Kontrola obsahu a kvality obalu - METTLER TOLEDO
Kontrola obsahu a kvality obalu

Kontrola obsahu a kvality obalu

Kontrolní řešení pro výrobní linky k zajištění kvality a integrity výrobků

Expedice nekompletních výrobků a výrobků s nevyhovující kvalitou bývá pro podnik špatným znamením. Jejím výsledkem může být ztráta důvěry zákazníků, poškození pověsti a nákladné stahování výrobků z trhu. Náhodné, manuální odběry vzorků a kontrola kvality nezbytně představují vážné riziko, že koncovým uživatelům se do rukou dostanou výrobky, které nevyhovují stanoveným specifikacím. Včasné odhalení chyb v procesu může znamenat přínos pro výrobní harmonogramy a pomáhá předcházet ukládání podezřelých výrobků do karantény v případě zjištění potíží s kvalitou. Moderní systémy pro kontrolu kvality dokáží zkontrolovat 100 % výrobků, takže vám pomohou snáze a rychleji určit zdroj a rozsah potíží.

 

Rentgenová kontrola

Detekce kovů

Kontrolní vážení

Optická kontrola

Integrita

X

 

X

X

Počítání kusů

X

 

X

X

Kontaminace

X

X

 

X

Hladina náplně

X

 

X

 X

Označení

   

X

Legální metrologie

  

X

 

Kompletnost

X

 

X

X

Tvar obalu

X

  

X

Zabezpečování jakosti a kontrola jakosti

Zabezpečování jakosti je, na rozdíl od kontroly jakosti, zavedení kvalitativních kontrol a postupů, které vedou k okamžité nápravě případných závad a chyb, jež mohou snížit kvalitu polotovaru v libovolné fázi výroby. Díky tomu lze plánovat a zajistit požadovanou jakost hotového výrobku.

Závěrečná kontrola kvality představuje důkaz o dodržování zásad náležité pečlivosti a její využití je ustanoveno v mnoha směrnicích, normách, zákonech a předpisech o bezpečnosti potravin a farmaceutických výrobků.

Moderní rentgenové kontrolní systémy dokáží provádět širokou škálu úkonů kontroly kvality přímo na výrobní lince. Vedle detekce kontaminantů se jedná např. o vážení, počítání komponent, identifikaci chybějících nebo poškozených výrobků, sledování úrovně naplnění, kontrolu neporušenosti spojů a kontrolu neporušenosti obalů.

Optické kontrolní systémy provádí komplexní kontrolu rozměrů, vzhledu a tvaru balení, uzávěrů, jakož i kontrolu etiket. Optické systémy jsou přizpůsobitelné, a mohou tudíž ověřit neporušenost balení ve formě láhví, tácků, schránek, kartonů, sad a dalších obalů. Etikety hrají u balení jednu z klíčových rolí. Schopnost kontroly přítomnosti správného identifikačního čísla na balení, celkové správnosti a vzhledu etikety a ověření správnosti a čitelnosti čárových i tištěných kódů zajistí, že se nedokonale zabalené výrobky vůbec nedostanou na prodejní pulty.

Společnost METTLER TOLEDO může čerpat z rozsáhlých aplikačních znalostí celosvětové sítě odborníků na různé obory a z výhod ucelené nabídky vyspělých kontrolních technologií. Naším cílem je poskytovat nejvhodnější řešení, která pokrývají  potřeby našich zákazníků v rámci celého životního cyklu zařízení: bezpečným a udržitelným způsobem.

Publikace ke stažení

Případové studie

Společnost Orthomol nastavuje laťku kvality s technologií kontrolního vážení
Společnost Orthomol zavedla novou, dvoudráhovou kontrolní váhu C35 AdvancedLine, která poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení.
Pekárna La Provence Bakery se spoléhá na kontrolní zařízení
V roce 2016 zakoupila společnost La Provence novou linku na výrobu sušenek a obrátila se na společnost METTLER TOLEDO s poptávkou na nové kontrolní za...
Společnost Maxim Group spoléhá na řešení pro optickou kontrolu skla
Výrobce kosmetiky, společnost Maxim Group, spojil s odborníky METTLER TOLEDO na optickou kontrolu, kterou používá ke kontrole skleněných nádobek.
Bell Food Group
Případová studie o rentgenovém kontrolním systému, ve které se dočtete, jak společnost Bell Food Group zajišťuje kontrolu burgerových směsí z hlediska...
Společnost Lake Champlain Chocolates zvyšuje kvalitu
Bezplatná případová studie, ve které se dočtete, jak si společnost Lake Champlain Chocolates udržuje pověst mimořádně kvalitního výrobce s pomocí komb...

Podobné produkty

Vision Inspection Guide
Checkweigher Return of Investment (ROI) Calculator
Checkweighing Guide
Contamination Detection
X-ray Inspection Guides
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.