Hur hittar röntgensystem föroreningar?
 
Meny
White Paper

Hur hittar röntgensystem föroreningar – Kostnadsfri nedladdning av PDF

White Paper

White paper om det grundläggande med röntgeninspektion och hur röntgensystem hittar föroreningar

Hur finner röntgensystem föroreningar
Hur finner röntgensystem föroreningar

Detta white paper förklarar vad röntgenstrålar är för något, hur röntgeninspektionssystem fungerar och hur de identifierar föroreningar i såväl lösa som förpackade produkter. Det tar även upp vanliga problem som producenter står inför när de använder röntgensystem för att detektera fysiska föroreningar. Det blir allt viktigare med efterlevnad och spårbarhet i varje steg i produktionsprocessen allt eftersom bestämmelser om livsmedelssäkerhet ökar. Röntgeninspektion används mer och mer av producenter av välkända varumärken för att detektera och sortera ut förorenade produkter.

Detta white paper kan hämtas kostnadsfritt och i det förklaras följande huvudområden i detalj:

  • Vad är röntgenstrålning?
  • Principer för röntgeninspektion
  • Typiska föroreningar
  • Hitta föroreningar i produkter och förpackningar?
  • Säkerställa skydd av produktintegritet

Primärt används röntgeninspektionssystem till att hitta föroreningar i livsmedels- och läkemedelsproduktion. Det är av största vikt att säkerställa att alla föroreningar tas bort oavsett tillämpning och förpackningstyp när man garanterar livsmedelssäkerheten.

Ladda ned detta informativa white paper lär dig mer

Röntgeninspektionssystem kan hitta föroreningar i alla produktionsstadier för lösa, bulk-, pumpade och förpackade produkter, men teknikens effektivitet beror på en produkts täthet, tjocklek och homogenitet. Även om de grundläggande principerna för röntgenundersökning är desamma är det en mångsidig teknik och olika tillämpningar kräver olika röntgensystem. Det är avgörande att man väljer rätt system, eftersom föroreningar inte kan identifieras om inte varje element, från strålvinkel till kasseringsmekanism, har valts för att passa linjen och produkten. Därför grundar sig systemspecifikationer och -val på att förstå de olika formaten och deras lämplighet för olika typer av föroreningsdetektering. Produkter som går igenom ett röntgeninspektionssystem förbättrar livsmedels- och läkemedelsproducenters förtroende för produkternas kvalitet och säkerhet, och det hjälper dem att efterleva branschstandarder som bland annat:

  • Global Food Safety Initiative (GFSI)
  • British Retail Consortium (BRC)
  • Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)
  • Kinesisk lag om livsmedelssäkerhet
  • International Featured Standard for Food (IFS)

Relaterade white papers

De slutgiltiga kraven i FSMA
Förstå och uppfylla det slutgiltiga kraven i FSMA vid förberedandet av lagen Food Safety Modernization Act.
Principerna för tillbörlig aktsamhet
Detta white paper förklarar konceptet och principerna för tillbörlig aktsamhet, i synnerhet dess betydelse när det gäller att skapa en grund för rätts...
Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
Minska riskerna för bristande efterlevnad av regelverk
Ett white paper som förklarar sju sätt som servicesupport från en leverantör av produktinspektionsutrustning kan hjälpa producenter att erhålla livsme...

Röntgeninspektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.