Kraven i FSMA – Kostnadsfri nedladdning av PDF
 
Meny
White Paper

De slutgiltiga kraven i FSMA – Kostnadsfri nedladdning av PDF

White Paper

Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.

De slutgiltiga kraven i FSMA
De slutgiltiga kraven i FSMA

I detta dokument ges det rekommendationer om åtgärder som livsmedelsförädlingsföretag ska vidta för att fullständigt efterleva FSMA. Detta omfattar en granskning av effektiviteten av den befintliga produktinspektionsplanen och systemet som finns på plats för att uppfylla dessa krav. Det ger även råd om hur man bekräftar kapaciteten att tillhandahålla nödvändiga data för att efterleva kraven i FSMA.

Klokt nog har många livsmedelsförädlingsföretag och livsmedelsproducenter förberett sina arbetsmetoder under de senaste månaderna för att uppfylla dessa krav istället för att vänta tills de träder i kraft. Nu har beslutet om att anta lagen tagits och det är dags att skrida till verket.

Detta white paper täcker fyra huvudområden:

  • Lagens grundläggande bestämmelser
  • FSMA-krav
  • Krav för leveranskedjan
  • Specifika bestämmelser gällande märkning

Genomgången av produktförfaranden och säkerhetsutrustning som krävs enligt FSMA ger producenterna möjligheten att öka effektiviteten. De nya systemen som installeras efter omarbetningen av lagen kommer att göra det möjligt att öka bearbetningsautomationen och sänka arbetskostnader. Desto tidigare som producenter påbörjar analysen och dokumentationsprocessen, ju säkrare kommer de att vara på att uppfylla kraven i FSMA och undviker risken för kostsamma återkallelser och rättstvister.

Lagen Food Safety Modernization Act av 2011 (FSMA) gav livsmedelsproducenterna ansvaret för livsmedelssäkerheten och med krav som skulle träda i kraft och bli lagstadgade. Datumena då dessa krav kommer att träda i kraft har nu fastställts och närmar sig snabbt.

Denna lag betraktas i allmänhet som en positiv förändring av såväl förespråkare av livsmedelssäkerhet som lobbat för det i över tio år och själva livsmedelsindustrin. De inser såväl vikten av att undvika livsmedelsburna sjukdomar och att rädda liv, som betydelsen av att minska sannolikheten för produktåterkallelser och rättstvister gällande ansvar som tidigare orsakat oförutsedda kostnader och försämrat anseende för varumärket.

Relaterade white papers

Principerna för tillbörlig aktsamhet
Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet, i synnerhet dess betydelse när det gäller att skapa en grund för rätts...
Att förstå reglerna för märkning av livsmedel
Detta white paper ger all information som en tillverkare behöver för att minimera risken för såväl produktåterkallelser som att utsätta slutkonsumente...
Göra koder läsbara
Att förstå de olika typerna av koder som återfinns på produkter och faktorerna som man bör förstå när man skapar dem
Läkemedelssäkerhet – en jämförelse mellan standarder i USA och EU
Detta white paper beskriver de rättsliga ramarna som antagits av EU och USA och kraven som dessa ställer på läkemedelsföretag. Det jämför likheter och...

Produktinspektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.