Analysvågar för användning i laboratoriet

Analysvågar

Högpresterande vägningsutrustning för laboratoriet

Analysvågar är mycket exakta vägningsinstrument. På grund av den högpresterande vägningscellens känslighet, är analysvågar utrustade med ett dragskydd för att säkerställa en stabil vägningsmiljö. De har en kapacitet från 52 till 520 g och läsbarhet från 0,002 till 1 mg, och vanliga tillämpningar för analysvågar omfattar prov- och standardförberedelse, formulering, differentialvägning, densitetsbestämning och rutintestning av pipetter.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Fördelar med METTLER TOLEDOs analysvågar

020-25 58 80
Ring service
Service for Laboratory Balances

FAQs

 1. Vad är en analysvåg?
 2. Hur fungerar en typisk analysvåg?
 3. Hur kan jag använda en analysvåg?
 4. Vad är skillnaden mellan noll och egenvikt?
 5. Var används analysvågar? Vad är de typiska tillämpningsområdena för analysvågar?
 6. Hur väljer jag rätt analysvåg för min vägningstillämpning?
 7. Hur kan jag överföra mina vägningsresultat till en PC eller annan dator?
 8. Analysvåg kontra topplastad våg – vad är skillnaden?
 9. Vad är skillnaden mellan en analysvåg och en mikrovåg?
 10. Behöver jag kalibrera min analysvåg?
 11. Hur ska jag kalibrera min analysvåg?
 12. Vad är vågars mätosäkerhet?
 13. Vad är osäkerheten för en analysvåg?
 14. Vad är analysvågens minimivikt?
 15. Vad är en analysvågs precision och vad är en analysvågs noggrannhet? Vad är skillnaden och hur testar man dem?
 16. Vad är effekterna av statisk elektricitet på en analysvåg?
 17. Hur kan jag eliminera statiska laddningar?
 18. Vad är en vätskedispenser för labbet och hur används den inom vägning?
 19. Vad är intervallet för en analysvåg?
 20. Analysvåg 200 g – hur kan jag snabbt identifiera analysvågens kapacitet?
 21. Vad står C för i modelnamnet för analysvågen XPR226CDR?
 22. Vad är en 5-siffrig våg och vad används den vanligtvis för?
 23. Vad är den maximala och minimala lasten som kan vägas på en analysvåg?
 24. Vad är analysvågens vattenpass och vad används det för?
 25. Var hittar jag vattenpasset på min analysvåg?
 26. Vad är de olika typerna av analysvågar som är tillgängliga?
 27. Vilka typer av vågar finns tillgängliga?
 28. Vad är en digital analysvåg?
 29. Vad är skalindelningen (d) och verifieringsskalindelningen (e)?

Vad är en analysvåg?

En analysvåg, ibland känd som en halvanalytisk våg, är en typ av laboratorieinstrument som mäter massan med hög precision, vanligtvis med en läsbarhet på 0,1 mg (fyra decimaler) eller mindre. En analysvåg har en mycket känslig vägningscell och är därför byggd med ett dragskydd för att skydda provet och behållaren mot luftrörelser som kan orsaka instabilitet och felaktiga resultat. Analysvågar från METTLER TOLEDO erbjuder vägningskapacitet från 52 till 520 g och läsbarhet från 0,1 till 0,002 mg.

Nu för tiden är elektroniska analysvågar ofta utrustade med olika funktioner och egenskaper som hjälper till att upprätthålla precision och förbättra vägningsergonomi, som intern testning och justering, intuitiv pekskärmsmanövrering, kvalitetssäkring och motordrivna luckor. METTLER TOLEDOs analysvågar gör det även möjligt att ansluta till dedikerad datahanteringsprogramvara, som EasyDirect och LabX. Våra XPR analysvågar har även StaticDetect™, som automatiskt utvärderar vägningsfelet beroende på statiska laddningar på prover och behållare och ger en varning om felet överskrider fördefinierade gränser. XPR analysvågar kan även enkelt uppgraderas för automatisk dispensering av puder och vätskor. Analysvågar tillhandahåller anslutningsalternativ, som USB, RS232 och LAN, för att möjliggöra digital överföring av resultat, samt för att underlätta anslutning av vågen till olika kringutrustning, tillbehör och datasystem.

Hur fungerar en typisk analysvåg?

Vägningsprincipen för analysvågar från METTLER TOLEDO är baserad på elektromagnetisk kraftkompensation. Vägningscellen inuti vågens hölje skapar en motverkande elektromagnetisk kraft mot objektet som har placerats i vågskålen. Analysvågen tolkar storleken av denna kompenserande elektromagnetiska kraft som objektets vikt. Resultatet visas på vågens terminal i lämplig enhet (gram, milligram, mikrogram, etc.). 

Analysvågens vägningscell
Analysvågens vägningscell

Analysvågens vågskål (0,1 mg läsbarhet eller mindre) placeras inuti ett dragskydd, som skyddar provet och behållaren mot externa miljöförhållanden, som luftdrag, och hjälper därmed till att förbättra den allmänna vägningsprestandan. Detta är extra viktigt inom analysvägning, där precisionen är av yttersta vikt.

Analysvågar används för enkla vägningstillämpningar, som för förberedelse av standard och prov, formulering, densitetsmätning, filtervägning, etc. 

Filtervägning med analysvåg
Filtervägning med analysvåg

Hur kan jag använda en analysvåg?

Innan vägningen ska du först kontrollera att vågen står rakt. Om din standardrutin (SOP) kräver det, kan du behöva utföra en vågjustering.

 • För att starta vägningsproceduren, trycker du först på noll-knappen. Detta ger dig en nollpunkt som starten för din vägningsprocess.
 • Öppna dragskyddets lucka och placera din målbehållare, som ibland kallas egenviktsbehållaren, på vågskålen. Kom ihåg att bära handskar eller använda pincett, om det är nödvändigt.
 • Stäng dragskyddets lucka och vänta tills behållarens viktvärde stabiliseras. Nu visas vikten för din egenviktsbehållare på skärmen.
 • Tryck nu på egenviktsknappen. Vågen registrerar vikten för din egensviktsbehållare och skärmen visar nu noll igen (observera att detta inte är samma som nollpunkten).
 • Börja tillsätta ditt prov tills önskad vikt har uppnåtts.
 • Stäng dragskyddets lucka. När vågen har stabiliserats, kommer den att indikera vägningsresultatet.
 • Nu har vågen registrerat vikten för din egenviktsbehållare och vikten för ditt prov. Om du skriver ut resultatet, kommer viktvärdena att visas med T för egenvikt, N för netto och G för brutto.
 • Efter att du har slutfört vägningen, ska du se till att rengöra vågen och bänken runt vågen enligt dina standardrutiner (SOP). Om instrumentet har kopplats bort för rengöring, ska du ge det tid att värmas upp innan du använder det igen.

Om du väger ett föremål, och inte doserar ett prov i en behållare, ska du helt enkelt nollställa vågen och placera ditt föremål i mitten av vågskålen. Stäng sedan dragskyddets lucka och vänta på att vågen ska indikera vägningsresultatet. Läs mer i vår kostnadsfria guide: Vägning på rätt sätt

Vad är skillnaden mellan noll och egenvikt?

Nollfunktionen ger dig en nollpunkt, från vilken du startar din vägningsprocess. Om du använder en tyngre vågskål (till exempel med en ErgoClip) eller kanske har en skyddsmatta på vågskålen, så ignorerar nollfunktionen effektivt detta eftersom en vikt som redan har identifierats av vågcellen inte ingår som en del av din vägningsprocess. Dock bidrar alla vikter på vågen fortfarande mot den maximala lasten som du kan placera på vågen (dvs. vågens kapacitet).

När man använder egenviktsfunktionen, registrerar vågen vikten som redan är på vågskålen internt och återställer skärmen till noll, redo för att något ytterligare ska läggas till på vågen. När resultaten registreras elektroniskt, visas de med T för egenvikt, N för nettovikt och G för bruttovikt.

Var används analysvågar? Vad är de typiska tillämpningsområdena för analysvågar?

En analysvåg, som ofta helt enkelt kallas för en "laboratorievåg", möjliggör analys av många olika prover. Kundspecifika tillämpningar där användning av en elektronisk analysvåg krävs omfattar:

 • Prov-/standardberedning
 • Formulering
 • Differentialvägning
 • Densitetsbestämning
 • Intervallvägning
 • Pipettrutintester
 • Elementär analys
 • HPLC (högpresterande vätskekromotografi)
 • GCMS (gaskromotografi – massspektrometri)

Analysvågar används i allmänna laboratorier, forskning och utveckling och kvalitetskontrollaboratorier inom olika branscher, som läkemedel och bioteknik, kemi, livsmedel, universitet, metaller och plaster, etc.

Tillämpningar för analysvågar
Tillämpningar för analysvågar

Hur väljer jag rätt analysvåg för min vägningstillämpning?

Det är viktigt att välja rätt analysvåg. Korrekt vägning handlar om mer än bara siffrorna på vågens skärm. Endast genom att känna till dina processrisker, toleranser, den erforderliga kvaliteten och de relevanta regelverken, kan du välja den våg som erbjuder dig rätt precisionsnivå. Vågens prestanda måste uppfylla både dina interna precisionskrav samt eventuella externa regelverk. Din analysvåg måste passa för sitt avsedda syfte, annars kommer alla vägningsresultat och eventuella efterförljande processer som använder de vägningsresultaten att vara ogiltiga.

METTLER TOLEDOs kostnadsfria GWP® Recommendation-tjänst är utformad att hjälpa dig att välja rätt instrument för dina specifika process- och precisionskrav. Den beaktar följande nyckelfaktorer:

 • Maximal vikt: Den maximala lasten som du väger (inklusive egenviktsbehållaren)
 • Minsta nettovikt: Den minsta lasten som du väger (exklusive egenviktsbehållaren)
 • Vägningstolerans: Vägningsfelet som är acceptabelt, specificerat som ± procentsats
 • Säkerhetsfaktor: Den här faktorn tillämpas på vågens minimivikt för att kompensera för extern påverkan, som vibrationer, drag, olika operatörer, etc.

GWP® Rekommendation kan även användas för att fastställa om din installerade våg passar för syftet.

Hur kan jag överföra mina vägningsresultat till en PC eller annan dator?

Analysvågar från METTLER TOLEDO kan hjälp dig med enkel dataöverföring utan behov av ytterligare programvara. Först ansluter du din analysvåg till din dator med en USB-kabel.

 • På våra analysvågar på nivån Excellence, aktiverar du HID-funktionen (drop-to-cursor). Nu trycker du helt enkelt på 'Lägg till resultat' på vågens skärm, och ditt vägningsresultat överförs direkt till ett Excel-kalkylark eller Word-dokument.
 • På våra analysvågar på nivån Advanced och Standard, aktiverar du PC Direct och trycker på 'Skriv ut' för att överföra dina vägningsresultat till ett Excel-kalkylark eller Word-dokument.

Om du använder dedikerad programvara, ökar datahanteringsmöjligheterna:

 • För våra analysvågar på nivån Advanced och Standard, tillhandahåller vår EasyDirect-programvara utökade resultathanteringsfunktioner, inklusive csv-filexport, statistiska beräkningar och granskning av resultat.
 • För våra vågar på nivån Excellence, erbjuder laboratorierprogramvaran LabX avancerad datahantering och resultatanalys. LabX är en kraftull lösning för centraliserad hantering av data, uppgifter, instrument och användare. LabX hjälper också till med efterlevnaden med 21 CFR del 11 och ALCOA+ dataintegritetskrav.

Analysvåg kontra topplastad våg – vad är skillnaden?

En topplastad våg har en vågskål direkt ovanför vägningscellen. Dessutom indikerar termen 'topplastad' att lasten tillämpas på ovansidan av vägningscellen. Många av METTLER TOLEDOs analysvågar och alla precisionsvågar är topplastade vågar. Dock är METTLER TOLEDOs analysvågar på nivån Excellence, som har den patenterade hängande SmartGrid-vågskålen, inte topplastade vågar. I analysvågar med SmartGrid, är vägningscellen och tillhörande elektronik placerade bak på vågen, bakom vägningskammaren. Dessa analysvågar kallas ibland 'frontlastade' vågar, eftersom lasten tillämpas på vägningscellens front. Den här konstruktionen möjliggör aktiv temperaturstyrteknik för att effektivt avlägsna värme från elektroniken bak på vågen, och tillhandahålla hög temperaturstabilitet i vägningskammaren. Bilderna nedan visar en topplastad analysvåg på nivån Advanced och en analysvåg på nivån Excellence med den hängande vågskålen.

Analysvåg kontra topplastad våg
Analysvåg kontra topplastad våg

Vad är skillnaden mellan en analysvåg och en mikrovåg?

En av de noterbara skillnaderna mellan en analysvåg och en mikrovåg är läsbarhetens antal decimaler. Analysvågar är laboratorievågar med en läsbarhet på fyra decimaler eller mer. Analysvågar från METTLER TOLEDO erbjuder läsbarhet inom intervallet 0,1 till 0,002 mg. Typiska tillämpningar omfattar prov- och standardförberedelse, differentialvägning, densitetsbestämning, etc.

Analysvåg
Analysvåg

METTLER TOLEDOs mikrovågar och ultramikrovågar levererar den högsta precisionen av alla laboratorievågar, och erbjuder en läsbarhet på 1 µg (sex decimaler) och 0,1 µg (sju decimaler). Typiska tillämpningar omfattar vägning av fina partiklar (filter), pipettkalibrering, testning av rester från bekämpningsmedel och stentvägning. 

Mikrovågar
Mikrovågar

Det finns ytterligare skillnader i den högre repeterbarheten och i konstruktionen. Mikrovågar har små cylindriska vägningskammare och en ytterligare skärm på vågen som hjälper till med ergonomin när man väger mycket små prover.

Behöver jag kalibrera min analysvåg?

Kalibrering är en bedömning av vågens prestanda. Behovet av att kalibrera din analysvåg beror på var den används och om det finns några tillämpliga regelverk. Det är även viktigt att överväga risk- och kostnadsimplikationerna av att få felaktiga viktresultat jämfört med kostnaden för kalibreringen.

I reglerade miljöer, är kalibrering ett krav, eftersom det ger en säkerhet att vågen presterar enligt förväntningar. Kalibrering av analysvågar säkerställer att vägningsutrustningen uppfyller standarder som ISO, GLP/GMP, IFS och BRC.

Om det är avgörande att ha mycket exakta vägningsresultat, kan det vara en högriskstrategi att välja att inte kalibrera sin analysvåg. I sådana miljöer kan användning av ej kalibrerad utrustning leda till produktionsproblem som:

 • Ej schemalagda avbrott
 • Sämre produktkvalitet
 • Process- och revisionsproblem
 • Produktomarbete och -återkallelser

Kalibrering av analysvågar ska inte blandas ihop med rutintestning. Kalibrering utförs av auktoriserade servicetekniker och rutintestning utförs av instrumentanvändaren. Om det utförs tillräckligt ofta, hjälper rutintestning till att tidigt identifiera potentiella resultat utanför toleransen.

Läs mer om vågkalibrering genom att klicka här.

Hur ska jag kalibrera min analysvåg?

Kalibrering av analysvågar ska utföras av en auktoriserad servicetekniker enligt en standardprocedur. Serviceteknikern använder vanligtvis dedikerad programvara för att stödja processen och tillhandahåller ett kalibreringscertifikat. Dokumenterad kalibrering av analysvågar är grundläggande i reglerade miljöer, som läkemedel och bioteknik.

Kalibrering omfattar utvärdering av analysvågens prestanda gentemot mätningsstandarder. Detta omfattar flera tester, inklusive jämförelse av indikeringen på vågen med det kända värdet för en kalibrerad vikt som placeras i vågskålen. Teknikern kan bekräfta huruvida vågen uppfyller kraven med godkänd/underkänd-meddelanden.

Vågkalibrering ska utföras enligt processrisken (dvs. hur stor den negativa påverkan av ett inkorrekt vägningsresultat är). I intervallen mellan kalibreringar, ska analysvågar testas regelbundet av användaren för att säkerställa kontinuerligt korrekta resultat och tillhandahålla tidig identifiering av potentiella problem.

METTLER TOLEDOs Good Weighing Practice™, eller GWP®, är en global vetenskaplig standard för säkert val, drift och kalibrering av vägningsutrustning.

Vad är vågars mätosäkerhet?

Varje mätning är föremål för en viss osäkerhet. Mätosäkerheten beror på slumpmässiga fel, t.ex. från användaren eller miljön, och systematiska fel, t.ex. från de inneboende små variationerna i instrumentets prestanda varje gång det används.

Varje gång du väger något på din analysvåg, finns det en viss osäkerhet i resultatet. Denna osäkerhet ska deklareras tillsammans med resultatet. Om osäkerheten är för hög, kan du kanske inte lite lita på resultatet. Den relativa mätosäkerheten är mycket större på den nedre delen av vägningsintervallet och man måste vara noggrann när man väger små kvantiteter.

Den här guiden förklarar din vågs säkra vägningsintervall.

Vad är osäkerheten för en analysvåg?

Analysvågars mätosäkerhet fastställs från utvärderingen av vågkänsligheten, icke-lineariteten, excentriciteten och repeterbarheten. Det är god praxis att fastställa mätosäkerheten vid installationstidpunkten och den utvärderas igen vid varje service och kalibrering av vågen. En mätning på en analysvåg kan inte anses vara korrekt utan en deklaration av mätosäkerheten.

Vad är analysvågens minimivikt?

Minimivikten för varje analysvåg är olika, och beror på lastcellens prestanda, dess placering, omgivningsvillkoren och den erforderliga vägningsprecisionen. Minimivikten är instrumentets precisionsgräns under denna minimivikt, och om den relativa mätosäkerheten är större än den erforderliga vägningsprecisionen kan man inte lita på vägningsresultatet. Den relativa mätosäkerheten fastställs genom att man delar den absoluta vägningsosäkerheten med lasten och den uttrycks vanligtvis som en procentuell andel.

Relativ mätosäkerhet
Relativ mätosäkerhet

För att fastställa en vågs minimivikt, måste mätosäkerheten utvärderas i arbetsmiljön. Alternativt kan repeterbarhet, som den dominerande felkällan i vågens nedre intervall, utvärderas för att fastställa minimivikten genom att man använder en liten vikt, under 5 % av vågens kapacitet.

Minimivikt
Minimivikt

Funktionen MinWeigh på analysvågar från METTLER TOLEDO, implementerad av en certifierad tekniker, övervakar vikten för provet som läggs på vågen. Om ett provs vikt är under det fastställda acceptabla minimivärdet, blir vågens skärm röd och viktvärdet kan inte indikeras.

MinWeigh
MinWeigh

Vad är en analysvågs precision och vad är en analysvågs noggrannhet? Vad är skillnaden och hur testar man dem?

Precisionen beskriver närheten mellan två eller fler mätvärden som har uppnåtts under samma mätningsförhållanden. Ett repeterbarhetstest för en våg, som fastställer standardavvikelsen för en mätserie, kan användas för att utvärdera precision.

Tillförlitligheten beskriver hur nära varandra ett uppmätt värde och det accepterade sanna värdet är. När det gäller en analysvåg, jämförs viktvärdet som visas på vågens skärm med det accepterade sanna värdet för en kablibrerad testvikt (vågkänslighetstest).

För att en analysvåg ska vara exakt, måste vägningsresultatet vara nära den tillämpade viktens sanna värde och repeterade vägningar av samma objekt måste ha liten spridning. Noggrannhet kräver tillförlitlighet och precision.

Noggrannhet kontra precision
Noggrannhet kontra precision

Vad är effekterna av statisk elektricitet på en analysvåg?

Elektrostatiska laddningar kan leda till instabila, ej repeterbara vägningsresultat. Statisk elektricitet orsakar att vågskålen utsätts för en kraft, som direkt påverkar analysvågens resultat. Elektrostatisk laddning är en av de största dolda källorna till vägningsfel och det är viktigt att kunna identifiera när din vägningsprocess eventuellt kan påverkas. Tecken på att elektrostatiska laddningar påverkar vägningscellen är instabila vågavläsningar och avläsningar som fluktuerar i en riktning. I båda fallen kan vågen eventuellt inte stabilisera sig eller måste du vänta längre än normalt innan vägningsresultatet indikeras. Du kan även ha upplevt att du måste tillsätta mer och mer puiver i en behållare för att uppnå målvikten. Dock, om ditt prov eller din behållare inte förlorar laddningen relativt snabbt, kan dina resultat vara felaktiga utan att du är medveten om det. Fel kan vara allt från ett par milligram till 100 mg.

METTLER TOLEDO XPR analysvågar integrerar den unika StaticDetect™-funktionen som automatiskt utvärderar fel i vägningsresultatet på grund av elektrostatiska laddningar på provet eller behållaren. StaticDetect™ tillhandahåller en varning om felet överskrider den fördefinierade gränsen.

Läs vårt kostnadsfria white paper: Elektrostatiska laddningar under vägning

Detektering av statisk laddning
Detektering av statisk laddning

Hur kan jag eliminera statiska laddningar?

När det är möjligt ska man vidta förebyggande åtgärder för att minska eller eliminera uppbyggnaden av statiska laddningar på prover och vägningsbehållare, för att undvika fel, instabilitet eller den frustrerande långsamma indikeringen av vägningsresultat. Vissa av åtgärderna för att minska statiska laddningar omfattar:

 • Säkerställa lämplig luftfuktighet (≥ 45 %)
 • Använda antistatiska vägningsbehållare (metall är idealiskt)
 • Undvika gummibehållare
 • Använda en metallplatta med höga kanter för att hjälpa till att skydda provet mot elektriska fält
 • Ladda ur provet och behållaren med en joniserare innan vägning

METTLER TOLEDO XPR analysvågar integrerar den patenterade StaticDetect™-sensorn, som automatiskt detekterar elektrostatisk laddning i ett prov och/eller dess behållare. Vågen mäter vägningsfelet och ger en varning om den användardefinierade gränsen har överskridits. Synkroniserad drift av en joniserare med StaticDetect avlägsnar automatiskt elektrostatisk laddning på objektet som vägs.

Klicka här för att läsa ytterligare information om elektrostatiska laddningar och fysiken bakom dem.

Vad är en vätskedispenser för labbet och hur används den inom vägning?

METTLER TOLEDOs XPR analysvågar kan som tillval utrustas med en modul för dispensering av vätskor. Den här vätskedispensern för labbet doserar vätska direkt i en behållare på XPR analysvågens vågskål. Genom att använda vätskans densitet och omgivningstemperaturen, tolkas vätskans vikt som en volym. Fördelen med XPR automatisk vätskedispenser för labbet är att när man gör en lösning med önskad koncentration, kan den exakta mängden vätska tillsättas enligt den faktiska doserade kvantiteten substans för att skapa mycket exakta lösningar.

Vad är intervallet för en analysvåg?

Intervallet för en analysvåg är den maximala mängden som kan vägas på den vågen, dvs vägningsintervallet, även känt som vågkapaciteten. När du väljer en analysvåg ska du noggrant överväga den maximala mängden som du vill väga, inklusive egenviktsbehållarens vikt. En analysvåg för 200 g är en vanligt val, vilket möjliggör vägning av små prover i relativt stora behållare. För mer information, se frågan nedan.

Analysvåg 200 g – hur kan jag snabbt identifiera analysvågens kapacitet?

Den vanligaste kapaciteten för en analysvåg är 200 g, men det finns många modeller tillgängliga med en kapacitet på 100 g och 300 g. Analysvågar från METTLER TOLEDO erbjuder faktiskt kapaciteter från 52 g upp till 520 g. De extra grammen kapacitet är för att redovisa för användning av en egenviktsbehållare. Dock är en analysvåg definierad enligt dess läsbarhet, som måste vara 4 decimaler (0,1 mg) eller mer. På analysvågarna från METTLER TOLEDO, ger siffrorna i modellnamnet en indikering på kapaciteten, där den sista siffran specificerar antalet decimaler läsbarhet. Till exempel är XPR205 en 200 g analysvåg (220 g i praktiken) med 5 decimalers läsbarhet (0,01 mg) och MS104TS är en 100 g analysvåg (120 g i praktiken) med 4 decimaler läsbarhet (0,1 mg).

Vad står C för i modelnamnet för analysvågen XPR226CDR?

C i modellnamnet XPR226CDR indikerar att det är en komparatoranalysvåg. XPR226CDR är en högpresterande analysvåg, särskilt utvald för sin extremt höga precision. Det är instrumentet som väljs för mycket exakta massmätningstillämpningar av massabestämningslaboratorier och viktkalibreringstjänstleverantörer. I dessa tillämpningar jämförs vikter med referensvikter, därav namnet komparatorvåg. Dock kan de även användas för analysvågstillämpningar där det krävs en mycket hög precision.

Vad är en 5-siffrig våg och vad används den vanligtvis för?

En 5-siffrig våg är en analysvåg med läsbarhet på 5 decimaler. Termen '5-decimalvåg' används också ofta. Fem decimaler är 0,00001 g, vilket är 0,01 mg, och är känt som skalindelningen, d. Det är den minsta skillnaden i massa som kan fastställas, men detta ska inte blandas ihop med den minsta mängden som kan vägas korrekt (för detta, se frågan "Vad är analysvågens minimivikt?"). Det ska också noteras att alla viktmätningar är underkastade en viss grad osäkerhet, som vanligtvis är större än skalindelning. En 5-siffrig våg, eller 5-decimalvåg, kan användas för samma tillämpningar som alla analysvågar, men särskilt när ännu mindre prover ska vägas och det krävs en mycket hög precision.

Vad är den maximala och minimala lasten som kan vägas på en analysvåg?

Den maximala mängden som kan vägas på en analysvåg begränsas av vågens kapacitet. Analysvågar från METTLER TOLEDO erbjuder kapaciteter från 52 g upp till 520 g. Alla våra analysvågar är byggda med överbelastningsskydd för att skydda den känsliga vägningscellen mot skada om man tappar något på vågen, eller om en överdriven last appliceras. Den ger en varning om den maximala lasten överskrids. Den minsta mängden som kan vägas på en analysvåg beror på många olika faktorer, inklusive den önskade processtoleransen/-precisionen. Se frågan "Vad är analysvågens minimivikt?"

Vad är analysvågens vattenpass och vad används det för?

Analysvågens vattenpass är vanligtvis en liten glaskupol placerad någonstans på din våg som innehåller vätska och en luftbubbla. Analysvågens vattenpass används för att göra vågen jämn. Det är viktigt att se till att din analysvåg är jämn för att säkerställa att dina resultat är korrekta. Din analysvåg är exakt konstruerad att fungera i jämnt läge så att vägningscellen registrerar den fulla vikten för ett föremål som placeras på den. Om din analysvåg inte är jämn, kommer viktvärdet att avvika från det faktiska värdet i en proportion till kvadraten av lutningsvinkeln. När du tittar ner på vågens vattenpass ska bubblan vara i mitten. Om bubblan inte är i mitten, kan man justera jämnheten genom att rotera vågens fötter tills bubblan återgår till mittpositionen.

Analysvågar från METTLER TOLEDO på nivåerna Excellence och Advanced integrerar grafisk jämningsvägledning som visar vilken fot som ska vridas i vilken riktning och med hur mycket, vilket gör det enklare att göra vågen perfekt jämn på endast ett par sekunder. Många av våra analysvågar har inte ens längre det fysiska vattenpasset.

Var hittar jag vattenpasset på min analysvåg?

På de flesta analysvågarna från METTLER TOLEDO, hittar du vattenpasset på vågens front, nära skärmen. På äldre modeller av analysvågar, är vattenpasset placerat på höger sida, mot vågens bakdel. Dock har många av våra nyare modeller av analysvågar elektronisk jämning med en jämningsvägledning på skärmen, så att det fysiska vattenpasset inte behövs längre.

Analysvågens vattenpass
Analysvågens vattenpass

Vad är de olika typerna av analysvågar som är tillgängliga?

Analysvågar kan delas in i analysvågar och mikroanalysvågar. Per definition måste en analysvåg ha minst 4 decimalers läsbarhet eller mer (0,1 mg eller mindre). Analysvågar möjliggör vägning av mindre kvantiteter i relativt stora behållare. METTLER TOLEDOs mikrovågar erbjuder 6 decimalers läsbarhet (0,001 mg eller 1 µg) och på grund av vägningscellens högre känslighet har de ett andra inre dragskydd och därför en mindre hängande vågskål. Vid 32 g och 52 g är vågens kapacitet lägre än hos en analysvåg.

Ibland grupperas mikrovågar tillsammans med analysvågar. Dock klassificerar METTLER TOLEDO dessa separat på grund av kombinationen av högre läsbarhet på minst 6 decimaler (1 µg), kapacitet på endast ett par gram och den annorlunda vågkonstruktionen. Dessa vågar används vanligtvis för tillämpningar med mycket hög precision, där mängden som vägs är extremt liten, som vägning av fina partiklar på filter och analys av värdefull metall.

Vilka typer av vågar finns tillgängliga?

METTLER TOLEDO erbjuder många olika vågar:

 1. Ultra-mikrovåg
  • Läsbarhet: 0,5–0,1 µg (0,0005–0,0001 mg, 0,0000005–0,0000001 g)
  • Decimaler: 7
  • Minimivikt (5 % last, k=2, U=1 %): Ner till 30 µg (0,03 mg)
  • Typ av dragskydd: Runt
  • Kapacitetsintervall: 2,1–6,1 g
 2. Mikrovåg
  • Läsbarhet: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Decimaler: 6
  • Minimivikt (5 % last, k=2, U=1 %): Ner till 82 µg (0,082 mg)
  • Typ av dragskydd: Runt
  • Kapacitetsintervall: 2,1–10,1 g
 3. Mikroanalysvåg
  • Läsbarhet: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Decimaler: 6
  • Minimivikt (5 % last, k=2, U=1 %): Ner till 120 µg (0,12 mg)
  • Typ av dragskydd: Rektangulärt yttre + andra rektangulärt inre
  • Kapacitetsintervall: 32–52 g
 4. Analysvåg
  • Läsbarhet: 100–2 µg (0,1–0,002 mg, 0,0001–0,000002 g)
  • Decimaler: 4–6
  • Minimivikt (5 % last, k=2, U=1 %): Ner till 600 µg (0,6 mg)
  • Typ av dragskydd: Rektangulärt
  • Kapacitetsintervall: 52–520 g
 5. Precisionsvåg
  • Läsbarhet: 1 000 000–100 µg (1 000–0,1 mg, 1–0,0001 g)
  • Decimaler: 6
  • Minimivikt (5 % last, k=2, U=1 %): Ner till 82 µg (0,082 mg)
  • Typ av dragskydd: Inget/rektangulärt för 3 och 4 decimalers läsbarhet
  • Kapacitetsintervall: 120 g – 64 kg

För att säkerställa att du väljer korrekt våg för din tillämpning, etablerade METTLER TOLEDO den globala vägningsstandarden Good Weighing Practice™ (GWP®). Vår kostnadsfria GWP® Recommendation-tjänst kan hjälpa dig att välja rätt våg som uppfyller dina specifika tillämpningskrav och processprecisionskrav.

Vad är en digital analysvåg?

En digital analysvåg är ett modernt elektroniskt instrument som behandlar viktmätningssignalen med digitala/elektroniska metoder. Digitala analysvågar har en digital skärm där resultatet visas i siffror, till skillnad från en analog våg, där resultatet avläses från positionen för en pekare mot en skala. Resultatet på en digital skärm är tydligt och klart, men avläsningen på en analog våg kan resultera i subjektiva avläsningsfel. Dock är det med en analog våg möjligt att fastställa mätvärden i fraktioner av skalans intervall. Det minsta möjliga stegningen på en digital analysvåg eller en analog våg är känd som skalindelningen, d.

Vad är skalindelningen (d) och verifieringsskalindelningen (e)?

Skalindelningen, d, är den minsta möjliga stegningen på en mätskala. På analysvågar är d lika med vågens läsbarhet, som är den minsta skillnaden i vikt som kan fastställas. Detta ska inte blandas ihop med vågens minimivikt. Verifieringsskalindelningen, e, är relevant för analysvågar som är godkända för handel och relaterar till det maximala antalet decimaler som kan användas för viktresultat i direkta försäljningstransaktioner. Till exempel, i fallet e = d, kan man ge vikten i en direkt försäljningstransaktion med hjälp av vågens läsbarhet. Så om d är 0,001 g, kan alla viktresultat ges till 3 decimaler. I fallet där e = 10d och d = 0,001 g, kan viktresultat endast ges till 2 decimaler, dvs. 0,001 g x 10. I det fallet kan du eventuellt se den tredje decimalen för viktresultatet inom parenteser på analysvågens skärm, t.ex. 2,67(3) g.