Systémy kontrolního vážení | METTLER TOLEDO
Systémy METTLER TOLEDO pro kontrolní vážení

Systémy pro mobilní kontrolní vážení

Nejucelenější řada řešení kontrolního vážení pro všechna odvětví.

Kontrolní váhy METTLER TOLEDO – Přesné vážení pro vysokou rychlost výrobních linek
v potravinářských a farmaceutických aplikacích

 

Kontrola kvality ve výrobních odvětvích je v současné době bez moderní kontrolní váhy takřka nemožná. Ať jsou tyto váhy používány ve farmac...

Kontrola kvality ve výrobních odvětvích je v současné době bez moderní kontrolní váhy takřka nemožná. Ať jsou tyto váhy používány ve farmaceutické, chemické, kosmetické, potravinářské, metalurgické nebo automobilové výrobě – všechny společnosti se plně spoléhají na tyto přesné přístroje.

Proč zavést kontrolní vážení i do vaší výroby

Kontrolní váhy jsou již dlouhá léta klíčovým prvkem ve výrobních provozech, kde zajišťují mnohem více než jen vážení: dokáží totiž optimalizovat celý výrobní proces. Některé výhody kontrolních vah:

  • předcházení vysokým pokutám pomocí 100% kontroly hmotnosti,
  • synchronizace provozu plnicích strojů,
  • úspora materiálů a s ní související vyšší počet výrobků a vyšší zisk,
  • zkvalitnění výrobních procesů a zvýšení efektivity zařízení,
  • úspora pracovních nákladů,
  • nižší počet nesprávně vyřazených výrobků a přepracovaných zakázek,
  • zachování integrity značky.

Kontrolní váha dokáže navíc účinně zvyšovat celkovou efektivitu zařízení (OEE), a tak snížit celkové náklady na jejich vlastnictví (TCO).

Všestranné řešení kontrolního vážení

Standardní i individuální řešení kontrolního vážení METTLER TOLEDO jsou vyrobena tak, aby vyhovovala specifickým aplikacím, prostředí, legislativním požadavkům a průmyslovým požadavkům.
Nabízíme produktivitu a rentabilitu prostřednictvím nejrozsáhlejší řady kontrolních vah pro potraviny, farmaceutický, chemický i nepotravinářský průmysl.

Nabízíme širokou paletu konfigurací (např. vícedráhové kontrolní váhy, různá třídicí zařízení, konstrukce pásů a vodicích systémů), která dokáže vážit takřka libovolný typ nádoby nebo balení, a to i při vysoké výrobní rychlosti. Zajišťuje přesné předávání výrobků, méně přeplňování a optimalizaci výrobních postupů.

Vysoký stupeň uživatelského pohodlí

Ovladače na inovativním ovládacím panelu a intuitivní uživatelské rozhraní v několika jazycích umožňují rychlé a bezchybné nastavení a přestavení váhy na jiný výrobek a zajišťují minimální prostoje a maximální produktivitu. Volitelné provedení s krytím až IP69k do prostředí s požadavkem na oplachování proudem vody a integrovaná detekce kovů a rentgenová kontrolní technologie završují působivý sortiment výrobků METTLER TOLEDO pro kontrolní vážení.

Záruka kvality METTLER TOLEDO

Stabilní přesnost a výkon od prvního váženého balení až po poslední zajišťuje, při dodržení přísných výrobních tolerancí, patentovaná technologie vážení a více než 50 let zkušeností v kontrole balení, z čehož vyplývá vysoká kvalita a výhodnost našich produktů. Řešení kontrolního vážení METTLER TOLEDO navíc podporuje poprodejní servis s širokou sítí servisních středisek na celém světě.


 

Všestranné řešení kontrolního vážení

Standardní i individuální systémy pro kontrolní vážení METTLER TOLEDO jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly specifickým aplikacím, prostředí, legislativním požadavkům a průmyslovým požadavkům. Nabízíme produktivitu a rentabilitu prostřednictvím nejrozsáhlejší řady kontrolních vah pro potraviny, farmaceutický, chemický i nepotravinářský průmysl.

Nabízíme širokou paletu konfigurací (např. vícedráhové kontrolní váhy, různá třídicí zařízení, konstrukce pásů a vodicích systémů), která dokáže vážit takřka libovolný typ nádoby nebo balení, a to i při vysoké výrobní rychlosti. Zajišťuje přesné předávání výrobků, méně přeplňování a optimalizaci výrobních postupů.

C31 StandardLine
C33 PlusLine
C35 AdvancedLine

C31 StandardLine

C33 PlusLine

C35 AdvancedLine

Spolehlivost a přesnost kontrolní váhy C31 StandardLine umožňují její využití ve velmi širokém a rozmanitém spektru aplikací v průmyslové výrobě
Robustní výkon kontrolní váhy C33 PlusLine umožňuje její nasazení takřka ve všech situacích ve výrobním průmyslu
Špičková přesnost a všestrannost umožňují využití této kontrolní váhy ve všech situacích průmyslové výroby
Efektivní manipulace s výrobky
Váha umožňuje nastavení prostřednictvím 100 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Všestrannost do náročného prostředí
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v mokrých i suchých provozech a v náročných provozních podmínkách
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Integrace detektoru kovů
K dispozici i v podobě kombinovaného systému s moderním detektorem kovů Safeline
Flexibilní možnosti manipulace s výrobky
Váha umožňuje rozsáhlá nastavení prostřednictvím 200 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Výkon v náročných podmínkách
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v mokrých i suchých provozech a v náročných provozních podmínkách
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Rozsáhlé možnosti integrace detektoru kovů
K dispozici i v podobě kombinovaného systému s některým ze široké nabídky moderních detektorů kovů Safeline
Individuální manipulace s výrobky
Váha umožňuje rozsáhlá nastavení prostřednictvím 250 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Bezkonkurenční výkon v náročných podmínkách
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v mokrých i suchých provozech a v náročných provozních
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Integrovaná kontrolní řešení
Váhy jsou k dispozici i v kombinaci s dalšími systémy pro optickou a rentgenovou kontrolu a detektory kovů
Kontrolní váhy C21 StandardLine a C23 PlusLine
Kontrolní váhy pro farmaceutický průmysl
Kombinované systémy řady C

C21 StandardLine a C23 PlusLine

Kontrolní váhy pro farmaceutický průmysl

Kombinované systémy řady C

Robustní výkon těchto kontrolních vah umožňuje jejich nasazení takřka ve všech situacích ve výrobním průmyslu.
Vysoce účinná řešení pro kontrolní vážení ve farmaceutickém průmyslu pro serializaci, sledování, dohledatelnost a aplikace vyžadující kontrolu neoprávněné manipulace
Kombinované systémy, které zajistí dobrou pověst vaší značky, jakož i bezpečnost a kvalitu vašich výrobků prostřednictvím detekce kovů, optické a rentgenové kontrolní technologie
Flexibilní možnosti manipulace s výrobky
Váha umožňuje nastavení prostřednictvím až 150 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Výkon v náročných podmínkách
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v průmyslových provozech
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Připojení detektoru kovů
V naší nabídce je i provedení vybavené vstupem, do kterého lze připojit systémy pro detekci kovů
Maximální bezpečnost výrobků
Vyšší produktivita
Vyšší provozní dostupnost
Kontrolní vážení a detekce kovů
Kombinovaná technologie kontrolního vážení a detekce kovů vám pomůže spolehlivě odhalit nežádoucí kovové kontaminanty a zvýšit produktivitu vašich výrobních linek.
Kontrolní vážení a rentgenová kontrola
Kombinované systémy obsahující kontrolní vážení a rentgenovou kontrolní technologii dokáží odhalit kontaminanty, jakými jsou například kovové střepy, úlomky plastů a kostí, které jsou pro detektory kovů „neviditelné“.
Kontrolní vážení a optická kontrola
Kontrolní vážení a optická kontrolní technologie předchází záměnám etiket a výrazně snížit přeplňování na výrobních linkách.
C31 StandardLine

Spolehlivost a přesnost kontrolní váhy C31 StandardLine umožňují její využití ve velmi širokém a rozmanitém spektru aplikací v průmyslové výrobě

Efektivní manipulace s výrobky
Váha umožňuje nastavení prostřednictvím 100 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Všestrannost do náročného prostředí
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v mokrých i suchých provozech a v náročných provozních podmínkách
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Integrace detektoru kovů
K dispozici i v podobě kombinovaného systému s moderním detektorem kovů Safeline
C33 PlusLine

Robustní výkon kontrolní váhy C33 PlusLine umožňuje její nasazení takřka ve všech situacích ve výrobním průmyslu

Flexibilní možnosti manipulace s výrobky
Váha umožňuje rozsáhlá nastavení prostřednictvím 200 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Výkon v náročných podmínkách
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v mokrých i suchých provozech a v náročných provozních podmínkách
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Rozsáhlé možnosti integrace detektoru kovů
K dispozici i v podobě kombinovaného systému s některým ze široké nabídky moderních detektorů kovů Safeline
C35 AdvancedLine

Špičková přesnost a všestrannost umožňují využití této kontrolní váhy ve všech situacích průmyslové výroby

Individuální manipulace s výrobky
Váha umožňuje rozsáhlá nastavení prostřednictvím 250 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Bezkonkurenční výkon v náročných podmínkách
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v mokrých i suchých provozech a v náročných provozních
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Integrovaná kontrolní řešení
Váhy jsou k dispozici i v kombinaci s dalšími systémy pro optickou a rentgenovou kontrolu a detektory kovů
Kontrolní váhy C21 StandardLine a C23 PlusLine

Robustní výkon těchto kontrolních vah umožňuje jejich nasazení takřka ve všech situacích ve výrobním průmyslu.

Flexibilní možnosti manipulace s výrobky
Váha umožňuje nastavení prostřednictvím až 150 různých možností souvisejících s výkonem a produktivitou
Výkon v náročných podmínkách
Navržena pro odolnost a maximální spolehlivost v průmyslových provozech
Shromažďování dat k podpoře zajišťování shody
Více než deset datových komunikačních standardů, včetně ethernetu, sběrnice Fieldbus a technologie OPC
Připojení detektoru kovů
V naší nabídce je i provedení vybavené vstupem, do kterého lze připojit systémy pro detekci kovů
Kontrolní váhy pro farmaceutický průmysl

Vysoce účinná řešení pro kontrolní vážení ve farmaceutickém průmyslu pro serializaci, sledování, dohledatelnost a aplikace vyžadující kontrolu neoprávněné manipulace

Maximální bezpečnost výrobků
Vyšší produktivita
Vyšší provozní dostupnost
Kombinované systémy řady C

Kombinované systémy, které zajistí dobrou pověst vaší značky, jakož i bezpečnost a kvalitu vašich výrobků prostřednictvím detekce kovů, optické a rentgenové kontrolní technologie

Kontrolní vážení a detekce kovů
Kombinovaná technologie kontrolního vážení a detekce kovů vám pomůže spolehlivě odhalit nežádoucí kovové kontaminanty a zvýšit produktivitu vašich výrobních linek.
Kontrolní vážení a rentgenová kontrola
Kombinované systémy obsahující kontrolní vážení a rentgenovou kontrolní technologii dokáží odhalit kontaminanty, jakými jsou například kovové střepy, úlomky plastů a kostí, které jsou pro detektory kovů „neviditelné“.
Kontrolní vážení a optická kontrola
Kontrolní vážení a optická kontrolní technologie předchází záměnám etiket a výrazně snížit přeplňování na výrobních linkách.

Nabídka servisních služeb

Globální služby, školení a podpora od předního světového výrobce kontrolních vah

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu zařízení

K vašemu kontrolnímu přístroji poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace, přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Publikace ke stažení

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a další dokumenty o kontrolním vážení

Kalkulátor návratnosti investic

Přečtěte si, kolik prostředků vám kontrolní vážení a optická kontrolní technologie mohou ušetřit

Checkweighing Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.