Kontrola obsahu a kvality obalu - METTLER TOLEDO
Kontrola obsahu a kvality obalu

Kontrola obsahu a kvality obalu

Kontrolní řešení pro výrobní linky k zajištění kvality a integrity výrobků

Expedice nekompletních výrobků a výrobků s nevyhovující kvalitou bývá pro podnik špatným znamením. Jejím výsledkem může být ztráta důvěry zákazníků, poškození pověsti a nákladné stahování výrobků z trhu. Náhodné, manuální odběry vzorků a kontrola kvality nezbytně představují vážné riziko, že koncovým uživatelům se do rukou dostanou výrobky, které nevyhovují stanoveným specifikacím. Včasné odhalení chyb v procesu může znamenat přínos pro výrobní harmonogramy a pomáhá předcházet ukládání podezřelých výrobků do karantény v případě zjištění potíží s kvalitou. Moderní systémy pro kontrolu kvality dokáží zkontrolovat 100 % výrobků, takže vám pomohou snáze a rychleji určit zdroj a rozsah potíží.

 

Rentgenová kontrola

Detekce kovů

Kontrolní vážení

Optická kontrola

Integrita

X

 

X

X

Počítání kusů

X

 

X

X

Kontaminace

X

X

 

X

Hladina náplně

X

 

X

 X

Označení

   

X

Legální metrologie

  

X

 

Kompletnost

X

 

X

X

Tvar obalu

X

  

X

Zabezpečování jakosti a kontrola jakosti

Zabezpečování jakosti je, na rozdíl od kontroly jakosti, zavedení kvalitativních kontrol a postupů, které vedou k okamžité nápravě případných závad a chyb, jež mohou snížit kvalitu polotovaru v libovolné fázi výroby. Díky tomu lze plánovat a zajistit požadovanou jakost hotového výrobku.

Závěrečná kontrola kvality představuje důkaz o dodržování zásad náležité pečlivosti a její využití je ustanoveno v mnoha směrnicích, normách, zákonech a předpisech o bezpečnosti potravin a farmaceutických výrobků.

Moderní rentgenové kontrolní systémy dokáží provádět širokou škálu úkonů kontroly kvality přímo na výrobní lince. Vedle detekce kontaminantů se jedná např. o vážení, počítání komponent, identifikaci chybějících nebo poškozených výrobků, sledování úrovně naplnění, kontrolu neporušenosti spojů a kontrolu neporušenosti obalů.

Optické kontrolní systémy provádí komplexní kontrolu rozměrů, vzhledu a tvaru balení, uzávěrů, jakož i kontrolu etiket. Optické systémy jsou přizpůsobitelné, a mohou tudíž ověřit neporušenost balení ve formě láhví, tácků, schránek, kartonů, sad a dalších obalů. Etikety hrají u balení jednu z klíčových rolí. Schopnost kontroly přítomnosti správného identifikačního čísla na balení, celkové správnosti a vzhledu etikety a ověření správnosti a čitelnosti čárových i tištěných kódů zajistí, že se nedokonale zabalené výrobky vůbec nedostanou na prodejní pulty.

Společnost METTLER TOLEDO může čerpat z rozsáhlých aplikačních znalostí celosvětové sítě odborníků na různé obory a z výhod ucelené nabídky vyspělých kontrolních technologií. Naším cílem je poskytovat nejvhodnější řešení, která pokrývají  potřeby našich zákazníků v rámci celého životního cyklu zařízení: bezpečným a udržitelným způsobem.

Publikace ke stažení

Případové studie

Společnost PATA se spoléhá na kontrolní vážení a detekci kovů
Společnost PATA se spoléhá při kontrole svých slaných potravin na kontrolní systémy METTLER TOLEDO.
Společnost ACE Solutions se spoléhá na kontrolní váhu C35 AdvancedLine
Případová studie, ve které se dočtete, jak společnost ACE Solutions používá kontrolní váhu C35 AdvancedLine k zajištění přesného a rychlého vážení náp...
Společnost Kuchenmeister se spoléhá na přístroje pro kontrolu výrobků
Společnost Kuchenmeister spoléhá při kontrole pečiva na kontrolní zařízení METTLER TOLEDO již déle než 20 let.
Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...
Společnost Pro Pet Austria se spoléhá na řešení pro kontrolu výrobků
Společnost Pro Pet Austria spoléhá na špičková kontrolní řešení METTLER TOLEDO, která jí pomáhají minimalizovat riziko expedice nevyhovujících výrobků...

Podobné produkty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.