Testvikter för vågar
Testvikter för vågar

Testvikter

Perfekt designade för att stödja testning och kalibrering av vågar

Testvikter för vågar

METTLER TOLEDO:s världsledande expertis inom metrologi sträcker sig till vikter, viktsatser och viktkalibreringstjänster. Viktportföljen täcker vik...

METTLER TOLEDO:s världsledande expertis inom metrologi sträcker sig till vikter, viktsatser och viktkalibreringstjänster. Viktportföljen täcker vikter enligt OIML eller ASTM från 50 mikrogram till 5 ton i alla precisionsklasser. Våra testvikter används över hela världen, inte enbart för testning av vågar utan även som primär standard i massalaboratorier. Vår patentskyddade elektrolytiska poleringsprocess för greppvikter och trådvikter i det övre klassintervallet eliminerar mikroskopiska utskjutningar på vikternas ytor, som blir mycket jämnare jämfört med mekanisk polering. Tack vare de förhöjda egenskaperna i den passiva oxidfilmen förbättras testvikternas långsiktiga stabilitet.

 

Välj från ett omfattande utbud av testvikter och relaterade kalibreringstjänster. Vi erbjuder vikter och tjänster av högsta kvalitet – även för användare med begränsad budget. Våra viktboxar och tillbehör har ett oöverträffat rykte som bygger på många års erfarenhet och återkoppling från kunder. Dra fördel av korta kalibreringstider och pålitliga  tjänster med vårt globala nätverk av ackrediterade massalaboratorier. Testa dina vågar med säkerhet och i enlighet med USP <41>,, genom att använda enbart två vikter för testning vid 5 % och 100 % av kapaciteten för varje våg. Denna unika metod är inte bara snabbare, den minskar även inköps- och omkalibreringskostnaderna avsevärt. CarePacs® inkluderar pincetter, handskar och andra tillbehör för professionell vikthantering.  

 

Det unika viktidentifieringssystemet ”WeightLink™” använder vågens inbyggda programvara för att jämföra vikten med dess kalibreringscertifikat, så att det blir omöjligt att använda fel testvikt. Systemet överför viktparametrar elektroniskt och garanterar på så vis full spårbarhet och dataintegritet.


Fakta om testvikter

Vad är kalibreringsvikter för vågar?

Vikter behövs framförallt för justering och testning av vågar. Det görs en skillnad i mätterminologin mellan nationella bestämmelser för certifierade vikter och massastandarder, och internationella rekommendationer som fastställer felgränser för certifierade vikter. Vikter klassificeras i toleransgränser som antingen definieras med OIML eller ASTM. Det konventionella viktvärdet och inte massan används som viktens nominella värde. För en hög nivå av exakthet kalibreras och spåras certifierade vikter tillbaka till IPK (International Prototype Kilogram).

Vad är OIML- och ASTM-kalibreringsviktklasser?

Viktklasserna separeras enligt felgränser som är klassificerade enligt antingen OIML- eller ASTM-intyg.

OIML-vikter

 • Klass E1-vikter avser att säkerställa spårbarhet mellan nationella massastandarder (med värden som härleds från IPK) och vikter av klass E2 och lägre (dvs. F1, F2 ...). Klass E1-vikter eller viktsatser ska åtföljas av ett kalibreringscertifikat.
 • Klass E2-vikter är avsedda för användning i inledande verifikation av klass F1-vikter och för användning med vägningsinstrument med precisionsklassen I. Klass E2-vikter eller viktsatser ska alltid åtföljas av ett kalibreringscertifikat. De kan användas som klass E1-vikter om de uppfyller kraven för ytjämnhet och magnetsusceptibilitet och magnetisering för klass E1-vikter och deras kalibreringscertifikat ger lämpliga data.
 • Klass F1-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass F2-vikter och för användning med vägningsinstrument med en precision i klass 1 och klass 2.
 • Klass F2-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass M1 och möjligen klass M2-vikter. Även avsedd för användning i kommersiella transaktioner (t.ex. ädelmetaller och -stenar) på vägningsinstrument med precisionsklassen II.
 • Klass M1-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass M2-vikter och för användning med vägningsinstrument med en precision i klass 3.
 • Klass M2-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass M3-vikter och för användning i allmänna kommersiella transaktioner med vägningsinstrument med en precision i klass 3.
 • Klass M3-vikter avsedda för användning med vägningsinstrument i precisionsklassen IIII.
 • Klasserna M3 och M2-3-vikter, från 50 till 5 000 kg med lägre precision avsedda för användning med vägningsinstrument i precisionsklassen III.*

Fel i en vikt som används för verifikation av vägningsinstrument ska inte överskrida en tredjedel av det maximalt tillåtna felet för ett instrument. Dessa värden listas i avsnitt 3.7.1 i OIML:s internationella rekommendation 76 för ej automatiska vägningsinstrument (1992).

ASTM-vikter

 • ASTM klass 0: används som primära referensstandarder för att kalibrera andra referensstandarder och -vikter.
 • ASTM klass 1: kan användas som en referensstandard vid kalibrering av andra vikter och är lämplig för att kalibrera mycket precisa analysvågar med en läsbarhet som är så låg som 0,1 mg till 0,01 mg.
 • ASTM klass 2: lämplig för kalibrering av mycket precisa topplastade vågar med en läsbarhet som är så låg som 0,01 g till 0,001 g.
 • ASTM klass 3: lämplig för kalibrering av vågar med måttlig precision med en läsbarhet som är så låg som 0,1 g till 0,01 g.
 • ASTM klass 4: för kalibrering av halvanalytiska vågar och för studiesyfte.
 • NIST klass F: används primärt för att testa kommersiella vägningsenheter med regionala och lokala vikt- och mätningsinspektörer, installatörer och servicetekniker.

Varför ska du använda certifierade kalibreringsvikter?

ASTM klass 0, Ultraklass och OIML klass E1 ska användas för högsta precisionsnivå, dvs. massastandarder (kalibrering av andra vikter), mikrovågstester och -kalibrering samt för kritiska vägningstillämpningar. ASTM klass 1, 2 och OIML klass E2, F1 ska användas för precisa tillämpningsområden, dvs. tester och kalibrering av analysvågar. ASTM klass 3, 4 och OIML klass F1, F2 är bäst lämpade för kalibrering och testning av topplastade vågar och tillämpningsområden med måttlig precision (ej kritisk laboratorieanvändning).  

Obs! Om en våg kalibreras måste den använda viktsatsen och klassen även dokumenteras.

Hur man använder viktsatser för rutinmässig vågtestning?

För rutintester rekommenderas specialdesignade CarePacs och det nominella värdet ska vara tillräckligt för de flesta processkraven. Testerna som ska utföras beror på hur kritisk vägningsprocessen är, dvs. enriskutvärdering. Det finns SOPs tillgängliga för testmetoder.

Vilka är fördelarna med att använda vikter i rostfritt stål?

Vikter i rostfritt stål har långsiktig stabilitet. Alla METTLER TOLEDO-vikter är gjorda av rostfritt premiumstål så att de ska vara korrosionsbeständiga. Monobloc-vikter är särskilt framtagna för långsiktig stabilitet och vikter med en korrigerande hålighet ger bäst värde för pengarna. Elektrolytisk polering säkerställer glänsande ytor som inte klibbar.

Det finns två fördelar med mässingsvikter:

 1. Bättre hållbarhet, längre livslängd, längre kalibreringsintervaller, lägre kostnader.
 2. Mindre osäkerheter med kalibreringen tack vare mindre korrigering för luftlyftkraft under kalibrering.

Vad är vikter under milligram?

METTLER TOLEDO tog fram mikrogramvikter som ett svar på den ökande kundefterfrågan på värden under ett milligram. Vikterna packas med särskilt designade tillbehörssatser och hanteringsverktyg för att ge en komplett lösning för operatörer som går längre än traditionella gränser. Dessa vikter går även att spåra och har därför certifierade värden som behövs för kritiska tillämpningsområden som nanoteknik. Ladda ned detta white paper om Mikrovikter för att lära dig mer.

Hur man garanterar spårbarhet i vågtester?

Spårbarhet för vikter som används för tester måste hänvisa till viktsatsnumret och certifikatet som medföljde vikterna kommer att ge spårbara kalibreringsdata. Man bör vara försiktig med att inte blanda ihop viktsatser eftersom traditionella vikter inte är märkta. METTLER TOLEDO har löst dessa utmaningar med att skriva in punktmatriskoder med laser på vikterna, och även tillhandahålla särskilda läsare för att identifiera vikterna. Den digitala lösningen “WeightLink” gör det möjligt att integrera alla kalibreringsdata i punktmatriskoden.

Vad är buoyancy artefacts?

Luftdensitet beräknas vanligtvis med relevanta luftparametrar som lufttemperatur, tryck, fuktighet och CO2-koncentration. En alternativ metod för att bestämma luftdensiteten kan appliceras genom att använda specialdesignade buoyancy artefacts. Båda artefakterna jämförs i vakuum och i luft. Genom att jämföra två artefakter med identisk nominell vikt, återspeglar den stora volymskillnaden luftlyftkraften och ger därmed en mycket exakt bestämning av luftdensiteten. Buoyancy artefacts används huvudsakligen för M_one vakuum massakomparatorer.

Varför används kiselsfärer för specialiserad volymmätning?

Varför en sfär? Sfärer används som volymen som kan bestämmas i enlighet med volymdefinitionen från en längdmätning. Varför kisel? Kiselsfärer (Si) har samma homogena atomiska struktur som en perfekt diamant, men utan tomrum eller förskjutningar, därför är densiteten mer exakt än med andra material. Det är därför som kiselsfärer med en homogen atomisk struktur utgör en referens för specialiserad volymmätning.

Till vad används högkapacitetsvikter?

Massakomparatorer har en kapacitet på sex ton. Industriella vågar klarar att väga upp till flera hundra ton. Högkapacitetsvikter, vanligtvis inom ett intervall på 200 kg, 500 kg, 1 t och 2 t, används för känsligheten, excentriciteten och repeterbarheten för enheter med hög kapacitet. Vikter väger mindre än 2 t på grund av den maximala lyftkapaciteten för maskiner, vanligtvis gaffeltruckar och kranar. Men dessa vikter kan kombineras så att de uppnår önskad vikt. Professionella vikter som MTs har lyftkrokar och områden där vikter kan lyftas med en gaffeltruck. Tunnor (runda vikter) är olagliga eftersom de rullar och kan skada en servicetekniker. Högkapacitetsvikter måste transporteras med tungviktstruckar och det är viktigt att säkerställa att truckarna inte överskrider sin högsta maxvikt enligt säkerhets- och statliga regler. Högkapacitetsvikter är vanligtvis gjorda i gjutjärn och inte i rostfritt stål på grund av kostnaden.

Single Test Weights
Weight Sets
Reference Weights and Microgram Weights
CarePac®

Single Test Weights

Weight Sets

Reference Weights and Microgram Weights

CarePac®

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.
Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.
Weights for highest metrological performance and specialized applications.
Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.
Long-Life Test Weights
The finest quality stainless steel offers the highest resistance to corrosion over a weight’s lifetime.
Calibration Certificate Needed?
Calibration certificates document that test weights are fit-for-purpose - requested e.g. by internal quality assurance, ISO 9001, FDA or GMP.
Protection and Durability
Robust and easy-to-clean plastic containers maintain test-weight integrity and accuracy.
Individual Weight Sets
Choose the weight set you need from 1 mg up to 5 kg. Add calibration certificates to provide reassurance that measurements can be validated at any time.
Protection and Longevity
Robust, easy-to-clean aluminum (OIML E1-F1) or plastic (ASTM 1-4 and OIML F1-M1) cases protect the integrity of the weights.
Marking Weights with Identical Values
If two weights in the set have the same nominal value, they are marked differently.
Mass Standard Calibration
We offer high-grade stainless steel knob and wire weights for weight calibrations and as reference weights in mass calibration services.
“E0” Reference Weights
Class "E0" weights (with a higher accuracy than OIML class E1 weights) enable calibration of mass standards at the highest metrological performance. Range: 0.05 mg up to 50 kg.
Microgram Weights for Specialized Applications
Microgram weights (50 µg to 500 µg) offer a test weight solution beyond traditional weighing boundaries.
Efficient Routine Testing
A CarePac contains everything you need for efficient balance routine testing in accordance with USP chapter 41 and GWP®.
Just Two Weights
According to GWP® two test weights are sufficient: at 5% capacity (repeatability) and at 100% capacity (sensitivity and eccentricity)
Comprehensive Solution
CarePac sets are supplied with a calibration certificate and professional weight-handling accessories so routine tests can be performed without worry.
Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights
Grip Handle Test Weights

Crane Test Weights / Heavy Capacity Test Weights

Grip Handle Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.
Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.
Heavy Capacity Test Weights
Unique design for safe lifting
Grip Handle Weights
Easy handling designed for routine testing
Single Test Weights

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.

Weight Sets

Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.

Reference Weights and Microgram Weights

Weights for highest metrological performance and specialized applications.

CarePac®

Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.

Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.

Grip Handle Test Weights

Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.

Kalibreringstjänster

Service
Kalibrering
Masskompratorer
Rengöring av vikter

Trycksaker

Broschyr: OIML-vikter
12 praktiska tips för korrekt vikthantering
Vägningstillbehör - Katalog
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.