Řešení pro kontrolní vážení

Řešení pro kontrolní vážení

Výkonná váhová řešení pro všechna odvětví

Řešení dynamického kontrolního vážení s certifikací MID pro zajištění shody s metrologickými předpisy a řízení jakosti v odvětvích, jako jsou zpracování masa, drůbeže a mořských plodů, farmaceutický a kosmetický průmysl nebo hotové pokrmy a výroba kojenecké výživy.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je kontrolní váha?

Kontrolní váha je vysoce přesný přístroj měřící hmotnost. Je určena ke kontrole hmotnosti jednotlivých výrobků na výrobní lince v průběhu výrobního procesu.

Kontrolní váhy se používají zpravidla coby součást programu řízení jakosti výroby. Výsledky vážení slouží k prokazatelnému zdokumentování, že výrobní závod pracuje v souladu s místními právními předpisy o balení výrobků.  

Kontrolní váha kontroluje, zda má každý výrobek, který opouští výrobní linku, správnou hmotnost. Představuje klíčový přístroj, který výrobním podnikům pomáhá zajišťovat kvalitu, která je nezbytná pro zajištění vysoké míry spokojenosti zákazníků. Za prodej výrobků s nedostatečnou hmotností mohou být udělovány vysoké pokuty. Výrobky s nadměrnou hmotností způsobují ztráty v důsledku nákladného přeplňování. Kontrolní váhy se jakožto účinný systém zabezpečování jakosti uplatňují takřka ve všech průmyslových odvětvích. Patří sem například:

 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Kosmetický průmysl
 • Výroba nápojů
 • Přeprava a logistika
 • Chemický průmysl
 • Automobilový průmysl
 • Výroba a zpracování kovů

Z jakých součástí se skládá kontrolní váha?

Typický systém kontrolní váhy obsahuje:

 • Vstupní úsek
 • Vážicí úsek s váhovým snímačem
 • Výstupní úsek s třídicím/vyřazovacím zařízením
 • Váhový terminál, který plní funkci uživatelského rozhraní
 • Pevný rám, který snižuje působení vibrací

V běžném provozu se používá několik různých konstrukcí kontrolní váhy. Určité detaily součástí, ze kterých se skládá kontrolní váha, se mohou lišit v závislosti na způsobu jejího využití. Konstrukci váhy do značné míry ovlivňují i vlastnosti váženého zboží a podmínky konkrétního prostředí.

Jaké jsou rozdíly mezi statickou a dynamickou kontrolní váhou?

Hlavními rozdíly mezi statickou a dynamickou kontrolní váhou jsou:

 1. Statické kontrolní váhy měří hmotnost výrobků, které stojí nehybně na váze. Dynamické kontrolní váhy váží výrobky za pohybu.
 2. Statické kontrolní váhy se používají k manuálnímu vážení výrobků nebo například k namátkové kontrole. Dynamické kontrolní váhy automaticky kontrolují 100 % výrobků
 3. Statické kontrolní vážení je proces, který je náročný na lidskou práci. Vyžaduje manuální zvážení výrobku, zaznamenání výsledku a odebrání výrobku z váhy. Dynamické kontrolní vážení probíhá plně automaticky. Výrobky se váží za průchodu výrobní linkou, přičemž výrobky s nesprávnou hmotností se vyřazují pomocí automatických vyřazovacích zařízení, jako jsou například pneumatické písty nebo vzduchové trysky.

Statické kontrolní váhy

 • Stolní váhy používané k manuální kontrole hmotnosti a  porcování výrobků, jakož i k namátkové kontrole vzorků
 • Navržené pro rychlé a přesné kontrolní vážení a porcování
 • K dispozici v různých variantách a rozměrech pro ergonomickou práci
 • Možnost začlenění do řídicích systémů pro sledování a analýzu dat
 • Rychlý a pohodlný tisk etiket

Dynamické kontrolní váhy

 • Vážení výrobků v pohybu.
 • Automatická kontrola hmotnosti 100 % výrobků
 • Kontrola čisté hmotnosti a táry k zajištění shody s metrologickými předpisy a protokoly z kontroly táry se všemi náležitostmi, které vyžadují metrologické předpisy

Statické i dynamické kontrolní váhy se uplatňují v mnoha výrobních prostředích. Statické váhy zejména v těchto aplikacích:

 • Stanovení cílových hmotností pro dynamické kontrolní váhy
 • Kontrola čisté hmotnosti a táry k zajištění shody s metrologickými předpisy a protokoly z kontroly táry se všemi náležitostmi, které vyžadují metrologické předpisy

Výběr systémů kontrolního vážení, které budou použity na výrobní lince, se zpravidla řídí požadavky konkrétní aplikace a souvisejících procesů.

Proč zavést inline kontrolní vážení i do Vašeho podniku?

Kontrolní váhy jsou již dlouhá léta klíčovým prvkem ve výrobních provozech, kde zajišťují mnohem více než jen vážení: dokáží totiž optimalizovat celý výrobní proces. Některé výhody kontrolních vah:

 • prevence vysokých pokut pomocí 100% kontroly hmotnosti,
 • synchronizace provozu plnicích strojů,
 • úspora materiálů a s ní související vyšší počet výrobků a vyšší zisk,
 • zkvalitnění výrobních procesů a zvýšení efektivity zařízení,
 • úspora pracovních nákladů,
 • nižší počet nesprávně vyřazených výrobků a přepracovaných zakázek,
 • zachování integrity značky.

Kontrolní váha dokáže navíc účinně zvyšovat celkovou efektivitu zařízení (OEE), a tak snížit celkové náklady na jejich vlastnictví (TCO).

Všestranná řešení METTLER TOLEDO pro kontrolní vážení

Standardní i individuální řešení kontrolního vážení METTLER TOLEDO jsou vyrobena tak, aby vyhovovala specifickým aplikacím, prostředí, legislativním požadavkům a průmyslovým požadavkům.
Nabízíme produktivitu a rentabilitu prostřednictvím nejrozsáhlejší řady kontrolních vah pro potraviny, farmaceutický, chemický průmysl i nepotravinářská odvětví.

Nabízíme širokou paletu konfigurací (např. vícedráhové kontrolní váhy, různá třídicí zařízení, konstrukce pásů a vodicích systémů), která dokáže vážit takřka libovolný typ nádoby nebo balení, a to i při vysoké výrobní rychlosti. Zajišťuje přesné předávání výrobků, méně přeplňování a optimalizaci výrobních postupů.

Vysoká míra akceptace u zaměstnanců

Ovladače na inovativním ovládacím panelu a intuitivní uživatelské rozhraní v několika jazycích umožňují rychlé a bezchybné nastavení a přestavení váhy na jiný výrobek a zajišťují minimální prostoje a maximální produktivitu. Volitelné provedení s krytím až IP69k do prostředí s požadavkem na oplachování proudem vody a integrovaná detekce kovů a rentgenová kontrolní technologie završují působivý sortiment produktů METTLER TOLEDO pro kontrolní vážení.