Detekce fyzických kontaminantů - METTLER TOLEDO
Detekce kontaminace

Detekce fyzických kontaminantů

Zajišťování nejvyšší jakosti a bezpečnosti výrobků pro ochranu značky a koncových uživatelů

Příčiny fyzické kontaminace
Typy zjistitelných kontaminantů
Detekce kontaminace v balených výrobcích
Detekce kontaminace v sypkých výrobcích
Detekce kontaminace v tekutých výrobcích
Technologie pro detekci kontaminace

Systémy pro kontrolu potravin se používají zejména z důvodu ochrany spotřebitelů a značky výrobce. Riziko kontaminace potravinářských výrobků fyzickými kontaminanty nelze zcela vyloučit ani navzdory nejvyšší možné pečlivosti. Kontaminanty, které se do výrobku dostanou v průběhu výroby nebo které jsou přítomny již v surovinách, mohou spotřebitelům způsobit závažnou zdravotní újmu a poškodit i výrobní zařízení. Důsledky kontaminace mohou být pro výrobce skutečně závažné a mohou spočívat i ve vyrovnání s poškozenými spotřebiteli a ve stahování výrobků z trhu. Kontaminace potravin může navíc způsobit i ztrátu důvěry spotřebitelů, a tak závažně poškodit dobré jméno značky.

Moderní zařízení pro detekci kontaminace lze instalovat do každé fáze výrobního procesu.  Výhoda kontroly surovin spočívá v odhalení a vyřazení kontaminantů, dříve než může dojít k jejich rozmělnění na vyšší počet menších kusů, jejichž detekce může být obzvláště obtížná. Kontrola v kritických kontrolních bodech (CCP) během výroby je jedním z požadavků, které kladou všechny normy o bezpečnosti potravin, a měla by představovat důležitou součást každého účinného programu kontroly výrobků.

Publikace ke stažení

Bílé knihy

Vliv rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky
Tato bílá kniha zkoumá možné vlivy rentgenové kontroly na farmaceutické výrobky a zabývá se důvody, proč a jak výrobní podniky používají rentgenové zá...
Prevence fyzické kontaminace potravin
Tato bílá kniha obsahuje popis mnoha typů fyzické kontaminace potravin. Vysvětluje způsob výskytu kontaminantů a obsahuje cenné informace o účinných p...
Jak je rentgenová kontrola potravin bezpečná?
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Rentgenová kontrola – více než jen detekce kontaminantů
Tato bílá kniha je určena výrobcům potravin, kteří zvažují zavedení rentgenové kontroly s cílem zajistit shodu svého podniku s předpisy a legislativou...
Detekce skleněných kontaminantů ve skleněných obalech
V naší nové bílé knize se dočtete, jak ochránit zákazníky a dobrou pověst Vaší značky snížením rizika výskytu skleněných kontaminantů ve skleněných ob...
Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů – soubor PDF ke stažení zdarma
V této bílé knize se dočtete, co je rentgenové záření a jak fungují hlavní součásti rentgenového kontrolního systému. Získáte informace o způsobu hled...
Důvody pro zavedení programu rentgenové kontroly
Tato bílá kniha obsahuje popis výhod zavedení účinného programu rentgenové kontroly, jehož součástí je minimalizace nutnosti stahování výrobků z trhu...
Bezpečnost a integrita vysokých a pevných obalů
Tato bílá kniha obsahuje rady k výběru vhodného rentgenového řešení pro kontrolu výrobků ve vysokých a pevných obalech s cílem zajistit maximální dete...
Jak zajistit bezpečnost potravin balených v plechovkách
V této bílé knize se dočtete, jak rentgenové kontrolní systémy zajišťují bezpečnost a vysokou kvalitu potravin balených v plechovkách.
Bezpečnější výroba potravin
Zejména se zaměřuje na problematiku štíhlé výroby a náležité péče v potravinářském průmyslu. Popisuje, jak lze jejich spojením zvýšit bezpečnost, efek...

Případové studie

Bezpečnost a shoda s předpisy v mlékárenském průmyslu
V mlékárenském průmyslu je důležité zvyšovat produktivitu a současně reagovat na faktory, jakými jsou například proměnlivé požadavky zákazníků či rost...
Společnost Fiasco Gelato volí rentgenový kontrolní systém X33
Případová studie, ve které zjistíte, jak rentgenový kontrolní systém METTLER TOLEDO X33 pomohl společnosti Fiasco Gelato zajistit bezpečnostní kontrol...
Společnost Pro Pet Austria se spoléhá na řešení pro kontrolu výrobků
Společnost Pro Pet Austria spoléhá na špičková kontrolní řešení METTLER TOLEDO, která jí pomáhají minimalizovat riziko expedice nevyhovujících výrobků...
Společnost BINA zvyšuje produktivitu a zajišťuje bezpečnost svých výrobků
Komplexní uvažování o kvalitě na všech úrovních a používání nejmodernějších technologií, včetně systémů METTLER TOLEDO pro kontrolu výrobků, přineslo...
Spolehlivá kontrola prémiového pečiva od společnosti M-Back
Přečtěte si, jak výrobce vysoce kvalitních potravin, společnost M-Back, zajišťuje správnou hmotnost a nejvyšší úroveň bezpečnosti při roční výrobě 200...

Rentgenová kontrola

Rentgenová kontrola dokáže odhalit širokou škálu cizorodých těles a zajistit bezpečnost potravin

Rentgenová detekce kontaminantů
Rentgenová bezpečnostní a kvalitativní kontrola
Bílá kniha: Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů?
Bílá kniha: Jak předcházet kontaminaci cizorodými tělesy


 

Detekce kovů

Rentgenová detekce kontaminantů
Průvodce: Budování účinného programu detekce kovů
Bílá kniha: Jak rentgenové systémy odhalují přítomnost kontaminantů?

Rentgenová bezpečnostní a kvalitativní kontrola
Bílá kniha: Náročné aplikace a vliv výrobků na kvalitnější detekci kovů
Průvodce: Budování účinného programu detekce kovů
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Metal Detection Guide
Contamination Detection
X-ray Inspection Guides
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
Product Inspection Guides
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.