Školení uživatelů - METTLER TOLEDO
Školení a vzdělávání

Školení uživatelů kontrolních přístrojů

Podpora zaměstnanců k optimální produktivitě a shodě s předpisy

 

Praktické školení ve vašem přirozeném pracovním prostředí

Jsme přesvědčeni, že nejlepších výsledků školení lze dosáhnout v případě, mohou-li se účastníci plně soustředit na učení, aniž by se rozptyloval...

Jsme přesvědčeni, že nejlepších výsledků školení lze dosáhnout v případě, mohou-li se účastníci plně soustředit na učení, aniž by se rozptylovali povinnostmi na svém pracovišti. Současně si však uvědomujeme, že plynulý provoz je pro váš podnik důležitý a že uvolnění vašich zaměstnanců na externí školení může být problematické.

Proto nabízíme školení jak v našich specializovaných školicích zařízeních, tak možnost školení přímo ve vašem podniku, kde se zaměstnanci školí přímo v přirozeném pracovním prostředí a na přístrojích, se kterými jsou obeznámeni.

Obsah všech školení je přizpůsoben potřebám vašich zaměstnanců. Kurzy jsou zaměřeny primárně na obsluhu, vedoucí a zaměstnance managementu jakosti, jakož i na konstruktéry a techniky, pro které bude většina témat významným přínosem. Školení je vhodné i pro všechny zaměstnance s odpovědností za zkoušky, obsluhu a údržbu přístrojů.

 

Hluboké znalosti vašich kontrolních přístrojů

Všechny moduly školení jsou sestaveny tak, aby vám pomohly zajistit bezpečnost práce a současně naplno využívat výhody vašich přístrojů. Součástí kurzů jsou základní bezpečnostní pokyny, správná výrobní praxe, jakož i rozsáhlé informace o samotném kontrolním systému.

Naučte se u své kontrolní váhy, detektoru kovů nebo rentgenového systému identifikovat a ovládat základní funkce, zajistit správnou údržbu a kontrolovat, zda vaše přístroje vyhovují vašim kvalitativním požadavkům. 


 
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Odborné školení od odborníků
Základní školení obsluhy
Účinné školení pro management jakosti
Školení v oblasti údržby
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.