Detekce kovů pro průmyslové zpracování potravin a farmaceutický průmysl – SAFELINE
 

  Detekce kovů – Safeline

  Průmyslové detektory kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl

  Průmyslové tunelové detektory kovů
  Detektory kovů s volným pádem výrobků
  Vertikální detektory kovů

  Tunelové detektory kovů na dopravníky

  Detektory kovů s volným pádem výrobků

  Vertikální detektory kovů

  Při integraci do dopravníkových systémů dokáží tyto detektory kovů zajistit kontrolu výrobků v celé řadě potravinářských i nepotravinářských průmyslových aplikací.
  Detektory kovů Safeline s volným pádem výrobků zajišťují kontrolu sypkých a granulovaných potravinářských i nepotravinářských výrobků ve volném pádu.
  Detektory kovů do hrdla násypky, které lze integrovat do procesů a zařízení s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů a které zajišťují kontrolu výrobků ve volném pádu.
  Detekce všech typů kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých tunelových in-line detektorů kovů, které zajišťují detekci všech typů kovů a které jsou určeny do potravinářských i nepotravinářských průmyslových aplikací s dopravníkovým systémem
  Snadná integrace dopravníkového systému
  Při integraci do dopravníkového systému nabízí podporu produktivity a zajišťování shody s předpisy
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Tunelové detektory kovů na dopravníkové systémy zajišťují v potravinářských i nepotravinářských aplikacích detekci a vyřazování všech typů kovových kontaminantů in-line
  Nastartujte svoji produktivitu
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek. Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Osvědčené systémy na míru vaší aplikace
  Vyberte si z širokého sortimentu vysokorychlostních vyřazovacích zařízení navržených do konkrétních aplikací.
  Nastartujte svoji produktivitu
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek. Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Snadná integrace
  Nejvyšší možná citlivost a spolehlivost při zachování minimálních rozestupů mezi výrobky pro nejvyšší možnou kvalitu výrobků a silnou ochranu značky.
  Potrubní detektory kovů
  Detektor kovů pro farmaceutický průmysl
  Dopravníkové systémy s detektorem kovů

  Potrubní detektory kovů

  Detektor kovů pro farmaceutický průmysl

  Dopravníkové systémy s detektorem kovů

  Potrubní detektory kovů jsou konstruovány ke kontrole kapalných, pastovitých, kašovitých, viskózních a vakuově balených výrobků v průmyslových potravinářských i nepotravinářských aplikacích.
  Plně integrovaná řešení detekce kovů pro farmaceutický průmysl ke kontrole tablet, tobolek, prášků a granulí.
  Ucelená nabídka standardních i individuálně přizpůsobených detektorů kovů montovaných na dopravníkové systémy pro detekci kontaminace v potravinách a nápojích.
  Optimalizovaná detekce kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých systémů pro detekci všech druhů kovů v kapalných, pastovitých a kašovitých výrobcích přepravovaných procesním potrubím
  Snadná systémová integrace
  Potrubní detektory kovů lze začlenit do výrobních procesů, kde zajišťují detekci kovových kontaminantů a jejich vyřazování z procesu
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Široká nabídka provedení s různými povrchovými úpravami a stupni krytí, které se přizpůsobí různým aplikacím
  Vyspělé systémy detekce kovů pro maximální shodu s předpisy
  Moderní konstrukce detekční cívky ve spojení s osvědčeným softwarem Safeline je zárukou spolehlivého odhalení a vyřazení i tak malých kontaminantů, jejichž průměr nepřesahuje 0,3 mm.
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Systémy jsou vyrobeny z vysoce leštěné nerezové oceli a díly, které přicházejí do styku s výrobkem, z materiálů schválených úřadem FDA. Tyto systémy představují kompaktní, hygienická řešení, která splní veškeré oborové požadavky.
  Maximální všestrannost a mobilita
  Jejich kompaktní rozměry umožňují instalaci i do míst s výrazně omezeným prostorem. Robustní, plně natáčecí kolečka podvozku usnadňují přemísťování systému k použití v několika úsecích současně.
  Přizpůsobení všem požadavkům na kontrolu
  K dispozici je široká nabídka rozměrů (a kombinací s detekční hlavou METTLER TOLEDO Safeline), která se dopravníkovým systémům a aplikacím s požadavkem na plně automatizovanou in-line kontrolu.
  Typické aplikace
  Kontrola masa, drůbeže, ryb, pečiva a hotových pokrmů apod, včetně výrobků balených do pytlů a beden a výrobků se silným signálem, jako jsou cihlový sýr a hromadně balené maso.
  Bezkonkurenční citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Shoda s předpisy
  Naše detektory kovů pomáhají při zajišťování shody s místními a mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad, které uplatňují prodejci potravin.
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control

  Datová připojení, shromažďování dat, automatizace a řízení

  Zkušební vzorky, tablety a karty

  Objevte možnosti připojení a datové systémy k začlenění detektorů kovů do informačních systémů pro řízení výrobních linek.
  Naše zkušební vzorky podporují průběžné ověřování výkonu přístrojů a pomohou vám plnit podmínky mezinárodních norem bezpečnosti potravin a kodexy zásad obchodních řetězců.
  Vyšší výrobní výkon
  Zvýšení úrovně kontroly a analýzy procesů v kritických kontrolních bodech (CCP) na podporu zvyšování výkonu a ochrany značky.
  Software ProdX pro správu dat
  Produktivita, kvalita výrobků, zabezpečení a přehlednost: všechny tyto výhody se spojily do systému METTLER TOLEDO ProdX, komplexního softwaru pro správu dat.
  Software FreeWeigh.Net pro správu dat
  Výkonný softwarový program pro statistické řízení jakosti (SQC), který zcela pokrývá veškeré aspekty řízení jakosti balení a plnění pro výrobce potravin a farmak.
  Získávání a využití dat
  Naše detektory kovů umožňují využít celou řadu způsobů shromažďování dat, od proprietárních protokolů RS232 a Ethernet až po zavedení některého z propojovacích sběrnicových modulů (FIMS).
  Zkušební vzorky pro každou aplikaci
  Nabízíme zkušební vzorky do všech aplikací souvisejících s detekcí kovů. Široká nabídka rozměrů, typů kovů a nosičů z hygienických materiálů umožňuje provádět zkoušky v rámci celého procesu detekce kovů.
  Certifikace k plnění požadavků na shodu s normami
  Zkušební vzorky Safeline mohou být vybaveny formálním osvědčením o shodě. Osvědčení dokumentuje rozměry zkušebního vzorku, normy použité k jeho výrobě, jakož i dohledatelnou historii výroby.
  Záruka konzistentnosti a kvality
  Všechny zkušební kuličky určené do zkušebních vzorků METTLER TOLEDO Safeline vyhovují podmínkám norem ANSI/AFBMA 10 nebo DIN 5401.
  Zkušební sady sestavené dle vašich požadavků
  Zkušební vzorky jsou k dispozici i v podobě zkušebních sad, které nabízejí obzvláště pohodlné použití. Sady mohou obsahovat až 12 zkušebních vzorků různých rozměrů a z různých materiálů.
  Průmyslové tunelové detektory kovů

  Při integraci do dopravníkových systémů dokáží tyto detektory kovů zajistit kontrolu výrobků v celé řadě potravinářských i nepotravinářských průmyslových aplikací.

  Detekce všech typů kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých tunelových in-line detektorů kovů, které zajišťují detekci všech typů kovů a které jsou určeny do potravinářských i nepotravinářských průmyslových aplikací s dopravníkovým systémem
  Snadná integrace dopravníkového systému
  Při integraci do dopravníkového systému nabízí podporu produktivity a zajišťování shody s předpisy
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Tunelové detektory kovů na dopravníkové systémy zajišťují v potravinářských i nepotravinářských aplikacích detekci a vyřazování všech typů kovových kontaminantů in-line
  Detektory kovů s volným pádem výrobků

  Detektory kovů Safeline s volným pádem výrobků zajišťují kontrolu sypkých a granulovaných potravinářských i nepotravinářských výrobků ve volném pádu.

  Nastartujte svoji produktivitu
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek. Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Osvědčené systémy na míru vaší aplikace
  Vyberte si z širokého sortimentu vysokorychlostních vyřazovacích zařízení navržených do konkrétních aplikací.
  Vertikální detektory kovů

  Detektory kovů do hrdla násypky, které lze integrovat do procesů a zařízení s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů a které zajišťují kontrolu výrobků ve volném pádu.

  Nastartujte svoji produktivitu
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek. Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Snadná integrace
  Nejvyšší možná citlivost a spolehlivost při zachování minimálních rozestupů mezi výrobky pro nejvyšší možnou kvalitu výrobků a silnou ochranu značky.
  Potrubní detektory kovů

  Potrubní detektory kovů jsou konstruovány ke kontrole kapalných, pastovitých, kašovitých, viskózních a vakuově balených výrobků v průmyslových potravinářských i nepotravinářských aplikacích.

  Optimalizovaná detekce kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých systémů pro detekci všech druhů kovů v kapalných, pastovitých a kašovitých výrobcích přepravovaných procesním potrubím
  Snadná systémová integrace
  Potrubní detektory kovů lze začlenit do výrobních procesů, kde zajišťují detekci kovových kontaminantů a jejich vyřazování z procesu
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Široká nabídka provedení s různými povrchovými úpravami a stupni krytí, které se přizpůsobí různým aplikacím
  Detektor kovů pro farmaceutický průmysl

  Plně integrovaná řešení detekce kovů pro farmaceutický průmysl ke kontrole tablet, tobolek, prášků a granulí.

  Vyspělé systémy detekce kovů pro maximální shodu s předpisy
  Moderní konstrukce detekční cívky ve spojení s osvědčeným softwarem Safeline je zárukou spolehlivého odhalení a vyřazení i tak malých kontaminantů, jejichž průměr nepřesahuje 0,3 mm.
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Systémy jsou vyrobeny z vysoce leštěné nerezové oceli a díly, které přicházejí do styku s výrobkem, z materiálů schválených úřadem FDA. Tyto systémy představují kompaktní, hygienická řešení, která splní veškeré oborové požadavky.
  Maximální všestrannost a mobilita
  Jejich kompaktní rozměry umožňují instalaci i do míst s výrazně omezeným prostorem. Robustní, plně natáčecí kolečka podvozku usnadňují přemísťování systému k použití v několika úsecích současně.
  Dopravníkové systémy s detektorem kovů

  Ucelená nabídka standardních i individuálně přizpůsobených detektorů kovů montovaných na dopravníkové systémy pro detekci kontaminace v potravinách a nápojích.

  Přizpůsobení všem požadavkům na kontrolu
  K dispozici je široká nabídka rozměrů (a kombinací s detekční hlavou METTLER TOLEDO Safeline), která se dopravníkovým systémům a aplikacím s požadavkem na plně automatizovanou in-line kontrolu.
  Typické aplikace
  Kontrola masa, drůbeže, ryb, pečiva a hotových pokrmů apod, včetně výrobků balených do pytlů a beden a výrobků se silným signálem, jako jsou cihlový sýr a hromadně balené maso.
  Bezkonkurenční citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Shoda s předpisy
  Naše detektory kovů pomáhají při zajišťování shody s místními a mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad, které uplatňují prodejci potravin.
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control

  Objevte možnosti připojení a datové systémy k začlenění detektorů kovů do informačních systémů pro řízení výrobních linek.

  Vyšší výrobní výkon
  Zvýšení úrovně kontroly a analýzy procesů v kritických kontrolních bodech (CCP) na podporu zvyšování výkonu a ochrany značky.
  Software ProdX pro správu dat
  Produktivita, kvalita výrobků, zabezpečení a přehlednost: všechny tyto výhody se spojily do systému METTLER TOLEDO ProdX, komplexního softwaru pro správu dat.
  Software FreeWeigh.Net pro správu dat
  Výkonný softwarový program pro statistické řízení jakosti (SQC), který zcela pokrývá veškeré aspekty řízení jakosti balení a plnění pro výrobce potravin a farmak.
  Získávání a využití dat
  Naše detektory kovů umožňují využít celou řadu způsobů shromažďování dat, od proprietárních protokolů RS232 a Ethernet až po zavedení některého z propojovacích sběrnicových modulů (FIMS).
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control

  Naše zkušební vzorky podporují průběžné ověřování výkonu přístrojů a pomohou vám plnit podmínky mezinárodních norem bezpečnosti potravin a kodexy zásad obchodních řetězců.

  Zkušební vzorky pro každou aplikaci
  Nabízíme zkušební vzorky do všech aplikací souvisejících s detekcí kovů. Široká nabídka rozměrů, typů kovů a nosičů z hygienických materiálů umožňuje provádět zkoušky v rámci celého procesu detekce kovů.
  Certifikace k plnění požadavků na shodu s normami
  Zkušební vzorky Safeline mohou být vybaveny formálním osvědčením o shodě. Osvědčení dokumentuje rozměry zkušebního vzorku, normy použité k jeho výrobě, jakož i dohledatelnou historii výroby.
  Záruka konzistentnosti a kvality
  Všechny zkušební kuličky určené do zkušebních vzorků METTLER TOLEDO Safeline vyhovují podmínkám norem ANSI/AFBMA 10 nebo DIN 5401.
  Zkušební sady sestavené dle vašich požadavků
  Zkušební vzorky jsou k dispozici i v podobě zkušebních sad, které nabízejí obzvláště pohodlné použití. Sady mohou obsahovat až 12 zkušebních vzorků různých rozměrů a z různých materiálů.

  Nabídka servisních služeb

  Služby pro detekci kovů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

  Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

  K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

  Časté dotazy

  Co je průmyslový detektor kovů?

  Detektory kovů se ve zpracování potravin uplatňují ke kontrole potravin z hlediska přítomnosti nežádoucích kovů a k odstraňování kontaminovaných výrobků z výrobní linky, dříve než jsou expedovány ze závodu. Závadné výrobky tak nemohou poškodit spotřebitele.

  Průmyslové potravinářské detektory kovů lze začlenit do různých přepravních mechanismů, jako jsou dopravníky, potrubní systémy, vertikální systémy s gravitačním plněním a volným pádem, a lze je vybavit některým z rozsáhlé nabídky vyřazovacího zařízení. Tak lze získat ucelené řešení pro detekci a vyřazování kontaminantů.

  Související dokumenty:


  Jaké normy pro detekci kovů se používají v potravinářském průmyslu?

  Umístění systému pro detekci kovů na výrobní linku může výrobním podnikům pomoci v úsilí o zajištění shody s normami založenými na analýze rizik a kritických kontrolních bodech (HACCP) a uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI):

  K dispozici je celá řada dalších programů, avšak výše uvedených pět institucí zastupuje více než 90 % přijatých a používaných norem.

  Vývoj všech řešení METTLER TOLEDO pro kontrolu výrobků probíhá na základě předpisů FSMA (Food Safety Modernization Act; zákon USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin) a při zohlednění požadavků norem GFSI. Naše řešení jsou dodávána včetně dokumentace, monitoringu a ověření, které pomáhají zajistit shodu s předpisy.

  Související dokumenty:


  Které typy detektorů kovů se používají v balení potravin?

  Řešení pro detekci kovů existuje široká škála: od tunelových detektorů kovů, které lze umístit na dopravníky, po detektory kovů s gravitačním plněním a detektory do aplikací s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů. Nabídka detektorů kovů je natolik široká, že do každé aplikace si lze vybrat nejvhodnější systém.

  METTLER TOLEDO Safeline nabízí rozsáhlý sortiment systémů pro detekci kovů a integrovaných dopravníků pro všechny požadavky balení potravin. Naše detektory kovů řady Profile Advantage jsou určeny do náročných aplikací, například do výroby mokrých, chlazených, mražených, horkých a do pokovené fólie balených potravin. Detektory kovů Throat a Super Throat jsou navrženy tak, aby je bylo možno zabudovat do zákaznických strojů pro vertikální plnění, tvarování a zavírání obalů a jsou k dispozici v rozsáhlé nabídce rozměrů pro snadnou integraci do výrobní linky.

  METTLER TOLEDO Safeline nabízí i integrované dopravníky, které vyhoví širokým požadavkům na typy balení, včetně kartonů, krabic, podnosů a láhví.

  Prohlédněte si naši nabídku systémů pro detekci kovů.


  Jak správně postupovat při zkouškách detektoru kovů?

  Při zavádění zkoušek detektoru kovů je třeba nejprve zajistit, aby detektor kovů vyhovoval požadavkům příslušného detekčního standardu a zda je nastaven tak, aby fungoval v rámci stanovených norem citlivosti.

  Nejobvyklejší zkušební vzorky představují zkušební karty nebo tyčinky, s jejichž pomocí se ověřuje výkon tunelových detektorů kovů. Zkušební balení by měla představovat reprezentativní vzorek rozměrů, tvaru a hmotnosti výrobků z výrobní linky. Při kontrole sypkých, nerozplněných výrobků je třeba dbát, aby nemohlo docházet ke ztrátě zkušebních vzorků, které nebyly detekovány/vyřazeny, a to zejména v případě, je-li výrobek za systémem detekce kovů přiváděn přímo do další zpracovatelské technologie. Důležitý je i výběr správných typů kovových kontaminantů pro zkoušky.

  Mezi jednotlivé kontrolní úkony se řadí kontrola provozního výkonu detektoru a komplexní kontrola integrity a funkčnosti celého systému.

  Četnost zkoušek není závazně stanovena, ledaže by podléhala pokynům uvedeným v kodexu zásad obchodníků, požadavkům zákazníka nebo externího orgánu. Zkoušky se však doporučuje provádět vždy na začátku a na konci směny a po změně výrobku. Výsledky zkoušek by měly být srozumitelně zdokumentovány v rámci standardních operačních postupů.

  Související dokumenty:


  Jak se postupuje při validaci a ověřování detekce kovů?

  Validací se rozumí prvotní kvalifikace výrobku nebo procesu dle uvedených konstrukčních specifikací a provádí se na začátku životního cyklu detektoru kovů, tj. po jeho první montáži na výrobní linku.

  Správná a pečlivá instalace detektoru kovů je základním předpokladem bezstarostného a efektivního provozu systému. Výrobci zařízení proto mohou svým zákazníkům nabídnout účinnou podporu při montáži a zprovoznění systému a zajistit, aby systém fungoval správně a vyhovoval podmínkám všech norem a předpisů.

  Ověřováním se rozumí postup, při kterém se kontroluje, zda detektor kovů průběžně vyhovuje standardům citlivosti a podnikové strategii pro detekci kovů. Detektor kovů se ověřuje pravidelně (zpravidla v intervalech 6–12 měsíců). Cílem ověření je zajistit shodu s uvedenými normami a prokázat dodržování principů náležité pečlivosti.

  Související dokumenty:


  Proč zakoupit systém pro detekci kovů?

  Zakoupení systému pro detekci kovů představuje pro mnoho společností výraznou kapitálovou investici, a proto je důležité, aby systém byl spolehlivý, účinný a správně zkonstruovaný. Pouze tak lze snížit náklady a maximálně zvýšit bezpečnost výrobků. Mezi další výhody se řadí:

  • posílení ochrany značky i zákazníků,
  • shoda s mezinárodními normami o  bezpečnosti potravin a s kodexy zásad zákazníků z řad prodejců,
  • nižší náklady,
  • vyšší produktivita.

  Systémy pro detekci kovů dokáží navíc účinně zvyšovat celkovou efektivitu zařízení (OEE), a tak snížit celkové náklady na své vlastnictví (TCO).


  Proč zakoupit detektor kovů METTLER TOLEDO Safeline?

  METTLER TOLEDO Safeline je přední světový dodavatel průmyslových detektorů kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl. Detekční systémy Safeline nabízejí nejvyšší detekční citlivost a minimum chybně vyřazených bezvadných výrobků.

  Detektory kovů Safeline pro zpracovatele potravin kontrolují výrobky všech tvarů: od balených potravinářských výrobků na výrobních pásech, sypkých materiálů a granulátů, až po kapaliny, pastovité a kašovité výrobky. Systémy pro detekci kovů lze využívat k zajištění shody s normami souvisejícími s kontrolami a bezpečností potravinářských výrobků, průmyslovými směrnicemi a platnou legislativou.

  Detektory kovů Safeline pro farmaceutický průmysl představují samostatné kontrolní systémy, které odhalují kontaminaci tablet, tobolek a sypkých výrobků. Tyto systémy zajišťují shodu s regulativními požadavky a validaci i kvalifikaci postupů.


  Metal Detection Guide
  White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
  Metal Detector Applications
  MD-Infographic
  Reduce Metal Detector Testing
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.