Strojní optické systémy | METTLER TOLEDO
Optické kontrolní systémy pro kontrolu tisku, etiket a obalů

Optické kontrolní systémy pro kontrolu tisku, etiket a obalů

Strojní optické kontrolní systémy na klíč pro kontrolu kvality etiket a obalů

Kontrola etiket
Aplikace pro kontrolu čitelnosti kódů
Systémy pro kontrolu výšky náplně a správné aplikace víček

Optické systémy pro kontrolu etiket

Optické systémy pro kontrolu čitelnosti kódů

Optické systémy pro kontrolu výšky náplně a správné aplikace víček

Strojní optické systémy pro kontrolu etiket, tisku a dalších kvalitativních vlastností etiket. Předcházejte záměnám etiket a dalším chybám.
Automatické, in-line optické kontrolní systémy pro kontrolu etiket a alfanumerických, 1D a 2D čárových kódů na obalech výrobků.
Optické kontrolní systémy pro kontrolu výšky náplně, přítomnosti a rovného usazení víček a neporušenosti ochranných pásků.
Grafická identifikace
Používejte identifikaci jedinečných grafických prvků a ID čísla etiket ke kontrole použití správné etikety na výrobku, a předcházejte tak použití chybných etiket na zboží v rukou zákazníků.
Vzhled etiket
Kontrolujte, zda jsou etikety správně aplikovány na povrch obalu, zda nejsou pokrčené, potrhané nebo zda nemají ohnuté rohy, a zajistěte tak dokonalou prezentaci svých výrobků.
Kontrola kvality 1D a 2D čárových kódů
Zajistěte správný tisk a čitelnost čárových kódů. Podpora různých formátů, jako jsou 1D, 2D, datamatrix a QR kódy.
Čtení alfanumerických kódů
Využívá optické rozpoznávání znaků (OCR) i optickou kontrolu znaků (OCV) ke kontrole přesnosti alfanumerických kódů, včetně písma z maticové tiskárny.
Přítomnost a správné usazení víček
Zajišťuje kontrolu přítomnosti a správného usazení víček. Dle potřeby kontroluje i neporušenost ochranných pásků.
Kontrola výšky náplně
Kontrola správného množství náplně v obalu předchází přeplňování a nedostatečnému plnění.
Kontrola přítomnosti a těsnosti uzávěrů
Individuální optické kontrolní systémy
Integrovaná řešení pro optickou kontrolu

Optické systémy pro kontrolu těsnosti uzávěrů

Individuální optické kontrolní systémy

Integrovaná řešení pro optickou kontrolu

Strojní optické systémy pro kontrolu těsnosti balíčků a misek. Kontrolujte neporušenost uzávěrů balení.
Individuální optické kontrolní systémy do jedinečných aplikací, vhodné pro snadnou integraci do stávajících výrobních linek a technologií.
Rozšiřte své stávající výrobní zařízení o optickou kontrolu, nebo optický kontrolní systém spojte s dalšími systémy pro kontrolu výrobků, a ušetřete tak místo.
Kvalita těsnicího povrchu a přítomnost uzávěru
Kontrolujte kvalitu těsnicího povrchu před uzavřením obalu a zajistěte přítomnost uzávěru po jeho aplikaci.
Neporušenost uzávěru
Předcházejte expedici a stahování výrobků z trhu kvůli poškozeným uzávěrům a zachyceným materiálům.
Individuální systémy pro výrobce
Individuální optické systémy pro individuální požadavky na prostor a kontrolní úkony, poskytované pod stejným projektovým řízením a se stejnou úrovní servisu a podpory jako naše standardní systémy.
Součásti a podpora pro výrobce OEM
Kamery a software do optických systémů pro výrobce OEM, kteří projektují výrobní zařízení obsahující optické kontrolní součásti.
Flexibilní možnosti pro jedinečné kontrolní aplikace
Kontrolujte, zda jsou vaše výrobky správně sestavené, bedny řádně naplněné, případně kontrolujte dokonce i správný tvar jednotlivých výrobků. Zabýváme se vývojem optických řešení, která lze snadno začlenit do stávajících výrobních linek.
Kombinované kontrolní systémy
Zmenšete půdorysné rozměry svého zařízení pro kontrolu výrobků s některým z našich kontrolních systémů vybavených i optickou technologií a vytvořte bezpečný bod kontroly jakosti.
Kontrola etiket

Strojní optické systémy pro kontrolu etiket, tisku a dalších kvalitativních vlastností etiket. Předcházejte záměnám etiket a dalším chybám.

Grafická identifikace
Používejte identifikaci jedinečných grafických prvků a ID čísla etiket ke kontrole použití správné etikety na výrobku, a předcházejte tak použití chybných etiket na zboží v rukou zákazníků.
Vzhled etiket
Kontrolujte, zda jsou etikety správně aplikovány na povrch obalu, zda nejsou pokrčené, potrhané nebo zda nemají ohnuté rohy, a zajistěte tak dokonalou prezentaci svých výrobků.
Aplikace pro kontrolu čitelnosti kódů

Automatické, in-line optické kontrolní systémy pro kontrolu etiket a alfanumerických, 1D a 2D čárových kódů na obalech výrobků.

Kontrola kvality 1D a 2D čárových kódů
Zajistěte správný tisk a čitelnost čárových kódů. Podpora různých formátů, jako jsou 1D, 2D, datamatrix a QR kódy.
Čtení alfanumerických kódů
Využívá optické rozpoznávání znaků (OCR) i optickou kontrolu znaků (OCV) ke kontrole přesnosti alfanumerických kódů, včetně písma z maticové tiskárny.
Systémy pro kontrolu výšky náplně a správné aplikace víček

Optické kontrolní systémy pro kontrolu výšky náplně, přítomnosti a rovného usazení víček a neporušenosti ochranných pásků.

Přítomnost a správné usazení víček
Zajišťuje kontrolu přítomnosti a správného usazení víček. Dle potřeby kontroluje i neporušenost ochranných pásků.
Kontrola výšky náplně
Kontrola správného množství náplně v obalu předchází přeplňování a nedostatečnému plnění.
Kontrola přítomnosti a těsnosti uzávěrů

Strojní optické systémy pro kontrolu těsnosti balíčků a misek. Kontrolujte neporušenost uzávěrů balení.

Kvalita těsnicího povrchu a přítomnost uzávěru
Kontrolujte kvalitu těsnicího povrchu před uzavřením obalu a zajistěte přítomnost uzávěru po jeho aplikaci.
Neporušenost uzávěru
Předcházejte expedici a stahování výrobků z trhu kvůli poškozeným uzávěrům a zachyceným materiálům.
Individuální optické kontrolní systémy

Individuální optické kontrolní systémy do jedinečných aplikací, vhodné pro snadnou integraci do stávajících výrobních linek a technologií.

Individuální systémy pro výrobce
Individuální optické systémy pro individuální požadavky na prostor a kontrolní úkony, poskytované pod stejným projektovým řízením a se stejnou úrovní servisu a podpory jako naše standardní systémy.
Součásti a podpora pro výrobce OEM
Kamery a software do optických systémů pro výrobce OEM, kteří projektují výrobní zařízení obsahující optické kontrolní součásti.
Integrovaná řešení pro optickou kontrolu

Rozšiřte své stávající výrobní zařízení o optickou kontrolu, nebo optický kontrolní systém spojte s dalšími systémy pro kontrolu výrobků, a ušetřete tak místo.

Flexibilní možnosti pro jedinečné kontrolní aplikace
Kontrolujte, zda jsou vaše výrobky správně sestavené, bedny řádně naplněné, případně kontrolujte dokonce i správný tvar jednotlivých výrobků. Zabýváme se vývojem optických řešení, která lze snadno začlenit do stávajících výrobních linek.
Kombinované kontrolní systémy
Zmenšete půdorysné rozměry svého zařízení pro kontrolu výrobků s některým z našich kontrolních systémů vybavených i optickou technologií a vytvořte bezpečný bod kontroly jakosti.

Nabídka servisních služeb

Globální služby, školení a podpora od předního světového výrobce optických kontrolních systémů

Publikace ke stažení

Stáhněte si naše bílé knihy, průvodce a další dokumenty o optické kontrole

Brožury

Software ProdX pro správu dat
Software ProdX Vám umožní připojit a spravovat celý proces řízení kontroly kvality z jediného místa i z různých vzdálených umístění, takže již nebudet...
V2630-Flex
The V2630 offers standard configurations to support front and back label inspection, plus an optional cap and fill level inspection.
V26 Flex Series Systems
Supporting multiple applications in the inspection of oriented containers, the V26 Series from CI Vision is available in many configurations.
Vision Inspection Solutions
Vision Inspection Systems from METTLER TOLEDO CI-Vision are part of an integrated hardware and software solution, designed to provide sophisticated sy...

Bílé knihy

OEE a kontrola výrobků – bílá kniha ke stažení zdarma
Tato bílá kniha obsahuje velmi stručný přehled různých složek, které ovlivňují měření celkové efektivity zařízení (OEE). Zabývá se i způsoby, kterými...
Předpisy pro značení kosmetiky v US, EU a Číně
Tato bílá kniha stanoví předpisy, jimiž se řídí značení kosmetiky na trzích ve Spojených státech, Evropské unii a Číně, jako užitečný zdroj pro výrobc...
Bílá kniha „Normy a legislativa o bezpečnosti potravin“
Tato bílá kniha se zabývá nejčastějšími normami o bezpečnosti potravin a jejich nejnovějšími požadavky Mimo jiné se v ní dočtete, jak dokáží výrobci p...
HACCP vs. HARPC – jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Tato bílá kniha se zabývá podobnostmi a rozdíly mezi normami HACCP a HARPC.

Případové studie

Společnost Crofters Foods volí METTLER TOLEDO
Společnost Crofters Foods spoléhá na vestavěný hardware a software METTLER TOLEDO CI-Vision pro vývoj inovativních řešení
Společnost Maxim Group spoléhá na řešení pro optickou kontrolu skla
Výrobce kosmetiky, společnost Maxim Group, spojil s odborníky METTLER TOLEDO na optickou kontrolu, kterou používá ke kontrole skleněných nádobek.
Herta Relies on Mettler-Toledo
Herta GmbH is a German company known for its innovative and highquality sausage and meat products

Kalkulátor návratnosti investic

The Value of a Mettler-Toledo CI-Vision System
A vision inspection system pays for itself with reduced rework costs & improved operational efficiencies.

Časté dotazy

Co je optický kontrolní systém?

Pojmy „strojní optický systém“ a „optický kontrolní systém“ označujeme automatická strojní zařízení vybavená kamerami, jejichž účelem je opticky kontrolovat obaly potravin, nápojů a farmaceutických výrobků z hlediska přítomnosti vad a chyb. Tyto systémy jsou nastaveny tak, aby pořídily snímek obalu na výrobní lince a porovnaly fyzický vzhled výrobku s „ideálem“, který je uložen v paměti systému. Výrobce tak získává možnost:

 • porovnávat obaly na lince s ideálním vzhledem a následně vyřazovat neshodné výrobky,
 • měřit rozměry výrobku a vyřazovat výrobky, které nevyhovují tolerancím,
 • číst data na výrobcích a kontrolovat, zda údaje na obalu jsou správné a zda jsou vytištěny v přijatelné kvalitě,
 • počítat výrobky v bednách nebo krabicích a vyřazovat balení, která obsahují nesprávný počet výrobků.

Z jakých součástí se skládá optický kontrolní systém?

Při specifikaci optického kontrolního řešení lze vybírat z rozsáhlého sortimentu součástí. Tyto součásti představují základní stavební kameny řešení a hrají klíčovou úlohu v účinnosti kontrolních úkonů, které bude hotové řešení vykonávat. Průmyslový optický kontrolní systém se zpravidla skládá z těchto součástí:

 • Kamery – počítačové nebo inteligentní kamery
 • Svítidla – k osvětlení obalů pro dosažení kvalitního snímku
 • Rámy a konzoly – k montáži svítidel a kamer na správné místo pro zajištění přesných snímků
 • Uživatelské rozhraní (HMI; Human Machine Interface) – monitor s dotykovým displejem a počítačová skříň obsahující softwarové nástroje k nastavení parametrů kontroly jednotlivých výrobků.
 • Skříň (v závislosti na modelu) – slouží k odstínění vnějších zdrojů světla a v případě potřeby i k možnosti oplachování systému proudem vody
 • Doplňková zařízení (dopravníky, postranní vodicí pásy, sledovací moduly) – jsou vestavěny do systému v závislosti na provedení konkrétní výrobní linky

Jaký je rozdíl mezi počítačovým optickým systémem a systémem založeným na inteligentních kamerách?

Inteligentní kamery jsou zcela samostatné systémy, které zpracovávají snímky a provádějí analytické úkony s využitím vestavěného procesoru. Inteligentní kamery bývají často vybaveny i vestavěným osvětlením, a jsou proto ideální volbou do jednoduchých aplikací, jako je například čtení kódů. Tato jednoduchost má i své nevýhody, například omezenou kapacitu vestavěné paměti, která neumožňuje vést komplexní záznamy o všech zkontrolovaných výrobcích. Počítačový systém používá kamery, které přenášejí snímky do řídicího počítače. Ten zajišťuje koordinaci pořizování a zpracování snímků. Počítačové systémy poskytují zpravidla vyšší rychlost – která může být důležitá v náročnějších aplikacích – a disponují výhodou v podobě mnohem větší kapacity paměti, která umožňuje ukládat různé kontrolní profily a kontrolované snímky.


Proč potřebujete optický kontrolní systém?

Kontrola obalů výrobků hraje klíčovou úlohu v bezpečném zabalení výrobků pro koncové spotřebitele. Strojní optický systém dokáže fungovat nepřetržitě a zajistit sledování a evidenci každého zkontrolovaného výrobku. Optický kontrolní systém vám pomůže dosáhnout následujících cílů:

 • Minimální výskyt kvalitativních vad
 • Ochrana zákazníků a spotřebitelů
 • Ochrana značky a její dobré pověsti
 • Návratnost investice (ROI)
 • Podpora dodržování oborové správné praxe a průmyslových norem
 • Snížení rizika stahování výrobků z trhu a zákaznických reklamací a jejich souvisejících důsledků

Investice do optického kontrolního systému se časem vyplatí, a to zejména díky vyřazování chybně označených výrobků, výrobků se zaměněnými etiketami a nákladů souvisejících s výrobními chybami. Kontrola pomáhá předcházet nákladům na stahování výrobků z trhu, sankce a přepracování výrobků. Více vám odhalí náš kalkulátor návratnosti investice. Do kalkulátoru můžete zadat své výrobní údaje a dozvíte se, kolik můžete ušetřit.


 

Vyhledávač výrobků pro optickou kontrolu
Vision Inspection Guide
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.