1. Hur ofta behöver jag kalibrera min våg?

Kalibrering är en undersökning vid en viss tidpunkt och måste upprepas regelbundet för att säkerställa kontinuerlig precision över din utrustnings livstid.

Frekvensen för kalibreringen beror på användningen av enheten, miljön och betydelsen av vägningsresultaten.

För att hjälpa till att besvara den frågan, erbjuder METTLER TOLEDO GWP® Verification-tjänsten, som ger dig ett individuellt, riskbaserat kalibrerings- och serviceschema – tillsammans med en rutintestplan – som håller dina vägningsenheter korrekta över deras livstid och håller dina kunder nöjda.

2. Hur ofta behöver jag utföra rutintester på mina vågar?

Frekvensen för rutintesterna beror på riskerna som är en del av din vägningsprocess och hur de riskerna kan påverka dina resultat.

Om risken för precisionen, dina processer eller din produktkvalitet är hög, måste du utföra tester oftare.

För att få reda på den specifika rutintestfrekvensen för din individuella process, erbjuder METTLER TOLEDO GWP® Verification-tjänsten. Den tjänsten definierar din ideala rutintestplan, inklusive testfrekvens, metoder, vikter och toleranser

3. Hur länge är en GWP® Verification giltig?

GWP® Verification kräver en uppdatering vid varje ny kalibrering, ändring av processkrav eller ändring av driftmiljö. Från dina andra GWP® Verification och framåt, får du GWP® Re-Verification-rapporten. Detta innefattar ett trenddiagram över din våg, som låter dig hålla koll på din enhets prestanda över tid. Detta tillfredsställer de högsta kraven på dokumentation och är även tillgängligt för flera enheter (som en GWP® Re-Verification-sammanfattningsrapport).

4. Vad är basen för en GWP® Verification?

GWP® Verification är baserad på en uppdaterad kalibrering som dokumenterar mätosäkerheten hos vägningsutrustning i sin faktiska miljö.

Läs mer om våra kalibreringserbjudanden

5. Vad är det säkra vägningsintervallet?

Vad är det säkra vägningsintervallet?
Vad är det säkra vägningsintervallet?

Det säkra vägningsintervallet är intervallet i vilket vågen ger mest exakta resultat. Detta intervall ligger mellan en vetenskapligt kalibrerad nedre gräns (minimivikt fastställd genom kalibrering) till vilken en säkerhetsmarginal läggs till (definierad av den valda säkerhetsfaktorn) och den maximala gränsen (kapacitet) för en våg. Processkvalitetskrav uppfylls om den minsta nettovikten ligger inom det säkra vägningsintervallet.

Eftersom de flesta tillverkarna inte deklarerar sina enheters nedre gränser, är det viktigt att du definierar ditt säkra vägningsintervall. 

Lär dig mer om säkert vägningsintervall

Titta på den här förklaringsvideon om det säkra vägningsintervallet

6. Vad är minimivikten?

Vad är minimivikten?
Vad är minimivikten?

Minimivikten är den minsta lasten som kan vägas med en viss våg som fortfarande ligger inom dina precisionskrav (definierad av vägningstoleransen i %). Den definieras av enhetens relativa mätosäkerhet (i %) och din definierade tolerans (i %).

7. Vad är den minsta nettovikten?

Den minsta nettovikten är den minsta mängden provmassa som användaren avser att väga under vardaglig användning av vågen. Det är ett användarkrav och inte en utrustningsegenskap. Om den minsta nettovikten är lika med eller större än minimiviktvärdet fastställt för den erforderliga toleransen och säkerhetsfaktorn, så följer vägningsresultaten användarkraven och anses korrekta.