Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
 
Meny
White Paper

Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?- Kostnadsfri nedladdning av PDF

White Paper

Detta white paper reder ut myter om röntgeninspektion av livsmedel

Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?

Detta populära white paper "Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel" har uppdaterats och kan hämtas kostnadsfritt. Det ger en del överraskande fakta om denna populära inspektionsmetod.

Rädsla när det gäller röntgeninspektion av livsmedel
Detta dokument är viktig läsning för alla livsmedelstillverkare som hyser tvivel när det gäller införande av röntgeninspektion, i synnerhet de som är bekymrade över att personalen motsätter sig att arbeta med röntgenstrålning och konsumenter som övergår till konkurrerande märken.

Detta dokument behandlar några nyckelfrågor för livsmedelstillverkare, däribland:·        

  • Varför använda röntgen för att inspektera livsmedel?
  • Påverkar röntgen säkerheten, smaken, konsistensen och näringsvärdet för maten?
  • Vad är skillnaden mellan livsmedelsinspektion och livsmedelsbestrålning?
  • Vad är skillnaden mellan röntgenstrålning och radioaktivitet?
  • Hur säkra är röntgensystemen som används inom livsmedelsindustrin?

Röntgensystem skyddar mot strålning

Ordet 'strålning' kan leda till olika reaktioner och missförstås ofta. Ja, man har rätt att vara försiktig när det gäller strålning, som detta white paper förklarar, men det betyder inte att livsmedelstillverkare bör oroa sig över att använda röntgenstrålning för livsmedelsinspektion. Strålningsdosnivåerna som används för röntgeninspektion inom livsmedelsindustrin är extremt låga. Dessutom är användning av röntgeninspektionsutrustning strängt reglerad och moderna röntgensystem är designade för att tillhandahålla en helt säker arbetsmiljö för operatörerna. Dokumentet avslöjar att den verkliga risken för den mänskliga hälsan kommer från fysiska föroreningar, snarare än röntgenstrålning. Eftersom röntgeninspektion erbjuder oöverträffad detektering och utsortering av metall, glas, mineralsten, förkalkat ben och plast- och gummiföreningar med hög densitet, bör det därför betraktas som ett hjälpmedel för att förbättra livsmedelssäkerheten och kvaliteten, snarare än att försämra den.

Röntgeninspektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.