Röntgensystem för inspektion av glasbehållare
 
Meny
Röntgeninspektion av glasbehållare

Röntgeninspektionssystem för glasbehållare

Produktsäkerhet och kvalitetssäkring för glasburkar och glasflaskor

The X3750 Performs Complete Glass-In-Glass Contamination Detection and Product Integrity Checks

The X3750 Performs Complete Glass-In-Glass Contamination Detection and Product Integrity Checks
The X3750 boasts innovative features, providing food and pharmaceutical manufacturers with the most advanced and adaptable x-ray solution on the market for glass jars and containers. This three minute technical animation showcases all the features and benefits of the X3750 x-ray system, such as adjustable guide rails, high throughputs, hygienic design, high-speed reject devices and vision windows with illuminated tunnels.
Röntgeninspektion av glasbehållare
Röntgeninspektion av glasbehållare
Röntgeninspektion av glasbehållare

Produkter & detaljer

Specifikationer för röntgeninspektionssystem för glasbehållare

 
Produkter & detaljer
 
Material No.: 30464602
Se detaljer
Comparison

Dokumentation

Ladda ned white papers, guider och dokumentation om röntgeninspektion

Guide till röntgeninspektion

Guide till röntgeninspektionsteknik
Röntgeninspektionsguiden är en samlad och definitiv källreferens för röntgeninspektionsteknik för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Broschyrer

ProdX-programvara för datahantering
ProdX ger dig möjlighet att ansluta och styra hela din produktinspektionsprocess, från en enskild punkt eller från flera olika platser. Det eliminerar...

Datablad

Informationsdokument

Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
X-ray Inspection More Than Just Contamination Detection
This white paper is for food manufacturers who consider x-ray inspection to comply with food-safety regulations and legislations.
Glass-in-Glass Detection
New white paper explains how to protect customers and your brand reputation by reducing the risk of glass-in-glass contamination with x-ray inspection...
Reasons for an X-ray Inspection Programme
This White Paper describes the benefits of implementing an effective x-ray inspection program which include minimizing product recalls and assisting m...

Fallstudier

Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
Case Study| J&J Snack Foods
J&J Snack Foods case study explores the benefits of installing X-ray inspection systems to maximize detection capabilities for contaminant free frozen...
Kuchenmeister Relies on Product Inspection Equipment
Kuchenmeister has been relying on METTLER TOLEDO product inspection equipment for 20 years, for inspection of their baked good applications.

Vanliga frågor och svar

Vilka är utmaningarna vid inspektion av glasbehållare med avseende på föroreningar? 

Glasbehållare är en av de svåraste produkterna att inspektera, mest för att den huvudsakliga föroreningen är glas, med samma material och täthet som själva förpackningen. Glasbehållarens materialdensitet, bottnar, sidoväggar och halsar kan alla orsaka döda vinklar, vilket gör inspektionen ännu svårare. Detta betyder att potentiella föroreningar, t.ex. en glasskärva, kan undgå detektering. METTLER TOLEDO erbjuder en rad glasinspektionssystem för att garantera att alla fysiska föroreningar detekteras.

Relaterat innehåll:


Kan glasbehållaren i sig påverka röntgensystemets prestanda?

Glasburkar skapas med naturliga variationer och skillnader. Även om en burks vikt och yttre form överlag inte ändras från gjutformen kan glasväggarnas tjocklek, och i synnerhet den inre bottnens, variera upp till 20 procent. Detta kan göra det svårt att detektera föroreningar. METTLER TOLEDO erbjuder en rad glasinspektionssystem för att garantera att alla dina fysiska föroreningar detekteras.

Olika röntgeninspektionssystem finns tillgängliga för inspektion av glasbehållare, bl.a. system med enstaka strålar, delade strålar, kombinationsstrålar och vinklade strålar.


Hur inspekterar ett röntgensystem glas och finns det någon unik fördel för glasinspektion?

METTLER TOLEDO har en rad glasinspektionssystem att välja mellan. Röntgensystem med horisontella strålar är mest lämpade för glas i glas-inspektion. Behållarens djup är nyckelfaktorn i detekteringskänslighet för glasbehållare, eftersom röntgeninspektionsstrålen måste passera genom den. I ett system med horisontella strålar monteras röntgengeneratorn på maskinskåpets sida, och skannar genom behållarsidan. Detta gör det möjligt att lättare detektera föroreningar i svårinspekterade områden som t.ex. behållarnas sidoväggar och botten, vilket i sin tur minimerar falska utsorteringar. 

Relaterat innehåll:


Erbjuder ett större antal strålar fördelar vid inspektion av glasbehållare?

Detekteringens sannolikhet kan förbättras genom att använda två eller flera strålar. Till exempel är ett glasfragment aldrig ett perfekt klot, det är normalt en skärva med oregelbunden form. Ju mer av den fysiska föroreningen som ligger i röntgenstrålens bana, desto mer av produkten förskjuts av det tätare materialet, vilket gör det enklare att detektera. Om samma burk inspekteras samtidigt från olika vinklar ökar alltså sannolikheten för skärvdetektering.

Relaterat innehåll:


Vilka testprov använder du för att validera röntgenprestanda?

Det rekommenderas att testprov av glas består av det behållarglas som du inspekterar, eftersom denna glastyp är mest representativ för en eventuell förorening. Det rekommenderas också att tillverkare använder glasfragment med oregelbunden form, eftersom dessa utgör den största utmaningen för inspektionens programvaruverktyg.

Relaterat innehåll:


  Hur ser du till att glasbehållare inte skadas när de utsorteras från produktionslinjer med hög hastighet? 

  Det finns ett antal olika utsorteringssystem tillgängliga. Rätt val beror på flera faktorer, som t.ex. omgivningen, bandhastighet och behållarens vikt och storlek. För höghastighetsapplikationer kan mer avancerade utsorteringssystem användas. Dessa system avleder smidigt behållare med hög hastighet till ett parallellt utsorteringstransportband utan att skada glasburkarna.

  Relaterat innehåll:


    Kan röntgensystem utföra ytterligare kontroller utöver föroreningsinspektion?

    Under ett enda pass kan röntgeninspektionssystemet med hög hastighet utföra flera inspektionsuppgifter samtidigt, bl.a.:

    • Övervaka fyllnadsnivåer
    • Detektera skadade behållare
    • Kontrollera förslutningar.

    Detta ger fullständig produktintegritet och garanterar att bara perfekta produkter lämnar tillverkningsanläggningen.

    Relaterat innehåll:


     Är röntgensystem dyra att underhålla?

     Serviceavtal borde ingå i varje köp av röntgensystem. Regelbundet underhåll av ett röntgensystem, bl.a. prestandaverifiering, garanterar att det fungerar på optimal prestandanivå. Detta förhindrar problem med livsmedelssäkerheten. Med förebyggande underhåll kan tillverkare undvika problem med driftstopp p.g.a. oförutsett underhållsarbete.

     Alla METTLER TOLEDO X3000-röntgensystems generatorer levereras med en femårig garanti om ett serviceavtal köps. Genom att skydda röntgenmaskinens mest värdefulla del kan tillverkare ha fullt förtroende för att produktionsdrifttiden maximeras.

     Relaterat innehåll:


       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.