Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk | METTLER TOLEDO
 
Meny
White Paper

Minska riskerna för bristande efterlevnad – kostnadsfri nedladdning

White Paper

7 sätt som servicesupport kan hjälpa producenter att få livsmedelssäkerhetscertifiering

Detta white paper kallat ”7 Easy Ways to Reduce the Risk of Non-Compliance”, visar hur ett omfattande livsmedelssäkerhetsprogram som omfattar utrustning för produktinspektion och löpande support från utrustningsleverantören kan hjälpa producenter att säkerställa efterlevnad av livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav.

Utrustning för produktinspektion kan hjälpa producenter att uppnå efterlevnad av globala livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav, men det förutsätter att utrustningen är korrekt installerad, hanterad och underhållen. Detta white paper förklarar den centrala roll som servicesupport har för att hjälpa tillverkare med att minska riskerna med bristande efterlevnad genom att fokusera på sju centrala områden:

  1. Professionell utrustningsinstallation
  2. Årlig prestandaverifiering
  3. Användning av certifierade prover och vikter
  4. Effektiv personalutbildning
  5. Användning av genuina reservdelar när de behövs
  6. Implementering av uppgraderingar av äldre utrustning
  7. Användning av serviceavtal

Ladda ned detta informativa white paper för att lära dig mer.

Konsumenter runt om i världen blir allt mer oroade över livsmedelssäkerheten. Det leder till att producenter måste minska riskerna med bristande efterlevnad. Även om den största delen av livsmedel i leveranskedjan är säker, fortsätter säkerhetslarm och produktåterkallningar att lyfta fram den potentiella faran med livsmedelsburna mikrobiologiska och fysiska föroreningshot.

Det blir allt viktigare att ha en certifiering godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI) för att producenter ska få konsumenter och detaljhandlare att känna sig säkra på att produkterna som de levererar är säkra att konsumera. Dessutom måste producenter efterleva lokala och globala livsmedelssäkerhetsregler på marknaderna där de är verksamma, som exempelvis FSMA i USA, ANVISA i Brasilien och livsmedelslagen inom EU. Det som dessa har gemensamt är kravet att erbjuda en bearbetningsmiljö som minimerar riskerna för produktföroreningar.

Det innebär flera allvarliga risker om man inte efterlever standarder och myndighetskrav för livsmedelssäkerhet, och kan sluta med att förorenade produkter når hyllorna i matbutiken. Underkända revisioner kan leda till förlorade kontrakt med detaljhandeln, bötesbelopp, dyra produktåterkallningar och oåterkallelig skada för ditt varumärke och företag.

 

Relaterade webbinarier

Seven Easy Ways Service Reduces the Risks of Non-Compliance
This webinar discusses the key drivers for compliance with food safety standards and regulations. Risks of non-compliance are highlighted, along with...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.