Mikrovågar

Mikrovågar

För dina mest dyrbara prover

En mikrovåg är ett extremt exakt instrument som används för att väga mycket små prover med hög precision. Mikrovågar från METTLER TOLEDO erbjuder kapacitet upp till 52 g och läsbarhet ner till 0,1 µg, vilket gör det möjligt för dig att väga provkvantiteter med en vikt som är så låg som 30 µg. Mikrovägning används vanligtvis inom kemisk och elementär analys, utsläppstester och tillämpningar med små kvantiteter av ovanliga, värdefulla, giftiga eller potenta substanser.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Fördelar

020-25 58 80
Ring service

Vanliga frågor och svar

Vad är en mikrovåg och vad är en ultra-mikrovåg?

En mikrovåg är ett mycket exakt vägningsinstrument som används för att fastställa vikten för extremt små prover i mikrogram-vägningsintervallet. Mikrovågar erbjuder en läsbarhet på sex decimaler (1 µg) och ultra-mikrovågar erbjuder en läsbarhet på sju decimaler (0,1 µg). Vägningscellen i en mikrovåg eller ultra-mikrovåg är mycket känslig, som gör det möjligt att väga prover som är så små som 30 µg med hög precision. Mikrovågar används vanligtvis för utsläppstester, filtervägning och kemiska och elementära analyser.

Titta på vår video om provberedning för att se hur XPR-mikrovågar används:

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Mikrovåg kontra analysvåg Vad är skillnaden?

En analysvåg definieras som en våg som har en läsbarhet på minst 4 decimaler (0,1 mg), där vissa har en läsbarhet på 5 eller till och med 6 decimaler. En våg för mikrovägning har en läsbarhet på 6 (1 µg) eller 7 (0,1 µg) decimaler, namnet mikrovåg kommer från läsbarheten mikrogram. Generellt erbjuder mikrovågar bättre vägningsprestanda och lägre minimivikter, vilket gör dem perfekt lämpade för vägning av extremt små prover, från mikrogramintervallet upp till bara några milligram. METTLER TOLEDOs vågutbud innehåller tre olika typer av vågar för mikrovägning: mikroanalysvågar, mikrovågar och ultra-mikrovågar, sorterade enligt ökad vägningsprestanda. Mikroanalysvågen är formad som en analysvåg men har ett andra inre dragskydd och mindre hängande vågskål. Mikrovågar och ultra-mikrovågar från METTLER TOLEDO har en skyddad design med hölje med annorlunda form och ett cylindriskt dragskydd. Tabellen nedan sammanfattar de tre typerna av vågar för mikrovägning från METTLER TOLEDO:

Typ

Läsbarhet

Vågindelning, d

Läsbarhet

Decimaler* (siffror)

Minimivikt

(5 % last, k = 2, U = 1 %)

Typ av dragskydd 
Mikroanalysvåg

1 µg

(0,001 mg)

6

Ner till 120 µg

(0,12 mg)

Rektangulärt yttre + andra rektangulärt inre
Mikrovåg1 µg
(0,001 mg)
6

Ner till 82 µg

(0,082 mg)

Rund
Ultra-mikrovåg

0,5–0,1 µg

(0,0005 mg) (0,0001 mg)

7

Ner till 30 µg

(0,03 mg)

Rund

*Antalet decimaler syftar på mätningar i gram

Vad används en mikrovåg för?

Mikrovågar används i många olika tillämpningar som kräver att mycket små prover vägs med hög precision. Mikrovågar är perfekta för att väga värdefulla, ovanliga och potenta substanser, eftersom de bara behöver mycket små kvantiteter. Det är säkrare, mer ekonomiskt och utnyttjar dina värdefulla prover till fullo. Mikrovågar är vanliga i produkttestnings- och kvalitetssäkringslaboratorier. I kemilabb och gruvdriftstillämpningar är mikrovågar perfekt lämpade för vägning av små mängder pulver och mineraler. Vanliga vägningstillämpningar för mikrovågar omfattar vägning av fina partiklar (filtervägning/utsläppstester), analys av bekämpningsmedel, pipettkalibrering och stentvägning.

För mer information om vägning med en mikrovåg kan du besöka vår applikationsbibliotekssida.

Se hur våra mikrovågar används här:

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Vad är så speciellt med mikrovågsdesign?

XPR-mikrovågarna från METTLER TOLEDO innehåller vissa unika designfunktioner för att ge dig den bästa vägningsprestandan tillsammans med ergonomisk användning.

Mikrovågselektroniken är separerad från vägningscellen

XPR-mikrovågarna från METTLER TOLEDO har en smart design så att elektroniken är separerad från den exakta mekaniska vägningscellen. Den separeringen förhindrar att värme från elektroniken påverkar den känsliga vägningscellen, vilket kan leda till instabila och inkorrekta vägningsresultat. Dessutom innehåller XPR-mikrovågar från METTLER TOLEDO ett aktivt temperaturkontrollsystem (ATC™). ATC säkerställer att temperaturen inuti vägningskammaren är på samma nivå som utanför, vilket ger en vägningsmiljö med hög stabilitet. Fördelen är snabbare stabiliseringstider, mindre fluktuationer och en enastående precisionsnivå.

 

Huvudskärm och andra skärm

Huvudterminalen på XPR-mikrovågar från METTLER TOLEDO erbjuder flexibiliteten att den kan placeras på ett annat ställer än mikrovågen, var än det är mest bekvämt. Till exempel kan mikrovågen placeras inuti ett dragskåp och terminalen utanför. Den andra SmartView-terminalen är placerad direkt ovanför vägningskammaren, vilket är extremt användbart när man väger prover. SmartView-terminalen har även grundläggande vågfunktioner för ännu bättre bekvämlighet och ergonomisk användning.

 

Runt dragskydd som är synligt från alla riktningar

XPR-mikrovågar och -ultra-mikrovågar har en cylindrisk vägningskammare av glas som är synlig från alla riktningar, inklusive uppifrån, så att du har den bästa vyn när du hanterar små, känsliga och ibland farliga prover. Dessutom kan dragskyddets luckor manövreras automatiskt genom att man helt enkelt viftar med handen framför en av sensorerna. Alla delar kan snabbt tas bort, rengöras och monteras igen, utan att du behöver använda några verktyg.

 

Kompakt fotavtryck

XPR-mikrovågar från METTLER TOLEDO har det minsta fotavtrycket av alla mikrovågar på marknaden. Tillsammans med möjligheten att placera huvudterminalen på valfritt ställe där det är bekvämt för dig att komma åt den, kan du utnyttja ditt värdefulla arbetsutrymme på bästa möjliga sätt och det är mycket användbart i ett säkerhetsskåp, där det inte finns gott om utrymme.

Vilken våg för mikrovägning är rätt för mig?

För att hittar rätt mikrovåg från METTLER TOLEDO för dina behov, måste du först bedöma den minsta mängden som du behöver väga och, för det andra, hur exakt du behöver väga den (dvs. den acceptabla toleransen). Andra viktiga saker att överväga är den maximala mängden som du vill väga och din processrisk (dvs. vad är de negativa konsekvenserna av ett inkorrekt vägningsresultat).

Du ska vara medveten om att alla mätningar på en våg eller mikrovåg är föremål för osäkerhet. Att förstå denna osäkerhet är nyckeln till att säkerställa korrekta resultat och att undvika fel. När man väger små prover på mikrovågar, beror osäkerhet nästan helt på repeterbarhet (dvs. i den nedre änden av mikrovågens vägningsintervall). Det är inte läsbarheten som fastställer ett vägningsinstruments precision, utan dess repeterbarhet. Läsbarheten definierar den minsta skillnaden i vikt som kan visas på din mikrovåg. Den minsta mängden som kan vägas på din mikrovåg kallas för vågens minimivikt. I kombination med dina processtoleranser, är minimivikten vid precisionsgränsen för dina mätningar. Under detta värde är osäkerheten för stor och man kan inte lita på resultatet.

Be din METTLER TOLEDO-rådgivare om vår kostnadsfria GWP® Recommendation, som hjälper dig att välja rätt vägningsinstrument enligt dina specifika applikations- och precisionskrav.

Hur väger man på en mikrovåg?

Bär alltid handskar när du arbetar med mikrovågar – fingeravtryck och olja från händer påverkar resultat. För att starta en vägning ska du första nollställa vågen. Lås upp dragskyddsluckan och använd sedan en pincett för att placera en behållare eller vägningsskål på vågskålen. Stäng luckan och låt värdet stabiliseras. Ställ nu in egenvikten på mikrovågen. När du har doserat ditt prov ska du stänga luckan och vänta på att mikrovågen stabiliseras. En mikrovåg är mycket känslig för rörelse, så du ska inte röra bänken när du väntar på att den ska stabiliseras. Registrera nettovikten eller upprepa doseringsproceduren tills önskad vikt har uppnåtts. Rengör mikrovågen, verktyg och arbetsplatsen efter varje användning.

Den allmänna vägningsprocessen med en mikrovåg förklaras i den här videon:

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Hur kan jag säkerställa stabila avläsningar på min mikrovåg?

Mikrovågar är extremt känsliga instrument – minsta störning från omgivningen eller användarinteraktion kan påverka mätningsstabiliteten väsentligt och därför ska alla möjliga vibrationskällor undvikas. Mikrovågar är mycket känsliga för luftflöden, damm och temperaturvariationer, och installeras därför bäst på en plats där omgivningstemperaturen och fuktigheten hålls på en stabil nivå. De ska särskilt hållas borta från fläktar, fönster och dörrar.

Din mikrovåg ska konfigureras på en stabil arbetsbänk, i ett område med låg trafik, utan luftdrag. Det bästa är ett dedikerat vägningsbord, optimerat för användningen av mikrovågen.

När en mikrovåg först ansluts till strömförsörjningen eller slås på efter att inte ha använts på ett tag, rekommenderas det att man allokerar en uppvärmningstid på minst ett par timmar för att tillåta temperaturstabilisering.

När du använder din mikrovåg ska du se till att minimiera konvektionsflöden inuti vägningskammaren orsakade av temperaturdifferentialer, som kan påverka resultat negativt. För att undvika detta ska du endast hantera prover med pincett, och låta prover, behållare och verktyg att acklimatisera sig till rumstemperaturen.

För fler tips och råd om hur du får ut så mycket som möjligt av din mikrovåg, kan du ladda ner vår kostnadsfria guide: 10 steg till framgångsrik mikrovägning.

Vad är det säkraste sättet att väga giftiga och potenta substanser på en mikrovåg?

Många av substanserna som bearbetas i ett laboratorium eller i en produktionsmiljö är giftiga och utgör en risk för användarsäkerheten, särskilt i mikrobiologiska och farmaceutiska miljöer. För att säkerställa renhet och undvika farlig korskontaminering, är det avgörande med lämplig personlig skyddsutrustning för användaren samt korrekt hantering av vägda substanser.

I den här videon visar vi ett säkert sätt att hantera farliga material och hur METTLER TOLEDOs mikrovågar stöder säker vägning:

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Ladda ner vårt white paper för att lära dig mer om hur man håller sig säker när man hanterar farliga material.

Hur kalibrerar och justerar jag min mikrovåg? Vad är rutintestning med mikrovåg?

Utforska våra kalibreringstjänster, skräddarsydda att perfekt matcha dina exakta behov: På XPR-mikrovågar utförs automatisk justering med hjälp av mikrovågens interna testvikter via den inbyggda proFACT-funktionen. ProFACT säkerställer kontinuerlig precision genom att automatiskt justera mikrovågen när det sker en förändring av omgivningstemperaturen.

Kalibrering är en bedömning av din mikrovågs prestanda. Eftersom mikrovågen är en mycket exakt våg för mikrovägning, ska kalibrering endast utföras av en certifierad kalibreringstjänstleverantör. Kalibreringsprocessen innehåller i allmänhet en utvärdering av mikrovågens minimivikt, samt eventuella nödvändiga justeringar. Du får ett kalibreringscertifikat, som är din säkring att din mikrovåg fungerar som den ska och detta är ett krav för att du ska kunna bevisa spårbarhet.

Rutintester av användaren är också avgörande i intervallen mellan kalibreringar. Rutintester ger en tidig indikering på avvikelser i prestandan som potentiellt kan leda till resultat utanför specifikationerna.

METTLER TOLEDO har utvecklat en global vetenskaplig standard för säkert val, drift och kalibrering av vägningsutrustnings, Good Weighing Practice™ (GWP®).

Utforska våra kalibreringstjänster, skräddarsydda att perfekt matcha dina exakta behov.

Hur kan jag spara mina resultat och datan från min mikrovåg?

På XPR-mikrovågar från METTLER TOLEDO XPR, sparas alla data och all processinformation automatiskt i det inbyggda resultatanteckningsblocket. Via en enkel kabelanslutning kan resultat överföras direkt till dator och det är även möjligt att överföra via ett USB-minne. För omfattande datahantering tar laboratorieprogramvaran LabX™ automatiskt hand om alla dina resultat, metadata och beräkningar. LabX erbjuder central kontroll av instrument, uppgifter och användare, SOP-vägledning direkt på din mikrovågsskärm, säkerställer full dataintegritet och stöder efterlevnad av CFR 21 del 11.

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar

Utsläppstester – gravimetrisk bestämning av fina partiklar