linky, dříve než jsou expedovány ze závodu. Závadné výrobky tak nemohou poškodit spotřebitele.

Průmyslové potravinářské detektory kovů lze začlenit do různých přepravních mechanismů, jako jsou dopravníky, potrubní systémy, vertikální systémy s gravitačním plněním a volným pádem, a lze je vybavit některým z rozsáhlé nabídky vyřazovacího zařízení. Tak lze získat ucelené řešení pro detekci a vyřazování kontaminantů.

Související dokumenty:


Jaké normy pro detekci kovů se používají v potravinářském průmyslu?

Umístění systému pro detekci kovů na výrobní linku může výrobním podnikům pomoci v úsilí o zajištění shody s normami založenými na analýze rizik a kritických kontrolních bodech (HACCP) a uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI):

K dispozici je celá řada dalších programů, avšak výše uvedených pět institucí zastupuje více než 90 % přijatých a používaných norem.

Vývoj všech řešení METTLER TOLEDO pro kontrolu výrobků probíhá na základě předpisů FSMA (Food Safety Modernization Act; zákon USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin) a při zohlednění požadavků norem GFSI. Naše řešení jsou dodávána včetně dokumentace, monitoringu a ověření, které pomáhají zajistit shodu s předpisy.

Související dokumenty:


Které typy detektorů kovů se používají v balení potravin?

Řešení pro detekci kovů existuje široká škála: od tunelových detektorů kovů, které lze umístit na dopravníky, po detektory kovů s gravitačním plněním a detektory do aplikací s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů. Nabídka detektorů kovů je natolik široká, že do každé aplikace si lze vybrat nejvhodnější systém.

METTLER TOLEDO Safeline nabízí rozsáhlý sortiment systémů pro detekci kovů a integrovaných dopravníků pro všechny požadavky balení potravin. Naše detektory kovů řady Profile Advantage jsou určeny do náročných aplikací, například do výroby mokrých, chlazených, mražených, horkých a do pokovené fólie balených potravin. Detektory kovů Throat a Super Throat jsou navrženy tak, aby je bylo možno zabudovat do zákaznických strojů pro vertikální plnění, tvarování a zavírání obalů a jsou k dispozici v rozsáhlé nabídce rozměrů pro snadnou integraci do výrobní linky.

METTLER TOLEDO Safeline nabízí i integrované dopravníky, které vyhoví širokým požadavkům na typy balení, včetně kartonů, krabic, podnosů a láhví.

Prohlédněte si naši nabídku systémů pro detekci kovů.


Jak správně postupovat při zkouškách detektoru kovů?

Při zavádění zkoušek detektoru kovů je třeba nejprve zajistit, aby detektor kovů vyhovoval požadavkům příslušného detekčního standardu a zda je nastaven tak, aby fungoval v rámci stanovených norem citlivosti.

Nejobvyklejší zkušební vzorky představují zkušební karty nebo tyčinky, s jejichž pomocí se ověřuje výkon tunelových detektorů kovů. Zkušební balení by měla představovat reprezentativní vzorek rozměrů, tvaru a hmotnosti výrobků z výrobní linky. Při kontrole sypkých, nerozplněných výrobků je třeba dbát, aby nemohlo docházet ke ztrátě zkušebních vzorků, které nebyly detekovány/vyřazeny, a to zejména v případě, je-li výrobek za systémem detekce kovů přiváděn přímo do další zpracovatelské technologie. Důležitý je i výběr správných typů kovových kontaminantů pro zkoušky.

Mezi jednotlivé kontrolní úkony se řadí kontrola provozního výkonu detektoru a komplexní kontrola integrity a funkčnosti celého systému.

Četnost zkoušek není závazně stanovena, ledaže by podléhala pokynům uvedeným v kodexu zásad obchodníků, požadavkům zákazníka nebo externího orgánu. Zkoušky se však doporučuje provádět vždy na začátku a na konci směny a po změně výrobku. Výsledky zkoušek by měly být srozumitelně zdokumentovány v rámci standardních operačních postupů.

Související dokumenty:


Jak se postupuje při validaci a ověřování detekce kovů?

Validací se rozumí prvotní kvalifikace výrobku nebo procesu dle uvedených konstrukčních specifikací a provádí se na začátku životního cyklu detektoru kovů, tj. po jeho první montáži na výrobní linku.

Správná a pečlivá instalace detektoru kovů je základním předpokladem bezstarostného a efektivního provozu systému. Výrobci zařízení proto mohou svým zákazníkům nabídnout účinnou podporu při montáži a zprovoznění systému a zajistit, aby systém fungoval správně a vyhovoval podmínkám všech norem a předpisů.

Ověřováním se rozumí postup, při kterém se kontroluje, zda detektor kovů průběžně vyhovuje standardům citlivosti a podnikové strategii pro detekci kovů. Detektor kovů se ověřuje pravidelně (zpravidla v intervalech 6–12 měsíců). Cílem ověření je zajistit shodu s uvedenými normami a prokázat dodržování principů náležité pečlivosti.

Související dokumenty:


Proč zakoupit systém pro detekci kovů?

Zakoupení systému pro detekci kovů představuje pro mnoho společností výraznou kapitálovou investici, a proto je důležité, aby systém byl spolehlivý, účinný a správně zkonstruovaný. Pouze tak lze snížit náklady a maximálně zvýšit bezpečnost výrobků. Mezi další výhody se řadí:

  • posílení ochrany značky i zákazníků,
  • shoda s mezinárodními normami o  bezpečnosti potravin a s kodexy zásad zákazníků z řad prodejců,
  • nižší náklady,
  • vyšší produktivita.

Systémy pro detekci kovů dokáží navíc účinně zvyšovat celkovou efektivitu zařízení (OEE), a tak snížit celkové náklady na své vlastnictví (TCO).


Proč zakoupit detektor kovů METTLER TOLEDO Safeline?

METTLER TOLEDO Safeline je přední světový dodavatel průmyslových detektorů kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl. Detekční systémy Safeline nabízejí nejvyšší detekční citlivost a minimum chybně vyřazených bezvadných výrobků.

Detektory kovů Safeline pro zpracovatele potravin kontrolují výrobky všech tvarů: od balených potravinářských výrobků na výrobních pásech, sypkých materiálů a granulátů, až po kapaliny, pastovité a kašovité výrobky. Systémy pro detekci kovů lze využívat k zajištění shody s normami souvisejícími s kontrolami a bezpečností potravinářských výrobků, průmyslovými směrnicemi a platnou legislativou.

Detektory kovů Safeline pro farmaceutický průmysl představují samostatné kontrolní systémy, které odhalují kontaminaci tablet, tobolek a sypkých výrobků. Tyto systémy zajišťují shodu s regulativními požadavky a validaci i kvalifikaci postupů.


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.