Aplikace kontroly etiket - METTLER TOLEDO
Aplikace kontroly etiket

Aplikace kontroly etiket

Zajistěte si shodu s předpisy a předcházejte stahování výrobků z trhu v důsledku chybných etiket

Proč je kontrola etiket tolik důležitá?
Jak minimalizovat rizika související s chybnými etiketami
Kde by měla kontrola etiket probíhat?
Kontrola přítomnosti, polohy a poškození etiket
Kontrola a ověření obsahu etiket
Kontrola a ověření grafického vzhledu etiket
Jaké platí předpisy pro označování potravin etiketami?

Vytvoření atraktivní etikety, která upoutá pohled spotřebitelů, předá jim informace o kvalitě výrobku a která vyhovuje předpisům o označování potravin v zemi prodeje, je náročný úkol, který vyžaduje mnoho úsilí a času. Je-li zboží označeno etiketou obsahující sklady, trhliny nebo odlepené rohy, etiketa podkopává účelnost svého vzhledu a znamená plýtvání úsilím, které bylo vynaloženo k jejímu vytvoření. Správně umístěná a kvalitní spoluutváří první dojem z výrobku.

Stroj k nanášení etiket, který nefunguje zcela správně, způsobuje nesprávné umístění etikety. Systémy pro kontrolu etiket porovnávají polohu etiket s nastavenými hodnotami na osách x a y, a to i u výrobků, jejichž tvar je ze všech stran shodný. Výrobky s poškozenými, nesprávně vyrovnanými a chybějícími etiketami jsou spolehlivě vyřazeny. Z důvodu vysoké rychlosti, při níž se etikety nanášejí, je třeba každou vadnou etiketu odhalit co nejdříve.

Optické kontrolní systémy mohou vykonávat i kontrolu přítomnosti a správné polohy uzávěru, přítomnosti a neporušenosti garančního proužku, integrity uzávěru, kvality závitu na hrdle láhve a neporušenosti lemu pod víčkem a samotné nádoby.

Publikace ke stažení

Průvodce kontrolou výrobků

Průvodci technologiemi pro kontrolu výrobků
Stáhněte si naše nové průvodce kontrolou výrobků, ve kterých se dočtete vše, co potřebujete vědět o budování účinného programu kontroly výrobků ve výr...

Bílé knihy

Předpisy pro značení kosmetiky v US, EU a Číně
Tato bílá kniha stanoví předpisy, jimiž se řídí značení kosmetiky na trzích ve Spojených státech, Evropské unii a Číně, jako užitečný zdroj pro výrobc...
Závěrečné požadavky FSMA
Pochopení a zajištění shody s konečnými požadavky FSMA v přípravě zákona USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin.
Posílení kontroly jakosti kulatých balení
Tato bílá kniha pojednává o dvou technikách 360° optické kontroly – spojování snímků vedle sebe a za sebe, a to včetně jejich výhod a nevýhod, které n...
OEE a kontrola výrobků – bílá kniha ke stažení zdarma
Tato bílá kniha obsahuje velmi stručný přehled různých složek, které ovlivňují měření celkové efektivity zařízení (OEE). Zabývá se i způsoby, kterými...
Bílá kniha „Normy a legislativa o bezpečnosti potravin“
Tato bílá kniha se zabývá nejčastějšími normami o bezpečnosti potravin a jejich nejnovějšími požadavky Mimo jiné se v ní dočtete, jak dokáží výrobci p...
HACCP vs. HARPC – jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Tato bílá kniha se zabývá podobnostmi a rozdíly mezi normami HACCP a HARPC.
Validace, ověřování a sledování výkonu systémů pro kontrolu výrobků
Tato bílá kniha poskytuje vodítko k základním procesům validace, ověřování a rutinního sledování výkonu in-line systémů pro kontrolu výrobků.
Snižte riziko nedodržení shody s předpisy
Bílá kniha, která obsahuje popis sedmi způsobů, kterými servis ze strany dodavatele přístroj pro kontrolu výrobků může podpořit získání potravinářské...
Jak se vyznat v předpisech o označování potravin
Bílá kniha obsahuje veškeré potřebné informace o označování obalů, které výrobci potřebují znát s ohledem na minimalizaci hrozby stahování výrobků z t...
Jak navrhovat čitelné kódy
Pochopení různých typů kódů používaných na výrobcích a faktorů, které je třeba pochopit při jejich sestavování

Podobné produkty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.