Systémy detekce kovů Safeline | METTLER TOLEDO
 

  Systémy detekce kovů Safeline

  Průmyslové detektory kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl

   

  Proč zakoupit detektor kovů

  Pořízení systému pro detekci kovů může pro mnoho společností představovat výraznou kapitálovou investici, a proto je důležité, aby zakoupené vybavení bylo spolehlivé, aby jeho konstrukce vyhovovala zamýšlenému způsobu využití v konkrétní aplikaci a aby je bylo možno využívat co nejefektivněji. Jsou-li tyto podmínky splněny, lze zajistit dobrou návratnost investice snížením provozních nákladů a maximalizací bezpečnosti výrobků. Mezi přínosy detektorů kovů se řadí:

  • posílení ochrany značky i zákazníků,
  • shoda s mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad zákazníků z řad prodejců,
  • nižší náklady,
  • vyšší produktivita.

  Systémy pro detekci kovů dokáží navíc účinně zvyšovat celkovou efektivitu zařízení (OEE), a tak snížit celkové náklady na své vlastnictví (TCO).

  Podpora požadavků na shodu s předpisy

  Integrace našich systémů detekce kovů může výrobcům potravin pomoci v úsilí o zajištění shody s normami založenými na analýze rizik a kritických kontrolních bodech (HACCP) a uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI), mj. včetně těchto norem:

  Normy pro výrobce potravin a nápojů:

  • globální normy sdružení British Retail Consortium (BRC v6) pro bezpečnost potravin,
  • mezinárodní potravinové normy (IFS v6),
  • normy organizace Foundation for Food Safety Certification 22000 (FSSC 22000),
  • normy iniciativy Safe Quality Food 2000 Code 7.2 (SQF 2000),
  • nizozemské normy související s analýzou rizik a kritickými kontrolními body (HACCP).
  • K dispozici je celá řada dalších programů, avšak výše uvedených pět institucí představuje více než 90 % přijatých a používaných.

  Normy pro farmaceutický průmysl:

  • 21 CFR část 210 – predikativní pravidla GMP,
  • 21 CFR část 211 – predikativní pravidla GMP,
  • 21 CFR část 11 – elektronické záznamy a podpisy,
  • Správná praxe automatizované výroby (GAMP).

  Naše systémy pro kontrolu výrobků mohou navíc pomoci výrobcům farmaceutických přípravků v zajišťování shody se zásadami správné výrobní praxe, zejména s předpisy normy 21 CFR části 210 a 211, GAMP a 21 CFR části 11, jejichž dodržování vyžadují Evropská léková agentura (EMEA) v Evropě a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických.

  Při výběru systému pro detekci kovů v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu tak existuje jediná volba
  – METTLER TOLEDO Safeline.

   

  METTLER TOLEDO Safeline je přední světový dodavatel průmyslových detektorů kovů pro potravinářský, farmaceutický a obalovací průmysl. Detekční systémy SAFELINE nabízejí nejvyšší detekční citlivost a minimum chybně vyřazených bezvadných výrobků.

  Detektory kovů Safeline pro zpracovatele potravin kontrolují výrobky všech tvarů: od balených potravinářských výrobků na výrobních pásech, sypkých materiálů a granulátů, až po kapaliny, pastovité a kašovité výrobky. Systémy pro detekci kovů lze využívat k zajištění shody s normami souvisejícími s kontrolami a bezpečností potravinářských výrobků, průmyslovými směrnicemi a platnou legislativou.

  Detektory kovů Safeline pro farmaceutický průmysl představují samostatné kontrolní systémy, které odhalují kontaminaci tablet, tobolek a sypkých výrobků. Tyto systémy zajišťují shodu s regulativními požadavky a validaci i kvalifikaci postupů.

  Detektory kovů s obdélníkovým otvorem
  Detektor kovů s volným pádem výrobků
  Vertikální detektor kovů

  Detektory kovů s obdélníkovým otvorem

  Detektory kovů s volným pádem výrobků

  Detektor kovů pro do vertikálních aplikací

  Při zapojení do dopravníkových systémů nabízejí tyto detektory kovů plně automatickou kontrolu výrobků v široké škále aplikací.
  Detektory kovů Safeline s volným pádem výrobků zajišťují kontrolu sypkých a granulovaných výrobků v aplikacích bez použití tlaku.
  Detektory kovů do hrdla násypky, které lze integrovat do procesů s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů a které zajišťují kontrolu výrobků ve volném pádu.
  Optimalizovaná detekce kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých detektorů kovů, které zajišťují detekci všech typů kovů a které jsou určeny do potravinářských i nepotravinářských aplikací s dopravníkovým systémem.
  Snadná systémová integrace
  Při integraci do systému pro přepravu výrobků nabízí podporu produktivity a zajišťování shody s předpisy.
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Široká nabídka provedení s různými povrchovými úpravami a stupni krytí, které se přizpůsobí každému pracovnímu prostředí.
  Optimalizovaný výkon systému
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Přizpůsobení systémů aplikaci zákazníka
  Vyberte si z širokého sortimentu vysokorychlostních vyřazovacích zařízení navržených do konkrétních aplikací.
  Optimalizovaný výkon systému
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Snadná systémová integrace
  Nejvyšší možná citlivost a spolehlivost při zachování minimálních rozestupů mezi výrobky pro nejvyšší možnou kvalitu výrobků a silnou ochranu značky.
  Potrubní systémy pro detekci kovů
  Detektory kovů pro farmaceutický průmysl
  Metal Detector Conveyor Systems

  Potrubní systémy pro detekci kovů

  Detektory kovů pro farmaceutický průmysl

  Dopravníkové systémy s detektorem kovů

  Potrubní detektory kovů představují zajišťují detekci a odstraňování kovových kontaminantů v kapalných, pastovitých, kašovitých a vakuově balených výrobcích.
  Plně integrovaná řešení detekce kovů pro farmaceutický průmysl ke kontrole tablet, tobolek, prášků a granulí.
  Ucelená nabídka standardních i individuálně přizpůsobených detektorů kovů montovaných na dopravníkové systémy pro detekci kontaminace v potravinách a nápojích.
  Optimalizovaná detekce kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých systémů pro detekci všech druhů kovů v kapalných, pastovitých a kašovitých výrobcích přepravovaných procesním potrubím
  Snadná systémová integrace
  Potrubní detektory kovů lze začlenit do výrobních procesů, kde zajišťují detekci kovových kontaminantů a jejich vyřazování z procesu
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Široká nabídka provedení s různými povrchovými úpravami a stupni krytí, které se přizpůsobí různým aplikacím
  Vyspělé systémy detekce kovů pro maximální shodu s předpisy
  Moderní konstrukce detekční cívky ve spojení s osvědčeným softwarem Safeline je zárukou spolehlivého odhalení a vyřazení i tak malých kontaminantů, jejichž průměr nepřesahuje 0,3 mm.
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Systémy jsou vyrobeny z vysoce leštěné nerezové oceli a díly, které přicházejí do styku s výrobkem, z materiálů schválených úřadem FDA. Tyto systémy představují kompaktní, hygienická řešení, která splní veškeré oborové požadavky.
  Maximální všestrannost a mobilita
  Jejich kompaktní rozměry umožňují instalaci i do míst s výrazně omezeným prostorem. Robustní, plně natáčecí kolečka podvozku usnadňují přemísťování systému k použití v několika úsecích současně.
  Přizpůsobení všem požadavkům na kontrolu
  K dispozici je široká nabídka rozměrů (a kombinací s detekční hlavou METTLER TOLEDO Safeline), která se dopravníkovým systémům a aplikacím s požadavkem na plně automatizovanou in-line kontrolu.
  Typické aplikace
  Kontrola masa, drůbeže, ryb, pečiva a hotových pokrmů apod., včetně výrobků balených do pytlů a beden a výrobků se silným signálem, jako jsou sýrové cihly a hromadně balené maso.
  Bezkonkurenční citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Shoda s předpisy
  Naše detektory kovů pomáhají při zajišťování shody s místními a mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad, které uplatňují prodejci potravin.
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control

  Datová připojení, shromažďování dat, automatizace a řízení

  Zkušební vzorky, tablety a karty

  Objevte možnosti připojení a datové systémy k začlenění detektorů kovů do informačních systémů pro řízení výrobních linek.
  Naše zkušební vzorky podporují průběžné ověřování výkonu přístrojů a pomohou vám plnit podmínky mezinárodních norem bezpečnosti potravin a kodexy zásad obchodních řetězců.
  Vyšší výrobní výkon
  Zvýšení úrovně kontroly a analýzy procesů v kritických kontrolních bodech (CCP) na podporu zvyšování výkonu a ochrany značky.
  Software ProdX pro správu dat
  Produktivita, kvalita výrobků, zabezpečení a přehlednost: všechny tyto výhody se spojily do systému METTLER TOLEDO ProdX, komplexního softwaru pro správu dat.
  Software FreeWeigh.Net pro správu dat
  Výkonný softwarový program pro statistické řízení jakosti (SQC), který zcela pokrývá veškeré aspekty řízení jakosti balení a plnění pro výrobce potravin a farmak.
  Získávání a využití dat
  Naše detektory kovů umožňují využít celou řadu způsobů shromažďování dat, od proprietárních protokolů RS232 a Ethernet až po zavedení některého z propojovacích sběrnicových modulů (FIMS).
  Zkušební vzorky pro každou aplikaci
  Nabízíme zkušební vzorky do všech aplikací souvisejících s detekcí kovů. Široká nabídka rozměrů, typů kovů a nosičů z hygienických materiálů umožňuje provádět zkoušky v rámci celého procesu detekce kovů.
  Certifikace k plnění požadavků na shodu s normami
  Zkušební vzorky Safeline mohou být vybaveny formálním osvědčením o shodě. Osvědčení dokumentuje rozměry zkušebního vzorku, normy použité k jeho výrobě, jakož i dohledatelnou historii výroby.
  Záruka konzistentnosti a kvality
  Všechny zkušební kuličky určené do zkušebních vzorků METTLER TOLEDO Safeline vyhovují podmínkám norem ANSI/AFBMA 10 nebo DIN 5401.
  Zkušební sady sestavené dle vašich požadavků
  Zkušební vzorky jsou k dispozici i v podobě zkušebních sad, které nabízejí obzvláště pohodlné použití. Sady mohou obsahovat až 12 zkušebních vzorků různých rozměrů a z různých materiálů.
  Detektory kovů s obdélníkovým otvorem

  Při zapojení do dopravníkových systémů nabízejí tyto detektory kovů plně automatickou kontrolu výrobků v široké škále aplikací.

  Optimalizovaná detekce kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých detektorů kovů, které zajišťují detekci všech typů kovů a které jsou určeny do potravinářských i nepotravinářských aplikací s dopravníkovým systémem.
  Snadná systémová integrace
  Při integraci do systému pro přepravu výrobků nabízí podporu produktivity a zajišťování shody s předpisy.
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Široká nabídka provedení s různými povrchovými úpravami a stupni krytí, které se přizpůsobí každému pracovnímu prostředí.
  Detektor kovů s volným pádem výrobků

  Detektory kovů Safeline s volným pádem výrobků zajišťují kontrolu sypkých a granulovaných výrobků v aplikacích bez použití tlaku.

  Optimalizovaný výkon systému
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Přizpůsobení systémů aplikaci zákazníka
  Vyberte si z širokého sortimentu vysokorychlostních vyřazovacích zařízení navržených do konkrétních aplikací.
  Vertikální detektor kovů

  Detektory kovů do hrdla násypky, které lze integrovat do procesů s vertikálním plněním, tvarováním a zavíráním obalů a které zajišťují kontrolu výrobků ve volném pádu.

  Optimalizovaný výkon systému
  Vyšší produktivita s nižší četností provozních zkoušek Vyšší citlivost umožňuje odhalit kovové kontaminanty menších rozměrů.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Technologické inovace optimalizují zkušební procesy a zvyšují efektivitu práce obsluhy.
  Snadná systémová integrace
  Nejvyšší možná citlivost a spolehlivost při zachování minimálních rozestupů mezi výrobky pro nejvyšší možnou kvalitu výrobků a silnou ochranu značky.
  Potrubní systémy pro detekci kovů

  Potrubní detektory kovů představují zajišťují detekci a odstraňování kovových kontaminantů v kapalných, pastovitých, kašovitých a vakuově balených výrobcích.

  Optimalizovaná detekce kovů
  Rozsáhlá nabídka stabilních a spolehlivých systémů pro detekci všech druhů kovů v kapalných, pastovitých a kašovitých výrobcích přepravovaných procesním potrubím
  Snadná systémová integrace
  Potrubní detektory kovů lze začlenit do výrobních procesů, kde zajišťují detekci kovových kontaminantů a jejich vyřazování z procesu
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Široká nabídka provedení s různými povrchovými úpravami a stupni krytí, které se přizpůsobí různým aplikacím
  Detektory kovů pro farmaceutický průmysl

  Plně integrovaná řešení detekce kovů pro farmaceutický průmysl ke kontrole tablet, tobolek, prášků a granulí.

  Vyspělé systémy detekce kovů pro maximální shodu s předpisy
  Moderní konstrukce detekční cívky ve spojení s osvědčeným softwarem Safeline je zárukou spolehlivého odhalení a vyřazení i tak malých kontaminantů, jejichž průměr nepřesahuje 0,3 mm.
  Řešení pro konkrétní aplikace
  Systémy jsou vyrobeny z vysoce leštěné nerezové oceli a díly, které přicházejí do styku s výrobkem, z materiálů schválených úřadem FDA. Tyto systémy představují kompaktní, hygienická řešení, která splní veškeré oborové požadavky.
  Maximální všestrannost a mobilita
  Jejich kompaktní rozměry umožňují instalaci i do míst s výrazně omezeným prostorem. Robustní, plně natáčecí kolečka podvozku usnadňují přemísťování systému k použití v několika úsecích současně.
  Metal Detector Conveyor Systems

  Ucelená nabídka standardních i individuálně přizpůsobených detektorů kovů montovaných na dopravníkové systémy pro detekci kontaminace v potravinách a nápojích.

  Přizpůsobení všem požadavkům na kontrolu
  K dispozici je široká nabídka rozměrů (a kombinací s detekční hlavou METTLER TOLEDO Safeline), která se dopravníkovým systémům a aplikacím s požadavkem na plně automatizovanou in-line kontrolu.
  Typické aplikace
  Kontrola masa, drůbeže, ryb, pečiva a hotových pokrmů apod., včetně výrobků balených do pytlů a beden a výrobků se silným signálem, jako jsou sýrové cihly a hromadně balené maso.
  Bezkonkurenční citlivost detekce
  Detekce všech typů kovů, včetně železných, neželezných kovů, a dokonce i nemagnetické nerezové oceli, která je z hlediska detekce nejproblematičtější.
  Shoda s předpisy
  Naše detektory kovů pomáhají při zajišťování shody s místními a mezinárodními normami o bezpečnosti potravin a s kodexy zásad, které uplatňují prodejci potravin.
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control

  Objevte možnosti připojení a datové systémy k začlenění detektorů kovů do informačních systémů pro řízení výrobních linek.

  Vyšší výrobní výkon
  Zvýšení úrovně kontroly a analýzy procesů v kritických kontrolních bodech (CCP) na podporu zvyšování výkonu a ochrany značky.
  Software ProdX pro správu dat
  Produktivita, kvalita výrobků, zabezpečení a přehlednost: všechny tyto výhody se spojily do systému METTLER TOLEDO ProdX, komplexního softwaru pro správu dat.
  Software FreeWeigh.Net pro správu dat
  Výkonný softwarový program pro statistické řízení jakosti (SQC), který zcela pokrývá veškeré aspekty řízení jakosti balení a plnění pro výrobce potravin a farmak.
  Získávání a využití dat
  Naše detektory kovů umožňují využít celou řadu způsobů shromažďování dat, od proprietárních protokolů RS232 a Ethernet až po zavedení některého z propojovacích sběrnicových modulů (FIMS).
  Data Connectivity, Collection, Automation & Control

  Naše zkušební vzorky podporují průběžné ověřování výkonu přístrojů a pomohou vám plnit podmínky mezinárodních norem bezpečnosti potravin a kodexy zásad obchodních řetězců.

  Zkušební vzorky pro každou aplikaci
  Nabízíme zkušební vzorky do všech aplikací souvisejících s detekcí kovů. Široká nabídka rozměrů, typů kovů a nosičů z hygienických materiálů umožňuje provádět zkoušky v rámci celého procesu detekce kovů.
  Certifikace k plnění požadavků na shodu s normami
  Zkušební vzorky Safeline mohou být vybaveny formálním osvědčením o shodě. Osvědčení dokumentuje rozměry zkušebního vzorku, normy použité k jeho výrobě, jakož i dohledatelnou historii výroby.
  Záruka konzistentnosti a kvality
  Všechny zkušební kuličky určené do zkušebních vzorků METTLER TOLEDO Safeline vyhovují podmínkám norem ANSI/AFBMA 10 nebo DIN 5401.
  Zkušební sady sestavené dle vašich požadavků
  Zkušební vzorky jsou k dispozici i v podobě zkušebních sad, které nabízejí obzvláště pohodlné použití. Sady mohou obsahovat až 12 zkušebních vzorků různých rozměrů a z různých materiálů.

  Nabídka servisních služeb

  Služby pro detekci kovů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

  Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

  K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

  Publikace ke stažení

  Bílé knihy, průvodci a další užitečné informace od odborníků na průmyslovou detekci kovů

  Metal Detection Guide
  White Paper: Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
  Metal Detector Applications
  MD-Infographic
  Reduce Metal Detector Testing
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.