Kontrola a řízení plnění obalů - METTLER TOLEDO
Kontrola a řízení plnění obalů

Kontrola a řízení plnění obalů

Kontrolní zařízení pro sledování, měření a regulaci výšky náplně

Manuální seřizování množství náplně může způsobovat prodloužení odstávek, plýtvání výrobkem a riziko chyb obsluhy. Moderní systémy pro kontroly kvality dokáží sledovat množství náplně a automaticky seřizovat plnicí hlavy. Pomáhají tak zajistit shodu s předpisy bez zbytečných ztrát drahého výrobku, vznikajících v důsledku přeplňování obalů nebo potřeby jeho přepracování. Schopnost provádět tato měření a seřízení za plné rychlosti výroby dokáže zvyšovat produktivitu a zajistit pevnou pozici na trhu nabitém konkurencí.

Nesprávné množství náplně může pro váš podnik znamenat riziko nutnosti stahovat výrobky z trhu a čelit soudním sporům. Kontrola 100 % výrobků vám pomůže odstranit riziko expedice výrobků s nedostatečnou hmotností k zákazníkům.

Podle požadavků na plnění metrologických norem, stupeň přesnosti, typu výrobku a rychlosti linky mohou výrobci při volbě technologie pro kontrolu množství náplně vybírat mezi kontrolními váhami, rentgenovými kontrolními systémyoptickými kontrolními systémy.

Gravimetrická technologie je uznávaná jako jediný systém kontrolního vážení pro přesné a spolehlivé výsledky, které lze ověřovat a navázat na certifikované váhové etalony. Kontrolní váhy na výrobní lince jsou tudíž jedinou volbou k zajištění shody s místními metrologickými požadavky. V případě vysoké ceny výrobku se mohou výrobci chtít zaměřit na co nejvyšší přesnost, kterou může zajistit pouze kontrolní váha. Přesná zpětná vazba vysílaná k plnicím strojům pro minimalizaci nadměrného a nedostatečného plnění je jedním z nejdůležitějších důvodů pro investici do kontrolních vah.

Pro aplikace, jako jsou například kontrola výrobků ve vícesložkových baleních, chybějícího nebo poškozeného zboží, a tam, kde je odchylka hmotnosti obalového materiálu vyšší než tolerance obsahu balení „vyhovuje/nevyhovuje“, je schůdnou variantou i odhad hmotnosti. V takovém případě lze uvažovat o rentgenové kontrole.

Optické kontrolní systémy jsou ideální pro aplikace vyžadující úplnou kontrolu láhve, jejíž součástí je kontrola správného množství náplně, označení a zavření láhví.

Společnost METTLER TOLEDO může čerpat z rozsáhlých aplikačních znalostí celosvětové sítě odborníků na různé obory a z výhod ucelené nabídky vyspělých kontrolních technologií. Naším cílem je poskytovat nejvhodnější řešení, která pokrývají  potřeby našich zákazníků v rámci celého životního cyklu zařízení: bezpečným a udržitelným způsobem.

Publikace ke stažení

Brožury

Případové studie

Společnost PATA se spoléhá na kontrolní vážení a detekci kovů
Společnost PATA se spoléhá při kontrole svých slaných potravin na kontrolní systémy METTLER TOLEDO.
Společnost Arevalo Foods používá detektory kovů Profile Advantage
V této bezplatné případové studii se dočtete, jak společnost Arevalo Foods používá detektory kovů Profile Advantage se zakázkovými vyřazovacími systém...
Společnost ACE Solutions se spoléhá na kontrolní váhu C35 AdvancedLine
Případová studie, ve které se dočtete, jak společnost ACE Solutions používá kontrolní váhu C35 AdvancedLine k zajištění přesného a rychlého vážení náp...
Společnost Crofters Foods volí METTLER TOLEDO
Společnost Crofters Foods spoléhá na vestavěný hardware a software METTLER TOLEDO CI-Vision pro vývoj inovativních řešení
Společnost Kuchenmeister se spoléhá na přístroje pro kontrolu výrobků
Společnost Kuchenmeister spoléhá při kontrole pečiva na kontrolní zařízení METTLER TOLEDO již déle než 20 let.
Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...
Společnost Pro Pet Austria se spoléhá na řešení pro kontrolu výrobků
Společnost Pro Pet Austria spoléhá na špičková kontrolní řešení METTLER TOLEDO, která jí pomáhají minimalizovat riziko expedice nevyhovujících výrobků...
Bezpečnost a shoda s předpisy v mlékárenském průmyslu
V mlékárenském průmyslu je důležité zvyšovat produktivitu a současně reagovat na faktory, jakými jsou například proměnlivé požadavky zákazníků či rost...
Bonduelle: záruka čerstvosti a rychlosti
Vášeň pro zeleninu: Společnost Bonduelle Deutschland GmbH je pobočka francouzské skupiny Bonduelle Group, předního evropského výrobce zpracované zelen...
Výrobce likéru Jägermeister plně důvěřuje technologii dynamického vážení METTLER TOLEDO Garvens
Kultovní nápoj Jägermeister je velmi tradiční značkou společnosti Mast AG, kterou si každý zákazník okamžitě spojí s proslulým logem s dvěma jeleny a ...

Podobné produkty

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.